Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

Hari Tarikh Masa Tahun Bil. Murid

: Ahad : 17 Mac 2013. : 9.45 10.45 pagi : 4 melor : 29 orang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema Tajuk Objektif : Pengalaman Indah : Perjalanan dengan kereta api. : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat:

1) Membaca teks petikan dengan sebutan dan antonasi yang betul. 2) Menulis dua rangkap pantun berkaitan warisan dengan betul 3) Menyampaikan isi penting didalam teks Tun Syed Nasir yang dibincang didalam kumpulan dengan baik. Fokus Utama : Membaca 6.3 Aras 1 (i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat didalam buku teks 6.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Fokus Sampingan: Menulis 8.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Mendengar dan Bertutur 2.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan. Kemahiran Bahasa : Kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Sistem Bahasa : menerangkan maksud. Ilmu Nilai : Pendidikan Moral. : keberanian, kerajinan

Kemahiran Bernilai Tambah : kemahiran muzik dan verbal linguistik Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar LANGKAH/ MASA SET INDUKSI ( 5 minit ) : mengingat kembali, menjana idea, : buku teks, kertas mahjung AKTIVITI P&P Murid dan guru bersoal jawab berkaitan dengan pengalaman menaiki kereta api. Guru mengaitkan pembelajaran hari ini. Murid membaca teks perjalanan dengan kereta api secara kelas Murid membaca menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Murid di minta untuk mencari penanda wacana. Murid di minta untuk kehadapan menulis penanda wacana di papan hitam. Murid menampal empat keping gambar kawasan perlancongan di malaysia di sekeliling kelas. Secara kumpulan berlima murid pergi ke setiap gambar untuk menulis isi penting yang terdapat didalam setiap gambar. Guru memilih beberapa orang murid untuk membaca apa yang ditulis, sebagai semakan. Guru membimbing murid. Murid memilih isi penting yang dirasakan selesa dengannya. Secara kelas murid menggunakan isi penting yang di catat untuk menghasilkan CATATAN Ilmu: Pendidikan Moral. KBT : Kemahiran berfikir-menjana idea. ABM: buku teks. KBT : verbal linguistik

ISI KANDUNGAN Pemimpin


1) siapa pernah menaiki kereta api?

LANGKAH 1 ( 15 minit )

Membaca - Perjalanan dengan kereta api.

LANGKAH 2 (20 minit )

Station Percutian. - gambar kawasan perlancongan.

Nilai : kerjasama KBT :belajar cara belajar.

LANGKAH 3 (15 minit )

Mendengar dan bertutur - Pembentangan

Nilai : keberanian. KBT: verbal linguastik

PENUTUP (5 minit)

Penutup Sosial - rumusan Soalan: Apa yang kamu pelajari hari ini?

satu laporan. Murid menghantar laporan yang dihasilkan. Guru bersoal jawab dengan murid. Peneguhan positif diberikan kepada murid yang berjaya menjawab dengan betul. Murid merumuskan pembelajaran hari ini.

KB : mengingat kembali