Anda di halaman 1dari 121

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

KATA ALU-ALUAN
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum w.b.r dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah izinNya jua, dapat kita menerbitkan Buku Pengurusan Sekolah untuk sesi persekolahan 2008. Terima kasih juga kerana memberi peluang kepada saya untuk menzahirkan beberapa catatan ringkas di kesempatan yang sungguh bermakna ini. Pengurusan sekolah adalah satu aspek yang penting kerana pengurusan yang cekap dan bersistematik akan menghasilkan sekolah yang cemerlang. Senarai tugas yang terdapat dalam buku pengurusan ini diharap dapat menjadi panduan dan bahan rujukan kepada guru-guru agar dapat menghasilkan kecemerlangan tugas dan tanggungjawab bagi mewujudkan budaya kerja yang selari dengan prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia . Nilai mulia yang kita pilih ialah Amanah, Benar, Bijaksana, Bersyukur, Dedikasi, Ikhlas dan Penyayang.Nilai-nilai ini perlu bagi mencapai suatu usaha merealisasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan. Oleh itu, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan supaya mempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat merancang, menyedia, menyemak, menyunting dan hingga terhasilnya buku ini.Usaha dan sumbangan anda tidak lain adalah demi amanah, tanggungjawab dan tugas menjayakan aspirasi KAMIL BESTARI, DAN KAMIL TERSOHOR. oleh itu akauntabiliti semua warga SMK Kamil adalah perlu demi menjamin, kecemerlangan dan kegemilangan berkekalan dan berterusan. Selamat Bertugas. Sekian, Terima Kasih.

Hj.Ashari b. Yaacob Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil, 16800 Pasir Puteh, Kelantan. 15 Disember 2007.

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

KANDUNGAN
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kata Alu-aluan Kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Etika Kerja Islam Visi dan Misi Prinsip Perkhidmatan SMK Kamil Lagu Sekolah Piagam Pelanggan Pengurusan Sekolah Pengurusan Am & Pentadbiran Sekolah Pengurusan Kurikulum Pengurusan Fizikal dan Keceriaan Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum PERKARA MUKA SURAT 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 36 61 69 92

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di sekolah adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ETIKA KERJA ISLAM Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada ALLAH Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bekerja dengan tekun dan cekap Bekerja dengan semangat gotong royong dan berpadu fikiran Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

VISI
Untuk Melahirkan Pelajar Cemerlang Yang Berdaya Fikir, Cekap Teknologi Dan Berakhlak Murni Selaras Dengan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Menjelang 2010

MISI
1. 2. 3. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk warga sekolah. Menyediakan prasarana dan perkakasan ICT yang lengkap dan terkini. Melahirkan guru dan staf sokongan yang berilmu,berketerampilan, cergas dan cerdas teknologi. Melaksana perancangan strategik yang berterusan untuk mempertingkatkan mutu pendidikan. Sentiasa membuka peluang pembelajaran untuk memperkembang potensi individu.

4.

5.

6 Membina sokongan dan perkongsian bestari di antara sekolah dan komuniti.

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

K A: M I L:

KETRAMPILAN

AMANAH : : MUAFAKAT ILTIZAM

LUHUR

KAMIL TERSOHOR

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

LAGU SEKOLAH
Kamil Bestari Megah berdiri Kamil bestari, Memayungi putera dan puteri, Menjayakan wawasan murni, Kamil berbakti kami berjanji. Melangkah gagah Kamil bertuah, Mara mendukung cita, Berganding membangun negara, Dunia IT diteroka. Chorus: Tujulah , bersatu erat, Majulah, tingkat mertabat, Semangat berkobar berjiwa merdeka, Rahmat melimpah Kamil berjaya. Pengetahuan tangga kemajuan, Kamil Tersohor sepanjang zaman, Azimat terpahat kukuh membara, Muafakat luhur insan mulia.
Cetusan idea : Lagu : Lirik : Pelancaran lagu: Hj. Muhamed Ali b. Hamzah (Pengetua) Hj. Daud b. Muhamad (PK Pentadbiran) Hj. Daud b. Muhamad (PK Pentadbiran) Pn. Suryati Nasriah bt. Khalid (KB Bahasa) 20.02.2002

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PIAGAM PELANGGAN MENUJU KECEMERLANGAN

Kami Berjanji Akan Berusaha Untuk Memperkembang Keupayaan Pelajar Ke arah Kecemerlangan Pendidikan Dengan Menekankan Kepada: 1. Meningkatkan prestasi dan kecemerlangan pelajar dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah. Kewujudan suasana harmoni, kerjasama, dan kekeluargaan dalam kalangan pelajar, guru, ibu bapa dan anggota masyarakat. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pelajar.

2.

3.

4. Bersedia memberi khidmat, melayan dan menyelesaikan masalah dalam suasana mesra. 5. Amalan budaya ilmu dan kerjasama sesama insan dalam aktiviti harian. Ketakwaan dalam seluruh tindakan dan perlakuan.

6.

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PENGURUSAN SEKOLAH
1. LATAR BELAKANG: 1.1 Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil 1.2 Alamat Sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil, 16800 Pasir Puteh, Kelantan. 1.3 Gred Sekolah : Gred A 1.5 No. Telefon : 09-7855300 1.4 Kod Sekolah: DEE 4289 1.6 No. Faks : 09-7855302

1.7 E-Mel : smkkamil@dee4289.03.moe.edu.my 2. PERJAWATAN SEKOLAH: 2.1 Pengetua 2.2 Penolong Kanan Pentadbiran 2.3 Penolong Kanan HEM 2.4 Penolong Kanan Kokurikulum 2.5 Guru Kanan Bahasa 2.6 Guru Kanan Sains Sosial 2.7 Guru Kanan Sains Matematik 2.8 Guru Kanan Teknik Dan Vok. 2.9 Guru Cemerlang (Biologi) 3.0 Guru Cemerlang (Matematik) 3.1 Guru Cemerlang (Sains) 3.2 Guru Cemerlang (Geografi) 3.3 Kaunselor 3.4 Kaunselor 3.5 Kaunselor 1 2 3 : Tn. Hj. Ashari b. Yaacob : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob : En. Che Aziz b. Mat : En. Mohd Anuar b. Ibrahim : Tn. Hj. Meor Ahmad b. Abd. Salim : Tn. Hj. Ismail @ Talib b. Said : En. Mohd Saidi b. Ali : Pn. Hjh. Norma bt. Mohd Yakzan : Pn.Hjh. Zaiton bt. Yusoff : En. Zulkifli b. Ideris : En. Mat Yassim b. Semail : Pn.Hjh. Azizah bt. Abdullah : Tn. Hj. Mayuti b. Yusoff : Pn. Zaidah bt Alias : Pn. Nik Nurul Hayati bt Nik Ah. Sukri : En. Arman b. Mustapha

3.5 Guru Penyelaras Bestari

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PENGURUSAN AM DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

BIL

PENGURUSAN AM DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

MUKA SURAT 11

MAJLIS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JK MAJLIS PERANCANG SEKOLAH JK KEWANGAN JK DATA DAN PENDAFTARAN MATLAMAT (EMIES) & PTK JK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KELANTAN JK LEMBAGA TATATERTIB JK PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN TAHUN 2008 JK MAJLIS PENGKOMPUTERAN SEKOLAH JK KAJIAN TINDAKAN JK MAJLIS BESTARI JK PIBG JK SEKOLAH SELAMAT JK KELAB GURU DAN STAFF JK BANJIR JK BADAN EHSAN ANGGOTA PENDIDIKAN KEL. JK BILIK GURU JK BILIK GERAKAN DAN BILIK WAWASAN JK BILIK MESYUARAT KURIKULUM JK PENGURUSAN DEWAN BESAR JK AUDIT DAN KUALITI DALAMAN JK MESYUARAT GURU JK SEHARI BERSAMA PELANGGAN JK MAJLIS RASMI DAN PROTOKOL

12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

10

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 1.0

MAJLIS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH (EXCO) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha; AJK Tn. Hj. Meor Ahmad b. Abd Salim ( GK Bahasa ) Tn Hj. Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En. Mohd Saidi b. Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Che Jah bt. Che Kob ( Ketua Pembantu Tadbir ) En. Arman b. Mustafa ( Guru Penyelaras Bestari) Pn Hjh. Azizah bt Abdullah (Pengurusan Sekolah Kluster) ( Guru Cemerlang STPM & Ting. 6R) Pn Hjh. Zaiton bt Yusoff (Pengurusan Sekolah Kluster) ( Guru Cemerlang SPM & Ting 4) En Zulkifli b Ideris ( Guru Cemerlang PMR, Ting 1 & Ting 2) Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Mohd. Anuar b. Ibrahim (PK KO) Tn.Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor ) Pn.Hjh Norma Bt. Mohd. Yakzan ( GK Teknik Dan Vokasional )

BIDANG TUGAS Badan yang tertinggi yang menentukan dasar pengurusan sekolah , kurikulum,kokurikulum, sahsiah pelajar selaras dengan matlamat FPN. Bertanggung jawab menentukan pembahagian tugas dan staf sokogan. Bertindak sebagai jawatankuasa penilaian prestasi.

11

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 2.0 Pengerusi

MAJLIS PERANCANG SEKOLAH : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua )

BIDANG TUGAS Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, asrama, dewan, bilik rehat, surau serta kawasan sekolah (zon). Merancang pembangunan strategik rohani dan sahsiah. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan sekolah meliputi akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-lain. Menyelaras perlaksanaan segala program yang dirancang. Merancang Takwim Sekolah. Memantau pelaksanaan segala program yang dirancang mengikut

Timb. pengerusi 1 : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) Timb. Pengerusi 2 : Timb. Pengerusi 3 : Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Pen. Setiausaha AJK En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Mohd. Anuar b. Ibrahim ( PKKO )

: Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) : Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) : : : En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Hjh. Norma bt. Mohd. Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) Pn. Rohana bt. Husin

: Pn.Hjh. Mazirah bt. Maarof Pn.Hjh Zaiton bt. Yusoff

( Guru Cemerlang / SU Kajian tindakan ) En. Zulkifli b. Ideris( Guru Cemerlang ) Pn. Hjh Azizah bte Abdullah ( Guru Cemerlang / SU Pencerapan ) En. Mat Yassim b. Semail( Guru Cemerlang ) Pn. Che Jah bt. Che Kob (Ketua Pembantu Tadbir) Tn Hj Abdullah b. Ibrahim (SU Audit Kualiti Dalaman) Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor / SU Kecemerlangan Akademik ) En. Arman b. Mustafa ( Penyelaras Bestari ) Pn. Suzana Lee bt. Abdullah ( SU Kurikulum ) Pn. Masliza bt. Mohd. Yusoff ( SU Peperiksaan Dalaman) Pn Nik Sabariah bt Mohammad ( SU PPSMIT) En.Azmi B. Matil ( SU Latihan Dalaman ) Pn Roslina bt Nasir ( SU Head Count) Pn.Hjh Roswan bt Mohd Daud( SU BBM Kelas terancang ) Tn.Hj.Wan Omar b Awang Kari ( SU Jadual Waktu )

12

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Pn. Asni bt Abdullah ( SU Pusat Sumber ) En. Nik Ramani b Nik Arshad ( SU Fizikal dan Keceriaan ) Pn.Rahimah bt. Mohd. Ashari (SU Kesihatan & Mesyuarat Guru) Tn.Hj. Mat Said b. Mohamad ( SU Biasiswa dan Kebajikan ) En. Azwaan b. Mat Udin ( SU Badan Ehsan ) En. Ab. Aziz b. Jaafar ( SU Lembaga Disiplin ) En. Mohd Zainuddin b Ahmad ( SU Buku Teks Sekolah ) En. Mohd Iskandar b. Awang ( SU Keselamatan ) En. Wan Abllah Zawawi b. Wan Yaacob ( SU Pengawas ) En. Raihan b. Hussin ( SU Majalah ) En. Wan Ahmad Radzi b Wan Noh( Asrama Putera ) Pn. Zaidah bt. Alias ( Asrama Puteri ) Pn. Wan Azilah bt. Wan Abdullah (SU Kebajikan & Takaful) Wan Ahmad Radzi b. W.Noh ( SU Kantin) En.Amran b.Saud (SU Penghayatan Islam) En Ariffin b. Yaacob ( SU Pendaftaran Pelajar) En.Nik Nor Azahar b. Che Awang ( SU Kokurikulum ) En.Azwaan b Mat Udin ( SU Unit Beruniform ) En. Mohd Iqbal b Abdullah ( SU Persatuan / Kelab ) En Abd Aziz b Abd Hamid ( SU Sukan )

jadual. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik seperti peperiksaan PMR,SPM,STP M dan peperiksaan yang berkaitan.

13

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 3.0 Pengerusi

JAWATANKUASA KEWANGAN : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd. Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : Pn. Che Jah bt. Che Kob ( Ketua Pembantu Tadbir ) : Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Hjh. Norma bt Mohd. Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( S/U Sekolah )

BIDANG TUGAS Memahami surat pekeliling berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah. Mengeluarkan surat kuasa memungugut yuran kpd Penolong Kanan,Penyelaras, Guru Tingkatan dan kerani. Mengagihkan buku resit kpd guru Tingkatan dan Penyelaras Tingkatan Memastikan semua penerima dimasukan ke dalam bank. Memastika semua pembelian berdasarkan peraturan kewangan. Menyemak dan menandatangani Buku Tunai Kerajaan / SUWA/ Panjar Wang Runcit.

Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha AJK

14

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 4.0

JAWATANKUASA DATA PENDAFTARAN MAKLUMAT ( EMEIS) DAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha 1 Setiausaha 2 Setiausaha 3 Pen.Setiausaha 1 Pen.Setiausaha 2 AJK : : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b.Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : En. Amran b. Yaacob (EMEIS) : Pn. Zariah bt Abdullah .(PTK) : Pn Zaidah bt Alias (SMM) : Pn. Rohana bt. Husin : En. Mohd Basir b. Yaacob

BIDANG TUGAS Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tingkatan,kelas, kaum dan jantina. Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori, opsyen dan lainlain. Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata bulanan guru. Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengikut ekonomi,tempat tinggal dan pendididkan penjaga,jenis pengangkutan ke sekolah,agama dan lainlain. Menerima data pelajar yang menerima biasiswa. Memastiksan setiap pelajar baru mendapat nombor pendaftaran. Mengurus peperiksaan PTK bagi guru dan staff sokongan

Semua penyelaras tingkatan Pengurus tingkatan. Semua Kaunselor

15

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 5.0

JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KELANTAN ( 3PK) Pengerusi : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) Timbalan Pengerusi 1 : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob( PK 1 ) Tinbalan Pengerusi 2 : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) Timbalan Pengerus 3 : En. Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Naib Pengerusi 1 : Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Naib Pengerusi 3 : Pn. Hjh. Norma bt. Mohd. Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) Naib Pengerusi 4 : Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Setiausaha 1 : Pn. Roslina bt Nasir Setiausaha 2 : Pn Masliza bt Yusoff Setiausaha 3 : Pn Norbaya bt Edrus AJK Pengurusan & Pentadbiran Sekolah. En. Arman b. Mustafa ( GPB ) Pn.Che Jah bt. Che Kob (Ketua Pembantu Tadbir) Pn. Roshaslina bt Omar ( Juruteknik) Pn.Hjh Zawiah bt Abd. Hamid ( Kerani Kewangan )

BIDANG TUGAS Merangka aktiviti Program Tahunan Ke arah Kecemerlangan. Pengurus Pentadbiran, kurikulum, kokurikulum serta Projek-projek khas. Menyelaras,menyelia dan megurus perjalanan semua aktiviti yang dirancangkan..

Akademik En. Mat Yassim b. Semail ( Penyelaras Ting 1) En. Tuan Azahan b. Tuan Ismail (Penyelaras Ting.2) Pn.Zairiha bt. Hamzah ( Penyelaras Ting 3 ) En.Wan Ahmad Radzi b Wan Noh ( Penyelaras Ting 4 ) Pn.Hjh.Salma bt.Che Hassan ( Penyelaras Ting 5 ) Pn. Wan Marzuni bt Wan Mohammad ( Penyelaras Ting 6 ) Pn. Zaidah bt. Alias ( Kaunselor ) Pn Asni bt Abdullah ( Pusat Sumber) Wan Saiful Hak b Wan Ab Rahman ( Dokumentasi) Kokurikulum En. Mohd. Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) En.Nik Nor Azahar b. Che Awang ( SU Kokurikulum ) En.Abdul Aziz b. Abdul Hamid ( SU Sukan) Pembangunan Insan En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor ) Pn. Nurul Hayati bt. Nik Ahmad Sukri ( Kaunselor) En. Abdul Aziz b. Jaafar ( SU Lembaga Disiplin ) Iklim, Fizikal dan Budaya Sekolah. En. Nik Ramani b. Nik Arshad En. Norhijuddin b. Mohamad Tn Hj Zakaria b. Ibrahim En. Ibrahim b Mamat

16

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 6.0

JAWATANKUASA TATATERTIB

BIDANG TUGAS

Pengerusi Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) Setiausaha Pn. Che Jah bt. Che Kob ( Ketua Pembantu Tadbir ) AJK Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO )

Mendedahkan semua panduan dan peraturan kepada guru dan staff berdasarkan Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran .

17

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

AHLI JAWATANKUASA PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN TAHUN 2008 Pengerusi T/Pengerusi N/ Pengerusi 1 : : : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua) Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Tn. Hj. Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En . Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Hjh. Norma bt. Mohd. Yakzan ( GK Tek. & Vokasional ) Setiausaha Pen. Setiausaha 1 Pen. Setiausaha 2 Pen. Setiausaha 3 Pen. Setiausaha 4 AJK : Tn. Hj. Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) : Pn Rohana bt Mat Noor : Pn.Haslizawati bt. Hadi ( Takwin ) : En. Tuan Azahan b Tuan Ismail : Pn. Zaidah bt Alias : En Alias b Hassan Pn Che Jah b Che Kob Pn Nik Nurul Hayati bt Nik Ahmad Sukri. En. Ghazali b. Muhamad Pn. Roshaslina bt. Omar En. Mat Lazim b. Seman

BIDANG TUGAS

7.0

1. Menyediakan takwim dan buku pengurusan sekolah. 2. Memastikan takwim dan buku panduan pengurusan siap tepat dan mengikut jadual.

N/ Pengerusi 2 :

18

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 8.0

JAWATANKUASA MAJLIS PENGKOMPUTERAN Pengerusi : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua )

BIDANG TUGAS Memastikan objektif dan matlamat program Sekolah Bestari tercapai. Mencadangkan,me mbina dan mengurus alat bantuan mengajar termasuk komputer. Merancang kursus pendedahan kepada guru-guru mengenai perkara terkini dalam pendidakan terutam dalam IT. Mengesan dan memastikan sukatan dan perancangan Kelas Bestari dilaksanakann dengan berkesan. Menyebar bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.

Timbalan Pengerusi 1 : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob( PK 1 ) Tinbalan Pengerusi 2 : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) Timbalan Pengerus 3 : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Penyelaras Setiausaha Pen.Setiausaha AJK : Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said (GK Sains Sosial ) : En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) : Pn. Hjh. Norma bte Mohd.Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) : Tn.Hj.Meor Ahamad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) : En. Arsad b. Naain : Pn. Haslizawati bt. Hadi : En. Arman b. Mustafa ( Guru Penyelaras Bestari ) Tn.Hj. W.Omar Awang Kari (Jadual waktu) Pn.Roihan bt.Abd.Rahman. Cik W.Noraribah bt. W.Ishak En. Ibrahim b.Mamat Pn.Roshaslina bt. Omar (Juruteknik)

19

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 9.0 Pengerusi

JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM )

BIDANG TUGAS

Timbalan Pengerusi

Jawatankuasa bertindak mengenalpasti aspek-aspek kritikal. Mengadakan mesyuarat dan menentukan aktiviti dan menyiapkan kertas kerja. Mengadakan kajian projekprojek khas.

: En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Naib Pengerusi : Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Hjh. Norma bt Mohd. Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) Setiausaha Pen. Setiausaha AJK : Pn.Hjh Zaiton bt. Yusoff ( GC Biologi ) : Cik Wan Noraribah bt Ishak @ Wan Ishak ( Bahasa Inggeris) : Pn. Hjh Azizah bte Abdullah ( GC Geografi ) En. Zulkifli b. Ideris ( GC Matematik ) En. Mat Yassim b. Semail ( GC Sains ) Tn Hj. Mohd Said b Mohamad ( Pendidikan Agama Islam) En Zaidi Yaakub ( Sejarah) En Azmi b Matil ( Ekonomi) Pn Hjh Razian bt Abd Ghani ( Matematik Tambahan) Tn. Hj. Mayuti b. Yusoff ( Kaunselor ) Pn. Zaidah bt. Alias ( Kaunselor ) Pn. Che Jah bt. Che Kob ( Ketua Pembantu Tadbir )

20

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 10.0 Pengerusi

JAWATANKUASA MAJLIS BESTARI : Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua )

BIDANG TUGAS Memastikan objektif dan matlamat program Sekolah Bestari tercapai. Mencadangkan,me mbina dan mengurus alat bantuan mengajar termasuk komputer. Merancang kursus pendedahan kepada guru-guru mengenai perkara terkini dalam pendidakan terutam dalam IT. Mengesan dan memastikan sukatan dan perancangan Kelas Bestari dilaksanakann dengan berkesan. Menyebar bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa.

Timbalan Pengerusi 1 : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob( PK 1 ) Tinbalan Pengerusi 2 : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) Timbalan Pengerus 3 : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Naib Pengerusi : Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said (GK Sains Sosial ) : En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) : Pn. Hjh. Norma bt Mohd.Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) : Tn.Hj.Meor Ahamad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Setiausaha Pen.Setiausaha AJK : En Arman b Mustafa ( Guru Penyelaras Bestari) : Pn.Haslizawati bt Hadi Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor ) Pn. Hjh Zaiton bt. Yusoff ( Guru Cemerlang / SU Kajian tindakan ) En. Mat Yassim b. Semail ( Guru Cemerlang ) Tn.Hj.Wan Omar b Awang Kari ( SU Jadual Waktu ) En. Abd. Aziz b. Jaafar ( SU Lembaga Disiplin ) En.Nik Nor Azahar b. Che Awang ( SU Kokurikulum ) En. Mohd Zainuddin b Ahmad ( Guru Sumber Bahasa Melayu ) Pn. Masliza bt. Yusoff ( SU Peperiksaan )

21

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Pn. Nik Sabariyah bt. Mohamad ( PPSMIT ) Pn Zaidah bt Alias Kaunselor Pn.Zairiha bte Hamzah (Guru Sumber Matematik ) Pn. Asni bt Abdullah ( SU Pusat Sumber ) Pn. Mahani bt Ismail ( Guru Sumber Bahasa Inggeris ) Tn Hj Mat Said b Mohammad (Guru Sumber Pendidikan Agama Islam) Pn. Nurbaya bt. Edrus ( Guru Sumber Bahasa Inggeris ) En. Nik Ramani b Nik Arsat ( Fizikal & Keceriaan ) Pn. Che Jah bt.Che Kob ( Ketua Pem.Tadbir Kewangan ) Pn. Roshaslina bt Omar ( Juruteknik)

22

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA PERSATUAN IBU/BAPA & GURU

BIDANG TUGAS

23

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

11.0

Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha 1 Pen.Setiausaha 2 Bendahari 1 Bendahari 2 AJK

: Dato Wan Muhammad Najib b. Wan Muhammad : Tn.Hj.Nik Mat Salleh Zakaria : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : Tn. Hj. Mayuti B. Mat Yusoff : Pn.Nik Nurul Hayati bt. Nik Ahmad Sukri : En. Juhaidi b. Abdullah : Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) : Tn.Hj. Rujhan b. Salleh Y.M T.Mustapha b.T. Mat Tn.Hj. Mustaffa b. Husin Tn.Hj. Wan Ismail b. Wan Nawang En.Zainuddin b. Ismail Pn.Hjh.Rohani bt. Mansur Pn. Hasniyah b Ab. Rahman. Pn. Hj. Hasnah bt Kadir.

Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum. Membantu pihak sekolah mempertingkat kan disiplin dan sahsiah pelajar sekolah. Membantu pihak sekolah mempertingkat kan keceriaan dan kebersihan sekolah. Membantu memperlengka pkan kemudahankemudahan fizikal dan kelengkapan. Mempererat hubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa. Menghadiri upacara rasmi sekolah. Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan.

Ex Officio

: Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1)

24

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 12.0 Pengerusi

JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT DAN KESELAMATAN SEKOLAH : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : En. Iskandar b Awang : Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor ) : En Zaidi b Yaacob Tn Hj Abdullah b Ibrahim En Mohd Zahari b Omar En Sidik Ahmad b Ab. Ghani En Wan Abllah Zawawi b. Wan Yaacob En Azmi b Mat Il Pn Kamariah bt Yusoff Pn Naziani bt Ahmad Ariffin Pn Siti Halimah bt Ismail Pn Asni bt Abdullah Pn. Hjh Razian bt Abd Ghani Pn Wan Marzuni bt Wan Muhamad En Norhijudin b Mohamad En Wan Ahmad Radzi b Wan Noh

BIDANG TUGAS Mewujudkan suasana aman dan harmoni. Mengamalkan konsep sekolah penyanyang. Mewujudakan kerjasama sekolah dengan pihak Polis, Bomba, JKR, TNB, PIBG, Hospital dan Pengerusi masjid. Merancang program keselamatn sekolah meliputi keselamatan fizikal sekolah,.

Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

25

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL JAWATANKUASA KELAB GURU & STAFF 13.0

Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha Bendahari AJK

: Tn Hj. Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : : : : : :

Bidang Tugas. Mengadakan mensyuarat bagi membincangkan program tahunan dan menetapkan yuran dan sumbangan guru. Bertangjungjawab mengelolakan majlis jamuan akhir Tahun, Hari Guru ,majlis perpisahan guru yang bertukar, bersara dan guru baru. Bertangjungjawab menjaga kebajikan guru dan memberi sumbangan kepada guru yang menmpa kemalangan,melansungkan perkahwinan, mendanpat anak baru,dan waris staf meninggal. Membantu pihak sekolah mengurus lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan.

26

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA BANJIR

BIDANG TUGAS

14.0

Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

: Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor ) : Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) En. Mohd Sayuti b. Harun Pn.Zaidah bt Alias En. Abd.Aziz b. Jaafar Pn.Che Jah bt. Che Kob Pn.W.Azizah bt W.Abdullah En.W.Ahmad Radzi W.Noh En.Mohd Iskandar b Awang Wakil PIBG

Mengenalpasti nama calon SPM dan STPM yang mungkin menghadapi ancaman banjir untuk tindakan bertugas. Menguruskan ehwal calon STPM Menghubungi Jawatankuasa Banjir Daerah jika perlu SPM guru hal dan

keselamatan semasa

peperiksaan berjalan

27

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 15.0

JAWATANKUASA BADAN EHSAN STAFF PENDIDIKAN KELANTAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha 1 Pen.Setiausaha 2 AJK : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : En. Azwaan b. Mat Udin : Pn. Wan Azilah bte Wan Abdullah : En.Mohd Sayuti b. Haron En.Ghazali b. Muhammad : Pn. Naziani bte Ahmad Ariffin En. Azmi b. Matil En. Abdullah b. Mohamad Pn. Maimon bt Hassan Bidang Tugas. Menguruskan pungutan yuran. Menghantar yuran ke PPD dan JPN. Mengurus pendaftran untuk ahli baru. Membuat laporan ke JPN tentang kematian ahli.

28

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 16.0

Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

JAWATANKUASA BILIK GURU : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Pn. Hjh. Norma bt Mohd. Yakzan (GK Teknik & Vokasional ) : Cik Wan Noraribah bt Wan Ishak : Tn.Hj.Mohd Rozi b. Daud : En. Mohd Nain b. Muhammad En. Ibrahim b. Mamat Pn. Mahani bt. Ismail Pn.Mahizan bt. Yusoff

Bidang Tugas. Memastikan bilik guru kemas, selesa dan ceria Memastikan keselesean tempat duduk guru. Mernyediakan input termasuk edaran semasa kepda guru. Menyusun kedudukan tempat guru mengikut mata pelajaran.

29

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 17.0 Pengerusi

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN WAWASAN PENDIDIKAN : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : Pn. Hjh. Norma bt Mohd.Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) Pen.Setiausaha AJK Pn Suzana Lee bt Abdullah ( SU Kurikulum) Nik Nor Azahar b Hj Awang ( SU Ko Kurikulum) Pn N.Nurul Hayati bt. N.Ahmad Sukri ( SU HEM) Pn.Salina bt Abd.Rahman En. Wan Saiful Hak b. Ab.Rahman En. Ghazali b. Muhammad En.Mat Lazim b. Seman Pn Zuraidah bt Mat Yaacob Bidang Tugas. Menyiapkan dan mempamerkan dokumentasi perancangan sekolah dalam : Pn. Zaridah bt Ibrahim

Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Timbalan Pengerusi 3 Setiausaha

kurikulm dan kokurikulum jangka dan jangka panjang Menyedia dan mempamerkan carta dan graf pencaian sekolah dalam pelbagai bidang Melengkapkan bilik dengan : o o o o o Piagam Pelanggan Falsafah Pendidikan negara Carta Organisasi Sejarah Sekolah Pelan Lokasi Sekolah

Program khas sekolah Menyediakan kemudahan untuk taklimat dan mensyuarat. Memastikan bilik sentiasa bersih dan kemas

30

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 18.0

Pengerusi

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN KURIKULUM : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : Pn. Hjh Nor Azizan bt. Yusoff : Pn.Masliza bt Mohd Yusoff : Pn.Hjh Suzana Lee b. Abdullah Pn Norbaya bt Edrus Pn Zanirah bt Abd Samad Pn.Hamnah bt. Haniff Pn.Rohana bt. Mohd Nor En. Ariffin b. Yaacob Tn.Hj.Mohd Rozi b. Daud

Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

Bidang Tugas. Menyiapkan dan mempamerkan dokumentasi kurikulum sepanjang tahun. Mempamerkan senarai pelajar mengikut tingkatan dan pengurus tingkatan Mempamerkan keputusan peperiksaan awam dan dalaman bagi setiap tahun. Pusat bank soalan dalaman dan awam. Menyediakan kemudahan untuk taklimat dan mensyuarat. Mengurus dan menyediakan soalan dalaman setiap kali peperiksaan. Memastikan peperiksaan dalaman berjalan mengikut jadual. Menyelaras dan menyusun jadual peperiksaan dengan sempurna. perancangan sekolah dalam

31

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 19.0

JAWATANKUASA DEWAN BESAR

Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha

: Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : En. Wan Saiful Hak b. Ab.Rahman En. Mat Yassim b. Semail

Bendahari AJK

: Pn. Mahani bt. Ismail : En. Abd.Aziz b. Abdul Hamid Pn Maryani bt Yaacub Pn. Zaidah bte Alias En. Nohijuddin Mohamad En. Azwaan b. Mat Udin Pn. Zanani bt. Mohd Nor Pn. Nor Faezah bt. Mohamad En. Abd. Rashid b. Mohamad

Bidang Tugas. Menerima dan mengurus tempahan penggunaan dewan besar. Mengutip dan meyerahkan sewaan kepada Pegawai Tadbir Sekolah. Merangka dan menyusun jadual penggunaan dewan. Mengurus kebersihan dewan dan kawasan sekitarnya.

BIL

JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN

32

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

20.0

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

: Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : Tn.Hj.Abdullah bt. Ibrahim : Pn. Maryani bt. Yaacob : Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Hjh. Norma bt Mohd.Yakzan ( GK Teknik & Vokasional )

Bidang Tugas: Menyemak dan menandatangani Buku Tunai Kerajaan /.SUWA./.Panjar Wang Runci. Mengadakan pemeriksaan mengejuk keatas kandungan peti besi sekolah. Mengadakan pemeriksaan mengejut keatas Panjar Wang Runcit.

33

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 21.0 Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

JAWATANKUASA MESYUARAT GURU : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : Pn.Rahimah bt Mohd Ashaari : Pn. Haslizawati bt. Hadi : En.Wan Saiful Hak b. Ab.Rahman (PA System) : En. Nik Ramani b Nik Arsat - persiapan tempat En. Sidik Ahmad Ab.Ghani - persiapan tempat En.Amran b. Yaacob Pn Rohana bt Husin En Norhijudin b Mohamad - persiapan tempat - Penyediaan Power Point. - Peralatan Tayangan

Bidang Tugas. Mengeluarkan dan mengedarkan notis mesyuarat dengan persetujuan pengetua. Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan bahan edaran semasa mensyuarat. Minit difailkan dengan kemas untuk rujukan. Hal-hal lain yang diarah oleh pengetua. Pengurusan tempat mesyuarat, PA system dan penyediaan peralatan tayangan.

34

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 22.0 Pengerusi

JAWATANKUASA SEHARI BERSAMA PELANGGAN : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : En. Basir b. Yaacob : Pn. Norhaslina bt. Omar : Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff Pn.Nik Nurul Hayati bt. Nik Ahamad Sukri Pn. Zaidah bt Alias En. Abd.Aziz b. Jaafar En. Ghazali b. Mohammad Pengawal Keselamatan Bidang Tugas Menerima dan melayan pelanggan pada hari yang ditetapkan dengan penuh tanggungjawab Membantu pelanggan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sekolah

Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Setiausaha Pen.Setiausaha AJK

35

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 23.0 Pengerusi

JAWATANKUASA MAJLIS RASMI & PROTOKOL : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Naib Pengerusi : Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Hjh. Norma bte Mohd.Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) Setiausaha AJK : Pn Hjh Azizah bt Abddulah (GC Geografi) : Pn.Hjh Salma bt. Che Hassan En. Ab.Aziz b. Abd.Hamid Tn.Hj.Mayuti b. Mat Yusoff Pn.Che Jah bt. Che Kob Pn. Kamsiah Bt. Kadir En Wan Saiful Hak b Wan Abd Rahman En Mat Yassim b Semail Bidang Tugas. Mensyuarat serta merta apabila diminta oleh pengetua Menyediakan menu jamuan dengan persetujuan pengetua Membuat anggaran perbelanjaan dan berbincang dengan pengetua tentang sumber kewangan yang akan digunakan. .

Timbalan Pengerusi

36

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PENGURUSAN KURIKULUM

37

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

PENGURUSAN KURIKULUM

MUKA SURAT 38 39 41 42

1.0 2.0 3.0 4.0

CARTA ORGANISASI KURIKULUM JK KURIKULUM JK PENCERAPAN JK PENGURUSAN & PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( ULBS)

5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

JK PENGAJARAN SAINS & MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS (PPSMI) JK PEKA JK KELAS TERANCANG DAN BABAN BANTU MENGAJAR. JK LATIHAN DALAMAN JK JADUAL WAKTU JK PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN JK KECEMERLANGAN AKADEMIK JK PENYELARAS DAN PENGURUS TINGKATAN. JK PENGURUSAN MAKMAL SAINS JK PUSAT SUMBER JK UNIT PERPUSTAKAAN JK UNIT APD & BBM JK DOKUMENTASI JK NILAM

43 44 45 46 47 48 50 52 54 56 57 58 59 60 60

CARTA ORGANISASI
38

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

KURIKULUM

39

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL JAWATANKUASA KURIKULUM 2.0 Pengerusi Timbalan Pengerusi : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Naib Pengerusi : Tn.Hj.Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Tn.Hj.Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En. Mohd Saidi b. Ali ( GK Sains & Matematik ) Pn. Hjh. Norma bt Mohd.Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) Setiausaha P.S/U AJK : Pn.Hjh Suzana Lee bt Abdullah

: Pn. Nurbaya bt Edrus : En. Arman b Mustapha (GPB) Pn.Hjh Zaiton bt Yusoff (S/U pencerapan) En. Azmi b. Mat Il (s/u Latihan dalaman) Tn.Hj.Mayuti b MatYusoff ( Kaunselor, s/u akademik kecemerlangan) Pn. Hjh Roswan bt Mohd Daud (s/u Modul BBM kelas terancang) Pn. Asni bt Abdullah (s/u pusat sumber) Pn. Roslina bt Nasir ( s/u peperiksaan 1) Pn Masliza bt Mohd.Yusoff ( s/u peperiksaan 2) Pn Norbaya bt Edrus (s/u peperiksaan 3) Tn Hj Wan Omar b Awang Kari (s/u jadual waktu) Semua penyelaras tingkatan Semua penyelaras Kecemerlangan Semua ketua panitia matapelajaran

Bidang Tugas: Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran Mencadangkan, membina dan mengurus alat bantuan mengajar Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran

40

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Merancang strategi pengajaran/pembelajaran Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan jadual waktu Mengadakan mesyuarat Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan Mengesan dan memastikan supaya sukatan dan perancangan pelajaran dilaksanakan dengan sempurna Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru Mengkaji analisa keputusan PMR,SPM,STPM dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajar-pelajar untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa

41

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 3.0 Pengerusi

JAWATANKUASA PENCERAPAN : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua )

Tim. Pengerusi : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) Setiausaha : Pn. Hjh Zaiton bt. Yusoff ( GC Biologi )

Pen. Setiausaha : En.Mohd Saidi b. Ali ( GK Sains & Matematik ) AJK : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM) En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) Tn. Hj. Meor Ahmad b. Abd Salim ( GK Bahasa ) Pn. Hjh. Norma bt. Mohd.Yakzan (GK Teknik & Vokasional ) Pn. Hjh Azizah bt Abdullah ( GC Geografi ) En. Zulkifli b. Ideris ( GC Matematik ) En. Mat Yassim b. Semail ( GC Sains )

Bidang Tugas: Menyelia dan mencerap proses P & P 2.Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru,Buku Kemajuan Pelajar

42

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( ULBS)

4.0

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2

: Tn Hj Ashari B. Yaacob ( Pengetua ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : Tn.Hj. Meor Ahmad B. Abd. Salim ( Gk Bahasa ) : Pn. Rohana bt Mohd Noor. : En Juhaidi b Abdullah ( Ketua Panitia Bahasa Melayu) Pn Azlinda bt Anuar ( Ketua Panitia Bahasa Inggeris)

Timbalan Pengerusi 1 : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( Pk1)

AJK Bahasa Melayu : Pn Hjh Salma bt Che Hassan En Ariffin b Yaacob. En Mohd Zainuddin b Ahmad. Bahasa Inggeris : Pn Hjh Mazirah bt Maarof Pn Zanani bt Mohd Noor En Alias b Hassan En Nik Nor Azhar b Che Awang Bidang Tugas. Mesyuarat penubuhan jawatan kuasa pentaksiran sekolah. Melantik ketua pentaksiran sekolah dan pentaksir sekolah. Mengadakan mesyuarat atau taklimat pentaksir sekolah dan guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Menjalankan permantauan supaya ULBS dilaksanakan mengikut prosedur dan jadual yang telah ditetapkan.

43

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA PENGAJARAN SAINS MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS [ PPSMIT ]

5.0

Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras

: Tn Hj Ashari B. Yaacob ( Pengetua ) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : En. Mohd Saidi b. Ali ( Gk Sains & Matematik )

Timbalan Pengerusi 1 : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( Pk1)

Penolong Penyelaras : Tn.Hj. Meor Ahmad B. Abd. Salim ( Gk Bahasa ) Setiausaha Penolong S/U AJK : Pn. Nik Sabariyah Bt. Mohamad : Pn. Azlinda bt. Anuar : Pn Hjh Zaiton bt Yusoff ( Guru Cemerlang Biologi) En Mat Yassim b Semail ( Guru Cemerlang Sains) Pn Cik Norainun bt Che Mat (Tingkatan 1) En Norhijudin b. Mohamad ( Tingkatan 2) Pn Zairiha bt Hamzah ( Tingkatan 3) Pn Nor Faizah bt Mohamad ( Tingkatan 4 ) En Alias b Hassan ( tingkatan 5) Cik Wan Noraribah bt Wan Ishak ( Tingkatan 6)

Bidang Tugas. Merancang, menyelia dan memantau pengurusan dan pelaksanaan PPSMI. Menyelia dan mamantau peralatan dan bahan PPSMI. Merekod stok, pinjaman dan penggunaan bahan dan peralatan PPSMI

44

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 6.0 Pengerusi : Naib Pengerusi Setiusaha : :

JAWATANKUASA PEKA Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( Pk1) En.Mohd Saidi b Ali ( Gk Sains & Matematik )

Penolong Setiausaha : En Alias b. Hassan ( Peperiksaan ) Ajk Kps : Pn Rahimah bt Mohd Ashaari ( Sains PMR) Pn Ratna bt Husin ( Sains SPM) Pn Hjh Zaiton bt Yusoff ( Biologi ) En Wan Abllah Zawawi b Wan Yaacob ( Fizik ) Pn Hamidah bt Pabil ( Kimia )

Bidang Tugas. o o o o Merancang,menyelia dan memantau pengurusan dan pelaksanaan PEKA . KPS member taklimat pelaksanaan PEKA kepada guru dan pelajar. Pentaksir memberi markah, merekod dan menyimpan skor pelajar. Pentaksir mengurus dan menyerah skor individu beserta fail individu yang berpindah.

45

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 7.0 Pengerusi Naib Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Penyelaras

JAWATAN KUASA KELAS TERANCANG DAN BBM : Tn Hj Ashari B. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( Pk1) : En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK KO ) : En.Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik ) Penolong Penyelaras : Tn.Hj. Meor Ahmad b. Abd. Salim ( GK Bahasa ) Setiausaha : Pn. Hjh Roswan bt. Mohd Daud

Penolong Setiausaha : Pn. Rohana bt. Husin Bendahari AJK : Tn. Hj. Talib b. Said @ Ismail : Semua penyelaras tingkatan : Semua ketua panitia matapelajaran : S/U Kurikulum : S/U Ko kurikulum Bidang Tugas. 1. Mewujudkan kerjasama dan perkongsian strategik di antara guru-guru untuk mengoptimumkan penggunaan teknik P & P dan meningkatkan kapasiti guru melalui taklimat,kursus dan lain-lain bagi melengkapkan perkhidmatan tersebut melalui berkerjasama dengan Panitia , Kaunseling serta unit disiplin sekolah. Menetapkan strategi merancang modul untuk pelajar supaya memenuhi kehendak sukatan pelajaran / rancangan pelajaran dan sesuai dengan aras pencapaian pelajar serta jumlah masa yang diperuntukkan . Memantau prestasi proses P & P melalui pencerapan berterusan. Menyediakan bantuan sokongan [ bahan dan kewangan ]

46

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA LATIHAN DALAMAN

8.0

Pengerusi Tim. Pengerusi Setiausaha 1 P.Setiausaha 2 P.Setiausaha 3 AJK

: Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) : En. Azmi B. Matil : Pn. Roihan bt. Ab. Rahman : Pn Zariah bt Abdullah : Pn. Hjh. Zaiton bt. Yusoff ( GC Biologi ) Pn.Hjh. Azizah bt. Abdullah ( GC Geografi) En. Zulkifli b. Ideris ( GC Matematik) En. Mat Yassim b. Semail ( GC Sains) Guru-guru sumber Bestari

Bidang Tugas. Mendedahkan isu semasa berhubung dengan proses p& p kepada guru. Meningkatkan profesionalisma guru dan kakitangan.

47

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

9.0

Pengerusi Penyelaras Setiausaha

: Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : En. Mohd Saidi b. Ali : Tn Hj Wan Omar b Awang Kari

Tim.Pengerusi : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 )

P.Setiausaha 1 : En. Zaidi b Yaakub P.Setiausaha 2 : Pn. Hamnah bt Hanif ( Jadual guru ganti) AJK : En.Alias b Hassan Pn. Nor Faizah bt. Mohamad Pn. Wan Noraini bt. Wan Othman En.Arman b. Mustapha Guru Bertugas Mingguan Bidang Tugas. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai . Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar. Menentukan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu yang ditetapkan. Menyediakan jadual ganti.

48

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 10.0 Pengerusi Timb. Pengerusi Penyelaras Pen. Penyelaras Setiausaha 1 Setiausaha 2 Setiausaha 3 Setiausaha 4 Setiausaha 5 AJK :

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN : Tn Hj Ashari b Yaacob (Pengetua)

: Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob (PK1) : : : : : : : Tn Hj Ismail @ Talib b Said (GK Sains Sosial) Pn. Suzana Lee bt Abdullah Pn Masliza bt Mohd Yusoff Pn Hjh Anita Khana bt Ahmad En. Alias b Hassan (data dan analisa) Pn Roslina bt Nasir ( Head Count) Pn Norbaya bt Edrus ( SRK) (Penyelaras Jadual Waktu) (Penyelaras Pep. STPM) (Pen. Peny. Pep STPM). (Penyelaras Pep SPM) (Pen. Peny. Pep. SPM) (Penyelaras Pep PMR) (Pen. Peny. Pep. PMR) (Penyelaras Ting. 6 Atas) (Pen. Peny. Ting. 6 Atas) (Penyelaras Ting. 6 Rendah) (Pen. Peny. Ting 6 Rendah) (Penyelaras Ting 5) (Pen. Peny Ting 5) (Penyelaras Ting. 4) (Pen. Peny. Ting 4) (Penyelaras Tingkatan 3) (Pen. Peny. Ting 3) (Penyelaras Ting. 2) (Pen.Peny.Ting.2) (Penyelaras Ting.1) (Pen.peny. Ting. 1)

Pn Hjh Nor Azizan Bt Yusof Pn. Wan Marzuni bt W Mohamad Cik W. Nooraribah bt W. Ishak Pn Rohana bt Mohd Noor En. Wan Abllah Zawawi b. W.Yaacob Pn Zairiha bt Hamzah Pn Naziani bt Ariffin Pn Zariah bt Abdullah Pn Alina bt Othman En. Amran b Yaacob Pn. Roihan bt Ab Rahman Pn Hjh Salma bt Hassan En. Arifin bin Yaacob En Wan Ahmad Radzi Wan. Noh En Zaidi bin Yaacob Tn Hj. Mohd Rozi b Daud Pn Fazilah bt Awang Ngah En. Tuan Azahan b Tuan Ismail Pn. Cik Norainum bt Che Mat En. Mat Yassim b. Semail Pn Zaridah bt Ibrahim

49

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Bidang Tugas. Setiausaha Peperiksaan Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. Meyediakan jadual pembina soalan. Memastikan keselamatan soalan. Memastikan skima jawapan disediakan oleh penggubal soalan. Menyediakan analisa peperiksaan dll..

Penyelaras PMR, SPM, STPM Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang diberi oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. Mengedar, mengumpul, menyemak borang kemasukan peperiksaan dengan kerjasama guru tingkatan. Mengisi borang berkomputer kemasukan peperiksaan PMR/SPM/STPM. Mendaftar data pelajar ke dalam computer Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan. Menyediakan label meja calon. Menyelaras persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah. Menganalisa keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran dll.

50

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 11 Penasihat Pen.Penasihat 1 Pen.Penasihat 2 Pengerusi Naib Pengerusi Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab Bahasa Cina Pengajian Am Sains Biologi Kimia Fizik Matematik Matematik Tambahan Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni PJK KHB Rekacipta

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN : Tn Hj Ashari b Yaacob (Pengetua) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob (PKP) : En. Che Aziz b Mat (PKHEM) : En. Mohd Anuar b. Ibrahim (PKKO) : Ketua Bidang Berkenaan : Ketua Panitia Berkenaan : En.Juhaidi b Abdullah : Pn.Azlinda bt Anuar : Pn. Hjh Anita Khana bt Ahmad : En.Ong Kek Thong : Pn. Suzana Lee bt Abdullah : Pn Radiah bt Ab Majid : Pn.Hjh Zaiton bt Yusuff : Pn. Roihan bt Ab Rahman : Pn Wan Marzuni bt Wan Mohammad : En Mohd Nain b. Mohamad : Pn. Hjh Razian bt Ab.Ghani : Pn. Hjh Roswan bt Mohd Daud : Pn. Hjh Azizah bt Abdullah : Tn.Hj. Mat Said b Mohamad : En.Ong Kek Thong : Pn.Salina bt Rahman : En. Mohd.Zahari b Omar : Pn.Naziani Bt .Ahmad Ariffin : Tn.Hj.Zakaria b Ibrahim : Pn.Kamariah bt Yusof : En.Azmi b Mat il : Tn.Hj.Abdullah b Ibrahim : En.Iskandar b Awang : En Abdul Aziz b Abd Hamid : En.Arsad b Naain

Sivik dan Kewarganegaraan: En.Raihan b Hussin

Teknologi Kejuruteraan Ekonomi Prinsip Akaun Pendidikan Muzik Sains Sukan Lukisan Kejuruteraan

51

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Bidang Tugas; Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik dalam peperiksaan PMR,SPM dan STPM. Membincangkan hal-hal yang berikut: o o o o o o o o o o o Rancangan pelajaran Buku teks Sukatan pelajaran dan huraian Peningkatan pengajaran dan pembelajaran Peperiksaan dan penilaian Bahan alat Bantu mengajar Pemulihan Kerja latihan Implementasi rancangan akademik sekolah jangka panjang dan jangka pendek Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Menyediakan SKU panitia mata pelajaran

Menjaga keselamatan dan kebersihan bilikbilik khas (Jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaanya. Melaksanakan rancangan lima tahun akdemik sekolah.

52

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK

12

Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Timbalan Pengerusi 3 Naib Pengerusi

: Tn Hj.Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK 1 ) En. Che Aziz b. Mat ( PK HEM ) En. Mohd. Anuar b. Ibrahim (PK KO) Pn.Hjh Norma Bt. Mohd. Yakzan ( GK Teknik Dan Vokasional ) Tn. Hj. Meor Ahmad b. Abd Salim ( GK Bahasa ) Tn Hj. Ismail @ Talib b. Said ( GK Sains Sosial ) En. Mohd Saidi b. Ali ( GK Sains & Matematik )

Pengurus Pen.Pengurus Setiausaha Pen.Setiausaha Bendahari

: Tn.Hj.Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor ) : Pn.Hjh.Suzana Lee bt. Abdullah : Pn. Zaidah bt. Alias ( Kaunselor ) : Pn.Nik Nurul Hayati bt. Nik Ahmad Sukri ( Kaunselor ) : Tn.Hj. Talib b.Said @Ismail : Pn. Hjh Azizah bt. Abdullah (Ketua/GC Geografi) Pn Wan Marzuni bt Wan Muhamad (Setiausaha ) En.Raihan b. Hussin ( Pen.Setiausaha ) En. Mohd Nain b Mohamad Pn Zariah bt Abdullah( penyelaras Tingkatan 6) Cik Wan Nooraribah bt.Wan Ishak En. Amran b.Yaacob Pn. Roihan bt.Ab.Rahman

Kelas Kecemerlangan STPM

Kelas Kecemerlangan SPM :Pn Hjh Zaiton bt Yusoff ( Ketua/GC Biologi ) Pn.Hamidah bt. Pabil ( setiausaha ) Pn.Hjh. Mazirah bt. Maarof ( Pen.Setiausaha ) Pn. Hjh Salma bt. Che Hassan En.Wan Abllah Zawawi b. Wan Yaacob

53

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Pn.Rohana bt. Mohd Nor En. Wan Ahmad Radzi b Wan Noh. Pn. Azlinda bt Anuar Pn.Kamariah bt Yusuf En.Arifin b Yaacob En. Zaidi b Yaacob Kelas kecermelangan PMR :En Zulkifli b Ideris ( Ketua/GC Matematik ) Pn.Zuhrah bt. Zakaria ( setiausaha ) Tn.Hj.Mohd Rozi b. Daud ( Pen.Setiausaha ) Pn.Zairiha bt. Hamzah Pn.Fazilah bt. Awang Ngah Pn.Rahimah bt. Mohd Ashaari Pn. Mahani bt Ismail Pn.Naziani bt. Ahmad Ariffin En.Mat Yassim b. Semail Pn Hjh Anita Khana bt Ahmad Bidang Tugas. Merangka progaram tahunan ke arah kecemerlangan akedemik. Menyelaras aktiviti yang dirancang supaya berjalan dengan lancar dan megikut jadual Mengenalpasti pelajar yang cemerlang,sederhana dan galus dan merancang aktiviti susulan. Memastikan semua pelajar dapat mengikuti semua program kecemerlangan yang dirancangkan

54

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

13

JAWATANKUASA PENYELARAS DAN PENGURUS TINGKATAN 2008


Pn. Hjh Norma bt Mohd. Yakzan ( GK Teknik & Vokasional). Tn. Hj. Meor Ahmad b Abdul Salim( GK Bahasa) En. Mohd Saidi b Ali ( GK Sains & Matematik)

1. Ketua Penyelaras Tingkatan 6 2. Ketua Penyelaras Tingkatan 4 & 5 3. Ketua Penyelaras Tingkatan 1, 2 & 3

Ting. 1

Penyelaras dan Penolong Penyelaras Tingkatan.

- En. Mat Yassim b. Semail(MYS) - Pn Zaridah bt Ibrahim.(ZDI) Ting. 2 - En. Tuan Azahan b. Tuan Ismail.(TAI) - Pn. Cik Norainum bt Che Mat(NCM) Ting 3 - Tn Hj Mohd Rozi b. Daud.(MRD) - Pn. Naziani bt Ahmad Ariffin.(NAA) Ting. 4 - En. Wan Ahmad Radzi b Wan Noh.(WAR) - En. Zaidi b. Yaacob(ZAY) Ting. 5 - Pn. Hjh Salma bt Che Hassan.(SCH) - En Wan Abllah Zawawi b wan Yaacob(WAZ) Ting. 6 Rendah - En. Amran b. Yaacob (AMY) - Roihan bt Abdul Rahman(RAR) Ting. 6 Atas - Pn Zariah bt Abdullah.(ZAA) - Pn Alina Othman(ALO) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1IS 1IK 1US 1UD 1MH 1MI 1NE 1PO 1ZL 1ZH 2IS 2IK 2US 2UD 2MH 2MI 2NE 2PO 3IS 3IK 3MI 3US 3NE Pn.Naziani bt. Mohd Ariffin(NAA) Pn. W.Azilah bt. W.Abdullah(WAA) Pn Norlaily bt. Hassan(NLH) Pn. Hjh. Natrah bt.Yusoff(NAT) En. N.Ramani bt. Nik Arsat(NRA) Pn.Iznorlaily b. Ibrahim(IZI) Pn.Zuhrah bt. Zakaria (ZUZ) Pn W.Nik Sabariah bt. Muhamad(NSM) En Raihan b Husin (RAI) Pn.Raihan bt. Daud (HAN) En. Mohd Iskandar b. Awang (MIA) En. Azwaan b. Mat Udin (AZW) Pn Mahizan bt. Yusoff (MAH) -- Pn. Mariani bt. Yaacob(MAY) -- Pn. Che Saedah bt. AB.GHANI(DAH) En.Kamaruzaman b. Abdullah(KAA) En. Mohd Iqbal b. Abdullah (MIQ) -- En. Ong Kek Thong (OKT) Pn Nurbaya bt. Edrus (NUE) Pn.Hjh. Anita Khana bt. Ahmad ( AKA) Pn. Mahani bt. Ismail (MAI) Pn. Zanirah bt. Abd. Samad(ZAS) -- Pn.Siti Halimah bt. Ismail (SHI)

Pengurus Tingkatan 1

Pengurus Tingkatan 2

Pengurus Tingkatan 3

55

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

3ZL 3ZH 4MH 4MI 4NE 4PO 4US 4UD 4AL 4Zl 5MH 5MI 5NE 5PO 5US 5UD 5AL 5Zl 6RS1 6RS2 6RS3 6RS4 6AS1 6AS2 -

Pn. Hamnah bt. Haniff (HAH) --Pn. Azizan bt. Yusof (3ZH ) Pn Zaridah bt. Ibrahim (ZDI) -- Pn. W.Noraini bt. Othman(WNO) -- En.Amran b. Saud (AMS) En.Mohd Zainuddin b. Ahmad(MOZ) Pn Zanani bt. Mohd Noor (ZMN) En. Arsad b. Naain ( ASD) En Mohd Zainuddin b. Yaacob(MZY) -- YM. T.Azahan b. T.Ismail (TAI) Pn Azlinda bt. Anuar ( AZA) Pn. Hamidah bt. Pabil (HAP) Pn.Mazirah bt. Maarof (IRA) Pn Hjh.Razian bt. Abd.Ghani (RAG) Pn Rahimahbt. Ashaari (RAM) Pn.Rohana bt. Husin (RHS) Pn Radiah bt. Abd.Majid (RAD) Pn Ratna bt. Husin (RTS)

Pengurus Tingkatan 4

Pengurus Tingkatan 5

Pengurus Tingkatan 6 Rendah

Pengurus Tingkatan 6 Atas

- Pn.Hjh..Suzana Lee bt. Abdullah (SZL) - En. Azmi b. MatIl

56

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 14 Pengerusi T.Pengerusi 1 T.Pengerusi 2 Penyelaras Setiausaha AJK :

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKMAL SAINS : Tn Hj Ashari b. Yaacob ( Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PKP ) : En Che Aziz b Mat ( PK Hem ) : En. Mohd Saidi b Ali ( Ketua Bidang Sains Matematik ) : Pn Pazilawati bt Mat Lazim ( Kakitangan Makmal ) Pn Norhafizah Mohamad ( Pengurus Makmal Kimia 2) En Rajab b Nor ( Pengurus M. Fiz 2 & Bio 2) En Mohd Yassim b Semail ( Penyelaras Makmal Sains 2) Pn Rahimah Mohd Ashaari (Penyelaras Makmal Sains 3) Pn Hamidah bt Pabil (Penyelaras Makmal Kim 2) Pn. W. Marzuni b W. Mohamad (Penyelaras Makmal Fizik 2) Pn Hjh Zaiton bt Yusoff (Penyelaras Makmal Biol 2)

Pn. Tn Norma bt Tn Ab Rashid (Pengurus Makmal Sains 1 & 2 ) Pn Pazilawati bt Mat Lazim ( Pengurus Makmal Sains 3 & Biologi 1) Pn Maimun bt Hasan ( Pengurus Makmal Kimia 1 & Fizik 1) En Norhijudin b Mohamad (Penyelaras Makmal Sains 1 ) Pn Roihan bt Abd Rahman (Penyelaras Makmal Kimia 1) En W. Abllah Zawawi W. Yaakob (Penyelaras Makmal Fizik 1) Pn Ratna bt Husin (Penyelaras Makmal Biologi 1)

Bidang Tugas: Menyelia, mengurus dan merancang pengunaan makmal dan peralatan makmal. Mengurus dan memastikan keceriaan makmal Membantu memasti peralatan yang mencukupi Memastikan keselamatan pelajar.

57

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 15 Pengerusi: Timb.Pengerusi: Ketua Penyelaras: Penyelaras: Pen. Penyelaras : Ahli Bidang Tugas

JAWATAN KUASA PUSAT SUMBER Tn Hj Ashari B.Yaacob (Pengetua) Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob (PK Pentadbiran) Hj.Meor Ahmad B. Salim (KB Bahasa) Pn. Asni bt Abdullah En Iskandar b Awang En Wan Saiful Hak b Wan Ab Rahman

Menyediakan rancangan jangka panjang dan jangka pendek. Memperbanyakkan koleksi PSS Mempertingkatkan penggunaan PSS Memastikan kelengkapan PSS Memastikan keselesaan / keceriaan PPS Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar Pengagihan tugas mengikut unit-unit yang berkenaan./ Membentuk Lembaga Pusat Sumber dan Perpustakaan Merancang kursus dan bengkel dalam dan luar untuk guru dan pelajar PSS / membantu melaksanakan program Perkembangan Staf Penyebaran maklumat kepada guru dan pelajar mengenai PSS dan

penggunaannya. Memastikan buku stok dikemaskini. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan. Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi. Merancang aktiviti dan melaksanakannya. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan.

58

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

15.1

JAWATANKUASA UNIT PERPUSTAKAAN

1.

Pn Asni bt Abdullah (Ketua) En. Juhaidi bt. Abdullah (Pen. Ketua) Pn. Zanani bt Mohd Noor Pn. Rohana bt Husin En. Sidik Ahmad b. Ab.Ghani En. Mohd Zainudin b. Ahmad Pn Maryani bt Yaacob

2.
3.

4. 5. 6.
7.

Bidang Tugas. Menyediakan carta organisasi ahli jawatankuasa perpustakaan sekolah Menyediakan perpustakaan. Menguruskan perlantikan pengawas PSS. Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua pelajar. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di perpustakaan. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan Menguruskan pembelian buku. Merekodkan buku perolehan dalam buku stok Mengkelaskan buku mengikut system yang digunakan di sekolah. Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. Merawat buku. Menguruskan hapuskira buku. Membuat laporan tahunan untuk rekod. jadual pengagihan tugas dikalangan ahli jawatankuasa

59

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

15..2 1. 2.

JAWATANKUASA UNIT APD & BBM Pn Wan Noraini bt Othman (Ketua Bilik BBM) Pn Iznorlaily b Ibrahim (Pen. Ketua Bilik BBM)

3. En Wan Saiful Hak b Wan Ab Rahman (Ketua Bilik APD) 4. En. Nik Ramani b Nik Arshat (Pen. Ketua Bilik APD) 5. Pn. Raihan bt. Daud (Bilik SAL)
6. Pn. Nik Sabariyah bt Mohamad ( Bilik PPSMIT)

7. Pn Azlinda bt Anuar ( Pen. Ketua Bilik PPSMIT)


8. En.Kamaruzaman b. Abdullah (Bilik PJK & Jimnisium) Bidang tugas Menyediakan carta organisasi bagi setiap bilik/unit BBM Menyediakan jadual agihan tugas bagi setiap bilik/BBM Memastikan alat-alat BBM/APD yang berkuasa elektrik dan bahan software sentiasa dalam keadaan baik. Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakkan atau kehilangan. Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan. Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD Menguruskan penggunaan BBM/APD secara berterusan. Menyelaraskan rancangan TV Pendidikan mengikut jadual waktu sekolah. Memastikan keselamatan BBM/APD. Membantu Pengetua dalam urusan pemilihan, sebut-harga alat-alat BBM/APD. Menggalakkan penggunaan alat BBM/APD dalam pengajaran dan direkodkan dengan kemas. Memastikan bilik BBM/APD sentiasa kemas dan ceria Menyediakan Lappran Tahunan BBM/APD.

60

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

15.3 JAWATANKUASA DOKUMENTASI 1. En Wan Saiful Hak b Wan Ab Rahaman ( Ketua) 2. En Juhaidi b Abdullah 3. Hj Zakaria b Ibrahim 4. Pn Zaidah bt Alias 5. Pn Nik Nurul Hayati bt Nik Ahmad Sukri 6. Pn Salina bt Ab Rahman 7. Cik Wan Noraribah bt Wan Ishak Bidang Tugas Menyediakan carta organisasi den jadual agihan tugas AJK. Mendokementasikan segala program yang dilaksanakan di sekolah samada anjuran sekolah, PPD dan JPN. Mengemas dan menyimpan segala bahan dokementasi sama ada dalam bentuk gambar atau CD di bilik PSS. 15.4 Mengadakan kerjasama dengan unit majalah Suara Kamil. Mempamerkan gambar kaku atau video di tempat yang dikhaskan.

UNIT PROGRAM NILAM 1. Pn Alina bt Othman ( Ketua) 2. Semua guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Bidang Tugas Pelancaran Program NILAM Mengadakan kempen membaca kepada semua pelajar Mengadakan pertandingan membina minda. Mengadakan pertandingan membaca terbanyak.

61

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAN

62

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAAN

MUKA SURAT 63 64 65 66 67 68

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

JK INDUK FIZIKAL DAN KECERIAN JK BANGUNAN,BILIK DARJAH DAN BILIK KHAS JK SIARAYA DAN KOMUNIKASI JK PAPAN KENYATAAN DAN LABEL JK PERABOT DAN PEARALATAN JK KEBERSIHAN DAN KECERIAAN, TAMAN, LANSKAP DAN MURAL

63

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 1

JAWATANKUASA INDUK FIZIKAL DAN KECERIAAN

Pengerusi Timb. Pengerusi

: Tn Hj Ashari Yaacob ( Tuan Pengetua ) : Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob ( PK Pentadbiran ) En. Che Aziz Mat ( PK HEM ) En. Mohd Anuar b. Ibrahim ( PK Kokurikulum )

Naib Pengerusi

: En. Mohd Saidi b. Ali ( GK Sains & Matematik ) Hj. Ismail @ Talib Said ( GK Sains Sosial ) Hj. Meor Ahmad Abd. Salim ( GK Bahasa )

Penyelaras Setiausaha Pen. Setiausaha AJK

: Pn Hjh Norma bt Yakzan ( GK Teknik & Vokasional ) : En Nik Ramani b Nik Arshad : En. Norhijuddin Mohamad : En. Sidik Ahmad b Ab Ghani ( Kebersihan , keceriaan dan Taman ) : En Ibrahim b Mamat ( Perabot ) En Mat Yassim b.Semail ( siaraya & Komunikasi ) Pn. Nik Sabariyah bt Mohamad ( Papan kenyataan & label ) En. Nik Nor Azahar b. Che Awang ( Bangunan ) Pn. Zaidah bt Alias ( Asrama Perempuan ) En. Wan Ahmad Radzi b Wan Noh ( Asrama Lelaki ) Pn. Che Jah bt Che Kob (Ketua Pembantu Tadbir )

Bidang Tugas Menyediakan pelan induk lokasi kawasan sekolah secara keseluruhan. Menentukan unit-unit lokasi dan sumber / peralatan yang diperlukan. Menjelaskan dasar,objektif dan strategi pengurusan fizikal dan keceriaan sekolah . Merangka draf program yang dapat diikuti oleh jawatankuasa-jawatankuasa kecil. Memantau perkembangan perlaksanaan program yang dijalankan jawatankuasa kecil. Melakukan kajian dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh jawatan-jawatan kuasa kecil. Mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan dan keceriaan kepada semua warga sekolah. penyelenggaraan fizikal

64

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Memberi penghargaan kepada individu atau kumpulan yang bertindak cemerlang melaksanakan program-program tertentu.

BIL 2 Setiausaha AJK :

JAWATANKUASA BANGUNAN , BILIK DARJAH DAN BILIK KHAS

En Mohd Zainuddin b. Yaacob En. Mohd Iqbal b. Abdullah En.Kamaruzaman Abdullah ( Buku Teks Daerah ) En. Mohd Zainuddin Ahmad ( Buku Teks Sekolah) En. Ab.Aziz Jaafar ( Bilik Darjah ) Pn. Hjh . Natrah Yusof ( Bilik ERT ) En. Abd.Aziz Ab Hamid ( Blok BC dan BB) En. Ibrahim Mamat ( Blok EFGH ) Pn. Salina bt Ab.Rahman ( Blok BCD ) Semua Pengurus Tingkatan

Pen. S/usaha :

Bidang Tugas : Menyedikan pelan semasa lokasi bangunan,bilik darjah dan bilik-bilik lain. Memastikan bilangan bilik mengcukupi dengan keperluan semasa. Menyelia penggunaan bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa dimanfaat. Menyediakan program bagi meningkatkan keceriaan bangunan dan bilik-bilik. Memulihara bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa baik dan boleh digunakan pakai. Memastikannpemasangan peralatan dan bahan-bahan mengcukupi dan menepati piawaian. Merekod,melapor dan menyelesaikan sebarang masalah yang menjejaskan keceriaan dan keselamatan bangunan dan bilik-bilik.

65

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 5 Setiausaha AJK :

JAWATANKUASA SIARAYA DAN KOMUNIKASI : Mat Yassim Semail Hj.Zakaria b. Ibrahim En. Kamaruzaman Abdullah En. Zaidi b Yaacob En Tn Azahan b. Tuan Ismail En Wan Ahmad Radzi b Wan Noh Bidang Tugas Memastikan semua peralatan siaraya berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Memastikan semua peralatan disimpan di tempat yang selamat Menguruskan peralatan siaraya bagi setiap majlis di sekolah

Pen.S/usaha : En. Nik Ramani b. Nik Arsat

66

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA PAPAN KENYATAAN DAN LABEL

Setiausaha AJK

: Pn. Nik Sabariyah bt Mohamad : En. Amran b Saud Pn .Norbaya bt Edrus Pn .Zanani bt Mohd Noor Pn. Zairiha bt Hamzah Pn. Ratna bt Hussain Pn. Rohana bt Mat Noor Pn. Nor Faizah bt Mohammad En .Ariffin b Yaacob En .Alias b Hassan

Pen.S/usaha : Pn. Salina bt Ab Rahman

Bidang Tugas Pastikan di papan kenyataan sentiasa terdapat berita atau maklumat. Melengkapkan papan kenyataan dengan berita atau maklumat yang terkini.. Memastikan keceriaan bagi papan kenyataan terurus.

67

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 3 Setiausaha AJK

JAWATANKUASA PERABOT DAN PERALATAN : En. Ibrahim b Mamat En. Mohd Iskandar b Awang Hj Mohd Rozi b Daud En. Mohd Nain b.Mohamad En. Azwaan b.Mat Udin En. Rejab b Nor En. Azhari b Jaafar

Pen.S/usaha : En. Azmi b Matil

Bidang Tugas Mengurus semua harta benda sekolah dengan baik dan pastikan sistem inventori dilaksanakan Mengurus semua harta benda termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu Memastikan semua harta benda sekolah disimpan di tempat yang selamat dan melaksanakan peraturan menjaga keselamatan perabot dan peralatan sekolah.

68

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL 6

JAWATANKUASA KEBERSIHAN , KECERIAAN , TAMAN , LANSKAP DAN MURAL Setiausaha : En Sidik Ahmad b Ab Ghani

69

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Pen.S/usaha : Pn. Naziani Ahmad Ariffin AJK : En.Nik Nor Azahar bChe Awang Semua guru persatuan dan kelab En Azhari b Jaafar (PRA) Pn Zuraidah bt Mat Yaacob Bidang Tugas Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke semasa. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah Memulihara sumber-sumber dalam taman ,persekitaran dan mural agar sentiasa kemas,segar,menarik dan ceria . Mengadakan projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar bagi mempertingkatkan lagi mutu kebersihan sekolah Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja yang dijalankan oleh AJK ini. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke semasa. Menyediakan pelan induk lanskap sekolah. Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah Mengadakan projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar bagi mempertingkatkan lagi mutu kebersihan sekolah Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke semasa dan membuat laporan

70

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


PERKARA 1. VISI UNIT HEM MUKA SURAT
71

71

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

2. MISI UNIT HEM 3. MATLAMAT STRATEGIK 4. OBJEKTIF KHAS 5. PIAGAM PELANGGAN 6. DASAR UNIT HEM 7. BIDANG TUGAS PK HEM 8. STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN HEM 9. JK PENGURUSAN HEM 10. JK PERANCANG HEM 11. JK LEMBAGA DISIPLIN 12. JK PENGAWAS 13. JK BADAN KETUA KELAS 14. JK BIASISWA 15. JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 16. JK SEKOLAH SELAMAT 17. JK ASRAMA 18. JK PENDAFTARAN PELAJAR 19. JK KANTIN SEKOLAH 20. JK PENGHAYATAN ISLAM DAN PEMURNIAN SAHSIAH 21. JK KEBAJIKAN DAN TAKAFUL 22. JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 23. JK PERHIMPUNAN 24. JK MAJALAH SEKOLAH 25. JK KESIHATAN 26. JK DATA DAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SSM) 27. JK PENCEGAHAN JENAYAH 28. JK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 29. JK MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR TINGKATAN ENAM (MPP)

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 87 87 88 88 89 89 90 91 91 91

VISI
72

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

UNIT HEM

DISIPLIN CEMERLANG, MURID GEMILANG, SEKOLAH TERBILANG MENJELANG 2010

MISI
73

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

UNIT HEM

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMIL AKAN BERGABUNG TENAGA DAN IDEA UNTUK MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI DISIPLIN CEMERLANG, AKHLAK TERPUJI DAN BERKARISMA MELALUI PASUKAN KERJA YANG MANTAP DENGAN MENGGUNAKAN KEPAKARAN YANG ADA UNTUK MEREALITIKAN SEKOLAH TERBILANG & TERSOHOR

MATLAMAT
74

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

STRATEGIK

1. 2. 3. 4. 5. 6.

MENERAPKAN CIRI-CIRI KEPIMPINAN DAN KETRAMPILAN PELAJAR. MENERAPKAN DAN MENGAMALKAN NILAINILAI MURNI. MEMASTIKAN PERATURAN SEKOLAH DIPATUHI. MENERAPKAN AMALAN BUDAYA MEMBACA. MENERAPKAN DAN MENGAMALKAN BUDAYA SALAM DAN PENYAYANG. MENERAPKAN DAN MENGAMALKAN AMALAN SEMBAHYANG BERJEMAAH.

75

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

OBJEKTIF KHAS

1.

Pada akhir penggal pertama, semua pelajar dapat belajar dengan selesa dan selamat tanpa gangguan anasir dalam atau luar. Pada akhir tahun, 100% pelajar akan mematuhi peraturanperaturan sekolah. Pada akhir tahun, semua pelajar dapat mengamalkan budaya penyayang dan menghargai harta benda sekolah. Pada akhir penggal pertama, semua pelajar akan menerapkan amalan hormat menghormati. Pada akhir tahun, 90% pelajar mengamalkan sembahyang berjemaah. Pada akhir tahun, dapat mencapai kehadiran 99% dan 100% kehadiran tepat waktu.

2.

3.

4.

5.

6.

76

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PIAGAM PELANGGAN UNIT HEM

1.

Membentuk pelajar-pelajar agar mempunyai tahap disiplin yang tinggi.

2. 3. 4. 5. 6.

Menerapkan ciri-ciri kepimpinan dalam diri pelajar dan membentuk pelajar menjadi pemimpin yang berketrampilan. Memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturan sekolah. Mewujudkan situasi sekolah yang selamat dan kondusif untuk semua pelajar dan warga pendidik. Menjadikan amalan solat berjemaah sebagai satu budaya yang sentiasa menjadi ikutan para pelajar. Mewujudkan kerjasama yang jitu antara pelajar, guru-guru, kakitangan sekolah dan seluruh komuniti masyarakat setempat dalam berbagai perkara. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan dari segi kewangan, penempatan, kaunseling dan sebagainya. Menerapkan budaya penyayang sesama warga sekolah, mengamalkan budaya salam dan nilai-nilai murni. Menyelesaikan segala masalah pelajar dengan kadar segera dan mengikut kepentingan. Mengutamakan kebajikan pelajar dan membentuk sahsiah diri pelajar yang cemerlang.

7. 8. 9. 10.

77

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

DASAR UNIT HEM


Unit Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil merancang dan melaksanakan program dan strategi untuk merealisasikan visi dan misi sekolah. Perancangan dan pelaksanaan setiap program adalah berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan penekanan terhadap beberapa aspek penting untuk melahirkan pelajar yang seimbang. Di antara aspek yang difokuskan ialah:

A. Menekankan perkembangan disiplin pelajar yang unggul melalui budaya cemerlang dalam i. ii. iii. iv. Meningkatkan imej kendiri pelajar Memberi pengharapan yang tinggi dan galakan positif kepada pelajar Oganisasi pelaksanaan program yang berkesan Pemantauan berterusan kemajuan pelajar

B. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif ke arah pembudayaan sekolah seperti yang dikehendaki untuk mencapai sekolah amat berkesan.

C. Penghayatan Islam diterapkan secara bersepadu melalui program-program yang dijalankan.

78

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIDANG TUGAS PK HEM


PENTADBIRAN
Menjalankan segala tugas pentadbiran sewaktu ketiadaan pengetua dan PK 1 Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. Memastikan soal keselamatan pelajar terjamin mengikut peraturan. Membantu pengetua menyelia dan menilai prestasi guru dan kakitangan. Mengemaskini dan memantau Buku Rekod pendaftaran pelajar. Menyemak buku kedatangan harian dan memastikan butirannya adalah kemaskini. Mengurus kemasukan dan penempatan pelajar baru dengan kerjasama penyelaras dan pengurus tingkatan. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah lain dengan mengisi borang tertentu.

AKADEMIK
Menyemak buku, kad kemajuan dan jadual markah pelajar. Menentukan butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertukar sekolah lain lengkap dan kemaskini. Menguruskan surat akuan, sijil pelajar, membuat pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.

DISIPLIN
1. Menentukan penerapan amalan dan nilai murni dilaksanakan dengan sempurna. 2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuatkuasakan oleh guru, kakitangan dan pelajar. 3. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan sekolah. 4. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2008


PENGERUSI Tn Hj Ashari b Yaacob (Pengetua)

79

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

TIMBALAN PENGERUSI En Che Aziz b Mat (PK HEM) NAIB PENGERUSI 1 Tn Hj M.Razak Che Yaakob (PK PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI 2 En Mohd Anuar b Ibrahim (PK KOKURIKULUM) PENYELARAS ( GURU-GURU KANAN) Tn Hj Meor Ahmad b Ab Salim En.Mohd Saidi b. Ali Tn Hj Talib b Said Pn Hjh Norma bt Mohd Yakzan SETIAUSAHA Pn Zaidah bt Alias BADAN DISIPLIN SEKOLAH En Abd Aziz b Jaafar BADAN KETUA KELAS En Norhijuddin b Mohamad PERHIMPUNAN En Nik Nor Azhar b. Awang BIASISWA Tn Hj Mat Said b Mohamad BADAN PENGAWAS En W. Abllah Zawawi b W. Yaacob KEBAJIKAN DAN TAKAFUL Pn Wan. Azilah bt Wan. Abdullah

KESIHATAN SEKOLAH Pn Rahimah bt Mohd Ashaari

ASRAMA Pn Zaidah bt Alias

BIMBINGAN & KAUNSELING Tn Hj Mayuti b Mat Yusoff

KANTIN En Wan Ahmad Radzi b Wan Noh

SPBT
En Mohd Zainudin b Ahmad

PENDAFTARAN PELAJAR En Arifin b Yaacob

PENCEGAHAN JENAYAH En Mohd Sayuti b Harun

MAJALAH SEKOLAH En Raihan b Hussin

DATA / SISTEM MAK. MURID YM Tuan Azahan b Tuan Ismail

SEKOLAH SELAMAT En Mohd Iskandar b Awang

PEND. PENCEGAHAN DADAH PPD Pn Zaidah bt Alias

PENGHAYATAN ISLAM DAN PEMURNIAN SAHSIAH


En Mohd Sayuti b Harun

MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR TINGKATAN ENAM (MPP) En Abdul Aziz b Abdul Hamid

80

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM

PENGERUSI TIM. PENGERUSI

TN HJ ASHARI BIN YAACOB (PENGETUA) EN. CHE AZIZ BIN MAT (PENOLONG KANAN HEM) TN HJ MOHD RAZAK CHE YAAKOB
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2

EN.MOHD ANUAR B. IBRAHIM


(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

KETUA-KETUA PENYELARAS

TN.HJ.MEOR AHMAD B.AB.SALIM (GURU KANAN BAHASA) EN.MOHD SAIDI B. ALI (GURU KANAN SAINS & MATEMATIK) TN.HJ. ISMAIL @ TALIB B.SAID (GURU KANAN SAINS SOSIAL) PN.HJH.NORMA BT.MOHD YAKZAN (GURU KANAN TEKNIK VOKASIONAL)

SETIAUSAHA PN.NIK NURUL HAYATI BT NIK AHMAD SUKRI

81

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA PERANCANG HAL EHWAL MURID SETIAUSAHA : PEN. S/U AJK : :

SENARAI TUGAS

PN.N.NURUL HATAYI N.A.SUKRI PN ZAIDAH BT ALIAS En. Abd. Aziz b. Jaafar ( Setiausaha Badan Disiplin Sekolah ) En. Nik Nor Azhar Che Awang ( Setiausaha Perhimpunan ) En. W.Abllah Zawawi b. W.Yaacob ( Setiausaha Badan Pengawas ) En. Raihan b. Hussin ( Setiausaha Majalah Sekolah ) En Mohd Zainudin b. Ahmad ( Setiausaha SPBT ) Tn. Hj.Mat Said b. Mohamad ( Setiausaha Biasiswa ) Pn. W. Azilah bt. W. Abdullah ( Setiausaha Kebajkan & Takaful) Pn. Rahimah bt. Mohd Ashaari ( Setiausaha Kesihatan Sekolah ) En. W. Ahmad Radzi b. W.Noh ( Setiausaha Kantin ) Pn. Zaidah bt Alias ( Setiausaha Asrama ) En. Mohd Sayuti b Harun ( Setiausaha Penghayatan Islam dan Pemurnian Sahsiah) Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Setiausaha Bimb. & Kaunseling ) En. Mohd Iskandar b. Awang ( Setiausaha Sekolah Selamat) En.Norhijuddin b. Mohamad (Setiausaha Badan Ketua Kelas) En.Arifin b. Yaacob ( Setiausaha Pendaftaran Pelajar ) Pn. Zaidah bt. Alias (Setiausaha Pendidikan Pencegahan Dadah-PPDa) En.Mohd Sayuti b. Harun (Setiausaha Pencegahan Jenayah) YM.T. Azahan b. T. Ismail (Setiausaha Data/Sistem Maklumat Murid) En. Abdul Aziz b. Abdul Hamid (Setiausaha Majlis Perwakilan Pelajar Tingkatan Enam(MPP)

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN HEM 2007 1. Merancang aktiviti-aktiviti HEM

untuk tindakan dan pelaksanaan unit-unit di bawah HEM. 2. Melaksanakan program-program yang telah dirancang 3. Memantau setiap aktiviti yang dilaksanakan mengikut unit masing-masing. 4. Memberi laporan kepada pengetua/PK HEM dari masa ke semasa.

82

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN K.PENYELARAS SETIAUSAHA : EN.MOHD SAIDI B. ALI (G.KANAN SAINS & MATEMATIK) EN. ABD. AZIZ B. JAAFAR (PENGUATKUASAAN & PERHUBUNGAN) EN. MOHD SAYUTI B. HARUN (Penguatkuasaan & Perhubungan) PN. HJH .AZIZAH BT. ABDULLAH ( PENGUATKUASAAN & PERHUBUNGAN) YM.T. AZAHAN B. T. ISMAIL ( DATA DAN REKOD SSDM ) :

SENARAI TUGAS

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN DISIPLIN SEKOLAH

P/S/USAHA 1 : P/S/USAHA 2 :

P/S/USAHA 3 : AJK

En. W. Abllah Zawawi b. W. Yaacob Pn. Nor Faezah bt. Mohamad Pn. Kamariah bt. Yusoff Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff Pn. Zaidah bt. Alias En. Abdul Aziz b. Abdul Hamid Pn. Hamnah bt. Haniff Pn. Hjh.Roswan bt. Mohd Daud En. Nik Nor Azhar b. Awang Tn. Hj. Mohd Rozi b. Daud En. Mat Yassim b. Semail En. Mohd Zahari b. Omar En. Ariffin b. Yaacob En. Sidik Ahmad b. Ab.Ghani Pn. W. Azilah bt. W. Abdullah Cik W. Noraribah bt W.Ishak Pn. Hjh Zaiton bt. Yusoff Pn.Rohana bt. Mohd Noor En.Wan Ahmad Radzi Wan Noh

Merangka peraturan-peraturan sekolah 2. Mencadangkan pelantikan 3. pengawas-pengawas sekolah. 4. Merekod segala kesalahan/ hukuman/ denda yang berkenaan ke atas pelajarpelajar. 5. Membantu pengetua / PK HEM dalam menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah. 6. Bekerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk menyelesaikan masalah pelajar-pelajar. 7. Merangka dan melaksanakan program Pemutihan Pelajar. 8. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas mingguan/ harian dan Lembaga Pengawas sekolah untuk mengawal pelajar-pelajar pada hari perhimpunan atau majlis-majlis yang dianjurkan oleh pihak sekolah. 9. Membantu pengetua / PK HEM dalam perbincangan dengan ibu bapa / penjaga pelajar pelajar bermasalah 10. Bekerjasama dengan pihakpihak lain bagi membantu penyelesaian masalah pelajar. 11..Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / PK HEM dari semasa ke semasa.
1.

83

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

BIL

JAWATANKUASA JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS SETIAUSAHA PEN. S/U AJK : : : EN. W.ABLLAH ZAWAWI B W.YAACOB PN.NOR FAEZAH BT. MOHAMAD

SENARAI TUGAS

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN BADAN PENGAWAS. 1. Bertanggungjawab mengatur

En. Azwaan b. Mat Udin Pn.Hjh. Roswan bt. Mohd Daud En. Mohd Zainudin b. Ahmad Pn. Cik Norainun bt. Che Mat Pn. Maryani bt. Yaacob Pn. Hjh. Mazirah bt Maarof Pn Rahimah bt Mohd Ashaari En. Mohd Iqbal b. Abdullah

pemilihan pengawas 2. Membentuk jawatankuasa badan pengawas 3. Menjaga kebajikan pengawas. 4. Memastikan bilik pengawas diselia dengan baik. 5. Menyediakan garis panduan untuk tugasan pengawas dan pastikan tugasan dilaksanakan.

JAWATANKUASA BADAN KETUA KELAS SETIAUSAHA PEN. S/U AJK : : : EN. NORHIJUDDIN B. MOHAMAD PN. ZAIDAH BT. ALIAS

SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN BADAN KETUA KELAS 1.

Pn. N.Nurul Hayati bt N.A.Sukri ( Setiausaha HEM ) Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff ( Kaunselor ) Pn.Zariah bt Abdullah ( Penyelaras Tingkatan 6 Atas ) En. Amran b. Yaacob ( Penyelaras Tingkatan 6 Bawah ) Pn. Hjh. Salma bt. Che Hassan ( Penyelaras Tingkatan 5 ) W.Ahmad Radzi W.Noh ( Penyelaras Tingkatan 4 ) Tn. Hj. Mohd Rozi b. Daud ( Penyelaras Tingkatan 3 ) Y.M. T.Azahan b. T. Ismail ( Penyelaras Tingkatan 2 ) En. Mat Yassim b. Semail ( Penyelaras Tingkatan 1 )

Menerangkan tugas dan tangungjawab ketua dan penolong tingkatan. 2. Memantau tugas dan tanggungjawab ketua dan penolong tingkatan. 3 Menjaga kebajikan ketua dan penolong ketua tingkatan. 4. Menyelenggarakan pertandingan Keceriaan Kelas.

84

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

JAWATANKUASA BIASISWA SETIAUSAHA : PEN. S/U : AJK : TN. HJ. MAT SAID B. MOHAMAD PN. ZAWIAH BT. HAMID

SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN BIASISWA 1. Menyelaras permohonan biasiswa untuk murid-murid. 2. Mengadakan pemilihan supaya muridmurid yang layak sahaja memohon biasiswa. 3. Mengurus penyimpanan dan pemberian buku akaun penerima biasiswa. 4. Mempastikan pengeluaran wang oleh pelajar hanya untuk tujuan yang berfaedah. 5. Menyimpan rekod-rekod kemajuan akademik dan kokurikulum penerima biasiswa. 6. Menyediakan laporan untuk diberi kepada pihak pemberi biasiswa. 7. Mengurus sijil pertukaran biasiswa bagi penerima biasiswa yang bertukar ke sekolah lain. 8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / PK HEM dari semasa ke semasa. SENARAI TUGAS

En. Arifin b. Yaacob En. W.Ahmad Radzi b. W.Noh Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff En. Tn. Hj. Mohd Rozi b. Daud En .Abdul Aziz b. Abdul Hamid En. Zaidi b. Yaacob Pn. Roihan bt. Ab. Rahman En. Juhaidi b. Abdullah Pn. Roslina bt. Nasir Pn. Hjh..Suzana Lee bt.Abdullah Pn. Hamidah bt. Pabil Pn. N.Sabariyah bt. Mohamad Pn. Radiah bt Ab Majid

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT )


PENYELARAS SETIAUSAHA : EN. ZULKIFLI B. IDERIS EN. MOHD ZAINUDIN B. AHMAD (SEKOLAH) EN. KAMARUZAMAN B. ABDULLAH (DAERAH)

PEN. S/U

AJK :

En. Ibrahim b. Mamat En. Mohd Nain b. Mohamad En. Ong Khek Thong Pn. N. Sabariyah bt. Mohamad

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. Menguruskan borang 1 & 1A dan borang C kpd guru-guru tingkatan. 2. Mengurus pengambilan borang-borang berkaitan SPBT di PPD. 3. Mengemaskini dan menyimpan sistem fail-fail dan buku stok dari semasa ke semasa. 4. Menguruskan pengedaran dan pemulangan buku-buku teks melalui guru-guru tingkatan. 5. Memesan dan mengagihkan buku-buku teks dari / ke sekolah lain mengikut arahan PPD / JPN. 6. Mengurus penerimaan dari pembekal, menyimpan dan menjaga keselamatan buku teks. 7. Mengurus permohonan bekalan buku teks dan permohonan menghapuskira. 8. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih buku rosak.

85

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

JAWATANKUASA SEKOLAH SELAMAT


SETIAUSAHA : PEN. S/U AJK : : EN. MOHD ISKANDAR B. AWANG TN. HJ. MAYUTI B. MAT YUSOFF

SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN DAN MANUAL POLISI KESELAMATAN SEKOLAH

En. Zaidi b. Yaacob En. Tn. Hj. Abdullah b. Ibrahim En. Mohd Zahari b. Omar En. Mohd Iqbal b. Abdullah Tn. Hj Zakaria b Ibrahim En. Sidik Ahmad b. Ab. Ghani En. W. Abllah Zawawi W.Yaacob En. Azmi b. Mat Il Pn. Kamariah bt. Yusoff Pn. Naziani bt. Ahmad Arifin Pn. Siti Halimah bt. Ismail Pn. Roslina bt. Nasir Pn. Hjh Razian bt. Ab. Ghani Pn. W.Marzuni bt. W.Muhamad

1. Merancang program keselamatan sekolah 2. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis / bomba / JKR / TNB dll. 3. Menyelia bangunan dan pagar sekolah agar sentiasa berkeadaan baik dan tidak diceroboh 3. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada murid. 4 Mempastikan alat pencegah kebakaran berfungsi dengan baik. 5. Mengambil langkah-langkah yang perlu bagi mempastikan tempat letak kereta guru dan motosikal serta basikal pelajar sentiasa selamat 6. Mewujud suasana aman dan harmoni. 7. Mengamalkan konsep sekolah penyayang
SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN ASRAMA

JAWATANKUASA ASRAMA
PENYELIA : PN. W. NOR AZIZAH W. ABDULLAH PN. KAMSIAH BT. KADIR PN.ZAIDAH BT ALIAS EN W. AHMAD RADZI W. NOH EN MOHD ISKANDAR AWANG PN W. NOR AZIZAH B. W. ABDULLAH

SETIAUSAHA : PEN. S/U :

AJK :

Tn. Hj. Mayuti b. Mat Yusoff En. En. Abd. Aziz b. Jaafar En. Mohd Sayuti b. Harun En. W. Abllah Zawawi b. W. Yaacob Cik Wan Noraribah W. Ishak Pn.W.Marzuni bt. W.Muhamad Pn Wan Azilah bt Wan Abdullah Pn Kamariah bt Yusoff Pn Cik Norainun bt Che Mat

1. Menentukan objektif Kementerian mewujudkan asrama tercapai. 2. Mengatur pembahagian tugas. 3. Memastikan pengurusan asrama berjalan dengan baik dari segi makanan, kebersihan dan senarai aktiviti tahunan. 4. Merancang aktiviti/ kegiatan asrama. 5. Memastikan peraturan asrama dipatuhi. 6. Meningkatkan hubungan jawatankuasa asrama dengan ibu / penjaga penghuni. 7. Mengadakan spot check untuk memastikan penghuni mematuhi peraturan. 8. Berusaha mencapai tahap asrama berbintang. 9. Mengadakan lawatan ke asrama bagi mengenal pasti masalah.

86

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

JAWATANKUASA PENDAFTARAN PELAJAR


KETUA : PENYELARAS SETIAUSAHA : PENYELARAS : TN. HJ. MEOR AHMAD B. ABD SALIM (K.B. BAHASA) EN. ARIFFIN B. YAACOB

SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN PENDATARAN PELAJAR 1.

Pn. Zariah bt. Abdullah En. Amran b. Yaacob Pn. Hjh. Salma bt. Che Hasan En.W.Ahmad Radzi W.Noh Tn. Hj. Mohd Rozi b. Daud Y.M. T.Azahan b. T.Ismail En. Mat Yassim b. Semail Semua pengurus-pengurus Tingkatan 1 hingga 6 Atas

AJK

Memastikan pelajar didaftar pada tarikh masa, tempat dan jumlah yuran yang ditetapkan. 2. Menyimpan rekod inventori jumlah pelajar. 3. Menyimpan maklumat pelajar dalam bentuk yang tersusun dan sistematik. 4. Memastikan semua pelajar mempunyai nombor daftar masuk sekolah yang didaftar- kan dalam Buku Pendaftaran Agung. 5 Menentukan menerima kad kemajuan dan kad 001 dari sekolah yang terdahulu jika pelajar baru. 6. Bekerjasama dengan pengurus tingkatan untuk memastikan maklumat pelajar dimasukkan dalam jadual kedatangan. 7. Mencatat rumah sukan dan unit beruniform bagi pelajar lama dan baru dari SU sukan. 8. Menentukan borang SPBT, kad kemajuan pelajar dan kad 001 dihantar ke pejabat ( pelajar keluar). 9. Mengemaskini data pelajar pada setiap bulan untuk mendapat jumlah pelajar yang sebenar. 10.Pada bila-bila masa sahaja dapat memberi data pelajar dengan cepat dan tepat.
SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN KANTIN 2005

10

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH K.PENYELARAS PN. HJH. NORMA BT.MOHD YAKZAN (K.B. TEKNIK DAN VOKASIOAL) EN. W. AHMAD RADZI B. W. NOH PN. HJH. NATRAH BT. YUSOFF

SETIAUSAHA : PEN.S/U AJK : :

En. Mat Yassim Semail En. Mohd Iqbal b. Abdullah Pn. Ratna bt. Husin Pn. Zairiha bt. H amzah Pn. Rohana bt. Hussin 87

Menyelia perjalanan kantin secara langsung 2. Menjadi penghubung rasmi antara guru dengan pihak kantin. 3. Menyampaikan cadangancadangan guru-guru kepada pihak kantin. 4. Memastikan semua tukang masak kantin mendapat sijil
1.

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Pn. Azlinda bt. Anuar Pn. Zanani bt. Mohd Noor Pn. Nurbaya bt. Edrus Pn. Asni bt. Abdullah

pemeriksaan kesihatan. 5. Memastikan masakan dilakukan dalam keadaan bersih dan memuaskan. 6. Memastikan makanan yang disediakan untuk pelajar berkhasiat dan mencukupi. 7. Memastikan kawasan di kantin dan sekitar kantin sentiasa dalam keadaan bersih.
8. Memberi teguran dan cadangan jika
perjalanan kantin tidak memuaskan.

11

JAWATANKUASA PENGHAYATAN ISLAM DAN PEMURNIAN SAHSIAH


SETIAUSAHA : PEN. S/U AJK : : EN. MOHD SAYUTI B HARUN PN. HJH. ANITA KHANA BT. AHMAD

SENARAI TUGAS

Tn.Hj. Mat Said b. Mohamad En. Amran b Saud Pn. Che Saedah bt. Abd. Ghani Pn. Mahizan bt. Yusoff Pn. Siti Halimah bt. Ismail Pn. Zuhrah bt. Zakaria Pn. Haslizawati bt. Hadi Pn. Rohana bt. Husin Pn. W.Azilah bt. W. Abdullah En. Ibrahim b. Mamat

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN PENGHAYATAN ISLAM DAN PEMURNIAN SAHSIAH 1. Merancang dan menyediakan Buku Program Penghayatan Islam dan Pemurnian Sahsiah 2. Menyediakan jadual sembahyang berjemaah 3. Menyediakan jadual dan memantau Program Tazkirah harian. 4. Melaksanakan penghayatan Fardhu Ain. 5. Merancang dan melaksanakan penghayatan hari kebesaran Islam. 6. Menggalakkan penghayatan budaya ilmu. 7. Membina keunggulan sahsiah.

88

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

12

JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN TAKAFUL


K.PENYELARAS SETIAUSAHA : PEN. S/U AJK : : TN.HJ.TALIB B. SAID (K.B. SAINS SOSIAL) PN. W. AZILAH BT. W. ABDULLAH PN. HJH. ZANIRAH BT. AB. SAMAD

SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN TAKAFUL DAN KEBAJIKAN 1. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan Sekolah. 2. Mengenalpasti murid-murid yang benarbenar layak untuk menerima bantuan. 3. Menyediakan, mengedar, mengumpul borang permohonan dan membuat keputusan melalui mesyuarat. 4. Mengeluarkan bantuan dalam bentuk wang, pakaian, peralatan, makanan dan lain-lain. 5. Mengurus semua derma dari dalam dan luar dari masa ke semasa. 6. Mengurus pendaftaran pelajar dengan syarikat Takaful. 7. Menyimpan rekod dan data pelajar yang berkaitan. 8. Membuat tuntutan dengan syarikat takaful jika ada kemalangan atau kematian. 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / PK HEM dari semasa kesemasa 10. menjalankan kutipan derma di sekolah apabila perlu. SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Bersama dengan jawatankuasa perhimpunan mengendalikan perhimpunan pelajar. 2. Membantu pelajar membuat penyesuaian peribadi,sosial untuk mewujudkan kestabilan emosi. 3. Membantu menyelesaikan masalah salahlaku dan pelanggaran disiplin di sekolah oleh pelajar 4 . Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dalam menguruskan akademik 5. Membantu pelajar memilih bidang kurikulum berdasarkan kebolehan.minat dan kemampuan 6. Menjalankan kaji selidik dan membuat pentafsiran berguna untuk membantu perkembangan pelajar. 7. Membantu pelajar yang mempunyai masalah memilih kerjaya yang bersesuaian.

Tn.Hj. Wan Omar b. Awang Kari En. Mohd Nain b. Muhamad En. Alias b. Hassan Pn. Mahani bt. Ismail Pn. W. Nor Aini bt. W. Othman Pn. Salina bt. Rahman Pn. Fazilah bt. Awang Ngah Pn. Hjh. Natrah bt. Yusoff Pn. Raihan bt. Daud Pn. Naziani bt. Ahmad Ariffin

13

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


SETIAUSAHA : P/S/USAHA : TN. HJ. MAYUTI BT. MAT YUSOFF PN. ZAIDAH BT. ALIAS PN. NIK NURUL HAYATI BT NIK AHAMAD SUKRI

AJK

En. Mohd Sayuti b Harun Pn. Asni bt Abdullah Pn W. Nor Aini bt W. Othman Pn. Norlaily bt Hassan Pn. Rohana bt. Mohd Nor Pn. Hjh Anita Khana bt. Ahmad En. Azmi b. Mat Il En. Mohd Zainuddin Yaacob

89

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

14

JAWATANKUASA PERHIMPUNAN
SETIAUSAHA : P/S/USAHA AJK : :

SENARAI TUGAS * MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN PERHIMPUNAN 1. Mengurus perhimpunan pada setiap hari Ahad yang dianggap sebagai perhimpunan rasmi. 2. Membuat pengumuman untuk memberitahu semua pelajar supaya segera ke tempat perhimpunan 3. Mengurus PA Sistem untuk kegunaan perhimpunan. 4. Mempastikan pelajar beratur di tempat yang dikhaskan mengikut unit beruniform masing masing dengan berpakaian lengkap. 5. Mengurus / mengendali perjalanan majlis perhimpunan. 6. Mempastikan pelajar keluar dari perhimpunan dalam keadaan teratur mengikut unit uniform masing-masing. 7. Mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai sepanjang perhimpunan berjalan. SENARAI TUGAS 1. Menentu dan merancang jadual penggambaran untuk majalah 2. Mengadakan perbincangan jawatankuasa Untuk menentukan bentuk dan kandungan majalah yang akan dikemukakan kepada Pengetua/PK HEM 3.Mengadakan Mesyuarat menentukan sebut harga majalah. untuk

En.NIK NOR AZHAR C.AWANG En.N.RAMANI B. N.ARSAT Tn Hj Mayuti b Mat Yusoff Pn Zaidah bt Alias Pn N. Nurul Hayati bt N.A. Sukri En. Zaidi b. Yaacob En. Abd. Aziz b. Jaafar En. Mohd Sayuti b. Harun En. W. Abllah Zawawi b. W.Yaacob Pn Hjh. Azizah bt. Abdullah Cik W. Noraribah bt. W. Ishak Pn. Nor Faizah bt. Mohammad Pn. Zairiha bt. Hamzah Pn. Mahani bt. Ismail Guru-guru bertugas mingguan

15

JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH


SETIAUSAHA : P/S/USAHA : AJK : EN.RAIHAN B. HUSSIN PN. WAN NOR AINI BT. WAN OTHMAN

En. W. Saiful Hak W. A. Rahman Tn. Hj. Zakaria b. Ibrahim En. Ong Khek Thong En. Nik Ramani b. N. Arsat Pn. Azlinda bt. Anuar Pn. Asni bt. Abdullah

90

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

16

JAWATANKUASA KESIHATAN
SETIAUSAHA : P/S/USAHA AJK : : PN. RAHIMAH BT. MOHD ASHAARI PN. HAMNAH BT. HANIFF

SENARAI TUGAS

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN KESIHATAN


1. Menyusun dan mengurus aktiviti kesihatan sekolah 2. Mengurus bilik kesihatan sekolah dari segi prasarana dan kegunaan untuk pelajar. 3. Menyelaras dan membantu pihak kesihatan yang datang ke sekolah untuk program kesihatan pelajar. 4. Mengambil tindakan yang perlu untuk membantu pelajar yang sakit dan sebarang kecemasan.

Pn. Hamidah bt. Pabil Pn. Ratna bt. Hussin En. Nik Nor Azhar b. Che Awang En.Mohd Zainuddin b. Yaacob Pn. Zaridah bt. Ibrahim

17

J/KUASA DATA DAN SISTEM MAKLUMAT MURID


SETIAUSAHA : P/S/U AJK : :

SENARAI TUGAS *MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN DATA DAN SISTEM MAKLUMAT MURID

YM. T. AZAHAN B. T. ISMAIL PN.ZAIDAH BT. ALIAS En. Amran b. Yaacob En. Alias b. Hassan Pn. Alina bt. Othman Pn. Zariah bt. Abdullah Pn. Roihan bt. Abd.Rahman Pn. Hjh Razian bt. Ab. Ghani

1. Mengemaskini data pelajar dari semasa ke semasa. 2. Menghantar disket yang mengandungi maklumat pelajar kepada PPD setiap bulan. 3. Bekerjasama dengan pengurus tingkatan untuk mendapatkan maklumat pelajar baru dan pelajar keluar. 4.Menyimpan rekod inventori jumlah pelajar. 5. Merekod data disiplin pelajar.

BIL

JAWATANKUASA PENCEGAHAN JENAYAH

SENARAI TUGAS

91

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

18
SETIAUSAHA : P/S/U :

EN.MOHD SAYUTI HARUN TN.HJ.MAYUTI MAT YUSOF En.Abd.Aziz b. Jaafar En.Sidik Ahmad Ab.Ghani En.Nik Ramani Nik Arsat En.Amran b. Soud Pn.N.Nurul Hayati N.A.Sukri Pn.Zaidah bt.Alias Wakil PIBG Pegawai perhubungan sekolah Ketua pelajar lelaki Ketua pelajar perempuan

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN PENCEGAHAN JENAYAH 1. Menyelaras, merancang, melaksana dan menilai semua program dan aktiviti Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah. 2. Mengawalselia perkembangan masalah jenayah di sekolah dengan mengumpul data dan segala maklumat terkini. 3. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah termasuk guru dan pelajar. 4. Menyebarkan maklumat Pencegahan jenayah kepada semua warga sekolah termasuklah mengedar buku-buku, risalah, CD dan lain-lain bahan elektronik. 5. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang terlibat dengan jenayah kecil. 6. Menjalankan tugas yang diarah oleh pengetua dan PK HEM dari semasa ke semasa.

En. Sib

92

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

19

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDA)


SETIAUSAHA : P/S/U : AJK :

SENARAI TUGAS

PN.ZAIDAH BT ALIAS EN.JUHAIDI B. ABDULLAH Tn.Hj.W.Omar Awang Kari En.Azwaan b. Mat Udin En.Mohd Zainuddin b.Yaacob Pn.Masliza Yusoff Pn.Norlaily Hassan Pn.W.Marzuni W.Muhamad Pn.Cik Norainum Che Mat

* MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN PENCEGAHAN PENDIDIKAN DADAH 1. Menyelaras , merancang, melaksana dan menilai semua program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah di peringkat sekolah. 2. Mengawalselia perkembangan masalah dadah semasa di sekolah dengan mengumpul data dan segala maklumat terkini dalam semua aspek tentang Pendidikan Pencegahan Dadah. 3. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah termasuk guru dan pelajar 4. Menganjurkan kursus, seminar, bengkel dan lain-lain program / aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah untuk pelajar, guru, kakitangan dan ibu bapa (PIBG)

93

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

5. Mengesan dan menangani masalah dadah di kalangan warga sekolah. 6. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang terlibat dengan dadah / inhalan. 7. Bekerjasama erat dengan PPD, JPN, KPM dan agensi-agensi lain untuk menangani masalah dadah di sekolah. 8. Menjalankan tugas yang diarah oleh pengetua dari semasa ke semasa.

20

JAWATANKUASA MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR TINGKATAN ENAM (MPP )


SETIAUSAHA : P/S/U AJK : : EN. ABD. AZIZ B. ABDUL HAMID PN. ALINA BT OTHMAN

SENARAI TUGAS

MENYEDIAKAN BUKU PENGURUSAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR TINGKATAN ENAM

En. Abd. Aziz b. Jaafar En. Amran b. Yaacob En. Mohd Nain b. Muhamad En. Raihan b. Hussin Pn. Hjh Azizah bt. Abdullah Pn Hjh. Suzana Lee bt Abdullah Cik W. Noraribah bt. W. Ishak

1. Menubuhkan Majlis Perwakilan Pelajar dan membentuk jawatankuasa. 2. Merancang aktiviti yang bersesuaian untuk dilaksanakan sepanjang tahun. 3. Bertanggungjawab melatih pelajarpelajar agar dapat menjadi pemimpin yang baik kepada pelajar lain. 4. Menyediakan laporan tentang semua aktiviti yang dilaksanakan. 5 Menguruskan kewangan Majlis Perwakilan Pelajar.

94

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2008

95

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2008


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KANDUNGAN VISI MISI PIAGAM PELANGGAN KOKURIKULUM STRUKTUR ORGANISASI JK KOKURIKULUM JK MAJLIS SUKAN JK OLAHRAGA SEKOLAH JK PENGURUS RUMAH SUKAN JK PENGURUS PERMAINAN JK UNIT BERUNIFORM JK KELAB DAN PERSATUAN JK UNIT PERTANDINGAN JK SENI WARISAN JK LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH AKTIVITI MINGGUAN KOKURIKULUM 2007 CARA ALIRAN PENYELARASAN KEGIATAN KOKURIKULUM MUKA SURAT 94 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 106 108 109 109 110

VISI UNIT KOKURIKULUM


Melahirkan Pelajar Cemerlang,

96

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Yang Berdaya Fikir, Dapat Bersaing di Arena Antarabangsa, Bersifat dan Bersikap Global Dalam Acuan Jatidiri Negara Malaysia.

MISI
1. Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk warga sekolah menjalankan aktiviti kokurikulum : unit beruniform,unit pertandingan,kelab dan persatuan, sukan, seni warisan dan kegiatan koperasi. Menyediakan prasarana dan perkakasan sukan (olahraga, padang dan permainan) yang lengkap dan terkini.

3.

3. Melahirkan guru dan staff sokongan yang berilmu, berketrampilan, cergas dan cerdas . 4. Mempunyai perancangan dan strategi yang berterusan untuk mempertingkatkan mutu pencapaian kegiatan kokurikulum.

5. Sentiasa membuka peluang yang seluasnya kepada pelajar dan guru untuk memperkembang potensi dalam kegiatan kokurikulium sekolah. 6. Membina sokongan dan perkongsian bestari di antara sekolah dan komuniti.

PIAGAM PELANGGAN UNIT KOKURIKULUM MOTO: MENANG UNTUK JUARA

97

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2008

Kami Berjanji Akan Berusaha Untuk Memperkembangkan Keupayaan Pelajar Ke arah Kecemerlangan Pendidikan dan Kokurikulum Dengan Menekankan Kepada: 1. Meningkatkan prestasi dan kokurikulum dan sahsiah. kecemerlangan pelajar dalam

2. Kewujudan suasana harmoni,kerjasama, dan semangat kekeluargaan di kalangan pelajar,guru, ibu bapa dan anggota komuniti melalui kegiatan kokurikulum (persatuan & kelab,unit beruniform, sukan, unit pertandingan, unit seni warisan dan koperasi.). 3. Mengenal pasti ,membantu, memberi dorongan dan motivasi serta menyelesaikan segala masalah pelajar yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam semua kegitan kokurikulum di semua peringkat: sekolah, daerah.negeri kebangsaan dan antarabangsa. 4. Bersedia memberi khidmat, melayan dan menyelesaikan masalah dalam suasana mesra,adil dan bertanggungjawab. 5. Amalan budaya ilmu dan kerjasama sesama insan dalam kokurikulum sepanjang tahun. aktiviti

6. Ketakwaan sentiasa membimbing kita dalam seluruh tindakan dan perlakuan. 7. Memberi peluang seluasnya kepada seluruh pelajar dan warga pendidik menyertai pertandingan-pertandingan kokurikulum di semua peringkat. 8. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada warga sekolah yang berjaya dan mengharumkan nama sekolah dalam semua pertandingan yang disertai.

98

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM 2008


PENGERUSI Tn Hj. Ashari b. Yaacob (Pengetua) TIMBALAN PENGERUSI En. Mohd Anuar Ibrahim (PK- KO) NAIB PENGERUSI 1 Tn.Hj.Mohd Razak b.Che Yaakob (PK Pentadbiran) NAIB PENGERUSI 2 En. Che Aziz b. Mat (PK HEM)

SETIAUSAHA 1 En.Nik NorAzahar B.Che Awang

SETIAUSAHA 2 En Alias b Hassan

AJK

SENI WARISAN EN ISKANDAR AWANG

UNIT UNIFORM EN AZWAAN MAT UDIN

UNIT PERTANDINGAN TN HJ ROZI DAUD

KOPERASI PN NIK SABARIYAH BT MOHD

MAJLIS SUKAN EN ABD AZIZ HAMID

PERMAINAN EN SIDEK AHMAD B. GHANI

OLAHRAGA EN KAMARULZAMAN B. ABDULLAH

99

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2008


AJK
SENARAI TUGAS

Pengerusi : Tn Hj. Ashari b. Yaacob (Pengetua) Tim.Pengerusi : En. Mohd Anuar b. Ibrahim (PK KO) Naib Pengerusi 1 :Tn.Hj. Mohd Razak b. Che Yaakob (PK Pentadbiran)) Naib Pengerusi 2 : En.Che Aziz b Mat (PK HEM) Ketua Penyelaras : Tn.Hj.Talib @ Talib Said (GK Sains Sosial) : En. Mohd Saidi b. Ali (GK Sains & Matematik) : Tn.Hj..Meor Ahmad b.Ab.Salim (GK Bahasa) : Pn.Hjh.Norma bt Mohd Yakzan (GK Tek.Vok.) Setiausaha 1 Setiausaha 2 AJK : En.Nik Nor Azhar bin Awang : En.Alias bin Hassan : En. Abdul Aziz bin Hamid (S/u Sukan) : Tn.Hj.Mohd Rozi b. Daud (S/u Unit Pertandingan) : En Azwaan B. Mat Udin ( S/u Unit Beruniform ) : En.Mohd Iqbal b. Abdullah (S/u Persatuan & Kelab) : En Iskandar b.Awang (S/u Seni Warisan) : En. Sidik Ahmad b. Abd Ghani (S/u Permainan) : En Kamarulzaman b. Abdullah (S/u Olahraga)

1.Menentukan dasar pembahagian murid dalam kegiatan kokurikulum (rumah sukan, unit beruniform, persatuan & kelab) 2.Merancang dan penyelaraskan takwim dan aktiviti tahunan,bulanan dan mingguan kokurikulum 3.Merancang belanjawan kokurikulum 2007 berdasarkan peruntukan yang dibenarkan 4.Memantau penglibatan dan pencapaian pelajar dan guru dalam kegiatan kokurikulum (Data dan maklumat sepanjang tahun) 5.Memantau pengemaskinian data kokurikulum dalam SSMS dan dalam rumah sukan sepanjang tahun. 6.Memberi pengiktirafan dan anugerah kepada pelajar dan guru berdasarkan sumbangannya dalam bidang kokurikulum 7.Mengadakan mesyuarat sekurangkurangnya 2x setahun 8.Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

100

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN 2008


AJK Setiausaha Pen Setiausaha : En Abd.Aziz b.Abdul Hamid : En. Sidik Ahmad b. Abd Ghani SENARAI TUGAS 1. manMenempatkan guru dan pelajar ke dalam rumah pasukan 2. Mendaftar pelajar ke dalam rumah sukan 3. Memantau aktiviti rumah sukan, sukan dan permainan di peringkat sekolah(dalaman),daerah, ne geri dan kebangsaan selaras dengan program MSSD/MSSK/MSSM 4. Mencatat penglibatan dan pencapaian pelajar dalam rekod rumah sukan 5. Menjalankan aktiviti sukan dan permainan berdasarkan takwim 2007 (* perubahan mengikut keperluan) 6. Melaporkan penglibatan dan pencapaian sukan dan permainan pelajar dari semasa ke semasa 7. Mengisi rekod dan data dalam SSMS 8. Menyediakan carta gantt , takwim serta kurikulum latihan sukan dan permainan 9. Mengawal selia penggunaan peralatan sukan danpermainan ,padang,trek,balapan dan gelanggang permainan 10. Kemaskini stok sukan 11. Menceriakan bilik sukan 12. Merancang bajet sukan dan permainan 13. Mencadangkan pengiktirafan dan penganugerahan sukan dan permainan kepada pelajar/ guru 14. Membuat pengesahan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kegiatan kokurikulum di semua peringkat 15. Memastikan penglibatan pelajar menyeluruh 16. Membentuk dan melatih pasukan berkaitan sepanjang tahun/mengikut keperluan 17. Menyediakan peraturanperaturan pertandingan/temasya/kejohan an

AJK En Kamarulzaman Abdullah (s/u Olahraga) Tn. Hj.Mohd Rozi b. Daud( Catur ) Pn Kamariah Yussuf (Bola Jaring) En.Zainuddin b.Yaacob (Sepak Takraw) En.Norhijuddin b Mohamad ( Badminton ) En Mohd Sayuti b.Harun ( Tenis ) En.Ab.Aziz b Hamid(Bola tampar) En.Mohamad Nain b Mohd(Hoki) Pn Mahani bt Ismail(Boling) En.Azmi bin Mat Ill(Pingpong) En.Zahari b Omar (B/Sepak) En. Mohd Iqbal b.Yaacob (B/Baling) Pn.Hjh.Salma bt Che Hassan (Ketua Rumah Merah ) Pn.Azlinda bt Anuar (Ketua Rumah Biru) Pn.Hjh.Azizah bt Abdullah ( Ketua Rumah Kuning) Pn. Alina bt Othman (Ketua Rumah Hijau )

101

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA OLAHRAGA SEKOLAH


AJK SENARAI TUGAS

Setiausaha En. Kamaruzaman Abdullah Pen.Setiausaha En. Mohd Iqbal b Abdullah AJK En Abdul Aziz b.Ab.Hamid En.Mohd Nain Muhammad En.Mohd Zahari Omar Pn.Mahani Ismail Pn Kamariah Yussuf Tn.Hj. Wan Omar Awang Kari En.Zaidi Yaacob En. Sidik Ahmad b. Abd Ghani Pn. Asni bt Abdullah En. Azmi b.Mat Ill

1. Menjalankan aktiviti olahraga mengikut takwim yang telah dirancang 2. Menyediakan jadual dan kurikulum latihan mengikut keperluan pertandingan/acara di semua peringkat 3. Menyediakan dan melaksanakan program latihan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam sukan olahraga 4. Menghantar dan mengurus penyertaan atlet di semua peringkat kejohanan dan event 5. Memantau,merekod dan melaporkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam olahraga 6. Sentiasa kemaskini data dan maklumat 7. Mewujudkan kerjasama pasukan dalam menjalankan sebarang aktiviti.

JAWATANKUASA PENGURUS RUMAH SUKAN


AJK Setiausaha En Abdul Aziz b.Ab.Hamid Pen. Setiausaha En. Sidik Ahmad b. Abd Ghani Ahli Guru-guru Rumah Sukan SENARAI TUGAS

1. Menjalankan aktiviti sukan dan


permainan mengikut takwim yang telah dirancang

2. Menyediakan jadual dan kurikulum 3.


latihan mengikut keperluan pertandingan/acara di semua peringkat Menyediakan dan melaksanakan program latihan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam sukan dan permainan Menghantar dan mengurus penyertaan atlet di semua peringkat kejohanan dan event Memantau,merekod dan melaporkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam sukan dan permainan Sentiasa kemaskini data dan maklumat Mewujudkan kerjasama pasukan dalam dalam sukan dan permainan

4. 5. 6. 7.

102

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

RUMAH SUKAN RUMAH MERAH RUMAH HIJAU


Pn.Hjh.Salma Bt Che Hassan(K) En.Norhijuddin Mohamad En.Mohd Iskandar Awang En.Ibrahim Mamat En.Amran Yaacob Tn.Hj.Abdullah Ibrahim Pn.Hjh.Zaiton bt Yussuf Pn.Hamidah Pabil Pn.Hamnah Haniff Pn.Masliza Yussof Pn.Hjh Natrah Yusof Pn. Che Saedah Abd. Ghani Pn. Haslizawati Hadi Pn. Cik Norainun bt Che Mat Pn. Norlaily bt Hassan Pn. Alina bt Othman(K) Tn.Hj.Mat Said Mohamad En.Azwaan Mat Udin En.W.Abllah Zawawi W.Yaacob Pn.Zanani Mohd Noor Pn.Rahimah Mohd Ashaari Pn.Nik Sabariyah Mohamad Pn.Hjh Anita Khana Ahmad Pn.Nurbaya Edrus Pn.Mahizan Yussuf Pn.Hjh.Mazirah Maarof Pn.Fazilah Awang Ngah Pn Wan Marzuni bt Wan Mohamad Pn Radiah bt A. Majid

RUMAH BIRU
Pn.Azlinda bt Anuar(K) En.Mat Yassim Semail En.W.Saifulhak W.Abd.Rahman En.Alias Hassan En.Mohd Zainuddin Ahmad Pn.Rohana Husin Pn.Hjh Suzana Lee Abdullah Pn.W.Azilah Wan Abdullah Pn.Ratna Husin Pn.Zairiha Hamzah Pn.Zuhrah Zakaria @ Mohamad Pn.Naziani Ahmad Ariffin Pn.Hjh Razian Abd.Ghani Pn. Roihan Abd. Rahman Pn. Zariah bt Abdullah

RUMAH KUNING
Pn.Hjh.Azizah bt Abdullah(K) En.Wan Ahmad Radzi W. Noh En.Ariffin Yaacob Tn.Azahan Tn.Ismail Tn Hj Zakaria Iberahim Pn Hjh Roswan Mat Daud Pn.Nor Faizah Mohamad Pn.Wan Noraini Wan Othman Pn.Siti Halimah Ismail Pn.Raihan Daud Pn.Rohana Mohd Noor Pn.Salina Abd Rahman Pn.Roslina Nasir Pn Mariyani bt Yaacob Pn Zaridah bt Ibrahim

103

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA PENGURUS PERMAINAN


Setiausaha : En. Sidik Ahmad b. Abd Ghani Penolong Setiausaha : En. Azmi b. Mat Il Ahli: Bil Permainan Nama Guru Senarai Tugas

1 2

Tenis Bola Baling

En. Mohd Sayuti b. Harun En.Mohd Iqbal b. Abdullah YM Tuan Azahan Bin Tuan Ismail Pn. Asni bt Abdullah En. Abdul Aziz bin Hamid Pn. Naziani Ahmad Ariffin Pn.Fazilah A.Ngah En Mohd Zainuddin b Yaacob En Mohd .Iskandar Awang En. Mohd Zahari b Omar En. Sidek Ahmad b. Ghani En. Zaidi Yaacob Tn.Hj Wan Omar Awang Kari Pn. Kamariah bt Yusuf Pn. Hjh Azizah bt.Abdullah En. Azmi b. Mat Il Cik. Wan Nooraribah bt Wan Ishak En.Norhijuddin b Mohamad Pn. Rohana bt Mohd Noor En. Mohd Nain Mohamad En Raihan Hussin Pn.Cik Norainun Che Mat Pn.Iznorlaili bt Ibrahim Pn Mahani Ismail Tn.Hj.Mohd Rozi b. Daud

1. Menjalankan aktiviti sukan


dan permainan mengikut takwim yang telah dirancang. Menyediakan jadual dan kurikulum latihan mengikut keperluan pertandingan/acara di semua peringkat. Menyediakan dan melaksanakan program latihan untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam sukan dan permainan. Menghantar dan mengurus penyertaan atlet di semua peringkat kejohanan dan event. Memantau,merekod dan melaporkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam sukan dan permainan. Sentiasa kemaskini data dan maklumat. Mewujudkan kerjasama pasukan dalam dalam sukan dan permainan.

2.

Bola Tampar Sepak Takraw Bola Sepak

3.

4.

5.

6 7 8

Bola Jaring Ping Pong Badminton

6. 7.

Hoki

10 11

Boling Catur

104

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM


AJK Setiausaha En. Azwaan B.Mat Udin Pen.Setiausaha Pn.Asni bt Abdullah Ahli Guru-guru unit Beruniform SENARAI TUGAS

1. Menjalankan aktiviti unit beruniform


mengikut takwim yang telah dirancang :cth: Perkhemahan Kokurikulum Perdana; Pertandingan Kawat Kaki dll

2. .Menyediakan jadual dan kurikulum latihan 3.


mengikut keperluan pertandingan/acara di semua peringkat Menyediakan dan melaksanakan program latihan aktiviti unit beruniform untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam memantau,merekod dan melaporkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aktiviti unit beruniform Sentiasa kemaskini data dan maklumat sama ada dalam SSMS atau pemantauan Rumah Sukan Mewujudkan kerjasama pasukan dalam aktiviti unit beruniform Menyertai semua pertandingan GO dan NGO

4. 5. 6.

UNIT-UNIT BERUNIFORM Pertubuhan Kadet Bersatu Malaysia (PKBM)


En.Arsad b Naain En.Mohd Zainudin Ahmad En Sidik Ahmad b. Abd Ghani

Kadet Polis Lelaki


En. Iskandar Awang En. Abd Aziz B. Hamid

Kadet Bomba dan Penyelamat


En.Mohd Zainuddin b Yaacob En.W.Abllah Zawawi W.Yaacob Pn.Nurbaya Edrus Pn Rohana bt Mohd Nor

Kadet Polis Wanita


Pn Cik Norainun bt Che Mat Pn.Asni bt Abdullah Pn Zariah bt Abdullah Cik Wan Nuraribah W.Ishak

Persatuan Seni Silat Gayong Malaysia(PSSGM)


En.Mat Yassim Semail Tn.Hj.Zakaria Ibrahim Pn.Masliza Hj.Mohd Yussuf Pn.Hjh Salma Che Hassan

Kadet Pertahanan Awam


En Kamarulzaman b. Abdullah Tn.Hj W.Omar Awang Kari En.Wan Ahmad Radzi W.Noh Pn Zaridah bt Ibrahim Pn.Hamnah Haniff Pn Norlaily bt Hassan

Bridged Bakti
En.Amran Saud En. Zulkiflee Ideris En. Azmi b. Mat Il Pn.Azlinda Anuar Pn.Kamariah Yussuf Pn.Zanani Mohd Nor

St.John Ambulans
En.Raihan Husain En.Wan Saifulhak Wan Abd.Rahman Pn.Rahimah Mohd Ashaari Pn Alina bt Othman Pn Wan Marzuni bt Wan Mohamad Pn Radiah bt A. Majid

105

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

Persatuan Bulan Sabit Merah


Pn.Roihan Abd.Rahman YM Tn.Azahan Tn.Ismail En.Nik Nor Azahar Che Awang En. Juhaidi b. Abdullah Tn.Hj.Abdullah Ibrahim Pn.Mahani Ismail

Pengakap
En.Ibrahim Mamat En.Amran Yaacob En.Abd Aziz Jaafar Tn Hj Mohd Rozi b. Daud Pn. Wan Noraini Wan Othman Pn.Hamidah Pabil Pn.Mariyani bt Yaacob Pn.Fazilah bt. Awg Ngah

Pertubuhan Taekwando GTF


En.Azwaan b Mat Udin En Zaidi Yaacob Pn Hjh Roswan Mohd Daud

Pertubuhan Taekwando WTF


Pn.Suzanna Lee Abdullah En.Mohd Nain Muhammad Pn.Ratna Husain Pn.Roslina Nasir

Pandu Puteri
Pn.Naziani Ahmad Ariffin Pn.Nik Sabariyah Muhammad Pn.Siti Halimah Ismail Pn.Raihan Daud Pn.Haslizainwati Hadi

Puteri Islam
Pn.Zairiha Hamzah Pn.Mahizan Yusuf Pn.Zuhrah Zakaria@ Muhammad Pn.Hjh Anita Khana Ahmad Pn.W.Azilah W.Abdullah Pn. Hjh.Natrah Yussuf Pn.Hjh Razian Abd.Ghani Pn. Hjh.Mazirah Maarof Pn.Che Saedah Abd.Ghani Pn.Rohana Husin Pn. Hjh Azizah Abdullah

Kadet Remaja Sekolah


En. Nik Ramani b. Nik Arsyad En.Norhijuddin Mohamad En. Mohd Sayuti Harun Pn.Nor Faizah Mohamad Pn.Salina Abd Rahman

106

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN AJK


Setiausaha En. Mohd Iqbal b Abdullah Pen.Setiausaha Pn.Wan Noraini bt Wan Othman Ahli Guru-guru Kelab dan persatuan

SENARAI TUGAS 1. Menempatkan guru dan pelajar ke 2. 3.


dalam kelab dan persatuan Mendaftar pelajar ke dalam ke dalam kelab dan persatuan. Memantau aktiviti kelab dan persatuan di peringkat sekolah(dalaman),daerah, negeri dan kebangsaan selaras dengan program MSSD/MSSK/MSSM. Mencatat penglibatan dan pencapaian pelajar dalam rekod rumah sukan. Menjalankan aktiviti kelab dan persatuan berdasarkan takwim 2007(* perubahan mengikut keperluan) dan seboleh-bolehnya selaras mirip/selaras dengan aktiviti P&P . Melaporkan penglibatan dan pencapaian kelab dan persatuan pelajar dari semasa ke semasa. Mengisi rekod dan data dalam SSMS . Menyediakan carta gantt, takwim serta kurikulum Latihan dan perjumpaan Mingguan. Membentuk pasukan atau individu untuk unit pertandingan . Menyertai pertandingan yang ditawarkan.

4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

KELAB DAN PERSATUAN


1. BIDANG BAHASA Penyelaras: GK Bahasa

Persatuan B.Melayu
Pn.Masliza Md. Yussuf Pn.Rohana Mohd Noor

Persatuan B.Inggeris
Pn.Azlinda bt.Anuar Pn.Zanani Mohd Noor

Persatuan Bahasa Arab


Pn.Anita Khana Ahmad Pn.Hjh.Wan Azilah W. Abdullah Kelab

Kelab Kebudayaan/Muzik
En Mohd Iskandar Awang En.Amran Yaacob

Kembara

Pn.Hjh.Mazirah Maarof

Kelab Bimbingan dan Kaunseling


Tn.Hj .Mayuti Yusof Pn.Zaidah Alias Pn.Nik Nurul Hayati bt N Ahmad Sukri

Bahasa Cina
En.Ong Khek Tong

Persatuan Islam dan Dakwah


Pn.Zuhrah Zakaria

107

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

Pn Che Saedah Abd Ghani Pn Mahizan Yusoff

Persatuan Hafazan
En.Amran b Saud Tn.Hj. Mat Said Muhammad En. Mohd Sayuti Harun

2. BIDANG SAINS & MATEMATIK


Penyelaras: GK Sains matematik

Persatuan Sains
Pn. Cik Norainun bt Che Mat Pn. Hamidah Pabil

Kelab Lencana Anti Dadah


En.Mohd Zainuddin b Yaacob Pn Norlaily Hassan

Persatuan Matematik
En.Zulkiflee Ideris En.W.Ahmad Radzi W.Noh Pn.Nik Sabariyah Mohammad Pn.Fazilah Awang Ngah

Kelab Pencinta Alam


Pn. Ratna Hussein Pn. Hjh.Razian Abd. Ghani

Kelab Kesihatan
Pn.Rahimah Mohd.Ashaari Pn. Hamnah Haniff

Fotografi/ Kewartawanan
En.Wan Saiful Hak B. Abd. Rahman En.Juhaidi Abdullah

Kelab Astronomi
En.Arman Mustaffa Pn Radiah bt A. Majid

Kelab Komputer
En. Arsad b Naain Pn. Roihan Abd. Rahman

Kelab Sains Sukan


En. Abdul Aziz b. Abd Hamid

3.BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL


Penyelaras: GK Teknik dan Vokasional

Persatuan Pengguna
Pn.Hjh Suzana Lee Abdullah Tn.Azahan Tn Ismail

Persatuan Kemahiran Hidup


Pn. Naziani Ahmad Ariffin En.Ibrahim Mamat

Persatuan ERT
Pn.Hjh Natrah Yussuf Pn Roslina Nasir

Persatuan Ekonomi/Perdagangan
En. Azmi b.Mat Il

Kelab Usahawan Muda


En.Raihan Husain Tn.Hj.Abdullah b.Ibrahim

Kelab Reka Cipta


Pn. Kamariah bt Yusuf

Kelab Kewangan
Cik W.Nooraribah W.Ishak En.Azwaan Mat Udin

Kelab Pusat Sumber


Pn. Asni Abdullah Pn.Zariah Abdullah

4.BIDANG SAINS SOSIAL


Penyelaras: GK Sains Sosial

Persatuan Geografi
Pn.Hjh Azizah Abdullah Pn. Hjh .Zanirah Abd.Samad

Persatuan Sejarah
En.Abd Aziz Jaafar Pn.Hjh Roswan Mohd Daud

Kelab KEJARA
108

Kelab Setia

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

En.Mohd. Nain Muhammad En Sidek Ahmad b. Ghani

Pn.Rohana Husin Pn.Raihan Daud En.Norhijuddin Mohamad

Kelab Pelancongan
Pn Mariyani bt Yaacob Pn.Siti Halimah Ismail

Kelab PJK dan Kepegawaian


En.Abd.Aziz Abd.Hamid En.Mohd Zahari Omar En.Kamaruzzaman Abdullah Tn.Hj Wan Omar Ag.Kari

Kelab Keceriaan dan Fizikal


Pn Salina Abd Rahman En. Nik Ramani Nik Arsyad

Kelab Formula1
Tn Hj Zakaria Ibrahim Pn Kamariah Yusuf

JAWATANKUASA UNIT PERTANDINGAN AJK


Setiausaha Tn.Hj.Mohd Rozi b.Daud Pen.Setiausaha Pn.Hamnah bt Haniff Ahli Guru-guru Unit Pertandingan

SENARAI TUGAS 1. Memantau aktiviti unit pertandingandi 2. 3.


peringkat sekolah(dalaman),daerah, negeri dan kebangsaan Mencatat penglibatan dan pencapaian pelajar dalam rekod rumah sukan Menjalankan aktiviti unit pertandingan berdasarkan takwim 2007(* perubahan mengikut keperluan) dan sebolehbolehnya selaras mirip/selaras dengan aktiviti P&P Melaporkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam unit pertandingan dari semasa ke semasa Mengisi rekod dan data dalam SSMS Menyediakan carta gantt , takwim serta kurikulum latihan dan perjumpaan mingguan Membentuk pasukan atau individu untuk unit pertandingan Menyertai pertandingan yang ditawarkan

4. 5. 6. 7. 8. 9.

UNIT KUIZ
Kuiz Am dan Perdana En.Amran b Yaacob Kuiz Anti Dadah Pn. Haslizawati b. Hadi Kuiz Fizik Nasional Pn Wan Marzuni W. Mohd En.W. Abdullah Zawawi W.Yaacob Kuiz Matematik En.Zulkiflee Ideris

109

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

Pn Norlaily Hassan Kuiz Kimia Antarabangsa Pn.Hamidah Pabil Pn.Roihan Abd.Rahman Kuiz Sains Nasional Pn.Kamariah Yussuf Kuiz Keusahawanan Tn.Hj.Abdullah Ibrahim En.Raihan Hussin Kuiz Ekonomi/PNB Pn.Roslina Nasir En.Azmi Mat Ill

Pn.Nik Sabariyah Mohamad Kuiz Sains Alam Sekitar Pn.Ratna bt Hussin Pn.Hjh Razian bt Ab.Ghani Kuiz Koperasi En.Raihan Hussin Tn.Hj.Abdullah Ibrahim Kuiz Pengguna Pn.Hjh Suzanna Lee Abdullah Tn.Azahan Tn Ismail Kuiz Sains Alam Semulajadi Pn.Hjh Zaiton Yussof Pn.Cik Norainun bt Che Mat

UNIT BAHASA
Pantun Tn.Hj.Mohd Rozi Daud En.Raihan Hussin Pn Asni Abdullah Forum En.Ariffin Yaacob Pn Mariyani Yaacob Bahas Bahasa Inggeris Pn.Azlinda Anuar Pn Nurbaya Edrus Sajak Cik Hjh Roswan Mohd Daud En.Kamaruzaman Abdullah Syair Pn.Mahani Ismail Pn.Hjh.Salma Che Hassan Bahas Bahasa Melayu En.Juhaidi Abdullah En.Mohd Zainudin Ahmad Coral and Public Speaking Cik Wan Nooraribah Wan Ishak Pn.Zanani Mohd Noor Esei dan Karya Kreatif Pn.Masliza Yussuf Pn.Hjh.Salma Che Hassan

UNIT AGAMA DAN DAKWAH


Tilawah Al-Quran Pn.Che Saedah Abd.Ghani Tn.Hj Mat Said Muhammad En Mohd Sayuti Harun Syarahan Agama Pn.Mahizan Yussuf Pn.Siti Halimah Ismail Nasyid Pn.Mahizan Yussuf Pn.Azizah Abdullah Pn.Zuhrah Zakaria Tadarus Al-Quran En.Amran Saud Pn Norlaily Hassan

UNIT SAINS, SAINS SOSIAL DAN TEKNIK/VOKASIONAL


Laman Web Pn.Rohana Husin Pn.Naziani bt Mohd Arifin En.Arsad b.Naain Melukis Poster/Kraftangan Pn.Salina Abd.Rahman Pn.Nor Faizah Mohammad Pn.Hjh. Zanirah Abd.Samad En. Sidek Ahmad Ghani Fotografi En.W.Saifulhak W.A.Rahman En.Abd Aziz Jaafar Rekacipta/Inovasi Sains W.Saifulhak W.A.Rahman Pn. Hamidah Pabil Cik W.Noraribah W.Ishak

110

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA SENI WARISAN


AJK
Setiausaha En. Iskandar Awang Pen.Setiausaha Pn Alina Othman Ahli Guru-guru Seni Warisan

SENARAI TUGAS
Memantau aktiviti seni warisan di peringkat sekolah(dalaman),daerah, negeri dan kebangsaan Mencatat penglibatan dan pencapaian pelajar dalam rekod rumah sukan Menjalankan aktiviti unit pertandingan berdasarkan takwim 2007(* perubahan mengikut keperluan) dan seboleh-bolehnya selaras mirip/selaras dengan aktiviti P&P Melaporkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aktiviti seni warisan dari semasa ke semasa Mengisi rekod dan data dalam SSMS Menyediakan carta gantt , takwim serta kurikulum latihan dan perjumpaan mingguan Membentuk pasukan atau individu untuk unit seni warisan. Menyertai pertandingan yang ditawarkan

Dikir Barat Tn.Hj.Mohd Rozi Dau En.Zaidi Yaacob

Congkak Pn Hamidah bt Pabil Wau Sobek En Sidek Ahmad Ghani Tarian Pn Alina Othman En Raihan Hussin Nyayian Solo Pn Hjh Azizah Abdullah

Kompang
En.Mohd Iskandar b. Awang Pn. Alina bt Othman Syair Pn.Mahani bt. Ismail Selambut Pn Radiah A. Majid

111

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

JAWATANKUASA KOPERASI
AJK JAWATANKUASA KOPERASI Pengerusi Tn Hj. Ashari b.Yaacob ( Pengetua ) T. Pengerusi N.Pengerusi 1 N.Pengerusi 2 Setiausaha Bendahari En. Mohd Anuar b. Ibrahim (PKKO) Tn.Hj.Mohd Razak b Che Yaakob (PKI) En.Che Aziz b.Mat (PKHEM) Pn.Nik Sabariyah Mohamad Tn.Hj.Abdullah Ibrahim Melaporkan aktiviti tahunan koperasi dari masa ke semasa Mengemaskini data dan maklumat berkaitan aktiviti koperasi ke dalam rumah sukan dan data SSMS *Tertakluk kepada pindaan SENARAI TUGAS Mendaftar semua murid menjadi ahli koperasi sekolah Mengutip yuran pendaftaran ahli koperasi daripadasemua murid Melaksanakan Mesyuarat Agung Tahunan

AJK
En Raihan Hussin Pn. Norfaezah Mohammad Pn.Kamariah Yusof (Juruodit Dalam) En. Alias Hassan(Juruodit Dalam)

AKTIVITI MINGGUAN KOKURIKULUM 2008


Bil 1 2 3 4 Hari Ahad Isnin Selasa Rabu Masa 4.00 5.30 ptg 4.00 5.30 ptg 4.00 5.30 ptg 3.00 4.00 ptg 4.00 5.30ptg 4.00 5.30 ptg Tempoh 1jam 30 minit 1jam 30 minit 1jam 30 minit 1 jam 1jam 30 minit 1jam 30 minit Rumah Biru Rumah Kuning Rumah Hijau Kelab dan Persatuan Unit Beruniform Rumah Merah Jenis Aktiviti

Khamis

112

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

CARTA ALIRAN PENYELARASAN KEGIATAN PERSATUAN /KELAB,BADAN BERUNIFORM,SUKAN

Mengadakan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kokurikulum Melantik Guru-Guru Penasihat dan menetapkan persatuan Luaran Mendaftar dengan pihak berkenaan Dalaman Menyediakan panduan

Mengadakan mesyuarat penyelarasan Mendaftarkan ahli Mengadakan mesyuarat melantik AJK Merancang kegiatan tahunan Menguruskan pendaftaran pelajar Menjalankan kegiatan Menyediakan laporan Menyerahkan dokumen dan wang lebihan kepada Pengetua Failkan

113

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

114

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

115

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

116

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

117

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

118

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

119

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

120

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2007

121