Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Harian Bahasa Melayu

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Tajuk

: Bahasa Melayu : 5 Mega : 22.1.2012 : 60 minit : 30 orang : Mari menjaga kebersihan tubuh badan

Hasil Pembelajaran Kemahiran : Fokus Utama : 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 3 : (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

Fokus Sampingan

: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 3

: (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Objektif

: Pada akhir pelajaran ini murid dapat: (i) menyatakan anggota tubuh badan dan cara penjagaannya. (ii) dapat membaca dialog yang telah disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul. (iii) Murid dapat menyeranaikan faedah menjaga kebersihan tubuh badan.

Kemahiran Berbahasa Sistem bahasa

: Mendengar, bertutur, membaca dan menulis. : Morfologi : Kata nama khas, kata nama am, kata hubung, kata adjektif, kata kerja. : Sintaksis : Ayat tunggal dan ayat majmuk.

Kosa Kata Nilai murni

: Kotoran, anggota badan : Bekerja-sama, tolong-menolong, bantumembantu,disiplin.

Kemahiran bernilai tambah

: Kemahiran berfikir

: Penyelesaian

masalah,banding beza. Kecerdasan pelbagai : Imaginasi.

Pengetahuan sedia ada

: Berlaku pada diri sendiri - Menjaga kebersihan diri menjadi rutin harian muridmurid.

LANGKAH MASA (MINIT)

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Set Induksi

Guru menunjuk cara

1. Guru menyuruh murid-murid berdiri. 2. Guru menayangkan video lagu golek- golek dan diperhatikan oleh murid. 3. Guru menayangkan lirik lagu golek-golek dan menyanyi

BSPP: Laptop, LCD.

(>< 5 minit)

menyanyikan lagu Golekgolek beserta dengan gaya.

Kemahiran : Bertutur, dan membaca.

Lagu golekgolek:

bersama murid. 4. Guru menyuruh murid meneka tajuk pelajaran hari itu.

Pendekatan: Pendekatan induktif digunakan kerana contoh diberikan dahulu sebelum

Angkat tangan kanan golek 3x,

5. Guru menyatakan tajuk pelajaran hari itu.

Turun tangan kanan duduk diam 2x,

penerangan.

Strategi: Pembelajaran ini

Angkat tangan kiri golek 3x,

berpusatkan murid.

Teknik : Turun tangan kiri duduk diam 2x, Menggunakan teknik bersoal jawab semasa Angkat kaki kanan golek 3x, murid meneka tajuk pengajaran.

Turun kaki kanan duduk diam 2x,


3

Angkat kaki kiri golek 3x,

Turun kaki kiri duduk diam 2x.

Penyampaian

Menyatakan anggota badan,

1. Guru meminta wakil murid datang ke depan untuk dijadikan sebagai model.

BSPP: Laptop, LCD, murid (model).

Langkah 1

fungsi dan cara penjagaannya.

(>< 10 minit) Penggunaan kata, ungkapan, ayat, sebutan, dan intonasi yang sesuai.

2. Dengan menggunakan murid sebagai model, guru bersoal jawab dengan murid lain tentang nama anggota tubuh badan dan fungsinya.

Kemahiran : Mendengar, bertutur dan membaca.

Kemahiran 3. Guru menyediakan artikel bernilai tambah : Kemahiran berfikir.

Ayat: -Tunggal - Majmuk

tentang cara menjaga kesihatan tubuh badan dan menyuruh wakil murid membacanya dengan sebutan

Pendekatan: Melibatkan pendekatan Induktif dan komunikatif.

Intonasi: -Ayat penyata -Ayat suruhan

dan intonasi yang betul.

5. Murid lain dikehendaki mencatat kesalahan bacaan rakan mereka.

6. Pada akhir bacaan, guru dan murid menyemak kesalahan bacaan tadi.

Strategi: Berpusatkan murid kerana murid banyak memainkan peranan.

Teknik : Soal jawab

Langkah 2 (>< 9 minit)

Membahagikan murid kepada 5 kumpulan: 1.Tangan 2.Rambut 3.Gigi

1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan diberi nama anggota badan

BSPP: Laptop, LCD, pembesar suara, papan putih dan

2. Guru melantik seorang ketua dalam setiap kumpulan untuk memudahkan pengurusan.

pen marker.

Kemahiran : Mendengar,

Menyatakan peranan anggota tubuh badan.

3.Guru menayangkan video yang bertutur dan bertajuk langkah-langkah mencuci tangan dengan betul menulis.

Peranan anggota badan : -Menulis -Melihat -Mendengar -Merasa -Menyentuh -Memegang Menulis dengan

dan memberi penerangan kepada murid.

Kemahiran bernilai tambah : Kemahiran berfikir,

4. Secara berkumpulan murid dikehendaki berbincang dan mengingat kembali langkahlangkah tadi

kemahiran mengingat kembali, kemahiran menjawab soalan.

betul dan kemas. 5. Murid dikehendaki menulis kembali langkahlangkah tadi pada papan putih berdasarkan gambar bersiri yang ditayangkan. Strategi: 6. Untuk menjawab soalan tersebut, ketua bagi setiap kumpulan dikehendaki mengangkat bendera sebaik sahaja guru memberhentikan lagu yang dipasang. Teknik : Soal jawab 6. Kumpulan yang paling pantas mengangkat bendera akan diberi peluang menjawab soalan dihadapan. Berpusatkan murid kerana murid banyak memainkan peranan. Pendekatan: Melibatkan pendekatan deduktif.

5. Sekiranya jawapan yang diberikan betul dan tepat, kumpulan tersebut akan akan diberikan lima bintang.

Langkah 3

Pembentangan hasil kerja :

3. Murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan tentang akibat tidak menjaga

BSPP : Kertas tugasan dan alat tulis.

(><13 minit) Akibat tidak menjaga kesihatan.

kebersihan dan kesihatan diri.

Penggunaan intonasi dan gaya yang betul.

4. Murid dikehendaki untuk menyenaraikannya dalam bentuk peta minda mengikut kreativiti kumpulan

Strategi: Pemusatan murid.

Kemahiran: Melibatkan kemahiran bertutur

Kosa kata: -Impak -Kesan negatif -penyakit berjangkit

masing-masing.

5. Setiap kumpulan hadir ke depan dan membentang hasil kerja.

dan membaca dan menulis.

Kemahiran 6. Guru menerapkan nilai murni pada akhir pembentangan. bernilai tambah : Kemahiran berfikir iaitu menyelesaikan masalah dan mengumpul dan mengelaskan data.

Pendekatan : Menggunakan pendekatan komunikatif dan eklektik.

Strategi : Berpusatkan murid dan masalah.

Teknik : Menggunakan teknik latih tubi dan


7

perbincangan.

Langkah 4

Mengeluarkan isi-isi penting

1. Guru membuat satu permaian yang dinamakan permainan kerusi panas.

BSPP: Kotak, dan arahan dalam bentuk kertas yang

(>< 13minit)

dalam teks: -Ayat topik -Ayat huraian

2. Guru memberitahu peraturanperaturan permainan.

digulung.

Menjawab soalan (Latih tubi) berdasarkan permainan kerusi panas. 3. Murid dikehendaki mengelilingi kerusi yang telah disusun di tengah-tengah sehingga lagu diberhentikan.

Kemahiran : Bertutur dan membaca.

Kemahiran bernilai tambah :

4. Murid yang tidak mendapat kerusi dikehendaki memilih warna kek cawan yang telah disediakan oleh guru dan menjawab soalan yang diberikan.

Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Pendekatan: Melibatkan pendekatan eklektik dan komunikatif.

Strategi: Berpusatkan murid dan bahan.

Teknik : Permainan bahasa dan menyelesaikan masalah.

Penutup

Rumusan nilainilai murni yang

1. Murid menyenaraikan faedah menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan.

BSPP: Laptop, dan lagu.

(>< 10 minit)

terdapat dalam aktiviti gotongroyong.

Kemahiran : 2. Guru menerapkan nilai murni iaitu kebaikan menjaga Membaca dan bertutur.

Contoh: -Bekerjasama -Bantumembantu -Baik -Mencintai alam sekitar

kebersihan dan kesihatan badan. Kemahiran bernilai tambah : 3. Guru juga menerapkan nilai pengajaran dengan menyenaraikan keburukan sekiranya tidak menjaga kebersihan dan kesihatan tubuh badan. Pendekatan : Komunikatif dan eklektik. Kemahiran belajar (nyanyian).

4. Guru dan murid-murid menyayikan lagu gigi Bangun pagi-pagi kita berus gigi gigi jadi putih dan bersih, senyum nampak cantik, nanti orang suka, gigi jadi sihat dan kuat.
9

Strategi: Berpusatkan murid.

Teknik : Latih amali

10

Anda mungkin juga menyukai