.

SARANA SEKOLAH Alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah. . ibu bapa dan komuniti bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti lebih terlibat dalam pembelajaran murid.

3. IKLIM SEKOLAH 1.1.Layanan yang baik diberikan oleh pihak sekolah. 5. Ruang perjumpaan disediakan . 4. Cadangan/pendapat pelanggan diambil tindakan yang sewajarnya. Tanda arah lokasi yang jelas disediakan di kawasan sekolah. 2. Papan tanda mengalu-alukan kehadiran ibu bapa dan ahli komuniti disediakan.

KOMUNIKASI BERKESAN 1. Dihubungi oleh pihak sekolah sekiranya tidak hadir perjumpaan/kegiatan . Pelanggan dimaklumkan mengenai peraturan sekolah. 4. Mendapat maklumat kegiatan sekolah melalui laman sesawang sekolah/buletin/surat siaran/laman sosial Internet. Pelanggan mematuhi peraturan keselamatan yang disediakan. 3.2). 2. . 5. Mendapat maklumat mengenai kegiatan sekolah.

Kejayaan murid dilaporkan sebagai agenda tetap dalam Mesyuarat PIBG dll 4. Murid dibimbing cara belajar yang berkesan. Mengetahui bagaimana kemajuan murid dinilai . 3. Menggalakkan ibu bapa menandatangani buku latihan 5. SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID 1. Sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa/penjaga untuk membincangkan kemajuan murid. 2.3).

Terlibat sama melaksanakan program kecemerlangan akademik murid. TANGGUNGJAWAB BERSAMA 1. emosi dan jasmani. 4. 5. Sekolah.4). rohani. 3. Terlibat sama mengiringi murid ke pertandingan/kegiatan luar sekolah. 2. Terlibat sama melatih murid dalam kokurikulum permainan. ibu bapa dan komuniti bekerjasama dalam memperkembang intelek. Terlibat sama melaksanakan program sahsiah murid. .

5. Bekerjasama dengan PIBG/LPS / komuniti mengurangkan kes disiplin murid. Sekolah mengkaji maklum balas untuk mengambil tindakan sewajarnya. 4. Menyediakan peti cadangan . Melibatkan ibu bapa /komuniti merancang program akademik dan bukan akademik . . 3. 2.5). KEPUTUSAN BERSAMA 1. Bekerjasama dengan PIBG/LPS/komuniti meningkatkan peratus kedatangan murid.

Sekolah menggalakkan ahli komuniti menggunakan kemudahan prasarana sekolah . Alumni yang aktif membantu kemajuan sekolah. 2. kerja amal). 3.6). Mempunyai program khas untuk penglibatan komuniti 4. KERJASAMA DENGAN KOMUNITI 1. Sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh ahli komuniti (gotong-royong. PIBG/LPS yang aktif membantu kemajuan sekolah. 5.

Bilangan kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agung PIBG 50 75 85 90 2. kakitangan sekolah serta komuniti Meningkat kan keberkesa nan penyampaian maklumat kepada murid. Amanat Murid-murid tahu dan Bonda / Pengetua faham visi.Ibu bapa.Hari Keluarga Kerjasama dan sokongan komuniti . Morning Prayer/Bic ara Jumaat Kakitangan sekolah mengetahui tugas utama mereka 4 6 8 9 4. Bilangan penyertaan bersama-sama ahli kominiti 15 20 25 28 3.misi dan hala tuju sekolah Ibu bapa tahu 2.CONTOH PELAN STRATEGIK SARANA SEKOLAH PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2013– 2015 ) SASARAN BIDANG ISU DAN CABARAN MATLAMAT OBJEKTIF KPI PELAN TINDAKAN/ 201 201 201 TOV STRATEGIK 3 4 5 OUTCOME/ IMPAK B. Kekerapan bilangan taklimat disampaikan kepada kakitangan sekolah 4. Komunikasi Berkesan Penyampaian maklumat yang tidak berkesan (Contoh:-Ibu bapa tidak mendapat maklumat yang tepat tentang sekolah melalui anak-anak) Memantap kan penyampaian maklumat yang berkesan kepada murid.ibu bapa dan kakitangan sekolah serta komuniti melalui pelbagai medium 1.Mesyuar serta at Agung bekerjasama memajukan PIBG pendidikan anak-anak 3.kekerapaian penyampaian maklumat kepada murid 8 11 15 17 1.

PELAN TINDAKAN /PELAN TAKTIKAL BIL PROGRAM 1 Amanat Bonda SASARAN TANGGUNG TEMPOH JAWAB Meningkatkan kefahaman Semua Pengetua Januari murid tentang sekolah Murid AJK PIBG dan agar mereka menjadi Oktober penghubung yang berkesan antara sekolah dan ibu bapa Ibu Bapa YDP PIBG /SU PIBG OBJEKTIF INDIKATOR PENCAPAIAN Tahap kefahaman yang tinggi tentang aspirasi pengetua 2 Mesyuarat Meningkatkan Agung PIBG penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah Morning Prayer ( Bicara Jumaat) Hari Keluarga 3 Meningkatkan komunikasi Semua serta amalan budaya ilmu Guru dalam kalangan guru Pentadbir 4 Meningkatkan hubungan Ibu bapa Pentadbir silaturahim serta dan kerjasama antara warga Komuniti sekolah dengan ibu bapa serta komuniti Sebelum Hubungan yang Akhir Mac harmoni antara sekolah dan ibu bapa Setiap hari Peningkatan Jumaat tahap profesionalisme guru Julai Kerjasama yang baik daripada ibu bapa dan komuniti .

3.November Semua murid Pengetua 1.CONTOH PELAN OPERASI NAMA PROJEK OBJEKTIF Amanat Bonda Meningkatkan kefahaman murid tentang sekolah mereka menjadi penghubung berkesan antara sekolah dengan ibu bapa Januari .Laporan guru bertugas. PK HEM. Menyampaikan amanat Bonda. Guru Kaunseling Maklumat disampaikan kepada ibu bapa TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU/AGENSI TERLIBAT PROSES KERJA PEMANTAUAN PENILAIAN . Mengumpulkan murid di dataran Puteri 2.Murid-murid membuat catatan 4.

CONTOH CARTA GANT BIL PERKARA JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT N O V Mesyuarat 1 Jawatankuasa Sarana Sekolah 2 Taklimat kepada guru 3 Amanat Bonda 4 Mesyuarat Agung PIBG 5 Morning Prayer /Bicara Jumaat 6 Hari Keluarga .

8 Cadangan Penambahbaikan 6. Objektif 4. Strategi Pelaksanaan 5.6 Sumber kewangan 5.3 Kumpulan Sasaran 5.2 Tempat 5.5 Pengisian Program 5. Rumusan /Penutup .7 Kekuatan / Kelemahan (post-mortem) 5.1 Tarikh /Masa 5. Tajuk 2. Latar Belakang 3. Punca kuasa 5.4 Jawatankuasa 5.CONTOH FORMAT LAPORAN PROGRAM 1.

PELAPORAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI SEKOLAH KEPADA JPN DAN PPW: PERLU DIBUAT SEBELUM 31 HARIBULAN MAC JULAI OKTOBER .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful