Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN A 1. Pembangunan modal insan telah dicetuskan oleh Y.A.B Perdana Menteri, Dato Seri Abdullah Hj.

Ahmad Badawi dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9) merupakan intipati penting dalam pembangunan negara. Oleh itu, penambahbaikan sistem pendidikan merupakan salah satu langkah yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk merealisasikan matlamat tersebut. Bincangkan. Pendahuluan : Modal insan merupakan individu yang berilmu, berkeyakinan, mempunyai nilai murni, inovatif, berdisiplin, bersemangat patriotik, cekal dan berdaya saing. Isi : A) Kepentingan Pembangunan Modal Insan

1.

Menyediakan sumber tenaga yang berkualiti. Lebih 90,000 pelajar ditaja oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk menghasilkan sumber tenaga berkualiti. Sebagai contoh, pemberian biasiswa oleh JPA dan MARA. Kemudahan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi sudah pasti akan menghasilkan sumber tenaga yang berkualiti. Sebagai contoh, kemudahan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) merangkumi semua sekolah, pembinaan makmal komputer dan penjanaan solar di sekolah pedalaman.

2.

Menyediakan masyarakat yang berdaya saing dalam ekonomi. Mewujudkan koridor pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, pelancaran Iskandar Malaysia, Wilayah Ekonomi Koridor Utara, Wilayah Ekonomi Koridor Timur, Wilayah Koridor Pembangunan Ekonomi Sabah (SDC) dan Wilayah Koridor Pembangunan Ekonomi Sarawak (SCORE) akan menwujudkan rakyat Malaysia yang berdaya saing dalam ekonomi. Kewujudan koridor pembangunan ekonomi akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Para pelabur akan membuka kilang-kilang di Malaysia dan ini akan meningkatkan budaya kerja yang tinggi. Penekanan kerajaan di dalam sains, teknologi dan penguasaan bahasa asing boleh menghasilkan masyarakat yang berdaya saing. Hal ini akan meningkatkan produktiviti negara. Sebagai contoh, penguasaan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil

3.

Melahirkan barisan pemimpin yang berkaliber dan berketrampilan. Melalui Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara akan menghasilkan pelajar berkualiti yang akan menjadi bakal pemimpin pada masa hadapan. Penubuhan Institut Integriti Nasional (PIN) juga boleh menghasilkan pemimpin yang telus.

4.

Melahirkan masyarakat yang tinggi nilai rohaninya. Dasar pendidikan yang menekankan insan seimbang akan melahirkan masyarakat yang tinggi nilai rohaninya. Penekanan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Islam, Pengetahuan Moral serta Sivik dan Kewarganegaraan akan melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri yang tinggi. Program Islam Hadhari juga boleh melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia.

5.

Melahirkan masyarakat yang berdisiplin. Pelaksanaan PLKN akan melahirkan belia yang berdisiplin. Penekanan kegiatan Kokurikulum dalam pendidikan juga akan menghasilkan pelajar yang patuh kepada peraturan dan menghormati norma-norma masyarakat.

B) Langkah Untuk Membangunkan Modal Insan :

6.

Penambahbaikan terhadap sistem pendidikan. Memperkasakan sekolah rendah dan menengah melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Memberi peluang pendidikan percuma untuk semua melalui pemansuhan yuran peperiksaan, memperluaskan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) dan pemberian sepasang pakaian seragam kepada pelajar yang miskin. 60 buah Sekolah Kluster telah diwujudkan tahun 2008 untuk melonjakkan kecemerlangan pendidikan negara.

7.

Membangunkan Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) bertaraf antarabangsa. Pada 27 Ogos 2007 Pelan Strategik Pengajian Tinggi telah dilancarkan. Kerajaan telah memperuntukkan RM12 billion untuk melaksanakan pelbagai projek untuk membangunkan universiti bertaraf antarabangsa. Sebagai contoh, kewujudan Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan Universiti Darul Iman Malaysia.

8.

Mempertingkatkan program latihan dan kemahiran. Mewujudkan sumber tenaga kerja dan berdaya saing. Sebanyak RM 2 billion diperuntukkan kepada pelbagai agensi latihan kerajaan RM 480 juta pula telah diperuntukkan untuk Pusat Giat MARA, ILP dan IKBN.

9.

Mempergiatkan aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dan pengkormesilan. Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM 230 juta kepada Dana Sains, RM 300 juta Dana Tekno dan RM 546 juta bagi program R&D institusi penyelidikan. Program Aeroangkasa telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mengkormesilkan penyelidikan bertaraf dunia.

10.

Melaksanakan program sosial.

PLKN dan program Rakan Muda diwujudkan untuk membangunkan warga muda ke arah berdisiplin, berdaya tahan dan berdaya kepimpinan. Melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat. Sebagai contoh, pihak PETRONAS telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya dengan membina sebuah hospital yang dinamakan Hospital PETRONAS.

11. Mempertingkatkan

program kerohanian.

Program Islam Hadhari diperkenalkan bertujuan mengutamakan aspek ketamadunan umat seimbang. Sebagai contoh, menaikkan elaun AJK masjid, menaiktarafkan Sekolah Agama Rakyat (SAR) melalui pengambilalihan oleh pentadbiran Kerajaan Persekutuan serta mempertingkatkan program Rakan Masjid.

12.

Mewujudkan program ekonomi.

Melancarkan wilayah pembangunan ekonomi seperti Iskandar Malaysia, Wilayah Ekonomi Koridor Utara, Wilayah Ekonomi Koridor Timur, Koridor Pembangunan Ekonomi Sabah dan Koridor Pembangunan Ekonomi Sarawak. Kewujudan koridor pembangunan ekonomi akan melahirkan peluang pekerjaan dan pada masa yang sama mengurangkan masalah pengangguran dan jenayah. Penutup : Modal insan kelas pertama penting bagi menjayakan Wawas