Anda di halaman 1dari 35

Buku Latihan

BUKU 1

Huruf Kecil

h a b

i c

f
m

Nama: .. Kelas : ...

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas:

Hari

: ..

Tarikh :

Arahan: Sambungkan titiktitik-titik mengikut susunan huruf aa-z dan warnakan gambar.

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas:

Hari

: ..

Tarikh :

Arahan: Sambungkan huruf untuk mengelakkan raksasa.

Ikut turutan huruf Bagi menggelakkan raksaksa

Huruf Kecil

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas:

Hari

: ..

Tarikh :

Arahan: Sambungkan huruf untuk mengelakkan raksasa.

a d m j g
Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas:

Hari

: ..

Tarikh :

Arahan: Sambungkan huruf untuk mengelakkan raksasa.

o y r

u
Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis huruf yang tertinggal

Hari

: ..

Tarikh :

a e i m q w s y
Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

c k o u

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Sambungkan titiktitik-titik.

Hari

: ..

Tarikh :

a b c d e f g h q r i s j t k u l m n o p v w x y z
Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas:

Hari

: ..

Tarikh :

Arahan: Warnakan strawberi yang mengandungi huruf kecil.

a O c Q

M d H t

j i Y N

L P r g

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

a
ayam

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

b
beca

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

c
ceri

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

d
dadu

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

e
epal

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

f
feri

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

g
gigi

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

h
Harimau

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

i
ikan

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

j
jagung

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

k
kek

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

l
labu

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

m m
mercun

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

n
nanas

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

o
oren

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

p
pili

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

q
quran

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

r
rumah

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

s
siput

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

t
teko

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

u
udang

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

v
van

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

w w
wau

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

x
x-ray

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

y
yu

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Nama: .. Tahun / Kelas: Arahan: Tulis semula huruf yang diberikan.

Hari

: ..

Tarikh :

z
zip

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com

Untuk mendapatkan lain-lain bahan, anda boleh melayari laman web http://www.i-cikgu.blogspot.com untuk mendownload lebih banyak bahan yang diberikan secara PERCUMA.

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan memetik atau mencetak kembali mana-mana bahagian isi bahan ini dalam bentuk apa jua dan dengan cara apa pun, baik secara elektronik, fotologi, mekanik, rakaman atau yang lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.

Copyright http://www.i-cikgu.blogspot.com