Budaya dan pembelajaran

Kriteria Utama Penyusunan Bilik Darjah LOKASI KESESUAIAN SUSUNAN PERABOT .

LOKASI Sangat bergantung kepada kemudahan sedia ada serta kemampuan sekolah Elakkan gangguan persekitaran .

Cahaya & udara mencukupi KESESUAIAN Keselesaan ruang dengan bilangan murid Susunan fizikal selaras dengan bilangan murid .

Penggunaan perabot perlulah secara optimum Perlu p’ubahsuaian sebagai dorongan ke arah p&p yg menyeronokkan & berkesan SuSUNAN PERABOT .

PELAN SUSUNAN BILIK DARJAH .

Papan Kenyataan Papan Hitam Papan Kenyataan Meja Guru Meja Murid Ruangan Multimedia Ruangan Membaca .

SEKIAN. TERIMA KASIH .