Anda di halaman 1dari 5

PEMETAAN HSP DAN DSP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

Minggu/Tarikh Tema
1.Kecergasan fizikal.

Tajuk
1.1 Daya Tahan Kardiovaskular i. senamrobik 20 minit ii. berlari dan berjalan pantas. iii. skipping 15 minit - kaedah latihan. - faedah latihan.

Hasil Pembelajaran
Murid dapat : Aras 1- melakukan sekurangkurangnya satu aktiviti DTK. Aras 2 menyatakan organ-organ yang terlibat dlm akt. DTK Aras 3- menyatakan otot utama yang terlibat dalam akt. DTK. Aras 1- melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti DTO. Aras 3 Menjelaskan kaedah dan faedah melakukan latihan kecergasan fizikal. Aras 1- menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan akt. KO. Aras 2- melakukan sekurangkurangnya tiga akt. KO. Menyatakan kaedah dan faedah latihan KO. Aras 3- membincangkan otot penggerak utama akt. KO. Aras 1- menyatakan aspek keselamatan. - melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti kelenturan.

Padadogi
KP-linguistik -kinestatik -interpersonal

Aktiviti Pengajaran
Melakukan aktiviti DTK secara individu dan kumpulan. Menamakan otot penggerak utama yg. terlibat dlm. DTK. Menyatakan organ-organ yang terlibat dlm akt. DTK

Evidens/Masa
1 masa

1 masa B2DJ1E1

1. Kecergasan fizikal.

1. Kecergasan fizikal.

1. Kecergasan fizikal.

1.2 Daya Tahan Otot(DTO) Aktiviti: - tekan tubi - bangkit tubi - kilas pinggang - shoulder shrugs - geel raises - squat thrush 1.3 Kekuatan Otot(KO) Aktiviti: - tekan tubi - mendagu - naik turun bangku - bangkit tubi i. kaedah latihan ii. faedah latihan iii. aspek keselamatan 1.4. Kelenturan. Aktiviti : - meniarap angkat dada dan tengkuk. - melintik sisi. - kilas pinggang. - aspek keselamatan. 1.5 Kuasa. Aktiviti : - lompat jauh berdiri. - hop melepasi halangan. - duduk melunjur. - melontar bola. - lompat pelbagai aras. iii. faedah latihan.

KP-linguistik -kinestatik Interpersonal Kontekstual

Melakukkan aktiviti DTO secara individu dan berpasangan. Menjelaskan kaedah dan faedah melakukan latihan kecergasan fizikal. Melakukan akt. secara individu dan berpasangan. Menamakan otot utama. Membincangkan aspek keselamatan. Membincangkan kaedah dan faedah latihan KO.

3 masa B5DJ1E1

KP-linguistik -kinestatik Interpersonal. Kontekstual.

1 masa

KP-linguistik -kinestatuk Inetrpersonal KB-menjana idea.

Melakukan aktiviti secara individu dan kumpulan. Membincangkan aspek keselamatan ketika melakukan aktiviti kelenturan. Melakukan aktiviti kuasa secara individu dan berkumpulan. Menyatakan otot utama yang terlibat semasa menjalankan akt. DTK,KO,kelenturan dan kuasa.

1 masa

1. Kecergasan fizikal.

Murid dapat : Aras 1- menyatakan aspek keselamatan ketika kelakukan akt. kuasa. Aras 2- melakukan sekurangkurangnya tiga aktiviti kuasa dengan betul. Aras 3- menyatakan otot penggerak utama ketika melakukan akt. Kuasa. Aras 1- melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul. Aras 2-melakukan aktiviti DTK, KO,kelenturan,kuasa dan kelajuan.

KP-linguistik -kinestatik Interpersonal Konstruktivisme

1 masa B2DJ1E2

1. Kecergasan fizikal.

1.6 Kelajuan. Aktiviti : - lari pecut 30 meter. - lari pecut 60 mater

KP-linguistik -kinestatik

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan. Menyatakan definisi kompononkomponon kecergasan fizikal.

2 masa B1DJ1E1 B3DJ1E1

Cuti 1.Kecergasan fizikal.

Pertengahan Penggal pertama 1.6 Kelajuan. Aktiviti : - lari pecut 30 meter. - lari pecut 60 mater 2.1 Bola Sepak. Aktiviti : - menendang - menyerkap - mengelecek - menjaga gol - undang-undang. - aspek keselamatan. - latihan yang sistematik. Aras 3-mengaplikasikan langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kecergasan fizikal. Aras 1- menyatakan aspek keselamatan. Menyatakan kemahiran bola sepak. Aras 2- mengenalpasti tindakan bahaya dalam permainan bola sepak. Aras 3- menyatakan otot utama digunakan semsa bermain bola sepak. Membincangkan kesalahan yang dilakukan semasa bermain bola sepak. Murid dapat : Aras 1- menyatakan aspek keselamatan. -melakukan asas kemahiran bola jaring. - menyatakan kemahiran asas bola jaring. Aras 2-mengenalpasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. Aras 3-menyatakan otot Penggerak utama. - membincangkan kesalahan dalam latihan bola jaring. Murid dapat : Aras 1- menyatakan kemahiran asas permainan ping pong,bola sepak,bola jaring. Aras 2 -menyatakan kemahiran asas permainan ping pong. Aras 3-menyatakan otot penggerak utama dalam permainan ping pong,bola jaring dan bola sepak. Interpersonal. Kontekstual. Melakukan langkah keselamatan Dalam melaksanakan akt. Komponon DTK,DTO,KO, Kelenturan,kuasa dan kelajuan dengan selamat. Melakukan kemahiran asas bola sepak secara berkumpulan. Membincangkan kecergasan yang digunakan dalam permainan. Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. Menjelaskan kesalahan biasa dilakukan semasa permainan. Menamakan otot yang digunakan semasa bermain.

2 masa

2 masa B4DJ1E1 B6DJ1E1

2. Kemahiran Permainan.

KP-linguistik -kinestatik Interpersonal. Kontekstual Konstruktivisme Masteri

1 masa

2. Kemahiran Permainan.

2.2 Bola Jaring. Aktiviti : - hantaran - menerima bola - menghadang - menjaring - pergerakan kaki. - undang-undang. - latihan yang sistematik.

KP-linguistik -kinestatik Kontekstual Konstruktivisme Masteri

Melakukan asas kemahiran bola jaring. Membincangkan komponon kecergasan dalam permainan bola jaring. latihan dan permainan. Membincangkan aspek keselamatan semasa bermain bola jaring. Menjelaskan kaedah dan faedah melakukan latihan kecergasan fizikal.

3 masa

2. Kemahiran Permainan.

2.3 Ping Pong -grip -pukulan pepet -pukulan kilas -servis -smesy -undang-undang -aspek keselamatan -latihan yang sistematik

KP-linguistik -kinestatik Interpersonal. Kontekstual Konstruktivisme

Menyatakan kemahiran asas ping pong,bola sepak dan bola jaring. Kemahiran mengikut kumpulan. Menamakan otot penggerak utama dalam permainan ping pong,bola jaring dan bola sepak. Melakukan kemahiran asas Permainan bola sepak,bola jaring dan ping pong.

3 masa B1DJ2E1 B2DJ2E1 B3DJ2E1

Peperiksaan

Pertengahan Tahun 2013

Cuti 2. Kemahiran Permainan. (Olahraga)

Pertengahan Tahun 2013 2.4 Balapan (Olahraga) Lari Pecut -fasa permulaan -fasa berlepas -fasa meluru -fasa penamat. -undang-undang -aspek keselamatan -latihan yang sistematik. Murid dapat : Aras 1-menyatakan aspek keselamatan semasa berlari acara pecut. Aras 2-menyatakan fasa-fasa acara lari pecut. -melakukan fasa-fasa lari pecut menggunakan teknik yang betul. Aras 3-menyatakan kesalahan yang dilakukan semasa lari pecut. -mengenalpasti otot penggerak utama lari pecut. KP-linguistik -kinestatik Interpersonal. Kontekstual. Konstruktivisme. KB-menjana idea. Melakukan lari pecut secara individu dan kumpulan. Menyenaraikan fasa-fasa lari pecut. Membincangkan aspek keselamatan. Melukis dan melebelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut. 2 masa B5DJ2E1

2. Kemahiran (Olahraga)

2.5 Acara Padang(Lontar Peluru). -gaya lontaran (Parry Orien) -teknik pegangan -fasa persediaan -fasa gelongsor -fasa lontaran -fasa ikut lajak ii. aspek keselamatan, penyeliaan,arahan dan bimbingan.

Murid dapat : Aras 1 mengaplikasikan langkah keselamatan dlm kemahiran olahraga. Aras 2 menyatakan fasa-fasa lontaran peluru ,dan lari pecut.. - melakukan fasa-fasa lontaran peluru. Aras 3 mengenalpasti otot penggerak utama acara lontaran peluru dan lari pecut.

KP- linguistik - kinestatik Interpersonal PAK Masteri

Melakukan teknik lontar peluru secara individu. Menyatakan fasa fasa lakuan dalam larian pecut dan lontar Peluru. Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut dan lontar peluru. Melakukan kemahiran lari pecut dan lontar peluru dengan selamat.

5 masa B1DJ2E2 B2DJ2E3 B4DJ2E1 B2DJ2E2

2.Kemahiran Sukan & Rekreasi.

Cuti 2.Kemahiran Sukan &

2.6 Gimnastik Artistik Aktiviti : - pola pergerakan: . pola satu (pendaratan) . pola dua(statik) - aspek keselamatan: . latihan teratur . kemampuan dan kecergasan pelajar. . penyeliaan dan arahan. Pertengahan Penggal 2/2013

Murid dapat : Aras 1- menyatakan aspek keselamatan gimnastik artistic dan pergerakan asas gimnastik Aras 2 melakukan aktiviti per gerakan pendaratan Statik. .Aras 3 menyatakan otot penggerak utama gimnastik artistik.

KP- linguistik - kinestatik Interpersonal Kontekstual Konstruktivisme

Menyatakan teknik-teknik lakuan dalam kemahiran Pendaratan dan kemahiran statik. Membincangkan aspek keselamatan. Menamakan otot penggerak utama dalam gimnastik artisitk.

5 masa B2DJ3E1 B3DJ3E1

Rekreasi

2.7 Gimnastik Irama. Aktiviti : i. pola pergerakan - imbangan - melentik ii. aspek keselamatan iii. latihan yang sistematik iv. penyeliaan,arahan dan bimbingan.

Murid dapat : Aras 1- menyatakan aspek keselamatan dalam gimnasatik irama. Aras 2 menyatakan dalam pergerakan imbangan dan melentik. Aras 3 mengenalpasti otot. penggerak utama dalam gimnastik irama.

KP- linguistik - kinestatik Interpersonal Kontekstual

Melakukan gimnastik irama secara kumpulan. Membincangkan aspek keselamatan dalam gimnastik irana. Menyenaraikan kemahiran pergerakan imbangan dan melentik. Melebelkan otot utama dalam pergerakan gimnastik irama.

1 masa

2.Kemahiran Sukan & Rekreasi

2.Kemahiran Sukan & Rekreasi

2.8 Gimnastik Pendidikan. Aktiviti : Tema 1- kesedaran tubuh badan . - bergerak secara sentuh berselang. - bergerak secara sentuhan selalu. - aspek keselamatan penyeliaan,arahan dan bimbingan. 2.9 Pergerakan Kreatif. Aktiviti : Tema 1 dan 2 - kesedaran tubuh badan. -rintangan,beban,masa.

Murid dapat : Aras 1 - melakukan kemahiran gimnastik pendidikan. Aras 2- menyatakan aspek keselamatan,penyeliaan, arahan dan bimbingan.

KP- linguistik - kinsetatik Interpersonal Kontekstual

Melakukan kemahiran gimnastikendidikan secara 1 masa berkumpulan. Menyatakan aspek keselamatan,penyeliaan,arahan dan bimbingan.

Murid dapat : Aras 1- melakukan kemahiran tema 1 dan 2 dengan baik dan betul. - menyatakan otot penggerak utama.

KP-linguistik - kinestatik. Interpersonal.

Mengenal pasti komponon kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif dan gimnastik pendidikan Melakukan langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif. Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan,mendiri dan mengemas khemah Mengaplikasikan aspek keselamatan sebelum,semasa dan selepas melakukan aktiviti perkhemahan.

4 masa B3DJ3E2 B4DJ3E1

2.Kemahiran Sukan & Rekreasi

2.10.Perkhemahan -pemilihan tempat -cara mendiri khemah -mengemas khemah

3. Kesukanan 1. Pengurusan Alatan Sukan. i. susun atur alatan sukan. - saiz objek - bentuk objek - berat ringan objek

Murid dapat: Aras 1-menyatakan ciri ciri pemilihan tempat perkhemahan. Aras 1-menyatakan cara mendirikan khemah dan mengemas khemah. Aras 3-mengaplikasikan aspek keselamatan dalam aktiviti perkhemahan. Murid dapat : Aras 1 menyatakan cara Pengurusan alatan dalam stor sukan. Aras 2 menyusun atur alatan dalam stor sukan. Aras 3-memahami pengurusan sukan dan isu-isu sukan. Aras 4-mengurus sukan secar efisen.

PAK KP linguistik Interpersonal Masteri

4 masa B2DJ4E1 B4DJ4E1

Konstruktivisme PAK Masteri

.Menunjuk cara pengurusan stor sukan. .Menyatakan susun atur alatan dalam stor sukan. .Melukis pelan susun atur peralatan dalam stor sukan. .Memgenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz,bentuk dan berat objek. .Merancang, memimpin, mengurus, mengawal dan

4 masa B2DJ5E1 B6DJ2E1

menilai susun atur peralatan sukan. 3.Kesukanan 2. Isu-Isu Dalam PJ/Sukan - rasuah - penggunaan bahan terlarang dalam sukan. - amalan yang tdk. jujur Aras 1 menyenaraikan isu-isu dalam sukan. Aras 2 membincangkan isuisu dalam sukan. Aras 3-Memahami pengurusan sSukan dan isu-isu sukan. Kp-lingusitik Interpersonal Masteri Membincangkan isu-isu sukan dan kesannya secara berkumpulan. Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan.

2 masa B2DJ5E2

Peperiksaan Akhir Tahun.

Ujian Akhir Tahun 2013