Anda di halaman 1dari 75

SCHOOL BASED CURRICULUM DEVELOPMENT FOR NEW TIMES

KUMPULAN 3: MOHAMAD SHARIL BIN SAIDEN MOHAMAD ISHAK BIN AHMAD MUS MURYADI BIN MOHAMMAD NORRIZAN BT MOHAMAD DESA ROSELIZAH BT HJ CHE AMAT ROSNI BT MD ZIN SITI HAMIDAH BT ABDUL HAMID MARINI BT YUSOF 811462 811461 811438 811548 811606 811613 811659 812632

PENSYARAH : DR. NAFISAH BT HJ MAHMUD

PENGENALAN
RASIONAL SBCD
Western Trajectories Asian Trajectories

ISU IMPLEMENTASI SBCD MENCARTA MASA DEPAN SBCD

PEMBENTANG : SITI HAMIDAH BT ABDUL HAMID MARINI BT YUSOF

PENGENALAN
- SBCD adalah satu idea baru dalam wacana kurikulum. - Kini, di Asia SBCD sudah semakin banyak di perbahaskan di wacana pendidikan. - SBCD ini dipinjamkan pada asalnya dari Barat untuk pendidikan di Asia di abad ke 21.

ISI-ISI PENTING SBCD


Pertama: - Bolstad (2004) menyatakan bahawa terdapat perbagai idea tentang SBCD ini dipelbagai tempat, contoh 1) dekad 1970an dan 1980an sebagai tempoh di mana SBCD muncul di negara-negara Barat di atas rasional dan hujah yang berbagai.

2) dekad 1990an, minat dalam SBCD di negara Barat semakin pudar.

tetapi
pengalaman pelaksanaan dasar tentang SBCD ini di Barat dan Asia penting kerana ia dapat dianalisa pelaksanaan dan membuat perbandingan di antara Barat dan Asia.

-kajian-kajian menunjukan SBCD adalah alat kepada dasar dan pelaksanaan kurikulum. Kedua. Kennedy dan Lee (2008,p.107) menyatakan bahawa kajian-kajian kes yang mereka analisa, SBCD masih dikekalkan idea dasarnya dari Barat dan diguna pakai di sekolah-sekolah di Asia.

- Eliot dan Tsai (2008) telah menunjukan kajian tindakan boleh dinilai menerusi kerangka pemikiran golongan Confucian yang lebih sejajar dengan nilai-nilai dan cara gaya pemikiran ketimuran. - Sehingga kini, SBCD hanya dinilai menerusi kanta budaya Barat.

Ketiga. - Dari perspektif kerangka dasar yang dipinjam, SBCD dinilai dari ufuk penulisan yang luas yang merangkumi dunia Barat dan Timur. - SBCD bermula sebagai satu kerangka dasar, namun ia berlanjutan sebagai proses kurikulum yang pratikal, yang kemudiannya menjadi sebahagian pengalaman kepada guru dan masyarakat sekolah.

- Berlatar belakangkan senario ini, beberapa langkah di mana SBCD boleh diserasikan ke dalam konteks tempatan yang akan diterokai. - Akhirnya, pengajaran-pengajaran dalam melaksana SBCD di dunia Barat dan Timur akan dinilai untuk membentangkan panduan bagi pelaksanaan di masa akan datang.

RASIONAL SBCD
WESTERN TRAJECTORIES. - Kennedy (1992) dirujuk impuls demokrasi yang menyemarakkan SBCD di Australia dalam tahun 1970an. SBCD banyak membawa reaksi kepada sistem sekolah yang sangat berpusat di Australia. - Melnerney (2001) menegaskan : unsur utama inisiatif ini adalah kepercayaan bahawa sekolahsekolah perlu menjadi lebih responsif kepada kebimbangan akar umbi dan ketidaksamaan pendidikan yang timbul daripada keadaan ekonomi dan sosial masyarakat tempatan.

- Secara ringkas, apa yang diperlukan adalah satu sistem yang lebih terpancar dan penyertaan awam dalam pendidikan yang mengalakkan inovatif berasaskan kurikulum sekolah yang dibangunkan bersama-sama dengan masyarakat tempatan. - Sebagai konteks yang berubah di Australia pada tahun 1980an, selari dengan rasional untuk SBCD. - Kennedy (1992. m.s 181) menegaskan dorongan demokratik membantu bentuk reformasi pada tahun 1970an dan menguasai proses reformasi dalam dekad yang akan datang.

RASIONAL SBCD
Western Trajectories Australia Tahun 1980-an, kurikulum lebih fokus kepada kawalan berpusat walaupun ketika itu penurunan kuasa menjadi satu keutamaan. Di peringkat Persekutuan, mulanya menyokong penglibatan tempatan di dalam pembentukan kurikulum. Terdapat satu langkah ke arah pemusatan yang lebih besar ke atas perbincangan kurikulum yang lebih konsisten nasional.

Kerajaan Demokrasi Sosial - telah mengembalikan kepada pergantungan ke atas kurikulum kebangsaan dan rejim ujian untuk memantau prestasi pelajar.
Wujud ketegangan antara pemusatan dan penurunan tanggungjawab untuk kurikulum dan ini menjadi satu tema yang berulang-ulang dalam proses membuat dasar kurikulum kebangsaan.

14

United Kingdom

Kurikulum kebangsaan Tahun 1980-an merupakan petunjuk utama kerajaan membuat kawalan yang lebih besar dan bukannya mengurangkan kawalan ke atas kurikulum sekolah.
United States Perkara yang sama berlaku untuk gerakan standard kurikulum yang dibangunkan pada tahun 1980-an dan 1990-an.

15

Netherlands(Belanda) Nieven, van den Akker dan Resink-melaporkan Netherland (Belanda) adalah negara yang mempunyai dasar pendidikan yang paling berpusat di Eropah. Wujudnya rasa tidak puas hati dengan dasar sebelumnya dan memberi kesan kepada usaha-usaha perubahan kurikulum. Finnish (Finland) Berasaskan kepada kepakaran guru. kepercayaan kepada guru dan

Keseragaman ujian kebangsaan mempunyai peranan yang sangat terhad.


16

Ropo dan Valijarvi menyatakan- keputusan pembelajaran di Finnish (Finland) adalah pada purata yang terbaik di dunia. German Keputusan penilaian antarabangsa yang mengecewakan berdasarkan keputusan PISA mengakibatkan permintaan standard dan langkahlangkah kualiti termasuk kawalan kualiti dan akauntabiliti, penilaian dalaman dan luaran dan ujian kebangsaan untuk semua.

17

Schratz dan Westfall-Greiter menekankan bidang yang terhad di mana guru Austria boleh menyumbangkan ke arah pembentukan kurikulum. Terdapat beberapa penurunan tanggungjawab kepada sekolah , kawalan kurikulum kebangsaan menguasai proses polisi. Blossing, Ekholm dan Scherp-melaporkan bahawa pembuat dasar pusat mengambil masa yang panjang untuk menyerahkan tanggungjawab kurikulum yang lebih kepada sekolah-sekolah.
18

Sweeden Sekolah di Sweeden mempunyai lebih kuasa atas matlamat, peruntukan masa, arahan untuk subjek, kaedah pengajaran, pemilihan bahan pengajaran dan penilaian. Kurikulum subjek berpusat yang dibangunkan masih bertujuan untuk memainkan peranan penting dalam kurikulum peringkat sekolah dalam membuat keputusan.

19

Ireland (Irish)

Demsey, Looney dan Oshea- melaporkan kes di Ireland mempunyai perspektif berbeza berbanding Sweeden. Agensi kurikulum pusat adalah bertujuan untuk meningkatkan kualiti perlaksanaan kurikulum dengan bekerja lebih rapat dengan sekolah untuk mencapai objektif berpusat.
Fokus kepada pembangunan profesional guru dan bagaimana bekerja dengan guru.
20

Merupakan tema yang penting yang dicerminkan dalam kajian Galtons iaitu- bekerja dengan guru untuk memudahkan kerja-kerja kumpulan sebagai strategi pedagogi.

Tidak melibatkan atau disempadani oleh struktur birokrasi kerajaan. Lebih semulajadi untuk meningkatkan kurikulum dan pembelajaran pelajar.

21

Bolstad (2004, p.7-8) mencadangkan berhubung dengan kurikulum New Zealand bahawa terdapat peranan untuk SBCD walaupun dalam sistem berpusat. Beliau mengenalpasti 4 berkemungkinan peranan SBCD yang mungkin memainkan peranan di dalam ruang operasi baru iaitu : 1. Lebih memenuhi keperluan dan kepentingan pelajar dan komuniti sekolah. 2. Sekolah yang menerapkan pembelajaran dalam konteks ilmu, tempatan dan sumber, untuk memenuhi aspirasi tempatan dan nasional.

22

3.

4.

Responsif kepada idea-idea dan teknologi baru dalam bidang pendidikan. Mengambil kesempatan daripada peluang-peluang yang dicipta oleh kurikulum baru dan struktur pentaksiran. Dalam konteks New Zealand, Baldwin (2007) menunjukkan bagaimana SBCD telah digunakan apabila guru bertindak balas kepada kurikulum baru Pengajian Sosial. Baldwin juga mencadangkan SBCD melibatkan proses perancangan bersama-sama, berkongsi idea dan sumber yang melibatkan ibu bapa dan lain-lain.

23

Baldwin (2007, p.8) menyatakan arahan berpusat yang dibangunkan untuk Pengajian Sosial di anggap sebagai cabaran dalam SBCD. Merupakan pendekatan mengimbangi arahan pusat dengan adaptasi kepada keperluan tertentu. Merupakan pengantara SBCD iaitu mencirikan proses yang dilaporkan oleh Blossing, Ekholm dan Scherp di Sweeden dan Dempsey, Looney dan Oshea di Ireland.

24

PEMBENTANG : NORRIZAN BT MOHAMAD DESA MOHAMAD ISHAK B AHMAD

25

HONG KONG SINGAPURA TAIWAN

ASIAN
CHINA JEPUN KOREA

26

ASIAN TRAJECTORIES
Perselisihan faham antara kawalan berpusat dan keperluan kurikulum tempatan Lo (1999) telah menyediakan kajian gelombang pertama SBCD di Hong Kong merupakan tindak balas birokrasi Laporan Llewellyn - pengajaran dan pembelajaran di Hong Kong lebih mementingkan budaya peperiksaan.

27

gelombang kedua SBCD berhubung dengan kurikulum yang direka, ( Education Bureau, 2007) Berdasarkan analisis yang teliti tentang murid keperluan, kebolehan dan minat, sekolah Dalam konteks ekologi, gaya kepimpinan pengetua dan pengurusan pertengahan, serta kesediaan guru, sekolah perlu menggunakan yang paling sesuai pengajaran, pembelajaran dan strategi penilaian dan menggunakan pembelajaran pelbagai bahan-bahan untuk mengintegrasikan kitaran pengajaranpembelajaran penilaian mereka dalam kurikulum berasaskan sekolah
28

peluang yang sama - menggalakkan pembangunan manusia yang menyeluruh dan pembelajaran sepanjang hayat. Bolstad (2004) berhujah bahawa SBCD mempunyai peranan dalam konteks Kurikulum Baru yang berpusat di New Zealand, dan pembaharuan kurikulum di Hong Kong

29

Suruhanjaya Pendidikan (2000, ms 36) menekankan rasional: "Pengajaran tanpa diskriminasi" telah menjadi satu konsep yang dihargai

30

Tujuan reformasi pendidikan adalah untuk menghapuskan halangan dalam sistem kami bahawa blok pembelajaran , untuk memberi lebih baik kepada pelajar bagi menunjukkan inisiatif mereka serta membangunkan potensi mereka dalam pelbagai domain.

31

"prinsip tidak mengalah" (Kennedy, 2005, p. 187) dan ia menonjolkan keperluan untuk penyesuaian dan penginapan yang perlu dibuat. Gelombang baru reformasi kurikulum di Asia (Kennedy dan Lee, 2008), bahawa kurikulum berpusat akan "disesuaikan" untuk memenuhi keperluan pelajar yang berbeza.
32

Taiwan - Chang dan Hwang, SBCD lebih dipolitikkan. Jeong (Korea) - perubahan kepada sistem politik yang diketuai guru mempunyai suara yang lebih besar dalam menentukan kurikulum sekolah.

33

Hwang, Yu dan Chang (2006), mengaitkan bergerak ke SBCD Taiwan dengan sosial yang luas dan perubahan politik yang mula mengambil tempat. Pendemokrasian sistem politik membawa kepada dorongan yang sama untuk sistem pendidikan yang berpusat yang membuat keputusan.
34

Chen dan Chung (2000, ms 3) - Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Wajib Sembilan Tahun telah diisytiharkan pada tahun 1998 dengan harapan untuk membuat setiap sekolah adalah pusat untuk reformasi pendidikan, setiap seorang pereka kurikulum, guru dan bilik darjah setiap makmal untuk kelas inovasi.

35

Chen dan Chung Li (2002) telah menunjukkan bahawa hanya 20% daripada kurikulum sebenar adalah di tangan sekolah dan ini memberi tumpuan terutamanya kepada unit tatatertib dan tema kajian rentas. Taiwan sebagai sebahagian daripada pembaharuan pendidikan umum.

36

KOREA
Korea dan Taiwan : SBCD - implimentasi terhad, proses yang lebih besar liberalisasi dengan tumpuan utama lebih dalam struktur politik dan ekonomi. Rakyat Korea dan Taiwan lebih bersikap liberalisasi (tidak mahu terikat Tidak mahu terkongkong), tidak boleh guna pada struktur pembentukan kurikulum. Di sini , masalahnya KEKANGAN pihak guru kurang berkemahiran dan kekurangan sumber . Kennedy dan Lee (2008, ms 56) berkata reformasi pendidikan di Asia dalam dua arah aliran : 1 Pandang kehadapan Kepentingan ekonomi 2 Pandang kebelakang Pegangan tradisi dalam masyarakat .
37

SBCD di JEPUN
Perkembangan mengikut keperluan dan kepentingan . Di Jepun SBCD , terikat dengan kurikulum kebangsaan (Jepun) di mana penekanan diberi keutamaan pada tradisi. Menurut ASANUMA melaporkan 1 - Jepun : penolakkan kepada dasar baru SBCD pengaruh tradisi .

38

SBCD di China
Di negara China, SBCD impilimentasi mengikut kehendak pemerintah atas dasar politik. PERUBAHAN SBCD DI KOREA DAN TAIWAN SBCD : (Kerajaan) pengubahsuai hendak mengikut dasar SBCD. SBCD halangan : sebab guru kurang berkemahiran dan sumber yang terhad .(untuk laksanankan SBCD) DI CHINA - SBCD : DASAR YANG HENDAK BUAT 80% mesti mengikut pemerintah. (Kepentingan fahaman komunis) 15% masyarakat 5 % guru ( Li dan Shuai melaporkan ) DI CHINA - Terdapat dua kumpulan / dua kelompok : PENDIDIK 1) KELOMPOK PERTAMA -BERPENDAPAT BAHAWA 5 % dari kurikulum baru digunapakai. 2) KELOMPOK KEDUA - PERCAYA BAHAWA SBCD ADALAH ADAPTASI PADA KURIKULUM SEDIA ADA.

39

Pengolahan kurikulum(di Asia- rujuk China) lebih cenderung kepada fahaman politik pengaruh politik. Rantau asia SBCD adalah sekadar penambahbaikan kepada kurikulum sedia ada sebab penentu baru bukan dipengaruhi pendidikan TETAPI atas dasar politik.

40

Menurut Marshs(pendapat) :SBCD berkepentingan pada perkembangan sekolah sendiri. Perbandingan antara SBCD di Singapura :
Berdasarkan institusi pendidikan Penerapan SBCD (Kurikulum berpusatkan di sekolah) SBCD berjaya dilaksanakan di Singapura tanpa kekangan dan halangan (SBCD positif di Singapura) Begitu juga apa yang berlaku di Hong Kong, sama seperti di Singapura.

41

PEMBENTANG : ROSELIZAH BT HJ CHE AMAT MUS MURYADI B MOHAMMAD

42

Dempsey,Looney dan OShea


(Stenhouses central idea )

SBCD bukan hanya sekadar teori . Fokus menilai SBCD . Tumpuan kajian terhadap tadika di Hong Kong dan Shanghai.

Reformasi Kurikulum di Tadika


Perkembangan kanak-kanak dijadikan sebagai asas. Menguatkan lagi kajian praktikal tentang penjagaan dan pengajaran. Menekankan kepada kualiti bagi menyerlahkan pendidikan. Perkembangan potensi dan personaliti kanakkanak.

Keyakinan diri

Kesihatan yang baik

Keberanian

Semangat berpasukan

Tumpuan kepada perkembangan kanak-kanak

Semangat meneroka

Rasa ingin tahu

Menimbulkan rasa tanggungjawab

SBCD di Hong Kong and Shanghai mengikut pandangan Li (2006)

2 pendekatan berbeza tentang SBCD


Memilih kurikulum yang Merekabentuk bersesuaian kurikulum sendiri Kebanyakan guru di Hong Agak kecil Kong.
Kesimpulan : Walaupun terdapat peluang dalam SBCD.Guru-guru tidak mengambil peluang ini sepenuhnya.

Li and Shuai melaporkan tentang kes di Tanah Besar China Guru-guru mendapati sukar untuk mendapatkan cadangan yang konkrit daripada para cendiakawan bagaimana untuk membangunkan SBCD. Guru-guru kekurangan pengetahuan dan kemahiran

Kes
Nieveen Van Den Akker dan Resink Beberapa sekolah di Belanda, menunjukkan tiada komitmen untuk merekabentuk pelbagai aktiviti. Chang dan Hwang Guru-guru di Taiwan menghadapi tekanan antara menyediakan murid untuk peperiksaan dan menyertai SBCD.

Law,Van den Akker dan Wan (Kajian di Hong Kong)


Isu-isu organisasi yang memberi kesan penyertaan guru dalam SBCD . Kami perlukan masa untuk berbincang Merekabentuk bahan Kami perlukan pertolongan orang lain. kepada

SBCD tidak hanya memerlukan guru yang mahir tetapi turut juga memerlukan sumber tambahan .( Marsh)

Korea
SBCD tidak dapat dijalankan oleh guru yang telah dibebani dengan tugasan yang berat. Kakitangan tambahan diperlukan. Guru-guru di Korea sering melihat SBCD sebagai satu bebanan. Tiada organisasi yang menyokong SBCD.

Halangan dalam melaksanakan SBCD


Guru-guru kekurangan kemahiran Kurang pemahaman tentang sifat dan tujuan SBCD. SBCD memberikan bebanan kerja tambahan.

Teo and Osborne (Singapore)


Guru-guru tidak terlatih di dalam membangunkan kurikulum.

Guru-guru tidak berkongsi gaya dan amalan pengajaran mereka. Guru-guru juga tidak mengalami tekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Looney and OSheas (Irish Case)


Guru terlibat sepenuhnya dalam pembentukan sesuatu kurikulum yang baru.

Agensi pusat yang terlibat secara langsung kurikulum juga menyediakan sokongan yang signifikan dalam proses pembangunan guru. Ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara 2 pihak dan bukannya setakat menyediakan dan memberi arahan.

Blossing, Ekhohn and Scherp (Sweden)


Pihak berkuasa sentiasa meminta pihak sekolah untuk menyediakan pelan aktiviti. Pihak sekolah pula terlalu sibuk dengan perjalanan harian sekolah daripada mematuhi arahan daripada pihak berkuasa.

Berurusan dengan masalah sebenar dan isu-isu sebenar serta menyokong guru merupakan faktor di mana SBCD akan boleh berkembang.
54

KEPIMPINAN
NEGATIF POSITIF Semua yang berkaitan dengan SBCD diputuskan oleh pengetua (Taiwan) Proses kepimpinan beralih daripada pemimpin yang ditetapkan kepada guru sebagai pemimpin (Spore & HK)

Kebanyakkan Guru Besar masih terikat dan terbiasa dengan cara kepimpinan tradisional (China)

Guru perlu mempunyai rasa pemilikan supaya perlaksanaan SBCD lebih bermakna.

Perkara yang paling penting di dalam kepimpinan ialah kejelasan

Kejelasan dari segi A) Idea yang holistik B) Pemahanan yang mendalam tentang kerja harian di sekolah

56

SBCD merupakan satu tugas yang sangat mencabar bagi sektor pendidikan kerana...
Guru memainkan peranan baru yang menuntut dari segi masa dan tenaga selain fizikal serta emosi. Peningkatan rasa kebimbangan dan tekanan terhadap pencapaian yang akan terhasil. Perasaan kekaburan dan pertentangan juga akan wujud dalam guru.

Chinese Source (Li 2006)


Kekurangan kepakaran dan kelayakan di kalangan guru prasekolah di Shanghai menghalang mereka daripada terlibat dalam proses mencipta kurikulum baru. Hong Kong SBCD telah diabaikan oleh pengurus sekolah.

Problems in implementing SBCD in Taiwan (Chen and Chung 2000)


Persepsi yang berbeza antara pentadbir.

Kekurangan keupayaan guru untuk menyertai SBCD.


Kekurangan mekanisme menilai kurikulum dan guru-guru. Kekurangan sokongan daripada pentadbir dan masalah dengan kerja pasukan.

Yu and Cheng (2006), Taiwan

Salah faham konsep SBCD


- Guru perlu membangunkan kursus di sekolah mereka dan kursus yang dibangunkan tersebut mesti berbeza daripada sekolah lain. - Guru perlu membina semua bahan pengajaran sendiri.

Langkah-langkah untuk menyokong pelaksanaan SBCD


Menyediakan sokongan yang mencukupi bagi guru untuk bekerja Menyesuaikan amalan kepimpinan untuk memudahkan mengenalpastian masalah. Berlakunya perubahan dalam sistem birokrasi.

PEMBENTANG : MOHAMAD SHARIL BIN SAIDEN ROSNI BT MD ZIN

62

Mencarta Masa Depan SBCD

Adakah guru-guru dan sekolah bersedia untuk SBCD?


63

Di peringkat dasar SBCD mendapat sokongan yang kukuh. Kesediaan dan keupayaan guru menjadi ciri utama untuk menentukan kejayaan atau kegagalan di peringkat pelaksanaan. Contoh: Lesson Study sudah mula diperkenalkan di Malaysia.

64

Li (2006, p224) dalam kajiannya melaporkan bahawa beberapa guru pra sekolah dalam kajian beliau menentang SBCD kerana berpendapat bahawa kurikulum awal kanak-kanak harus berasaskan alam semulajadi. Guru-guru di Tanah Besar China, Taiwan & Korea juga bersikap negatif terhadap SBCD.

65

Pemimpin sekolah juga perlu sedar akan kewujudan SBCD. Contoh : Program Peningkatan UPSR yang memerlukan penglibatan semua guru dan pemimpin sekolah. Pemimpin harus bertanggungjawab untuk membangunkan sikap positif para guru tentang SBCD.

66

Adakah kita bertanyakan soalan yang betul tentang SBCD?


67

Menurut Chen & Cheng (2000), Kennedy & Lee (2008) SBCD kekal sebagai konstruk Barat. Proses Kurikulum Barat boleh diguna pakai dan disesuaikan dalam konteks budaya lain. Contoh : Pengajaran Berpusatkan Murid

68

Ang (2007), kajian dari Hong Kong, Korea, Taiwan & Singapura, penyampaian kurikulum disifatkan sebagai pembangunan mengikut piawaian tempatan. Implikasinya, timbul jurang antara barat dan dunia bukan barat. Terdapat juga kurikulum barat yang boleh digunapakai mengikut kesesuaian dengan konteks tempatan.
69

Bagaimana untuk Penambahbaikan Pengawalan Kurikulum Secara Berpusat dan SBCD?


70

Kerajaan perlu memberi penekanan terhadap kawalan kurikulum pendidikan secara berpusat. Pada dasarnya, kerajaan mengawal kurikulum secara berpusat, manakala di peringkat sekolah implementasi SBCD ada melalui pengajaran dan pembelajaran.

71

Contoh : KSSR (PBS)


Membebaskan pelajar daripada tekanan peperiksaan. Memperkenalkan kurikulum tempatan yang bersesuaian. Memperkenalkan pembelajaran berpusatkan murid. Memenuhi keperluan individu pelajar dan mencungkil kebolehan pelajar melalui SBCD.
72

Kesimpulan
SBCD memberi kuasa kepada guru dalam menyampaikan kurikulum yang bermakna dan relevan untuk semua pelajar. Proses membina kurikulum berdasarkan keperluan pelajar. Kurikulum yang dibentuk perlu berasaskan budaya dan nilai masyarakat. Contoh : KSSR (Band) berteraskan FPN.
73

Potensi kejayaan SBCD bergantung kepada sikap, kemahiran dan pengetahuan guru dalam melaksanakan SBCD di peringkat sekolah. Apabila guru diberi kuasa melaksanakan SBCD, akan melahirkan pelajar yang aktif dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Bagi menjawab persoalan tentang masa depan SBCD, ia adalah bergantung kepada komitmen, pengetahuan dan kemahiran guru itu sendiri. SBCD memenuhi keperluan pelajar, gabungan antara komitmen guru dan pelajar maka ia berpotensi untuk berjaya.

74

RUJUKAN
E. H-F. Law and N. Nieveen (eds). School as Curriculum Agencies: Asian and European Perspectives on School-based Curriculum Development. 3-18

75