Anda di halaman 1dari 2

BAHASA HUKUMAN

Mengetahui latihan Permulaan Perbarisan : Sedia, Betulkan barisan, Pandang ke hadapan, Kanan pusing, Kanan belok, Kiri pusing, Kiri belok, Paras Barisan Tinggi Ke kanan Rendah Ke kiri Gerak!, Hentak kaki, Baris berhenti, Hormat pusing kanan Hormat pusing kiri hormat, Senang diri, Rehatkan diri, Duduk. a) b) c) d) Sedia Betulkan Barisan Pandang Ke Hadapan Kanan Pusing : Berpusing 90 darjah ke kanan / ke kiri pusing.

Bahasa Hukuman : BERGERAK BERTIGA-TIGA, KE KANAN / KE KIRI PUSING ! e) Paras : Paras yang baik pada satu-satu barisan adalah menarik dipandang dan menyenangkan bagi Pengakap Kanak-Kanak di dalam satu baris membuat kawat yang baik. Caranya : (Semua mengikut tingkatan) berdiri dalam keadaan Sedia. Bahasa Hukuman : TINGGI KE KANAN RENDAH KE KIRI DALAM SATU BARISAN PARAS ! Mulakan berteriak nombor 1, 2, 3, 4, 5 . dari kanan ke kiri. Jika terjadi kesilapan, betulkan sahaja pada Pengakap yang salah. Misalnya : .. 7, 8, 9, 10. Bahasa Hukuman : NOMBOR ! Jika salah teriakkan, SEMULA ! Sambungkan 8 dari yang menyebut 9. Jika didapati semua salah, nombor 1 akan mulakan sekali lagi. Jadikan dua barisan. Bahasa Hukuman : NOMBOR GANJIL SATU LANGKAH KE HADAPAN, GENAP SATU LANGKAH KE BELAKANG .. GERAK ! Semua Pengakap Kanak-Kanak berpusing mengikut yang diperintahkan melainkan yang sebelah kanan sekali berdiam diri. Bahasa Hukuman : ORANG KANAN SEKALI DIAM, NOMBOR GANJIL KE KANAN, GENAP KE KIRI. BARISAN KE KANAN DAN KE KIRI .. PUSING ! Semua Pengakap Kanak-Kanak akan bergerak ke hadapan satu-satu. Jadikan 3 barisan. Bahasa Hukuman : JADIKAN 3 BARISAN CEPAT JALAN !!

f)

Hentak Kaki : Hentak kaki bertiga-tiga. Bahasa Hukuman : BARIS AKAN BERGERAK SETEMPAT BERTIGA-TIGA CEPAT GERAK ! Berhenti : Hukuman diberi di atas kaki kiri dan cek kaki kiri kanan 1, 2. Bahasa Hukuman : BER HEN TI ! Hormat semasa berjalan : Hukuman diberi semasa kaki kiri sampai ke tanah. Bahasa Hukuman : HORMAT, PANDANG KANAN ! Senang diri: Rehatkan diri:

g) h)

i) j)