Anda di halaman 1dari 43

ISLAM HADHARI DAN CABARAN SEMASA

Pensyarah : Dr Suhaila Abdullah Bahagian Falsafah & Tamadun PPIK, USM drsuhaila@ymail.com

Pengenalan
Zaman Kegemilangan Pemerintahan Islam: Rasulullah SAW Khulafa al-Rashidin Bani Umayyah Bani Abbasiyyah Benua Eropah-Andalusia

Zaman Kejatuhan Pemerintahan Islam


Militan

Huru-hara Kemiskinan/kemunduran

Faktor-Faktor Kejatuhan
Kelemahan Iman
Cintakan Dunia Pemikiran Jumud Kedangkalan Ilmu Penghayatan Islam yang lemah

Ciri-Ciri yang Hilang

Syumul/Sempurna Dinamik

Progresif
Keseimbangan Hidup

DEFINISI ISLAM HADHARI


Istilah Islam Hadhari adalah istilah dalam
Bahasa Melayu. Dalam Bahasa Arab disebut alIslam al-hadhari dan dalam bahasa Inggeris Civilization Islam

Bukan merupakan mazhab baru tetapi


PENDEKATAN baru bertujuan mengembalikan umat Islam kepada asas-asas pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber pembinaan tamadun

DEFINISI ISLAM HADHARI


Hadhari diistilahkan Yang Bertamadun. Jadi
Islam Hadhari bermaksud Islam yang menekankan aspek tamadun

Takrif lengkap Islam Hadhari ialah suatu


pendekatan pembangunan manusia, masyarakat, dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif Tamadun Islam

VISI ISLAM HADHARI


Untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh, iaitu sebuah negara yang maju dengan mengikut acuan sendiri

MISI ISLAM HADHARI


Melaksanakan agenda pembangunan negara dan Ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi, dan berimbang

OBJEKTIF ISLAM HADHARI


Melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan rohani, intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat kehadapan, inovatif, serta cekap menangani cabaran semasa secara bijaksana, rasional, praktikal, dan damai

KONSEP ISLAM HADHARI


MENGAMBIL AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DAN JUGA AKAL SEBAGAI SUMBER RUJUKAN UTAMA UNTUK MENGGUBAL PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA.

Pendekatan Islam Hadhari


selari dengan prinsip-prinsip syariah (maqasid al-syariyyah) iaitu :

Akal Agama Nyawa Harta

Keturunan Maruah Institusi keluarga Alam sekitar.

PENDEKATAN ISLAM HADHARI
Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah Kerajaan yang adil dan beramanah Rakyat yang berjiwa merdeka Penguasaan ilmu pengetahuan Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif Kehidupan berkualiti Pembelaan hak minoriti dan wanita Keutuhan budaya dan moral Pemuliharaan alam semulajadi Kekuatan Pertahanan

KEIMANAN & KETAQWAAN


Merupakan teras utama dalam
prinsip Islam Hadhari

Menggabungkan

akidah,syariah, akhlak, dan moral sebagai teras perancangan diri dan pemerintahan
Islam mereka mempunyai kebebasan mengamalkan agama masing-masing

Bagi yang bukan beragama

KERAJAAN ADIL & BERAMANAH


Adil: Memberi hak kepada yang
berhak mengikut kadar masingmasing tanpa melihat keturunan, bangsa, kedudukan,dan perbezaan agama tanggungjawab dan amanah yang dipikul
yang adil dan amanah

Perlaksanaan keadilan menyeluruh Amanah : menunaikan segala

Menekankan kepada amalan tadbir

RAKYAT BERJIWA MERDEKA


Menuntut masyarakat berfikiran
kreatif dan inovatif

Rakyat digesa berfikiran


dinamik dan positif

Rakyat digesa bersikap


terbuka dalam menangani sesuatu masalah

PENGUASAAN ILMU PENGETAHUAN


Menekan penguasaan
ilmu bersepadu

Kecemerlangan ilmu
adalah gabungan ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah

PEMBANGUNAN EKONOMI
Menekankan kepada amalan
ekonomi berakhlak melibatkan kerajaan dan swasta

Pembasmian kemiskinan,
gunatenaga penuh, kestabilan harga, & pertumbuhan ekonomi mapan

Keseimbangan antara sektor


pertanian, pembuatan dan perkhidmatan

KEHIDUPAN BERKUALITI
Merangkumi pencapaian
seimbang di dunia dan akhirat

Memelihara amalan agama,


memajukan taraf pendidikan, hidup secara aman dan bebas memiliki harta

Institusi keluarga yang utuh dan


persekitaran menyenangkan antara intipati utama hidup berkualiti

PEMBELAAN HAK MINORITI & WANITA


Tiada diskriminasi yang dikenakan
kepada golongan ini dalam pendekatan Islam Hadhari

Hak asasi mereka dijamin meliputi


maqashid syariah dan mereka juga berhak menyertai arus perdana

Hak-hak golongan ini juga terbela


dan terjamin dengan kewujudan beberapa pertubuhan seperti SUHAKAM dan UNHDR

KEUTUHAN BUDAYA MORAL


Menuntut rakyat supaya
mempertahankan kepelbagaian budaya berteraskan sistem nilai dan akhlak

Rakyat digesa menjiwai


budaya akhlak luhur untuk menjadi warganegara berguna

PEMULIHARAAN ALAM
Melibatkan pembangunan &
pengekalan keaslian alam semulajadi dan pembangunan insan mewujudkan kesedaran tentang pembangunan dan pemuliharaan alam penyelidikan, dan pemantauan terhadap alam sekitar

Pembangunan insan secara lestari

Pembangunan sains dan teknologi,

KEKUATAN PERTAHANAN
Dinilai melalui kekuatan
ketenteraan dan persenjataan berdasarkan perkembangan teknologi semasa

Turut dipengaruhi oleh


kekuatan diri, mental,fizikal, dan spritual rakyat terutama polis dan tentera

ISU-ISU & CABARAN SEMASA TAMADUN ISLAM

Ledakan maklumat Globalisasi Budaya Materialisme Krisis identiti/Jati diri Penjajahan pemikiran Jihad Militan Islamophobia

Cabaran Semasa (Persepsi, Sains, Ekonomi, Teknologi)


Persepsi dunia bukan Islam : Jihad Ledakan teknologi maklumat Krisis identiti & penjajahan pemikiran
generasi muda Sains dan teknologi

Islamophobia
Berlaku dalam kalangan masyarakat
Eropah sahaja. Phobia a strong fear or dislike
irrational or very powerful fear and dislike of Islam.

(oxford dictionary) Islamophobia : irrational or very powerful fear or dislike of Islam.

Antara sebab:
Kekurangan ilmu tentang Islam dalam kalangan

non-Muslim Kekurangan informasi dan maklumat yang disebarkan tentang Islam yang sebenar. Penyalahgunaan kebebasan media Kekurangan mekanisme undang2 untuk menyekat pernyataan2 provokatif Debate tentang toleransi agama hanya golongan terpelajar saja (educated elite) Anti-Muslim sejak peristiwa 11 September

SEJARAH TENTANGAN BARAT TERHADAP ISLAM


Mula - zaman Abbasiyah dan
Othmaniyah Kristian lancar Perang Salib 1097 -1292 Perang - 200 tahun untungkan Barat dari aspek pengetahuan,ekonomi, politik & sosial.

Islamophobia

JIHAD
Jihad
ialah berusaha atau bersungguhsungguh. tidak memberi maksud peperangan semata-mata maknanya lebih luas mencakupi semua aspek kehidupan masyarakat. Apa sahaja usaha / perjuangan dilakukan untuk menegakkan Islam

Pembahagian Jihad

Jihad Melawan Nafsu Jihad Bersenjata

Pembahagian Jihad
Jihad melawan kehendak negatif
Syaitan Kemiskinan Buta Huruf Penyakit Kuasa dan Paksi Kejahatan

Classification of Jihad
Jihad against Aggressions
Defensive War-which is resorted to when the enemies of Muslims attack the religion, honor, property, territories etc.. Liberating War- which is done to liberate all those who are oppressed, such as slaves. This form of war was normal in the early days of Islam. Preemptive War-which is launched only when Muslims know for sure that there is treason against their peaceful treaties with the enemy, when the enemy has a serious plan to attack them.

Pelaksanaan Jihad
Berusaha memperbaiki dirinya untuk
bertaqwa kepada Allah S.W.T. Sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan menentang kemungkaran. Berjuang utk mencapai kemajuan agama bangsa dan negara. Pertahankan negara dari sebarang ancaman musuh baik dari dalam mahupun dari luar.

DOMINASI BARAT DAN GLOBALISASI

Globalisasi - persejagatan nilai-nilai


kehidupan Barat yang mendukung kuat liberalisme,kapitalisme dan demokrasi mengikut acuan mereka sendiri

Dominasi Barat Terhadap Politik


Barat - politik dunia. Tidak simpati negara lain. NATO dan OIC tersepit
berdepan kuasa Barat. Kecanggihan nuklear - polis dunia & mendominasi masyarakat dunia.

Dominasi Terhadap Ekonomi


Ekonomi global- kapitalisme & liberalisme
Negara membangun- sumber semulajadi, hasil
perindustrian - terikat harga pasaran

Disokong oleh IMF, Bank Dunia & WTO


mencorak ekonomi dunia.

Dominasi Terhadap Budaya


Hiburan -muzik, filem, kartun &
komik. industri muzik. Gaya hidup bebas. KFC, Mc Donald, Levis, Cocacola & Padini jadi kebanggaan.

Dominasi Terhadap Media


Media cetak & elektronik berpusat di Barat.
Penggunaan IT sukar disekat & ditapis. Media diguna untuk burukkan Islam.

Masa Depan Tamadun Islam & Asia


Asia tidak patut terima pengaruh
Barat buta tuli saring aspek baik.

Cth: Budaya liar, muzik rock, fesyen Barat


menjolok mata, ketepi agama, hilang nilai kesantunan Asia.

Strategi Tangani Perbezaan


1. Prinsip kebebasan beragama 2. Elak ekstremisme, cauvinisme & fanatisme 3. Berdialog 4. Nilai kesopanan dalam dialog

SEKIAN TERIMA KASIH