RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 3

MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN TEMA TAJUK BILANGAN MURID

:Bahasa Melayu :15 Mei 2012 :08.10-9.10 : 3 Gemilang :Mari Bertani :Buah-buahan :26 Orang

Hasil Pembelajaran Utama (HPU) 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

1

Membaca Ayat : Sistem ejaan – Kata dasar / Kata terbitan ( bajak-membajak ) Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul Menulis lima ayat tunggal yang lengkap berpandukan gambar Kemahiran Berbahasa : Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Mendengar Kemahiran Menulis Sistem Bahasa : Tatabahasa -Morfologi . Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.1 Aras 3 8.1 Aras 2 i.Kata Kerja : Sebutan dan Intonansi . Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: i. 2 . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Fokus Sampingan 1.1 Aras 3 i. 5. i. 8.1Aras 1 i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan dengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menjawab soalan lisan dengan betul tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.Huraian Hasil Pembelajaran (HPP) Fokus Utama 5. iii.2 Aras 3 i.

berdikari : menjana idea : mendengar dengan teliti . membaca dan menulis Penyerapan Penilaian : Sains. radio dan cekera padat. daun kelapa ) Penekanan Konsep 5P i. bertutur.Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Nilai : Bersyukur. Pemulihan tunggal v. menulis ayat LANGKAH Set Induksi ( 5 minit ) Muzik ( Lagu Bercucuk Tanam ) Sumber P&P: Radio Perkembangan Langkah 1 (8 minit) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN     Guru meminta murid mendengar muzik lagu melalui radio Murid mendengar dengan teliti lagu yang diperdengarkan Guru dan murid menyanyikan lagu bersamasama Bersoal jawab tentang lagu CATATAN KP . menulis ayat dengan tanda baca dan imbuhan yang betul iv. : Murid mengeja perkataan dan ayat.muzik Aktiviti 1  Guru menunjukkan buah pisang dan daun kelapa Ilmu: Sains BCB 3 . Pengayaan : Membina ayat majmuk yang gramatis : Menulis perkataan berimbuhan. mencatat : kontekstual Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui tanaman buah-buahan di sekitar rumah / kawasan tampat tinggal Bahan Sumber P & P : Gambar ( Pokok Kelapa. Benda maujud ( pisang.Kad Perkataan. ii. : Penggabungjalinan : Mendengar. iii. Pendidikan Muzik.Pisang) petikan. Kajian Tempatan.

dan  Mencatat perkataan berimbuhan Nilai: berdikari Sumber P&P: Petikan Sistem ejaan : tanam = menanam . Teknik bersoal jawab KP: Interpersonal Guru meminta murid membaca petikan dialog ( bacaan mentalis). mendengar dengan teliti Teknik bercerita KP: interpersonal Soalan lisan. Murid mendengar dengan teliti Langkah 2 (12 minit) Aktiviti 1   Guru meminta murid membaca petikan dialog yang diberi Murid membaca perkataan dan ayat secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang betul BCB: bacaan mentalis.  Murid membina ayat tunggal secara lisan berpandukan kad perkataan yang diberi Aktiviti 2 (Aktiviti Kumpulan ) Ilmu: Kajian Tempatan KB: Menjana idea Sumber P&P: -Gambar Ayat Tunggal. Murid memberikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan Langkah 3 (15 minit) Aktiviti 1  Guru meminta murid membina ayat secara lisan berpandukan kad perkataan yang disediakan. Ayat Majmuk 4 . Namakan buah ini ? Apakah kegunaan daun kelapa ini?d Aktiviti 2   Guru membaca petikan tentang tajuk. Sumber P&P: Buah pisang dan daun kelapa Guru dan murid bersoal jawab.bajak = membajak Aktiviti 2  Aktiviti 3   Guru mengemukakan soalan lisan tentang petikan dialog yang telah dibaca.

 Guru meminta setiap kumpulan murid menulis 1 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk berpandukan gambar -Kad perkataan  Guru membuat ulasan tentang ayat yang disampaikan dan membuat pembetulan tentang penggunaan perkataan yang betul dalam ayat Langkah 4 ( 15 minit ) Isi . Kumpulan 2 – Murid menulis ayat majmuk dengan rangkaikata yang disediakan Kumpulan 3 – Murid membina 5 ayat berdasarkan gambar yang disediakan Pemulihan – menulis perkataan berimbuhan KBCB: mencatat KP: interpersonal Sumber P&P: Lembaran kerja Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan tentang tajuk yang telah dipelajari -Apakah kebaikan berkebun sayur ? .Menyanyi bersama lagu.Ayat Majmuk Aktiviti 1 Aktiviti Penulisan Kumpulan 1 – Murid menulis ayat secara terkawal dengan membubuh perkataan pada tempat kosong . 5 .”Buah-buahan” Rumusan isi pelajaran Penerapan nilai-nilai murni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful