TEORI PERKEMBANGAN SOSIAL ERIK ERIKSON

Erik Erikson (1902-1994) telah menganalisis perkembangan sosial kanakkanak dalam jangka masa kehidupan mereka. Beliau menjelaskan bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu. Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik tertentu yang perlu diatasi Erik supaya tidak

menjejaskan sebagai Teori

perkembangan

kanak-kanak. Teori Psikososial

Erikson

dikenali ia

Perkembangan

Erikson kerana

mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor kendiri, emosi dan sosial.