BIANTARA BAHASA SUNDA

ALYA MEIDHYNA CHAIRUNNIS SDPN PAJAGALAN 58 BANDUNG A

PERKEMBANGAN BUDAYA DAERAH JAWA BARAT

tah eta Visi sareng Misi Jawa Barat teh. urang sadaya tos terang. wasta abdi Alya Meidhyna Chairunnisa.ningkatkeun ekonomi sareng daya saing berbasis potensi budaya daerah.Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. numana kalayan hidayah sareng inayah-Na. Langkung tipayun. janten hayu urang tingkatkeun Budaya Sunda sangkan leuwih kawentar ka sagala mancanagara. Seni Angklung sareng anu sanesna Budaya Sunda oge gaduh senjata tradisional anu namina “Kujang”. ngeunaan “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”. Para hadirin anu ku simkuring dipikahormat. urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Illahi Robbi. Para hadirin anu mulya. wawakil ti SDPN Pajagalan 58 Bandung. Para hadirin. Para hadirin anu dipikahormat.ngawujudkeun lingkungan nu asri sareng lestari. upami Misi Jawa Barat diantawisna : . bade mintonkeun biantara. kalwan dina kaayaan sehat wal’afiat. Para hadirin anu dipihormat. Visi Jawa Barat teh nyaeta sorana “Iman sareng taqwa Propinsi Jawa Barat pinunjul di Indonesia”. ku simkuring bade dipijelas. . Tepangkeun. Cobi. urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat.ngawujudkeun pamarentahan anu sae. .ngawujudkeun pemerataan pembangunan sareng kaadilan. perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat atanapi perkembangan Budaya Sunda diantawisna aya Seni Tari. bilih aya basa anu kirang eunteup seureuh. cekap sakitu biantara nu ku simkuring sanggemkeun. . dina waktos ieu simkuring bade ngahaturkeun biantara dina raraga mieling “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”. perkembangan Budaya Sunda oge tos aya anu terkenal ka sagala mancanagara. saha anu terang Visi sareng Misi Jawa Barat? tah bilih aya anu teu terang. . mugi kersa ngahapunten.ngawujudkeun kualitas kahirupan masyarakat ku budaya teknologi produktif sareng daya saing. Seni Wayang Golek. .

Alya Meidhyna Chairunnisa . Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatu….Wabilahitaufik walhidayah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful