Anda di halaman 1dari 15

PENGHARGAAN

Jawatankuasa 3K sekolah ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Guru Besar Sekolah Jenis Kebagsaan Tamil Ladang Kampung Baru, Cik. S. Manikam, Penolong Kanan Cik. K. Thulasi, Penolong Kanan HEM Cik N. Jeyanthi, guru-guru serta staf sokongan sekolah atas sokongan, idea dan kewangan sekolah yang telah diberikan sehingga kami Jawatankuasa 3K dapat menjalankan dan menyempurnakan folio ini dengan baiknya.

Tidak lupa juga kami ucapkan kepada semua wargasekolah yang turut sama menyumbangkan tenaga dan idea bagi menyempurnakan penghasilan folio dan pengubahsuaian Kamar Selesa mengikut perbincangan yang telah dibuat.

Akhir sekali kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru, orang perseorangan yang telah sudi turut serta membantu pihak sekolah dalam merealisasikan Program Kamar Selesa sebagai program untuk mencantik, menceria dan membersihkan tandas menjadikan kamar-kamar yang selesa dan disenangi oleh pengguna. Disahkan oleh,

______________________ CIK S. MANIKAM Guru Besar, SJKT Ladang Kampung Baru, 45000, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. 1

PENGENALAN

Pertandingan Tandas Bersih merupakan satu pertandingan kebersihan tandas sekolah. Tumpuan akan diberikan kepada tatacara penggunaan dan penjagaan kebersihan secara menyeluruh oleh pengguna Pertandingan tandas Bersih (warga sekolah dan murid-murid). Program kamar selesa adalah bertujuan untuk memberi satu imej yang baru kepada tandas-tandas sekolah terutamanya tentang kebersihan dan keceriaan tandas. Ini kerana apabila kita menyebut tentang isu tandas, ramai yang mengambil mudah dengan menganggapnya sesuatu perkara yang kecil dan remeh.Ada pula yang berpendapat tandas memang adalah tempat yang kotor oleh itu patutlah ianya berada dalam keadaan yang kotor. Jika sekali pun tandas itu berada dalam keadaan yang bersih, golongan ini tidak berfikir dua kali untukmengotorkannya atau menggunakannya dengan cara yang salah sehingga merosakkannya. Demikianlah kita sering dapat lihat tandas yang tersumbat, pamnya rosak atau paip air dibiarkan tidak ditutup dan sebagainya. Program kamar selesa ini diharapkan agar dapat mengubah semua persepsi warga SJKT Ladang Kampung Baru. terhadapkepentingantandasdankepentinganmenjagakebersihantandassupayasentiasaselesa, selamatdan ceria terhadapkepentingantandasdankepentinganmenjagakebersihantandassupayasentiasaselesa, selamatdan ceria artamasterhadapkepentingantandasdankepentinganmenjagakebersihantandassup ayasentiasaselesa, selamatdan ceria.

RASIONAL

Program kamar selesa ini untuk keselesaan dan kesihatan semuawarga SJKT Ladang Kampung Baru. Selain itu, program ini dijalankan bagi mewujudkan sekolah yang sihat, bersih dan indah. Diharapkan program ini dapat menjalinkan hubungan kerjasama antara semua warga SJKT Ladang Kampung Baru.

MATLAMAT

Membentuk budaya kamar selesa dalam kalangan masyarakat Malaysia amnya dan warga SJKT Ladang Kampung Baru khasnya serta membanteras punca atau gejala penyakit di sekolah.

OBJEKTIF

Menerapkan kesedaran dalam kalangan murid dan warga sekolah SJKT Ladang Kampung Baru tentang peri pentingnya menjaga kebersihan kamar selesa. Warga sekolah dapat mengamalkan budaya menjaga kebersihan di dalam kamar selesa dengan memastikan kamar selesa sentiada dalam keadaan sempurna, ceria dan selesa setiap masa. Menukar persepsi murid dan warga sekolah terhadap kebersihan kamar selesa sekolah

JAWATANKUASA INDUK KAMAR SELESA 2012

PENGERUSI CIK S.MANIKAM (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI CIK K. THULASI

SETIAUSAHA CIK R. GAYATHIRY

AHLI JAWATANKUASA CIK. N. JEYANTHI PN. K. JAYANTHI CIK. R. THANA MALAR PN. V. KRISHNA VENI CIK. M. KALAISELVI PN. NUR AFIQAH CIK. M. NITTHIYA

JAWATANKUASA PELAKSANA KAMAR SELESA 2012

PENGERUSI CIK S.MANIKAM (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI CIK K. THULASI

SETIAUSAHA CIK R. GAYATHIRY

AHLI JAWATANKUASA

KEBERSIHAN PN. K. JAYANTHI CIK. R. THANA MALAR

KESELAMATAN CIK. N. JEYANTHI PN. V. KRISHNA VENI

KECERIAAN CIK. M. KALAISELVI PN. NUR AFIQAH CIK. NITTHIYA

SJKT LADANG KAMPUNG BARU 45000 KUALA SELANGOR SELANGOR DARUL EHSAN

JADUAL PEMANTAUAN PEMBERSIHAN


KUMPULAN A (MAWAR) Ketua: Cik. K. Thulasi 1. Cik R. Thanamalar 2. Pn. Nur Afiqah 3. Pn. V. Krishna Veni 4. Pn. K. Jayanthi KUMPULAN B (TERATAI) Ketua: Cik N. Jeyanthi 1. Cik M. Kalaiselvi 2. Cik. R. Gayathiry 3. Cik. Nitthia 4. Cik. N. Jeyanthi

BULAN : _____________________________________ MINGGU KUMPULAN TUGAS TARIKH Membersih Tandas Mencuci Sinki Membuang Sampah Menyapu Lantai TANDATANGAN 1 MAWAR 2 TERATAI 3 MAWAR 4 TERATAI

SENARAI JUMLAH KAMAR

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Kampung Baru mempunyai 4 Kamar Selesa untuk dibaikpulih.Berikut ialah senarai nama Kamar Selesa yang dilabelkan di sekolah ini.

LELAKI 1. Saga 2. Wira

PEREMPUAN 1. Kelisa 2. Kancil

LELAKI Saga (Tandas Guru dan Staf) Wira (Tandas Murid)

PEREMPUAN Kelisa (Tandas Guru dan Staf) Kancil (Tandas Murid)

Pelan Lokasi Kamar Selesa Sekolah Jenis Kebangsaan Ladang Kampung baru dilampirkan pada muka surat berikut 8

PELAN SJKT LADANG KAMPUNG BARU

PADANG

PONDOK BACAAN DATARAN PERHIMPUNAN

BANGUNAN LAMA KANTIN BANGUNAN BARU TANDAS

10

USAHA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL LDG KAMPUNG BARU DALAM MEWUJUDKAN KAMAR SELESA

Mewujudkan jawatankuasa induk dan pelaksana Memberi taklimat kepada jawatankuasa, guru, pekerja pembersihan dan murid Mengagihkan tugas mengikut kumpulan dan lokasi Pemuafakatan dengan ibubapa Gotong-royong:-baik pulih dan membersih Membahagikan kamar mengikut kelas, menutup semua tandas yang tidak boleh dibaik pulih lantaran kekurangan kos baik pulih Melebelkan peringatan kamar dengan kata-kata nasihat dan

Menampalkan gambar-gambar untuk menceriakan kamar

11

GAMBAR-GAMBAR YANG BERKAITAN

12

Program pertandingan kamar selesa dapat juga disiapkan dengan kerjasama dan gandingan bahu guru-guru yang terlibat. Melalui pertandingan kamar selesa ini KESIMPULAN secara tidak langsung dapat memberi kesedaran dan memupuk budaya menjaga kebersihan sejak di peringkat usia muda lagi. Di samping itu juga melalui pertandingan ini pihak sekolah dapat mengenalpasti masalah-masalah berkaitan tandas dan berusaha untuk menaik taraf kemudahan tandas di sekolah.Selain itu pihak sekolah dapat membuat perancangan dan mencari pendekatan terbaik bagi menjaga kebersihan dan penyenggaraan tandas dengan lebih baik dan sistematik. Antara penyumbang kepada masalah kebersihan tandas di sekolah yang dapat dikenalpasti adalah struktur bangunan atau tandas yang sudah terlalu lama dan kerosakan tidak dibaik pulih pada peringkat awal. Selain itu, masalah ketiadaan air, tiada jadual pencucian secara berkala serta tiada kesedaran sivik di kalangan pelajar dan kakitangan sekolah turut menjadi punca tandas menjad ikotor. Keadaan yang kurang memuaskan itu tidak akan berlaku jika semua pihak terutama pelajar menggunakan tandas seperti di rumah sendiri. Semua pihak seharusnya ditanamkan rasa tanggungjawab terhadap setiap kemudahan yang disediakan.Kesimpulannya program kamar selesa ini adalah pendekatan yang paling sesuai bagi memperbaiki keadaan berkaitan isu-isu tandas. Diharapkan pendekatan ini dapat diteruskan bagi melahirkan generasi yang mementingkan kebersihan di samping menaikkan imej sekolah. Seluruh warga SJKT Ladang Kampung Baru diharap dapat mempertingkatkan lagi kebersihan dalam penggunaan tandas serta dapat menggunakan tandas dengan penuh keselesaan. Terima kasih juga kepada semua warga SJKT Ladang Kampung Baru yang samasama menjaga kebersihan tandas, pastikan peningkatan akan berlaku dan akan menjadi juara pertandingan kamar selesa pada tahun ini juga pada tahun yang akan datang.

13

PENGESAHAN LAPORAN
Disediakan oleh,

______________________________________ Setiausha, Program 3K, Kesihataan, Kebersihnan dan Keselamatan, SJKT Ladang Kampung Baru, 45000, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. TARIKH : 17 OGOS 2012 Disahkan oleh,

______________________________________ Guru Besar, SJKT Ladang Kampung Baru, 45000, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. TARIKH : 14

15