Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Matapelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang pelajaran : : : : : : Matematik Tahun 4 Arif 2 November

2012 (Isnin) 08.30pagi 09.30pagi (60minit) 28 orang Bentuk dan ruang Mengukur dan merekod perimeter:-segi empat sama -segi empat tepat -segi tiga Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:a.menguasai isi kandungan mengukur dan merekod perimeter bagi segi empat sama, segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga. b.membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi mengukur perimeter bagi segi empat sama, segi empat dan segi tiga. c.mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni bekerjasama dan patuh arahan guru dalam menjalankan aktiviti. Perimeter segi empat sama, perimeter segi empat tepat dan perimeter segi tiga adalah sama dengan jumlah panjang sisinya. batang aiskrim 11 batang, lembaran kerja 28 helai, paparan slaid, pembarais dan tali 5 set. Murid telah mempelajari bentuk separa bulatan, segi empat dan segi tiga adalah merupakan 2 matra.

Kemahiran pembelajaran :

Hasil pembelajaran

Hukum / teori

Bahan/ Peralatan Dan bahan sumber Pengetahuan sedia ada

: :

Langkah / masa Set induksi 5 minit

Isi pembelajaran 1. Menonton klip video animasi video 3D. 2. Membina bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Murid-murid menonton animasi pembinaan bentuk 3D yang ringkas. 2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid tentang video yang ditayangkan. 3. Murid membina bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga dengan menggunakan batang ais krim/ lidi. 1. Guru menunjukkan paparan slaid kepada murid. 2. Guru memberikan penerangan pada setiap paparan slaid. 3. Menyatakan contoh mengukur perimeter segiempat sama, seempat tepat dan segitiga menggunakan tali dan pembaris. Penilaian Taksir kefahaman secara lisan murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, diberi penerangan kumpulan kecil.

catatan BBM Video Batang ais krim/ lidi Strategik/ teknik: Tunjuk cara Demonstrasi Nilai-nilai murni Perhatian, kerjasama

Langkah 1 10 minit

Paparan slaid 1. Bentuk- bentuk 2D. Segi empat tepat Segi empat sama Segi tiga 2. Cara-cara mengukur bentuk-bentuk 2D.

BBM Paparan slaid, LCD KBKK Mengenal pasti dan membezakan Nilai-nilai murni Perhatian, tekun Strategi/ teknik: Penyoalan seluruh kelas

Langkah 2 15 minit

1. Memadankan nama bentuk-bentuk 2D Segi empat tepat Segi empat sama Segi tiga 2. Mengukur perimeter setiap bentuk. Pembaris Tali

1. Guru menunjukkan gambar segiempat sama, segiempat tepat dan segi tiga. 2. Guru menyediakan beberapa keping kad jawapan yang menunjukkan nama dan perimeter setiap bentuk. 3. Guru memilih murid secara rawak untuk memadankan kad tersebut pada gambar yang dilekatkan. 4. Guru memberikan gula-gula kepada murid yang dapat menjawab sebagai ganjaran. 5. Guru menunjukkan cara betul untuk mengira perimeter bentuk yang diberi. Penilaian Murid-murid dapat menjawab cara-cara mengukur perimeter bentuk yang diberi. 1. Guru membahagikan murid kepada 3 atau 4 kumpulan. 2. Guru memberikan model segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga kepada setiap kumpulan. 3. Murid-murid diminta untuk mengukur jumlah panjang sisi bagi setiap bentuk 2D menggunakan tali dan pembaris.

BBM: Gambar bentuk-bentuk 2D, kad jawapan KBKK Membuat inferens, mengenalpasti, membeza Nilai-nilai murni: Perhatian, taat, kerjasama Strategi/ teknik: Soal jawab, deduktif

Langkah 3 15 minit

Mengukur bentuk-bentuk 2D dengan menggunakan tali dan pembaris.

BBM: Model bentukbentuk 2D, tali, pembaris, paparan slaid KBKK: Menjana idea Nilai-nilai murni: Kerjasama, perhatian, tekun

4. Guru memaparkan paparan slaid yang menunjukkan caracara mengukur panjang sisi bagi setiap bentuk 2D dengan menggunakan tali dan pembaris sebagai panduan murid-murid. 5. Guru membimbing murid-murid untuk mengukur sisi bentuk 2D. Penilaian Takrif kefahaman secara lisan- murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, diberi penerangan kumpulan kecil. Pengukuhan 10 minit Guru menguji kefahaman murid-murid berkaitan mata pelajaran yang diajar pada hari ini. 1. Guru mengedarkan kertas soalan kepada mujrid-murid tentang mengukur bentuk 2D. 2. Murid-murid diminta untuk mengukur dan mengisi jawapan di kotak jawapan yang diberikan. 3. Guru member peluang kepada pelajar untuk mengemukakan soalan atau menyuarakan pendapat. 1. Murid membuat refleksi tentang pelajaran pada hari ini. 2. Kemudian, guru membuat rumusan

Strategi/ teknik: Tunjuk cara, konstruktif

BBM: Kertas soalan KBKK: Membuat kesimpulan Nilai-nilai murni: Tekun, perhatian Strategi/ teknik: Menjana idea, mengingat kembali BBM: Kertas soalan KBKK: Membuat rumusan

Penutup 5 minit

Rumusan: 1. Bentuk-bentuk 2D yang dipelajari. 2. Cara-cara mengukur bentuk 2D dengan menggunakan tali

dan pembaris.

tentang pelajaran hari ini kepada murid-murid. Aktiviti susulan Mujrid-murid diminta menjawab kertas soalan yang diberikan oleh guru sebagai latihan di rumah.

Nilai-nilai murni: Perhatian, kerjasama Strategi/ teknik: Perbincangan, sumbangan saran