Anda di halaman 1dari 21

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 1
Nama :.................................................
Ting : ..................................................
B1D1E1

Tarikh :......................................................
Guru :...

Menyatakan pengertian sejarah

Pilih pernyataan yang bersesuaian dengan pengertian sejarah.

Ibn Khaldun

Herodotus

Mohd Yusof Ibrahim

Istilah Arab

Peradaban manusia tentang perubahan pada sifat-sifat manusia


()

Syajaratun yang bermaksud pohon atau pokok,


salasilah, keturunan, asal-usul dan riwayat
(..)

Tindakan manusia dan sebab

(..)

Catatan atau rekod masa lalu

()

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 1
Nama :.................................................
Ting : ..................................................
B1D1E2

Tarikh :......................................................
Guru :...

Menyatakan istilah/konsep masa dalam sejarah

Lengkapkan perbualan berkaitan konsep masa.


Pada waktu rehat Fadhil dan rakan-rakannya makan di pondok Sanggaraha sekolah. Mereka berbualbual tentang sejarah.
Ah Seng

: Aku baru je habis subjek sejarah. Tapikan ada benda baru lagi hari ni.

Fadhil

: Apa yang barunya? Pada aku subjek sejarah memang benda baru pun.

Ah Seng

: Dekad, abad, kurun, alaf..

Ramasamy : Masihi, hijrah, krono apa entah.


Fadhil

: Kronologi. Tahukah maksud perkataan yang disebut itu kawan-kawanku.

Ah Seng

: Tahu, tapi tidak semua. Alaf ialah jangkamasa tahun. Dekad pula
jangkamasa sepuluh tahun. Itu saja yang aku ingat yang lain aku pandai sebut.

Ramasamy : Kurun atau abad pula mewakili jangka masa seratus tahun. Betul tak Fadhil?
Fadhil

: Betul. Hebatnya kawan-kawan saya ni kan. Rama yang kau sebut tadi Masihi,
Hijrah tahu ke tak maknanya?

Ah Seng

: Kronologi saya ingat lagiapa ye..sekejap. Kronologi merupakan peristiwa


yang berlaku .. mengikut masa kejadian.

Fadhil

: Hijrah pula merupakan tahun Islam yang dikira bermula dari tarikh Nabi
Muhammad berpindah dari .. ke Madinah.

Ramasamy : pula tahun yang dikira sesudah kelahiran Nabi Isa.


Loceng rehat berbunyi
Fadhil

: Jom kawan-kawan kita masuk kelas, jangan lupa petang ni jumpa di rumah Tuk
Ngah untuk mendengar cerita lagi.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 1
Nama :.................................................
Ting : ..................................................

B1D1E3

Tarikh :......................................................
Guru :...

Menyenaraikan tujuan belajar sejarah

Lengkapkan peta minda berkaitan tujuan mempelajari sejarah

Membolehkan kita
belajar daripada
kejayaan dan ....
lampau
Tujuan
mempelajari
sejarah

Melahirkan ..
dan membentuk
keperibadian bangsa

jasa dan
usaha
pemimpin
dulu dan
kini

Memberikan
kita
pengetahuan
tentang
peristiwa
peristiwa

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 2
Nama :.................................................
Ting : ..................................................
B2D1E1

Tarikh :......................................................
Guru :...

Menjelaskan ciri-ciri sejarah

Lengkapkan tempat kosong berikut untuk menjelaskan ciri-ciri sejarah.


a) Fakta yang tepat dan benar
Dapat dibuktikan kebenarannya
Tidak boleh di.. dan ditokok tambah
Perlu di dari segi sumber dan kesahihannya
Contoh fakta sejarah yang tepat dan benar ialah 1 Februari 2001 Tun
. telah mengisyitiharkan Putrajaya sebagai Wilayah
Persekutuan.
b) Penting dan bermakna
Peristiwa bersejarah yang memberi kesan kepada seseorang pelajar, ahli keluarga,
masyarakat dan .
Bagi pelajar peristiwa bermakna dalam hidup ialah tarikh dan tempat lahir, tarikh mula
, kejayaan dalam bidang sukan atau akademik
Bagi masyarakat pula hari yang bersejarah pula seperti Hari Pekerja, Hari Guru dan Hari
wanita
Bagi negara pula peristiwa bermakna dan bersejarah ialah peristiwa Perisytiharan
.. pada 31 Ogos 1957 dan Pembentukan Malaysia pada 16 September
1963.
c) ..
Persoalan-persoalan seperti apa. Siapa, bila di mana,mengapa dan bagaimana sesuatu
peristiwa itu berlaku perlu dikemukakan untuk memahami sebab dan akibat sesuatu
peristiwa.
Melalui persoalan-persoalan tersebut kesahihan sesuatu fakta sejarah dapat dibuktikan.
Contohnya sebab akibat kewujudan masyarakat berbilang kaum di negara kita.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 2
Nama :.................................................
Ting : ..................................................
B2D1E2

Tarikh :......................................................
Guru :...

Menjelaskan sumber-sumber sejarah

Lengkapkan rajah yang menjelaskan sumber-sumber sejarah

SUMBER SEJARAH
SUMBER PERTAMA

Contoh sumber pertama ;

SUMBER KEDUA

Contoh sumber kedua ;

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 2
Nama :.................................................
Ting : ..................................................
B2D1E3

Tarikh :......................................................
Guru :...

Menjelaskan kaedah pengkajian sejarah

Lengkapkan jadual berkaitan menjelaskan kaedah pengkajian sejarah


KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH

HURAIAN

KAEDAH LISAN

MAKSUD
:.......................................................................................................................
........................................................................................................................
CONTOH:...................................................................
KELEMAHAN KAEDAH LISAN :..............................................................
KAEDAH PANDANG DENGAR :..

KAEDAH BERTULIS

MAKSUD
:
CONTOH :.

KAEDAH ARKEOLOGI

MAKSUD : ........................................................................................................
..........................................................................................................
3 CABANG ARKEOLOGI:................................................................................
...................................................................................
PROSES KAEDAH ARKEOLOGI :........................................................................
KEPENTINGAN KAEDAH
INI

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1
BAND 2

Nama :.................................................
Ting : ..................................................
B2D1E4

Tarikh :......................................................
Guru :...

Menjelaskan istilah/konsep masa dalam sejarah (KPS)

Lengkapkan tempat kosong untuk menjelaskan konsep masa dalam sejarah(KPS)

Jangkamasa sepuluh tahun

ALA.

Jangkamasa seribu tahun

A.D

Jangka masa seratus tahun

KURUN

Jangka masa seratus tahun

M..

Tahun yang dikira sesudah kelahiran Nabi Isa

HH

Tahun yang dikira berdasarkan tarikh nabi


Muhammad S.a.w berpindah dari Makkah ke
Madinah

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 3
Nama :.................................................
Ting : ..................................................

Tarikh :......................................................
Guru :...

B3D1E1
Memberi contoh peristiwa penting dalam sejarah negara.
1.

Lengkapkan carta berikut untuk menerangkan ciri-ciri sejarah.

Ciri-Ciri Sejarah

Fakta Yang Tepat dan Benar


Contoh :

Sebab dan Akibat

Penting dan Bermakna

Contoh :

Contoh :

B3D1E2
Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah.
1. Lengkapkan jadual yang berikut :
Sumber Pertama
(sumber primer)

Sumber Kedua
(sumber sekunder)

Sumber

i)

Bentuk

iv)

ii)

Ciri-ciri

v)

iii)

Contoh

vi)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1
BAND 3

Nama :.................................................
Ting : ..................................................

Tarikh :......................................................
Guru :...

B3D1E3
Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji sejarah.

Kaedah Pengkajian Sejarah

Melalui .
Sumber dipilih dan

LISAN

Kaedah ...
Sumber di .
BERTULIS

Dapat maklumat tentang


Contoh ...
Berdasarkan kaedah .

ARKEOLOGI

Melalui proses ..
Dapat membuat .....

B3D1E4
Mengaplikasikan istilah / konsep masa dalam sejarah
1. Nyatakan istilah X, Y dan Z merujuk kepada tempoh masa dalam sejarah.

Istilah

Tempoh Masa

Jangka masa sepuluh tahun

Jangka masa seratus tahun

Jangka masa seribu tahun

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 3
Nama :.................................................
Ting : ..................................................

Tarikh :......................................................
Guru :...

B3D1E5
Memberi contoh kejayaan negara yang menjadi kebanggaan kita.

Sebelum Merdeka

Selepas Merdeka

1. Berdasarkan gambarajah di atas, jelaskan perkembangan negara Malaysia


selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
.........
.

.....
2. Nyatakan 3 contoh sikap yang menunjukkan anda bangga dan bertuah
menjadi warganegara Malaysia.
i)

....

ii)

....

iii)

....

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 3
Nama :.................................................
Ting : ..................................................

Tarikh :......................................................
Guru :...

B3D1E6
Mengamalkan unsur patriotisme
(Rujuk senarai semak pengamalan patriotism)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 5

Nama :.................................................
Ting : ..................................................

Tarikh :......................................................
Guru :...

B5D1E9
Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah (UP)

1. Senaraikan 3 faedah mempelajari sejarah.


Faedah Mempelajari Sejarah

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 4
Nama :.................................................

Tarikh :......................................................

Ting :

Guru

..................................................

:...

B4D1E1 Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Kemudian warnakan pada ruangan yang disediakan untuk
mengelaskan ciri-ciri di bawah kepada sumber sejarah yang tepat.

CIRI- CIRI SUMBER SEJARAH

Dikenali juga sebagai sumber sekunder.

Bahan dalam bentuk kertas, fosil,


___________________ dan
___________________.

Dikenali juga sebagai sumber primer.

SUMBER PERTAMA

SUMBER KEDUA

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sumber ini belum diolah dan


________________.

Bersifat asli dan ________________

Bahan diperoleh melalui pembacaan


bahan bertulis yang ditulis oleh
sejarawan atau _________________

Bahan yang telah diolah, _________ dan


disebar kepada umum.

Contoh bahan seperti, surat peribadi,


diari, manuskrip yang belum dicetak dan
________________

Contoh bahan seperti buku, majalah,


jurnal, ensiklopedia, dan _________

Sejarah
Tingkatan 1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

BAND 4
Nama :.................................................

Tarikh :......................................................

Ting :

Guru

..................................................

:...

B4D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah (KPS)

Berdasarkan gambar-gambar di bawah jawab soalan soalan yang berikutnya.

FOSIL
1. Nyatakan sumber sejarah bagi gambar di atas.

______________________________________________________________________________.

2. Berdasarkan jawapan soalan 1, nyatakan dua contoh bahan lain daripada sumber sejarah tersebut.
i______________________
iiiii-

_____________________

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah
Tingkatan 1

AKHBAR

3. Nyatakan sumber sejarah bagi gambar di atas.

______________________________________________________________________________

4. Berdasarkan jawapan soalan 3, nyatakan dua contoh bahan lain daripada sumber sejarah tersebut.
i______________________
ii-

_____________________

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah Tingkatan 1

BAND 4
Nama :.................................................

Tarikh :......................................................

Ting :

Guru

..................................................

:...

B4D1E3 Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam mengkaji sejarah (KPS)

Lengkapkan jadual di bawah untuk mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat.

Kaedah Pengkajian Sejarah

Kaedah Lisan

Sumber

Diperoleh melalui kaedah;


1.
2.
3.
4.

perbualan
_________
_________
_________

Ciri-ciri

1. berkait rapat dengan tradisi sastera


rakyat seperti ________, lagenda dan
________.
2. sejarawan memilih, __________ dan
______________.

Contoh bahan/ kaedah

Maklumat diperoleh melalui;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

televisyen
________
________
________
________
________

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Kaedah Bertulis

Kaedah Arkeologi

Diperoleh melalui sumber


yang ditulis, ________ dan

Sejarah Tingkatan 1

Dapat membantu sejarawan memperoleh


maklumat menganai sesuatu;

__________.

1.
2.
3.
4.
5.

kejadian
________
________
________
________

Maklumat diperoleh melalui


_______________.

1. dapat mengesahkan usia bahan-bahan


tinggalan sejarah seperti fosil, peralatan
logam, ____________, _____________
dan _____________.
2. dapat membuat tafsiran tentang budaya
___________ zaman lampau.

Sumber tercatat pada;


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kulit kayu
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Kaedah yang digunakan;


1. maritim
2. _________
3. _________

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah Tingkatan 1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah Tingkatan 1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Sejarah Tingkatan 1