BIANTARA BAHASA SUNDA

ALYA MEIDHYNA CHAIRUNNIS SDPN PAJAGALAN 58 BANDUNG A

PERKEMBANGAN BUDAYA DAERAH JAWA BARAT

janten hayu urang tingkatkeun Budaya Sunda sangkan leuwih kawentar ka sagala mancanagara. kalwan dina kaayaan sehat wal’afiat. perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat atanapi perkembangan Budaya Sunda diantawisna aya Seni Tari. . saha anu terang Visi sareng Misi Jawa Barat? tah bilih aya anu teu terang. Para hadirin anu mulya. Tepangkeun. mugi kersa ngahapunten. Seni Wayang Golek. . bilih aya basa anu kirang eunteup seureuh.ngawujudkeun pemerataan pembangunan sareng kaadilan. cekap sakitu biantara nu ku simkuring sanggemkeun.ngawujudkeun pamarentahan anu sae. bade mintonkeun biantara. Seni Angklung sareng anu sanesna Budaya Sunda oge gaduh senjata tradisional anu namina “Kujang”. Langkung tipayun. wawakil ti SDPN Pajagalan 58 Bandung.ngawujudkeun lingkungan nu asri sareng lestari. numana kalayan hidayah sareng inayah-Na. Para hadirin anu ku simkuring dipikahormat. Cobi. ku simkuring bade dipijelas. Para hadirin anu dipikahormat. ngeunaan “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”. urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Illahi Robbi. upami Misi Jawa Barat diantawisna : .Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Para hadirin anu dipihormat. Para hadirin. tah eta Visi sareng Misi Jawa Barat teh. dina waktos ieu simkuring bade ngahaturkeun biantara dina raraga mieling “Perkembangan Budaya Daerah Jawa Barat”. wasta abdi Alya Meidhyna Chairunnisa. urang sadaya tos terang. .ngawujudkeun kualitas kahirupan masyarakat ku budaya teknologi produktif sareng daya saing. Visi Jawa Barat teh nyaeta sorana “Iman sareng taqwa Propinsi Jawa Barat pinunjul di Indonesia”. .ningkatkeun ekonomi sareng daya saing berbasis potensi budaya daerah. . urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat. perkembangan Budaya Sunda oge tos aya anu terkenal ka sagala mancanagara.

Wabilahitaufik walhidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatu…. Alya Meidhyna Chairunnisa .