ISI KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PERKARA Senarai Semak Tindakan Selepas Kursus

Instrumen Keberkesanan Program Kertas Kerja Pelancaran VLE Frog Kertas Kerja LADAP Vle Frog Laporan Pelancaran VLE Frog Laporan LADAP VLE Frog Contoh Salinan Surat Kepada GB/Pengetua Contoh Salinan Surat Kepada Guru (Letterhead Sekolah) Contoh Salinan Surat Kepada Murid (Letterhead Sekolah) Contoh Salinan Surat Kepad Ibu Bapa (Letterhead Sekolah) Salinan Perjanjian Penggunaan Terkawal Perancangan Strtegik VLE Frog Contoh Brosur/ Buku Program Contoh Jadual Kursus Senarai Nama dan Kehadiran Peserta Kursus Lampiran gambar yang berkaitan ( Pelancaran/ LADAP/ VLE Hotspots/ Banner/ Bunting)

MUKA SURAT

SENARAI SEMAK TINDAKAN SELEPAS KURSUS: NAMA SEKOLAH:……………………… KOD: …………………………….
BIL. 1. 2. PERKARA Berjumpa dengan Pengetua/Guru Besar untuk memaklumkan program VLE Frog Memaklumkan kepada Pengetua/Guru Besar tentang bahan / peralatan yang diterima semasa berkursus: 1. Go Life Pack 2. Dongle 3. Modul Latihan VLE Frog 4. Surat kepada Pengetua, guru, pelajar dan ibu bapa telah diedarkan dan dikutip untuk difailkan. Diserahkan sesalinan ke PPD/JPN 4. 5. 6. Poster FROG Vle telah ditampal /pamerkan di Papan Kenyataan Sekolah Lencana Frog Champion telah diberikan kepada pelajar yang dipilih oleh sekolah Buku Nota [educate, discover, learn dan inspire] telah diserahkan kepada pengetua, guru dan pelajar Pelekat Frog Spot telah dilekatkan di kawasan di mana Hotspot Zoom diletakkan / ditempatkan contoh pejabat, bilik guru, makmal komputer Minggu Promosi Frog Vle telah dijalankan Latihan Dalam Perkhidmatan Sekolah (LDP) telah dibuat berkenaan Vle Frog kepada semua Panitia SUDAH BELUM LAIN-LAIN CATATAN

3.

7.

8. 9.

10.

Perancangan Strategik Vle Frog telah dibuat: 1. Pentadbir 2. Guru 3. Pelajar 4. Ibu bapa

. Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing 30 hari selepas JU sekolah diberi kursus. Tandatangan JU Sekolah 2 …………………………………………………………………… Tandatangan Pengetua/Guru Besar …………………………………………………………………… Cop Sekolah/Organisasi Nama : ……………………………………………………… Nama : ……………………………………………………… Tarikh: ……………………………………………………… Perhatian: Sila pulangkan kepada Penolong Pegawai Daerah Teknik dan Vokasional. Tandatangan JU Sekolah 1 Nama : ……………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………..Saya telah melaksanakan semua perkara yang dinyatakan di atas dan akan memanfaatkan kemudahan yang diberikan dengan sebaik mungkin. Pengurusan Akademik.

INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM INSTRUMEN KEBERKESANAN PROGRAM BPSH/JPN/PPW/PPD PK06-5 BAHAGIAN A: Perlu diisi oleh peserta yang menghadiri latihan 1. Ulasan peserta tentang komitmen mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh dari latihan dalam tugas harian. Agensi yang menganjurkan kursus : 8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… BAHAGIAN B: Perlu diisi selepas satu ( 1) bulan dari tarikh mengikuti program Arahan : Sila masukkan skala di ruangan yang sesuai Skala : 1 2 3 4 Tidak Berjaya Kurang Berjaya Berjaya Amat Berjaya BIL 1 2 AKTIVITI (*)PENILAIAN KENDIRI PENILAIAN KETUA Perkongsian ilmu yang diperolehi Perkongsian kemahiran yang dikuasai 3 Pemupukan sikap relevan dengan kursus yang diikuti ( * ) Penilaian kendiri dilakukan oleh peserta yang telah menghadiri kursus Ulasan Penilai ( jika ada ) : Tandangan Pegawai Penilai ………………………………………………………………… Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Februari 2012.Keluaran 05| Pindaan 00 . Kursus yang dihadiri : 5. Jawatan disandang sekarang : 3. Tempat kursus dijalankan : 7. Nama : 2. Tarikh kursus dihadiri : 6. Unit/ Sektor : 4.

KERTAS KERJA ( LOGO SEKOLAH) MAJLIS PELANCARAN VLE FROG ANJURAN: TARIKH: HARI: MASA: TEMPAT .

0 TARIKH PELAKSANAAN 5.0 TENTATIF PROGRAM 9. (PENGETUA/GB) .0 JAWATANKUASA 8.0 PENDAHULUAN 2.KERTAS KERJA MAJLIS PELANCARAN VLE FROG 1.0 OBJEKTIF 4.0 TEMPAT 7.0 ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN DISEDIAKAN OLEH …………………………………….0 LATAR BELAKANG 3.0 SASARAN 6.. (GPB/GICT) DISEMAK OLEH ……………………………………… (KUTV ) DISAHKAN OLEH …………………………..

KERTAS KERJA ( LOGO SEKOLAH) LADAP VLE FROG PERINGKAT SEKOLAH ANJURAN: TARIKH: HARI: MASA: TEMPAT: .

0 PENDAHULUAN 2. (GPB/GICT) .. (PENGETUA/GB) DISEDIAKAN OLEH …………………………………….0 TENTATIF PROGRAM 10.0 TEMPAT 7.0 OBJEKTIF 4.0 LATAR BELAKANG 3.0 SASARAN 6.0 JAWATANKUASA 8.KERTAS KERJA LADAP VLE FROG PERINGKAT SEKOLAH 1..0 TENAGA PENGAJAR 9.0 ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN DISEMAK OLEH ……………………………………… (KUTV ) DISAHKAN OLEH ………………………….0 TARIKH PELAKSANAAN 5.

( LOGO SEKOLAH) DOKUMENTASI LADAP VLE FROG PERINGKAT SEKOLAH ANJURAN: TARIKH: HARI: MASA: TEMPAT .

0 PENDAHULUAN 3.0 PELAKSANAAN PROGRAM 6.0 KEHADIRAN 8.0 ANJURAN 5.0 OBJEKTIF 4.1.0 LAMPIRAN .0 TAJUK 2.0 ATURCARA PROGRAM 7.

CONTOH SURAT KEPADA PENGETUA .

CONTOH SURAT KEPADA GURU .

CONTOH SURAT KEPADA PELAJAR .

CONTOH SURAT KEPADA IBU BAPA .

CONTOH PERJANJIAN PENGGUNAAN TERKAWAL .

PERANCANGAN STRATEGIK VLE FROG BIL AKTIVITI PEGAWAI SASARAN BERTANGGUNGJAWAB TARIKH JANGKA KOS KPI CATATAN .

CONTOH BROSUR VLE FROG/ BUKU PROGRAM .

CONTOH JADUAL KURSUS .

SENARAI NAMA KEHADIRAN .

LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI VLE FROG .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.