.

ibu bapa dan komuniti bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti lebih terlibat dalam pembelajaran murid.SARANA SEKOLAH Alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah. .

1. 4. 3. IKLIM SEKOLAH 1. Papan tanda mengalu-alukan kehadiran ibu bapa dan ahli komuniti disediakan. Tanda arah lokasi yang jelas disediakan di kawasan sekolah. 5. 2.Layanan yang baik diberikan oleh pihak sekolah. Ruang perjumpaan disediakan . Cadangan/pendapat pelanggan diambil tindakan yang sewajarnya.

2). 3. KOMUNIKASI BERKESAN 1. Pelanggan dimaklumkan mengenai peraturan sekolah. 5. Mendapat maklumat kegiatan sekolah melalui laman sesawang sekolah/buletin/surat siaran/laman sosial Internet. 4. Mendapat maklumat mengenai kegiatan sekolah. Pelanggan mematuhi peraturan keselamatan yang disediakan. 2. Dihubungi oleh pihak sekolah sekiranya tidak hadir perjumpaan/kegiatan . .

3). Menggalakkan ibu bapa menandatangani buku latihan 5. Sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa/penjaga untuk membincangkan kemajuan murid. Mengetahui bagaimana kemajuan murid dinilai . Murid dibimbing cara belajar yang berkesan. SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID 1. Kejayaan murid dilaporkan sebagai agenda tetap dalam Mesyuarat PIBG dll 4. 2. 3.

4. Terlibat sama melaksanakan program kecemerlangan akademik murid. emosi dan jasmani. Terlibat sama melatih murid dalam kokurikulum permainan. Terlibat sama melaksanakan program sahsiah murid. rohani. ibu bapa dan komuniti bekerjasama dalam memperkembang intelek. TANGGUNGJAWAB BERSAMA 1. .4). Sekolah. Terlibat sama mengiringi murid ke pertandingan/kegiatan luar sekolah. 3. 5. 2.

Sekolah mengkaji maklum balas untuk mengambil tindakan sewajarnya. 5. Melibatkan ibu bapa /komuniti merancang program akademik dan bukan akademik . 3. 2. Bekerjasama dengan PIBG/LPS/komuniti meningkatkan peratus kedatangan murid. KEPUTUSAN BERSAMA 1.5). 4. Bekerjasama dengan PIBG/LPS / komuniti mengurangkan kes disiplin murid. . Menyediakan peti cadangan .

PIBG/LPS yang aktif membantu kemajuan sekolah. KERJASAMA DENGAN KOMUNITI 1. 2. 5. Sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh ahli komuniti (gotong-royong. Mempunyai program khas untuk penglibatan komuniti 4. Alumni yang aktif membantu kemajuan sekolah. Sekolah menggalakkan ahli komuniti menggunakan kemudahan prasarana sekolah . kerja amal). 3.6).

Amanat Murid-murid tahu dan Bonda / Pengetua faham visi.Hari Keluarga Kerjasama dan sokongan komuniti .Mesyuar serta at Agung bekerjasama memajukan PIBG pendidikan anak-anak 3. kakitangan sekolah serta komuniti Meningkat kan keberkesa nan penyampaian maklumat kepada murid.misi dan hala tuju sekolah Ibu bapa tahu 2.Ibu bapa. Bilangan kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agung PIBG 50 75 85 90 2. Morning Prayer/Bic ara Jumaat Kakitangan sekolah mengetahui tugas utama mereka 4 6 8 9 4.kekerapaian penyampaian maklumat kepada murid 8 11 15 17 1. Komunikasi Berkesan Penyampaian maklumat yang tidak berkesan (Contoh:-Ibu bapa tidak mendapat maklumat yang tepat tentang sekolah melalui anak-anak) Memantap kan penyampaian maklumat yang berkesan kepada murid. Bilangan penyertaan bersama-sama ahli kominiti 15 20 25 28 3. Kekerapan bilangan taklimat disampaikan kepada kakitangan sekolah 4.ibu bapa dan kakitangan sekolah serta komuniti melalui pelbagai medium 1.CONTOH PELAN STRATEGIK SARANA SEKOLAH PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2013– 2015 ) SASARAN BIDANG ISU DAN CABARAN MATLAMAT OBJEKTIF KPI PELAN TINDAKAN/ 201 201 201 TOV STRATEGIK 3 4 5 OUTCOME/ IMPAK B.

PELAN TINDAKAN /PELAN TAKTIKAL BIL PROGRAM 1 Amanat Bonda SASARAN TANGGUNG TEMPOH JAWAB Meningkatkan kefahaman Semua Pengetua Januari murid tentang sekolah Murid AJK PIBG dan agar mereka menjadi Oktober penghubung yang berkesan antara sekolah dan ibu bapa Ibu Bapa YDP PIBG /SU PIBG OBJEKTIF INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap kefahaman yang tinggi tentang aspirasi pengetua 2 Mesyuarat Meningkatkan Agung PIBG penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah Morning Prayer ( Bicara Jumaat) Hari Keluarga 3 Meningkatkan komunikasi Semua serta amalan budaya ilmu Guru dalam kalangan guru Pentadbir 4 Meningkatkan hubungan Ibu bapa Pentadbir silaturahim serta dan kerjasama antara warga Komuniti sekolah dengan ibu bapa serta komuniti Sebelum Hubungan yang Akhir Mac harmoni antara sekolah dan ibu bapa Setiap hari Peningkatan Jumaat tahap profesionalisme guru Julai Kerjasama yang baik daripada ibu bapa dan komuniti .

Menyampaikan amanat Bonda. PK HEM. Guru Kaunseling Maklumat disampaikan kepada ibu bapa TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU/AGENSI TERLIBAT PROSES KERJA PEMANTAUAN PENILAIAN . 3.Laporan guru bertugas.November Semua murid Pengetua 1. Mengumpulkan murid di dataran Puteri 2.Murid-murid membuat catatan 4.CONTOH PELAN OPERASI NAMA PROJEK OBJEKTIF Amanat Bonda Meningkatkan kefahaman murid tentang sekolah mereka menjadi penghubung berkesan antara sekolah dengan ibu bapa Januari .

CONTOH CARTA GANT BIL PERKARA JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT N O V Mesyuarat 1 Jawatankuasa Sarana Sekolah 2 Taklimat kepada guru 3 Amanat Bonda 4 Mesyuarat Agung PIBG 5 Morning Prayer /Bicara Jumaat 6 Hari Keluarga .

6 Sumber kewangan 5.2 Tempat 5.5 Pengisian Program 5.1 Tarikh /Masa 5. Rumusan /Penutup .7 Kekuatan / Kelemahan (post-mortem) 5. Objektif 4.CONTOH FORMAT LAPORAN PROGRAM 1. Latar Belakang 3.4 Jawatankuasa 5.8 Cadangan Penambahbaikan 6.3 Kumpulan Sasaran 5. Tajuk 2. Punca kuasa 5. Strategi Pelaksanaan 5.

PELAPORAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI SEKOLAH KEPADA JPN DAN PPW: PERLU DIBUAT SEBELUM 31 HARIBULAN MAC JULAI OKTOBER .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful