BIANTARA BAHASA SUNDA

ALYA MEIDHYNA CHAIRUNNIS SDPN PAJAGALAN 58 BANDUNG A

PERKEMBANGAN BUDAYA DAERAH JAWA BARAT

Visi Jawa Barat teh nyaeta sorana “Iman sareng taqwa Propinsi Jawa Barat pinunjul di Indonesia”. .ngawujudkeun pamarentahan anu sae. Para hadirin. bade mintonkeun biantara. Para hadirin anu mulya. urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Illahi Robbi. dina waktos ieu simkuring bade ngahaturkeun biantara dina raraga mieling “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”. mugi kersa ngahapunten. Para hadirin anu ku simkuring dipikahormat. numana kalayan hidayah sareng inayah-Na. .ngawujudkeun lingkungan nu asri sareng lestari. janten hayu urang tingkatkeun Budaya Sunda sangkan leuwih kawentar ka sagala mancanagara. saha anu terang Visi sareng Misi Jawa Barat? tah bilih aya anu teu terang. Para hadirin anu dipikahormat.Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. kalwan dina kaayaan sehat wal’afiat. cekap sakitu biantara nu ku simkuring sanggemkeun. tah eta Visi sareng Misi Jawa Barat teh. Langkung tipayun.ngawujudkeun pemerataan pembangunan sareng kaadilan. Para hadirin anu dipihormat. urang sadaya tos terang.ngawujudkeun kualitas kahirupan masyarakat ku budaya teknologi produktif sareng daya saing. wasta abdi Alya Meidhyna Chairunnisa.ningkatkeun ekonomi sareng daya saing berbasis potensi budaya daerah. bilih aya basa anu kirang eunteup seureuh. Seni Wayang Golek. Seni Angklung sareng anu sanesna Budaya Sunda oge gaduh senjata tradisional anu namina “Kujang”. . Cobi. . ku simkuring bade dipijelas. upami Misi Jawa Barat diantawisna : . urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat. wawakil ti SDPN Pajagalan 58 Bandung. perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat atanapi perkembangan Budaya Sunda diantawisna aya Seni Tari. perkembangan Budaya Sunda oge tos aya anu terkenal ka sagala mancanagara. Tepangkeun. . ngeunaan “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatu….Wabilahitaufik walhidayah. Alya Meidhyna Chairunnisa .