Anda di halaman 1dari 8

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHAP 2 TAHUN 4 Matapelajaran Kelas/ Tahun Tarikh Masa Bil. Murid : Pendidikan Seni Visual : 4 Maju : 9.3.2011 (Jumaat) : 11.05 12.05 tghari (1 jam) : 33 orang

Bidang Kegiatan :Menggambar Teknik Tajuk : Kolaj : Ikan hiasan

Hasil Pembelajaran : 1. Memahami konsep teknik kolaj 2. Menghasilkan gambar ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. 3. Menghasilkan gambar ikan dengan berdasarkan tema imaginasi murid menggunakan teknik kolaj.

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Mengenali pelbagai jenis ikan; ikan air masin,ikan air tawar, ikan sungai 2. Murid dapat mengecam bahagian-bahagian ikan ada 3 bahagian iaitu kepala, badan dan ekor. (kepala, abdomen dan toraks) 3. Menghasilkan gambar ikan yang berbentuk 2 dimensi 4. Menyatakan alat, bahan dan teknik bagi menghasilkan ikan dengan menggunakan teknik kolaj. 5. Menggunting dan menyusun dengan teliti dan kemas 6. Menghasilkan kolaj mengikut kreativiti masing-masing.

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

Pengetahuan sedia ada murid: 1. Murid pernah melihat ikan sebenar di dalam akuarium, di dalam sungai, di pasaraya. 2. Murid pernah melukis, menggunting dan mewarna.

Nilai-nilai murni Alat Bahan Kemahiran Berfikir

:Kreatif, berhati-hati, ketekunan, ketelitian dan kekemasan :Duit 50 sen, gunting : Kertas lukisan, kertas warna, warna pensel, krayon, gam : kemahiran belajar, pemudah cara, mensyukuri alam semulajadi :radio, gambar gambar ikan, contoh hasil kolaj, CD/kaset (BBM lagu dan bahan maujud (ikan dalam balang)

Bahan Bantu Mengajar)

Langkah Pengajaran/ Masa

Perkembangan Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Strategi/Gambarajah /Nilai/ Catatan

Set Induksi ( 5 minit )

-Nyanyian lagu Ikan kekek -Memperlihatkan rupa ikan yang sebenar

1. Guru memperdengarkan lagu Si ikan kekek kepada murid-murid dan mengajak mereka menyanyi bersamasama. 2. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran pada hari ini dan bersoal jawab dengan murid.

Senikata lagu: Ikan kekek mak iloi-iloi, Ikan gelama mak ilaiilai, Mari kita buat kolaj dik oi... Sisik timbul bersepaisepai Ikan kekek mak iloi-iloi, Ikan gelama mak ilai-

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

Soalan: 1. Apakah itu kolaj? 2. Bagaimana kolaj dihasilkan? Menerangkan apa itu kolaj dan menunjukkan contoh-contoh hasil kolaj yang baik. 3. Kemudian guru memperlihatkan rupa bentuk ikan yang terdapat didalam balang ikan dan menyoal murid-murid tentang ikan yang mereka pernah lihat. Langkah 1 ( 10 minit ) Memperkenalkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam aktiviti membuat kolaj. 1. Guru menunjukkan satu persatu alatan yang akan digunakan dalam aktiviti membuat corak sisik ikan teknik kolaj 2. Guru menerapkan mata pelajaran Sains tentang bentuk, bahagian bahagian yang terdapat pada ikan dan kegunaan sisik pada ikan.

ilai, Sisik ikan cantiknya amboi, Warna warni nampak bernilai

Kertas warna -gam -gunting -duit syiling 50sen

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

Langkah 2 ( 10 minit )

Teknik menghasilkan sisik ikan teknik kolaj Lukiskan bentuk bulat dengan menggunakan duit siling 50sen dengan menggunakan kertas pelbagai warna untuk membuat sisik ikan.

1. Guru mengarahkan murid mengambil bahan dan alatan untuk aktiviti membuat kolaj. 2. Setiap murid diberi sehelai kertas warna yang berlainan warna untuk membuat sisik ikan. 3. Guru menerangkan cara-cara membuat sisik ikan dengan menggunakan duit siling 50 sen dengan menggunakan kertas warna pelbagai warna. 4. Guru mengarahkan murid melukis bentuk bulat dengan menggunakan duit siling 50sen diatas kertas warna. 5. Gunting sisik ikan yang siap dibina dan letakkannya didalam sebuah bekas.

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

Langkah 3 ( 20 minit )

-Menggunakan sisik ikan yang telah siap tadi untuk menghasilkan bentuk ikan dalam bentuk 3 dimensi.

1. Guru mengarahkan murid duduk dalam kumpulan supaya mereka dapat bertukar sisik ikan pelbagai warna dengan rakanrakan yang lain. 2. Guru mengarahkan murid melukis sebuah gambar ikan. 3. Warnakan gambar ikan tersebut pada bahagian kepala, ekor dan ridip dengan menggunakan warna krayon atau warna pensel. 4. Guru meminta murid melipat sisk ikan yang telah dibina tadi kepada dua bahagian. 5. Kemudian secara demontrasi guru menunjukkan cara meletakkan gam pada sisik ikan tersebut pada gambar badan ikan secara tersusun dan teratur. 6. Ulangi aktiviti tadi sehinggga semua sisik

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

ikan telah digamkan pada badan ikan. 7. Pada bahagian bawah lukisan bolehlah ditambah dengan membuat gambar tumbuh-tumbuhan air dan warnakannya atau dengan menggunakan kertas warna. 8. Setelah ini murid dapat menghasilkan sebuah kolaj bentuk ikan 2 dimensi yang menarik. 9. Guru mengarahkan murid mengemas semua peralatan dan membuang semua sampah yang telah dihasilkan.

Penilaian ( 10 minit )

Membuat apresiasi hasil kerja

1. Setiap murid mempamerkan hasil kerja mereka . 2. Guru memilih beberapa hasil kerja murid ( yang baik dan lemah ) 3. Murid menyatakan hasil

Oleh kirheba murugan a/l krishnan

kerja mereka dan rakan. 4. Guru menyatakan tentang kelemahan dan kekuatan hasil kerja murid . 5. Guru dan murid bersama-sama berbincang dan memberi cadangan bagaimana untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak bagus.

Penutup ( 5 minit )

Teknik-teknik lain menghasilkan kolaj

1. Guru menerangkan teknik-teknik lain yang sesuai bagi menghasilkan kolaj 2. Murid menyanyikan semula lagu Ikan Kekek sambil memegang dan membuat pergerakan ikan di dalam air dengan menggunakan hasil lukisan masingmasing.

Oleh kirheba murugan a/l krishnan