.

SARANA SEKOLAH Alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah. ibu bapa dan komuniti bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti lebih terlibat dalam pembelajaran murid. .

2.Layanan yang baik diberikan oleh pihak sekolah. Papan tanda mengalu-alukan kehadiran ibu bapa dan ahli komuniti disediakan.1. 3. IKLIM SEKOLAH 1. 5. Tanda arah lokasi yang jelas disediakan di kawasan sekolah. Cadangan/pendapat pelanggan diambil tindakan yang sewajarnya. Ruang perjumpaan disediakan . 4.

Pelanggan dimaklumkan mengenai peraturan sekolah.2). 2. Pelanggan mematuhi peraturan keselamatan yang disediakan. 4. KOMUNIKASI BERKESAN 1. . Mendapat maklumat mengenai kegiatan sekolah. Dihubungi oleh pihak sekolah sekiranya tidak hadir perjumpaan/kegiatan . Mendapat maklumat kegiatan sekolah melalui laman sesawang sekolah/buletin/surat siaran/laman sosial Internet. 3. 5.

2. Murid dibimbing cara belajar yang berkesan. SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID 1. Sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa/penjaga untuk membincangkan kemajuan murid. Menggalakkan ibu bapa menandatangani buku latihan 5.3). Mengetahui bagaimana kemajuan murid dinilai . Kejayaan murid dilaporkan sebagai agenda tetap dalam Mesyuarat PIBG dll 4. 3.

4). 5. Terlibat sama melatih murid dalam kokurikulum permainan. . 2. 3. Terlibat sama melaksanakan program kecemerlangan akademik murid. Sekolah. 4. rohani. Terlibat sama melaksanakan program sahsiah murid. Terlibat sama mengiringi murid ke pertandingan/kegiatan luar sekolah. TANGGUNGJAWAB BERSAMA 1. ibu bapa dan komuniti bekerjasama dalam memperkembang intelek. emosi dan jasmani.

2. 3. 4. KEPUTUSAN BERSAMA 1. Sekolah mengkaji maklum balas untuk mengambil tindakan sewajarnya. . Bekerjasama dengan PIBG/LPS / komuniti mengurangkan kes disiplin murid. Menyediakan peti cadangan .5). Bekerjasama dengan PIBG/LPS/komuniti meningkatkan peratus kedatangan murid. Melibatkan ibu bapa /komuniti merancang program akademik dan bukan akademik . 5.

Sekolah menggalakkan ahli komuniti menggunakan kemudahan prasarana sekolah .6). kerja amal). KERJASAMA DENGAN KOMUNITI 1. Alumni yang aktif membantu kemajuan sekolah. 3. Mempunyai program khas untuk penglibatan komuniti 4. 5. PIBG/LPS yang aktif membantu kemajuan sekolah. Sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh ahli komuniti (gotong-royong. 2.

Morning Prayer/Bic ara Jumaat Kakitangan sekolah mengetahui tugas utama mereka 4 6 8 9 4.Hari Keluarga Kerjasama dan sokongan komuniti . Komunikasi Berkesan Penyampaian maklumat yang tidak berkesan (Contoh:-Ibu bapa tidak mendapat maklumat yang tepat tentang sekolah melalui anak-anak) Memantap kan penyampaian maklumat yang berkesan kepada murid. Bilangan penyertaan bersama-sama ahli kominiti 15 20 25 28 3.CONTOH PELAN STRATEGIK SARANA SEKOLAH PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2013– 2015 ) SASARAN BIDANG ISU DAN CABARAN MATLAMAT OBJEKTIF KPI PELAN TINDAKAN/ 201 201 201 TOV STRATEGIK 3 4 5 OUTCOME/ IMPAK B.kekerapaian penyampaian maklumat kepada murid 8 11 15 17 1.ibu bapa dan kakitangan sekolah serta komuniti melalui pelbagai medium 1. kakitangan sekolah serta komuniti Meningkat kan keberkesa nan penyampaian maklumat kepada murid.Ibu bapa. Amanat Murid-murid tahu dan Bonda / Pengetua faham visi.misi dan hala tuju sekolah Ibu bapa tahu 2.Mesyuar serta at Agung bekerjasama memajukan PIBG pendidikan anak-anak 3. Kekerapan bilangan taklimat disampaikan kepada kakitangan sekolah 4. Bilangan kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agung PIBG 50 75 85 90 2.

PELAN TINDAKAN /PELAN TAKTIKAL BIL PROGRAM 1 Amanat Bonda SASARAN TANGGUNG TEMPOH JAWAB Meningkatkan kefahaman Semua Pengetua Januari murid tentang sekolah Murid AJK PIBG dan agar mereka menjadi Oktober penghubung yang berkesan antara sekolah dan ibu bapa Ibu Bapa YDP PIBG /SU PIBG OBJEKTIF INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap kefahaman yang tinggi tentang aspirasi pengetua 2 Mesyuarat Meningkatkan Agung PIBG penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah Morning Prayer ( Bicara Jumaat) Hari Keluarga 3 Meningkatkan komunikasi Semua serta amalan budaya ilmu Guru dalam kalangan guru Pentadbir 4 Meningkatkan hubungan Ibu bapa Pentadbir silaturahim serta dan kerjasama antara warga Komuniti sekolah dengan ibu bapa serta komuniti Sebelum Hubungan yang Akhir Mac harmoni antara sekolah dan ibu bapa Setiap hari Peningkatan Jumaat tahap profesionalisme guru Julai Kerjasama yang baik daripada ibu bapa dan komuniti .

Murid-murid membuat catatan 4. Mengumpulkan murid di dataran Puteri 2. PK HEM. Menyampaikan amanat Bonda.CONTOH PELAN OPERASI NAMA PROJEK OBJEKTIF Amanat Bonda Meningkatkan kefahaman murid tentang sekolah mereka menjadi penghubung berkesan antara sekolah dengan ibu bapa Januari .Laporan guru bertugas. Guru Kaunseling Maklumat disampaikan kepada ibu bapa TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU/AGENSI TERLIBAT PROSES KERJA PEMANTAUAN PENILAIAN . 3.November Semua murid Pengetua 1.

CONTOH CARTA GANT BIL PERKARA JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT N O V Mesyuarat 1 Jawatankuasa Sarana Sekolah 2 Taklimat kepada guru 3 Amanat Bonda 4 Mesyuarat Agung PIBG 5 Morning Prayer /Bicara Jumaat 6 Hari Keluarga .

CONTOH FORMAT LAPORAN PROGRAM 1. Punca kuasa 5.3 Kumpulan Sasaran 5.5 Pengisian Program 5. Rumusan /Penutup .1 Tarikh /Masa 5. Latar Belakang 3.7 Kekuatan / Kelemahan (post-mortem) 5.6 Sumber kewangan 5.2 Tempat 5.4 Jawatankuasa 5. Objektif 4.8 Cadangan Penambahbaikan 6. Tajuk 2. Strategi Pelaksanaan 5.

PELAPORAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI SEKOLAH KEPADA JPN DAN PPW: PERLU DIBUAT SEBELUM 31 HARIBULAN MAC JULAI OKTOBER .

SEKIAN TERIMA KASIH .