Anda di halaman 1dari 8

SULIT 2

3759/1

1.

Lukis semula Rajah 1 dengan menggunakan kaedah geometri. Kedudukan baru garisan AE seperti yang ditunjukkan. [ 5 markah ]

Separuh bulatan B A

A E

RAJAH 1

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN [ Lihat Sebelah SULIT

SULIT

2. Rajah 2 menunjukkan pencontoh ABCDEFG. BCDE adalah semi heksagon. Panjang AB=DC=EF. Kedudukan baru DC adalah seperti ditunjukkan. Lukis semula pencontoh itu dengan menggunakan kaedah geometri. [ 5 markah ]

60

F A

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

SULIT 4

3759/1

3.

Rajah 3 menunjukkan pencontoh ABCD. Lukiskan segi empat sama yang sama luas dengan pencontoh itu. [ 7 markah ]

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN [ Lihat Sebelah SULIT

SULIT 5 3759/1

4.

Rajah 4 menunjukkan satu pencontoh. A,B,C,D,E dan F adalah titik tangen. BC adalah garisan tangen. Lukiskan mengikut skala saiz penuh pencontoh itu. Kedudukan pusat O1 dan O2 seperti yang telah ditetapkan. [ 15 markah ]

O1 J30 O1 D J40 J25 E F O2 Jx 30 G 15 O2

J20

60

Separuh parabola

75

40

RAJAH 4

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN [ Lihat Sebelah SULIT

SULIT 6 3759/1

5.

Rajah 5 menunjukkan pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi objek A. Unjurkan pandangan atas bagi objek itu. [ 8 markah ]

OBJEK A

RAJAH 5

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN [ Lihat Sebelah SULIT

OBJEK B

TL 2

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

7. Rajah 6 menunjukkan dua pandangan bagi sebuah bongkah. Saiz petak grid ialah 10 X 10mm. Lukiskan mengikut skala saiz penuh pandangan isometri bongkah tersebut. Arah pandangan adalah seperti ditunjukkan. Butiran terlindung tidak perlu ditunjukkan. [20 markah]

RAJAH 6

NAMA :

TINGKATAN :

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2004

3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN

SULIT __

3759/1

8. Rajah 8 menunjukkan dua pandangan bagi sebuah objek. Lengkapkan pandangan hadapan Rajah tersebut dengan melukis garisan persilangan. [ 20 markah ]

RAJAH 8 PEPERIKSAAN PERCUBAAN JULANG JPNJ 2004 3759/1 LUKISAN KEJURUTERAAN [ Lihat Sebelah SULIT

NAMA :

TINGKATAN :