Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH

Mata Pelajaran Kelas Bil. Murid Masa Tarikh Tema Tajuk Hasil Pembelajaran

: : : : : : :

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 4 Intelligent 32 Orang 07.30-08.30 Pagi (60 minit) 07 Mac 2013(Khamis) 2) SAYANGI KELUARGA Unit 3 Mengenali Keluarga sendiri

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat: 1. Pengetahuan : Menerangkan perbezaan anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. 2. Kemahiran : Mengamalkan tingkah laku sopan terhadap anggota keluarga. 3. Nilai : Menyayangi dan berbangga dengan anggota keluarga. Ringkasan isi kandungan 1. Menerangkan ciri anggota keluarga asas dan keluarga kembangan. 2. Murid menceritakan perkara yang digemari oleh anggota keluarga mereka. 3. Murid berbincang tentang kepentingan memahami anggota keluarga. Penerapan Nilai Murni 1. Hormat menghormati 2. Kerjasama 3. Menghargai Pengetahuan Sedia Ada 1. Murid mengetahui anggota dalam sesebuah keluarga. Bil 1 2 3 4 5 6 7 Sumber Gambar keluarga asas Gambar keluarga kembangan Borang Pengurusan Grafik Lagu Keluarga Bahagia Pembesar Suara Laptop Kertas A4 Berwarna Kuantiti 1 1 6 1 1 1 32

Kemahiran Generik KB KBF TKP EIC : : : : Mendengar, Memerhati , Berfikir , Komunikasi dan Mencatat nota. Menjana Idea, Mencirikan dan Membanding Beza Muzik, Visual-ruang, Verbal Linguistik dan Interpersonal Kesedaran sosial

Unsur Patriotisme Menyayangi anggota keluarga asas dan keluarga kembangan.

Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan, Pembelajaran Bestari, Kemahiran Generik

Catatan, Penerapan Nilai Murni, Nilai Alam Sekitar, Unsur Patriotisme dan Sumber P&P

Set Induksi (5 Minit) 1. Setelah murid bersedia, guru mengedarkan lirik lagu Keluarga Bahagia kepada murid-murid. 2. Murid menyanyikan lagu Keluarga Bahagia dengan iringan muzik. 3. Guru dan murid bersoal jawab mengenai lirik lagu dan seterusnya mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. Murid-murid, berdasarkan lirik lagu ini,apa yang akan kita belajar pada hari ini? KBF : Menjana idea KB: Mentafsir maklumat TKP : Muzik, Verbal Linguistik, Interpersonal Strategi : Kontekstual (Soal Jawab) Sumber P&P Laptop Pembesar Suara Lirik lagu Keluarga Bahagia. (Lampiran 1) Nilai Murni - Kasih sayang - Hormat menghormati

Langkah 1 (15 minit) Teknik : Sumbang saran 1. Guru meminta murid tumpuan dan perhatian. memberikan KB: Memerhati, Berfikir dan Bertutur. Sumber P&P -(Lampiran 2) 2 Keping Gambar Nota Mengenali Keluarga Sendiri.

2. Guru menunjukkan dua keping gambar yang dipamerkan pada papan tulis. KBF: Menjana idea. a) Gambar keluarga asas. b) Gambar keluarga kembangan. 3. Berdasarkan gambar tersebut, guru bersoal jawab dengan murid. Apakah pendapat kamu tentang gambar 1? Apakah pendapat tentang gambar 2? ke kamu TKP: Verbal-linguistik. Strategi: Kontekstual (Soal Jawab)

Nilai Murni: Kerjasama

Apakah perbezaan di antara kedua-dua gambar tersebut?

4. Guru menerangkan secara terperinci maksud keluarga asas dan keluarga kembangan berdasarkan gambar dan nota di papan tulis. 5. Guru merumuskan hasil pembelajaran dan menerapkan nilai murni. Langkah 2 (15 Minit) 1. mengedarkan kertas kepada setiap murid. 2. Guru KB : Mendengar A4 berwarna Mencatat nota Sumber P&P - Kertas A4 Berwarna. Nilai Murni - Menghargai - Kasih-sayang

KBF: Menjana idea Murid diminta menyenaraikan perkara yang digemari TKP : Verbal Linguistik oleh anggota keluarga mereka.

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH

Disemak oleh Pesyarah / Guru Catatan:

Disahkan oleh Penolong Kanan 1 Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :