BIANTARA BAHASA SUNDA

ALYA MEIDHYNA CHAIRUNNIS SDPN PAJAGALAN 58 BANDUNG A

PERKEMBANGAN BUDAYA DAERAH JAWA BARAT

perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat atanapi perkembangan Budaya Sunda diantawisna aya Seni Tari. wawakil ti SDPN Pajagalan 58 Bandung. saha anu terang Visi sareng Misi Jawa Barat? tah bilih aya anu teu terang. upami Misi Jawa Barat diantawisna : . Langkung tipayun. tah eta Visi sareng Misi Jawa Barat teh. perkembangan Budaya Sunda oge tos aya anu terkenal ka sagala mancanagara.ngawujudkeun lingkungan nu asri sareng lestari. . . Para hadirin anu dipikahormat. ku simkuring bade dipijelas. Para hadirin anu ku simkuring dipikahormat. . . Para hadirin anu dipihormat. Cobi. Visi Jawa Barat teh nyaeta sorana “Iman sareng taqwa Propinsi Jawa Barat pinunjul di Indonesia”. Seni Angklung sareng anu sanesna Budaya Sunda oge gaduh senjata tradisional anu namina “Kujang”. urang sadaya tos terang. Para hadirin.ngawujudkeun pemerataan pembangunan sareng kaadilan. ngeunaan “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”.ngawujudkeun kualitas kahirupan masyarakat ku budaya teknologi produktif sareng daya saing. wasta abdi Alya Meidhyna Chairunnisa. mugi kersa ngahapunten. urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat. bilih aya basa anu kirang eunteup seureuh. numana kalayan hidayah sareng inayah-Na. kalwan dina kaayaan sehat wal’afiat. urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Illahi Robbi. Para hadirin anu mulya. cekap sakitu biantara nu ku simkuring sanggemkeun. Seni Wayang Golek. Tepangkeun. dina waktos ieu simkuring bade ngahaturkeun biantara dina raraga mieling “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”.ngawujudkeun pamarentahan anu sae. .Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.ningkatkeun ekonomi sareng daya saing berbasis potensi budaya daerah. bade mintonkeun biantara. janten hayu urang tingkatkeun Budaya Sunda sangkan leuwih kawentar ka sagala mancanagara.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatu….Wabilahitaufik walhidayah. Alya Meidhyna Chairunnisa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful