Anda di halaman 1dari 12

ASAS RADIO

RAJAH BLOK ASAS PENERIMA RADIO SUPERHETERODIN

RAJAH BLOK ASAS


ANTENA
ANTENA

PENALA
PENGUAT FREKUENSI PERTENGAHAN
PEMBESAR SUARA PENALA 1 3 4 5 6

PENGESAN
2

PENGUAT AUDIO

PEMBESAR SUARA

Sila klik pada mana-mana butang di atas.

ANTENA
(Antenna)
Berfungsi untuk menerima gelombang elektromagnetik dari stesen pemancar.

PENALA (Tuner)
Mengandungi 3 sub blok, iaitu
Penguat Frekuensi Radio Pencampur Alat Ayun Tempatan

1. PENGUAT FREKUENSI RADIO (Radio Frequency Amplifier)


Berfungsi untuk membesarkan gelombang elektromagnetik yang diterima/diperangkap oleh antena.

2. ALAT AYUN TEMPATAN (Local Oscillator)


Berfungsi untuk menjana satu frekuensi yang tetap. Frekuensi tetap ini akan dicampurkan dengan frekuensi radio di blok pencampur.

3. PENCAMPUR (Mixer)
Berfungsi untuk mencampurkan frekuensi radio yang diterima dengan frekuensi yang dijana oleh alat ayun tempatan. Frekuensi baru yang terhasil dinamakan frekuensi pertengahan.

4. PENGUAT FREKUENSI PERTENGAHAN (Intermediate Frequency Amplifier)

Berfungsi untuk menguatkan frekuensi pertengahan yang diperolehi hasil percampuran frekuensi radio dengan frekuensi alat ayun tempatan.

5. PENGESAN (Detector)
Berfungsi untuk mengesan dan menyahmodulat isyarat audio dari frekuensi pertengahan. Isyarat audio yang dikesan mengandungi maklumat-maklumat bunyi.

6. PENGUAT AUDIO (Audio Amplifier)


Berfungsi untuk menguatkan isyarat audio yang telah dinyahmodulat oleh blok pengesan isyarat.

PEMBESAR SUARA (Speaker)


Berfungsi menukarkan isyarat audio kepada tenaga bunyi.

SEKIAN

Kejadian gerhana di ruang angkasa Malaysia. Hayati kebesaran ALLAH SWT