Anda di halaman 1dari 11

tamadun-berasaskan pengabdian diri kepada Allah sumber-sumber wahyu Allah (Al-Quran), al-Sunnah dan Ijtihad

Al-Quran
Definisi : kalam (perkataan) Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril a.s dengan menggunakan bahasa Arab. Diturunkan secara beransur-ansur Bersifat mukjizat Disampaikan secara mutawatir Membacanya merupakan satu ibadat

Kandungan Al-Quran : - Syariat Islam - Konsep ketuhanan, perundangan, ilmu pengetahuan, persoalan-persoalan ghaib dan lain-lain Merupakan mukjizat terbesar Rasullullah

Al- Sunnah
Definisi 1 : perkara-perkara yang meliputi perkataan, perbuatan dan sifat keperibadian Rasulullah SAW Definisi 2 : pengakuan atau pengiktirafan Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu perkara yang dilakukan oleh para sahabat baginda

Peranan utama : penafsir kepada Al-Quran serta menjelaskan perkara-perkara yang tidak disentuh secara langsung oleh Al- Quran Perjalanan hidup Rasulullah-model terbaik

Al- Ijtihad
Ijtihad ulama mujtahidin-salah satu cara atau sumber dalam menyelesaikan masalah semasa ummah Ulama mujtahidin- mereka yang benar-benar menguasai bahasa Arab, memahami dan mendalami ilmu yang berkaitan dengan AlQuran, memahami ilmu hadis, memahami kaedah istinbat(pengambilan) hukum dan ilmu-ilmu lain

Matlamat Tamadun Islam


Matlamat : memperoleh kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan juga mencapai keselamatan serta kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat

Cara mencapai matlamat : jadikan kehidupan sebagai amanah. Berusaha melaksanakan amar makruf nahi mungkar Melaksanakan tugas khalifah mengikut panduan dari Allah dan sentiasa bertaqwa kepada-Nya Pengabdian kepada Allah-menyuburkan nilainilai kemanusiaan insan

Jalan Mencapai Matlamat


Sentiasa menjalin hubungan baik dengan ALLAH SWT, hubungan sesama manusia dan hubungan seisi alam Hubungan manusia dengan Allah-beribadat Hubungan manusia dengan manusia-saling menghormati dan berbuat baik, saling mengenali Kemuliaan manusia-berdasarkan ketaqwaan dan taabudiyah (pengabdian diri) kpd Allah

Hubungan manusia dengan alam-tidak merosakkan alam Alam juga amanah kepada manusia Diciptakan untuk memudahkan manusia