Anda di halaman 1dari 1

Amali 1 PKB3108

Sediakan satu aktiviti pdp math murid2 BP berdasarkan topic yang dipilih daripada Modul PKB3108. Dalam aktiviti pdp tersebut nyatakan dan jelaskan: i. ii. iii. Objektif / hasil pembelajaran Kesemua prinsip asas pengajaran maths yg digunakan beserta dengan contoh Penaplikasian 2 konsep pengajaran maths

Panduan:

1. Anda hanya perlu menerangkan pada langkah di mana strategi atau aktiviti pdp tersebut dilaksanakan tanpa menyediakan satu sesi pengajaran yang lengkap 2. Gambarajah dan jadual perlu jelas dan tepat setara dengan penerangan aktiviti yang dilaksanakan 3. Siapkan laporan amali terseubt beserta dapatan dan refleksi hasil pelaksanaan amali tersebut

Nota : Lampirkan lembaran kerja.gambar.bahan2 yg digunakan.