RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 3

MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN TEMA TAJUK BILANGAN MURID

:Bahasa Melayu :15 Mei 2012 :08.10-9.10 : 3 Gemilang :Mari Bertani :Buah-buahan :26 Orang

Hasil Pembelajaran Utama (HPU) 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

1

1 Aras 3 i.1 Aras 3 8. i. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: i. Fokus Sampingan 1.2 Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.Kata Kerja : Sebutan dan Intonansi . 8.Huraian Hasil Pembelajaran (HPP) Fokus Utama 5.1 Aras 2 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.1Aras 1 i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan dengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 2 . Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul Menulis lima ayat tunggal yang lengkap berpandukan gambar Kemahiran Berbahasa : Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Mendengar Kemahiran Menulis Sistem Bahasa : Tatabahasa -Morfologi . Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. ii. Menjawab soalan lisan dengan betul tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 5. iii.Membaca Ayat : Sistem ejaan – Kata dasar / Kata terbitan ( bajak-membajak ) Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

radio dan cekera padat.Pisang) petikan. menulis ayat dengan tanda baca dan imbuhan yang betul iv. Pendidikan Muzik. Pemulihan tunggal v. membaca dan menulis Penyerapan Penilaian : Sains. daun kelapa ) Penekanan Konsep 5P i.Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Nilai : Bersyukur. menulis ayat LANGKAH Set Induksi ( 5 minit ) Muzik ( Lagu Bercucuk Tanam ) Sumber P&P: Radio Perkembangan Langkah 1 (8 minit) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN     Guru meminta murid mendengar muzik lagu melalui radio Murid mendengar dengan teliti lagu yang diperdengarkan Guru dan murid menyanyikan lagu bersamasama Bersoal jawab tentang lagu CATATAN KP .Kad Perkataan. Benda maujud ( pisang. bertutur. : Penggabungjalinan : Mendengar.muzik Aktiviti 1  Guru menunjukkan buah pisang dan daun kelapa Ilmu: Sains BCB 3 . ii. iii. : Murid mengeja perkataan dan ayat. Pengayaan : Membina ayat majmuk yang gramatis : Menulis perkataan berimbuhan. berdikari : menjana idea : mendengar dengan teliti . mencatat : kontekstual Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui tanaman buah-buahan di sekitar rumah / kawasan tampat tinggal Bahan Sumber P & P : Gambar ( Pokok Kelapa. Kajian Tempatan.

Ayat Majmuk 4 .  Murid membina ayat tunggal secara lisan berpandukan kad perkataan yang diberi Aktiviti 2 (Aktiviti Kumpulan ) Ilmu: Kajian Tempatan KB: Menjana idea Sumber P&P: -Gambar Ayat Tunggal. Namakan buah ini ? Apakah kegunaan daun kelapa ini?d Aktiviti 2   Guru membaca petikan tentang tajuk.dan  Mencatat perkataan berimbuhan Nilai: berdikari Sumber P&P: Petikan Sistem ejaan : tanam = menanam . Sumber P&P: Buah pisang dan daun kelapa Guru dan murid bersoal jawab.bajak = membajak Aktiviti 2  Aktiviti 3   Guru mengemukakan soalan lisan tentang petikan dialog yang telah dibaca. Murid memberikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan Langkah 3 (15 minit) Aktiviti 1  Guru meminta murid membina ayat secara lisan berpandukan kad perkataan yang disediakan. Teknik bersoal jawab KP: Interpersonal Guru meminta murid membaca petikan dialog ( bacaan mentalis). mendengar dengan teliti Teknik bercerita KP: interpersonal Soalan lisan. Murid mendengar dengan teliti Langkah 2 (12 minit) Aktiviti 1   Guru meminta murid membaca petikan dialog yang diberi Murid membaca perkataan dan ayat secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang betul BCB: bacaan mentalis.

Kumpulan 2 – Murid menulis ayat majmuk dengan rangkaikata yang disediakan Kumpulan 3 – Murid membina 5 ayat berdasarkan gambar yang disediakan Pemulihan – menulis perkataan berimbuhan KBCB: mencatat KP: interpersonal Sumber P&P: Lembaran kerja Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan tentang tajuk yang telah dipelajari -Apakah kebaikan berkebun sayur ? . Guru meminta setiap kumpulan murid menulis 1 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk berpandukan gambar -Kad perkataan  Guru membuat ulasan tentang ayat yang disampaikan dan membuat pembetulan tentang penggunaan perkataan yang betul dalam ayat Langkah 4 ( 15 minit ) Isi .Menyanyi bersama lagu.Ayat Majmuk Aktiviti 1 Aktiviti Penulisan Kumpulan 1 – Murid menulis ayat secara terkawal dengan membubuh perkataan pada tempat kosong . 5 .”Buah-buahan” Rumusan isi pelajaran Penerapan nilai-nilai murni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful