Anda di halaman 1dari 2

Domain kognitif 1. Pengetahuan Apa yang dimaksudkan dengan wudhu? Apakah hokum solat zuhur?

Rukun Islam ada lima perkara (betul/salah) Apa takrif zakat? Sebutkan apa dia jenis-jenis najis? Nyatakan tarikh kelahiran Nabi Myhammad SAW? Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir (betul/salah) 2. Fahaman Berikan contoh solat-solat sunat berjemaah Huraikan maksud samiyyat. Berikan 3 contoh najis mutawassitah Sebutkan tiga anggota wudhu yang wajib. Apakah perbezaan zakat harta dan zakat fitrah? Apakah perbezaan najis mukhaffafah dan najis mutawassitah? Apa perbezaan diantara rasul dan nabi? 3. Aplikasi Tunjukkan cara-cara bertayammum Selesaikan masalah ini dengan menyatakan sebab: jalaluddin mandi wajib dengan air perigi Selesaikan masalah ini: fifi terkentut ketika melakukan tawaf pada pusingan ke lima. Tunjukkan cara-cara berwudhu dengan betul Berapakah nisab zakat harta yang wajib dikeluarkan? Bagaimana cara menyucikan najis mughallazah? Berapa nilai zakat harta yang perlu dikeluarkan bagi 270 orang?

4. Analisis Jelaskan perbezaan diantara wudhu dan tayammum Bezakan air mutlak dengan air mutanajjis Padankan item A dengan item B Bezakan apakah rukun wudhu dengan sunat wudhu? Nyatakan dalil yang mewajibkan zakat? Jelaskan perbezaan diantara hadis sahih dengan hadis qudsi? 5. Sintesis Susunkan satu rancangan mengenai perlaksanaanbengkel penghalusan tayammum yang akan diadakan di Masjid kg limau manis?

Berrdasarkan cerita gambar di atas rumuskan cara-cara berwudhu secara tertib Ceritakan dengan ringkas peristiwa yang menyebabkan berlakunya perang badar Huraikan apa itu wudhu? Bincangkan hikmah mengeluarkan zakat Hurakan tugas-tugas malaikat mungkar dan nankir 6. Penilaian Terangkan kepentingan pelaksanaan bengkel tayammum serta nilai-nilai yang dapat diterapkan daripada bengkel tersebut. Berikan dall aqli dan naqli tentang berkuasanya Allah Taala. Berikan dua pengajaran yang kamu perolehi daripada hadith silaturrahim Berikan pendapat awda mengenai dengan kesan yang boleh didapati daripada rukun wudhu? Sejauhmanakah keberkesanan pengurusan pengagihan zakat di Negara Brunei Darussalam Apakah hikmah berpuasa?