Anda di halaman 1dari 45

Terapi pertuturan, yang dibantu oleh ahli patologi pertuturan, membantu seseorang memperbaiki kebolehannya berkomunikasi; ini termasuk

pertuturan, iaitu bagaimana bunyi dibentuk, dan bahasa, yang melibatkan pemahaman dan pemilihan perkataan yang sesuai. Bagaimana ia membantu Strok yang terjadi di sebelah kiri otak boleh menjejaskan kebolehan bertutur dan bahasa, di samping pergerakan di sebelah kanan tubuh. Matlamat utama terapi pertuturan adalah untuk memulihkan semula kebolehan mangsa berkomunikasi dengan tepat, dengan melatih bahagian-bahagian berikut: 1. Pertuturan seorang mangsa strok dengan masalah pertuturan mempunyai kesukaran membentuk bunyi yang dapat difahami orang lain. 2. Bahasa adalah penggunaan simbol, seperti perkataan, nombor atau gerak isyarat yang mempunyai makna. Seorang mangsa strok mungkin menghadapi kesukaran memahami atau memilih perkataan atau nombor atau gerak isyarat yang betul. 3. Kognisi (Pengamatan), atau kemahiran berfikir untuk berkomunikasi dengan tepat dengan orang lain, seorang mangsa strok perlu mampu menumpukan perhatian, dan menggunakan beberapa kemahiran berfikir. 4. Menelan seorang mangsa strok mungkin menghadapi kesukaran mengawal lidah dan menelan. Otot-otot lidah dan tekak adalah yang sama digunakan untuk membuat bunyi. Oleh itu, terapi yang membantu pertuturan juga boleh membantu kebolehan menelan.

Terapi Pertuturan(G 5.4) DEFINISI TERAPI PERTUTURAN

MASALAH PERTUTURAN YANG DIALAMI OLEH MURID BERKEPERLUAN KHAS Murid-murid berkeperluan khas mempunyai pelbagai masalah sama ada

ketidakupayaan, kecacatan, halangan atau rintangan untuk mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor. Mereka terdiri daripada pelbagai masalah dalam pembelajaran. Sehubungan itu, kaedah terapi dapat membantu muridmurid bermasalah pembelajaran mencapai perkembangan tersebut. Oleh yang demikian, setiap murid Pendidikan Khas yang mempunyai kelemahan, kecacatan, halangan atau rintangan tertentu yang mengganggu mereka menjalani kehidupan seharian atau pembelajaran harus melibatkan diri dalam terapi yang sesuai. Terdapat pelbagai jenis dan bentuk terapi yang boleh membantu mereka dalam setiap kekurangan tersebut. Sebagai contoh, jika murid berkenaan mempunyai masalah dalam pertuturan, dia boleh menjalani terapi pertuturan. Jika dia menghadapi masalah dalam pergerakan motor kasar atau halus (psikomotor), dia boleh didedahkan dengan terapi fisio atau cara kerja. Pelaksanaan kaedah terapi ke atas murid haruslah dilakukan oleh mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan seperti doktor atau pakar kesihatan.

Walaubagaimanapun, terdapat beberapa terapi yang boleh dijalankan sendiri oleh ibu bapa dan guru seperti terapi muzik, terapi seni, terapi pertuturan dan terapi pergerakan. Namun begitu, untuk menjalankan terapi tersebut, pihak berkenaan haruslah mendapatkan maklumat atau pengetahuan yang sesuai sama ada melalui pembacaan atau rujukan pada pakar.

TERAPI Sebenarnya terapi merupakan rawatan pemulihan ke atas pesakit yang pernah menghadapi sebarang penyakit atau kecederaan ( Kamus Perubatan Mosby, 2001). Ini bermaksud terapi sangat berkait rapat dengan rawatan yang membantu seseorang pulih semula dari kecederaan atau masalah yang dialami.

Bagaimanapun, di dalam konteks pendidikan pula, terapi adalah kaedah untuk membantu seseorang murid untuk bergerakbalas terhadap sesuatu aktiviti atau

kemahiran. Hal ini meliputi pelbagai kaedah yang digunakan oleh guru bagi membantu murid memberi tindak balas terhadap proses pembelajaran. PERTUTURAN Pertuturan adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat pertuturan (artikulasi). Menurut Kamarudin Hj. Husin (1987), pertuturan juga merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana bahasa manusia. Pertuturan juga boleh bermaksud bercakap , hasil daripada percakapan , apa yang dituturkan , bahasa sesuatu negara atau bangsa ataupun dialek tersendiri sesebuah wilayah atau tempat. TERAPI PERTUTURAN Terapi pertuturan adalah masalah dan gangguan pertuturan yang dihadapi oleh seseorang individu. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor fizikal atau mental. Contohnya, masalah fizikal kanak-kanak seperti sumbing. Selain itu, ia juga melibatkan aktiviti yang dijalankan untuk membantu individu yang bermasalah. Latihan atau intevensi yang dilaksanakan untuk meningkatkan semua aspek komunikasi seperti pengunaan bahasa isyarat dan simbol-simbol bergambar. Terapi pertuturan juga merupakan kaedah yang digunakan untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi. Ia bertujuan untuk membantu murid menghasilkan bunyi bunyi bahasa dan melatih muridmurid yang menghadapi masalah artikulasi melalui latihan asas tertentu. Sekiranya murid gagal membunyikan perkataan, guru boleh memulakan pengajaran dengan melakukan terapi terlebih dahulu. Kebiasaanya, guru akan memulakan latihan atau intevensi awal supaya dapat membantu murid. Antara contoh aktiviti terapi pertuturan yang boleh dilakukan oleh guru ialah latihan lisan, meniup belon, meniup kertas di atas air dan mengetap bibir.

KEPENTINGAN TERAPI PERTUTURAN(G 5.4) Terapi pertuturan merupakan salah satu aktivti yang membantu murid untuk mempunyai masalah dengan alat artikulasi mereka seperti gagap, sengau, sumbing dan sebagainya. Terdapat beberapa kepentingan terapi pertuturan ini, antaranya ialah, pertama melatih murid menguasai kemahiran tertentu. Sebagai contoh, jika terapi pertuturan dijalankan, kita dapat membantu murid menguasai kemahiran bertutur

khususnya. Murid akan dapat bertutur dengan lebih baik dari semasa ke semasa jika terapi ini terus dijalankan. Kedua, membantu murid menghasilkan bunyi bahasa. Hal ini bermaksud, terapi pertuturan ini dapat membantu murid mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa yang lebih bermakna. Kebanyakkan murid yang mengalami masalah pertuturan akan

mengeluarkan bunyi yang kurang difahami oleh orang lain. Dengan pelaksanaan terapi pertuturan, murid dapat menghasilkan bunyi bahasa yang lebih bermakna. Ketiga, meningkatkan kefungsian kognitif, emosi dan sosial. Hal ini bermaksud, terapi pertuturan ini dapat meningkatkan keyakinan murid untuk berhadapan dengan orang lain. Sebagai contoh, jika murid yang mengalami masalah pertuturan, sifat rendah diri mereka untuk bergaul dengan orang lain akan kurang. Apabila mereka dapat bertutur walaupun bukan sepenuhnya, tahap keyakinan mereka untuk bergaul dengan orang lain akan meningkat. Selain itu, tahap kognitif mereka juga akan meningkat daripada pengalaman bergaul denga orang lain. Keempat, meningkatkan tahap keupayaan murid. Hal ini bermaksud, tahap

keupayaan murid khususnya bertutur akan lebih meningkat. Sebagai contoh, apabila murid yang mengalami masalah pertuturan dapat bertutur, hal ini akan memberi kesan positif dalam diri murid termasuk tahap keupayaan murid dalam bidang lain seperti pelajaran.

Kelima, membantu dan merangsang pertuturan dan komunikasi. Hal ini bermaksud, terapi pertuturan ini dapat membantu merangsang alat-alat pertuturan murid dan meningkatkan tahap komunikasi murid-murid yang mengalami masalah

pertuturan. Sebagai contoh, apabila terapi pertuturan dilakukan, secara langsung alatalat pertuturan seperti mulut, lidah, gigi dan gusi akan bergerak dan bertindak balas antara satu sama lain. Hal ini akan membantu murid-murid bertutur dengan cara yang lebih baik dan berkesan. Selain itu, apabila murid-murid sudah mula menggunakan alat-alat pertuturan dengan betul, hal ini akan membantu murid-murid berkomunikasi dengan lebih baik. Keenam, membantu murid menyampaikan maklumat kepada individu lain. Hal ini bermaksud, terapi pertuturan ini dapat membantu murid-murid menyampaikan maklumat dengan betul kepada orang lain dan meluahkan perasaan mereka dengan cara yang betul. Sebagai contoh, apabila murid-murid bermasalah pertuturan sudah mula pandai bertutur, mereka akan meluahkan perasaan mereka dengan orang yang bersesuaian. Apabila mereka mahu makan, mereka akan beritahu dan tidak terus mencapai makanan yang mereka mahu. Ketujuh, membantu meningkatkan kemahiran sosial. Hal ini bermaksud, terapi pertuturan ini akan meningkatkan kemahiran sosial murid-murid. Murid-murid akan tahu kemahiran sosial dengan lebih baik. Sebagai contoh, mereka akan tahu cara untuk bercakap pada tempat dan situasi yang sesuai. Hal ini juga bermaksud, mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan mudah dan lebih baik apabila bergaul dengan orang lain. Kelapan, memperbaiki kualiti hidup dan keyakinan diri. Hal ini bermaksud, muridmurid akan dapat meingkatkan diri dalam hidup dan dan dalam pergaulan apabila terapi pertuturan ini berkesan. Sebagai contoh, apabila mereka dapat bertutur dengan lebih baik, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan pada tahap yang lebih tinggi akan wujud dan keyakinan mereka

ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN DALAM TERAPI PERTUTURAN

Alat

terapi

pertuturan

diberikan

kepada

individu

yang

mengalami

masalah

ketidakupayaan bertutur atau mengeluarkan suara dengan baik seperti berikut:


i) Kecelaruan perkembangan bahasa iiK0ecelaruan bahasa perolehan Kecelaruan bunyi pertuturan Masalah pendengaran Kecelaruan suara Kecelaruan resonan/ sengau Kecelaruan kelancaran pertuturan Masalah penelanan dewasa/ kanak-kanak (Dysphagia) Kecelaruan deglutasi (feeding)

Antara alat-alat terapi yang biasanya digunakan sebagai terapi pertuturan ini ialah:

Wisel

Bola ping pong Straw Peniup hari jadi Lilin Kertas

Wisel

Straw

Peniup hari jadi(paper blower)

bola ping pong

Lilin

Kertas

Alat-alat berikut digunakan dengan cara murid membuat aktiviti meniup alat-alat menggunakan mulut bagi melatih pergerakan dan keupayaan mulut mereka. Antara aktiviti terapi yang boleh dilakukan menggunakan alat-alat berikut ialah:

Meniup belon dan wisel serta peniup hari jadi


Meniup lilin yang dinyalakan api Meniup bola ping pong dalam bekas berisi air Meniup straw di dalam cawan yang berisi air Meniup kertas di dalam air. Meniup kertas untuk mengeluarkan bunyi seperti wisel. Menyedut air menggunakan straw.

Selain itu, banyak alternatif moden yang boleh digunakan untuk mengurangkan atau merawat masalah pertuturan kanak-kanak. Alat-alat bantuan pertuturan ini

kebiasaannya disediakan oleh pakar pertuturan di hospital tertentu. Antaranya alat terapi dan kaedah yang digunakan ialah:

1.

Penilaian awal bahasa dan pertuturan.

Penilaian ini merupakan penilaian asas bagi kanak-kanak yang bermasalah pertuturan dan bahasa. 2. Set kemahiran mendengar dan bertutur.

Set ini menggunakan alat permainan dan bahan bantu mengajar yang mengandungi langkah-langkah untuk membantu kanak-kanak bermasalah dalam mendengar dan bertutur. 3. Buku membaca dengan kaedah S.I (dengan latihan).

Teknik membaca dengan latihan yang sesuai digunakan oleh kanak-kanak yang mempunyai perkembangan bahasa yang lewat. 4. Kad imbas berlamina.

Kad imbas berlamina yang menggunakan gambar-gambar objek di sekeliling kanakkanak bagi merangsang keupayaan bertutur mereka. 5. CD clipart.

Gambar objek dan kata kerja yang disedikan dalam bentuk JPEG boleh digunakan untuk menarik minat kanak-kanak dalam pertuturan. 6. Kad imbas kaedah S.I.

Merupakan kad imbas yang bersaiz kecil dan dilaminakan supaya tidak mudah rosak dan mudah dibawa ke mana sahaja bertujuan sebagai latihan sebutan dan bacaan kanak-kanak pada bila-bila masa dan tempat. 7. Sticker pelbagai warna dan karektor.

Digunakan sebagai ganjaran dalam pembelajaran. 8. Aktiviti kraf.

Menggunakan pelbagai alatan seperti kain, kertas warna, butang, manik, tali manik, mata, dawai bunga, gunting pelbagai corak, gam, jarum dan benang bertujuan menggalakkan kanak-kanak sebut dan sentuh. 9. Hand puppet.

Puppet yang mulut dan tangannya boleh digerakkan untuk merangsang keinginan kanak-kanak untuk bertutur. 10. Finger puppet. Menggunakan puppet jari dengan watak haiwan untuk membantu merangsang pertuturan. 11. Perisian Dr Speech. Merupakan latihan dalam perisian komputer yang berbentuk interaktif, tersusun dan mudah digunakan bagi membantu pengeluaran dan pengawalan suara. 12. Perisian nasal view. Latihan yang digunakan untuk penilaian dan terapi kanak-kanak yang mengalami masalah sengau dalam pertuturan. 13. Five. Alat pengurut berbateri dengan tekstur berbeza digunakan di kawasan sekitar luar mulut bagi kanak-kanak hiposensitif. 14. Echo Microphone. Mikrofon yang menghasilkan gema apabila bercakap melaluinya. Alat ini dapat menggalakkan kanak-kanak mengeluarkan suara.

Cara pelaksanaan terapi pertuturan

Melakukan Latihan Senaman Muka 1. a. b. c. d. 2. a. b. c. d. 3. a. 4. Lidah Gerakkan lidah ke atas Gerakkan lidah ke bawah Gerakkan lidah ke kanan Gerakkan lidah ke kiri Mulut Buka mulut seluas mungkin Tutup mulut Buka dan tutup dengan pelahan-pelahan Buka dan tutup mulut dari pelahan semakin laju. Muka Meniru riak muka berdasarkan gambar atau arahan. Kunyah

Kawalan pernafasan Cara pernafasan menggunakan perut

Tarik nafas kemudian tahan dan hembus Tarik nafas ikut hidung atau mulut dan hembus melalui hidung atau mulut. Latihan hembus kertas Hembus bola kertas ke arah gol Minum,sedut dan buat buih air menggunakan straw Tiup buih-buih Meniup peralatan muzik atau peralatan yang mengeluarkan bunyi Tiup wisel mengikut rentak Tiup belon mengikut tahap kesukaran

Kawalan suara Letak tangan di hadapan mulut Letak belakang tangan di bahagian leher Sebut fonem /a/i/u/ dalam masa 5 saat/10 saat/ 15 saat/ 20 saat.

Cara pelaksanaan pada tahap pra-pertuturan Pandang mata Letakkan permainan berdekatan dengan mata klien. Ia bertujuan agar klien

melihat ke arah guru. Jika klien tidak memberikan perhatian, berhenti dan panggil namanya sebelum memulakan aktiviti.

Hentikan aktiviti sebelum klien kepenatan dan berikan ganjaran jika berjaya.

Vokalisasi Bermain dengan bunyi vokal untuk melatih pergerakan otot mulut yang

berkaitan dengan pertuturan. Apabila klien mengeluarkan bunyi , ulang semula penghasilan bunyi tersebut

atau memanjangkan bunyi tersebut sehingga menjadi satu perkataan. Pengendali terapi harus menggunakan nada yang berbeza supaya dapat

menarik minat klien untuk meniru.

Kekangan atau halangan dalam menjalankan terapi pertuturan Halangan tersebut boleh dibahagikan kepada beberapa faktor. 1. a. Guru Guru pendidikan mempunyai pengetahuan yang cetek mengenai terapi pertuturan

dan tidak biasa melakukan terapi pertuturan semasa masa terapi untuk murid pendidikan khas. b. Guru malas untuk menjalankan terapi pertuturan sebaliknya menyerahkan tugas

tersebut kepada ibu bapa untuk dirujuk kepada pakar terapi. c. Guru tidak berminat untuk menjalankan aktiviti terapi pertuturan dan menjalankan

terapi lain sewaktu masa terapi. 2. a. Bahan Ketiadaan bahan yang sesuai dengan murid boleh menganggu proses terapi

pertuturan. b. Penggunaan bahan bantu untuk terapi tidak mencukupi dengan bilangan murid

atau bahan yang mudah rosak.

3. a. b.

Peruntukkan masa Peruntukkan masa untuk proses terapi pertuturan yang tidak mencukupi. Terdapat pelbagai murid yang memerlukan peruntukkan masa yang berbeza untuk

sesuatu aktiviti terapi pertuturan menyukarkan guru untuk mengendalikan proses terapi pertuturan. (terdapat murid yang berasa bosan menunggu giliran atau menunggu untuk ke tahap seterusnya kerana terdapat murid yang masih memerlukan masa yang lama untuk sesuatu melaksanakan sesuatu aktiviti terapi pertuturan). 4. a. Sokongan ibu bapa Ibu bapa tidak mahu memberikan kerjasama untuk meneruskan terapi pertuturan

dirumah sebaliknyan menyerahkan sepenuhnya kepada guru untuk menjalankan terapi pertuturan. b. Ibu bapa tiada masa untuk melaksanakan terapi pertuturan yang diajarkan oleh

guru supaya dijalankan kepada anak-anak mereka semasa berada dirumah. 5. a. b. Tingkah laku Terdapat murid yang tidak mahu mengikuti aktiviti dalam terapi pertuturan. Murid mempunyai tingkah laku yang disruptif dan disruktif semasa proses terapi

pertuturan. c. Tidak mahu mengikuti arahan daripada guru atau ahli terapi.

Cadangan Terapi Pertuturan

Terapi pertuturan akan memberi kesan dengan cepat apabila keyakinan murid-murid pendidikan khas untuk bertutur itu meningkat. Oleh itu sokongan dan galakan daripada semua pihak perlu ada agar murid-murid pendidikan khas merasa dihargai dan tidak dipinggirkan. Setiap usaha mereka perlu dihargai dan bukannya dipandang rendah walaupun objektif yang ditetapkan itu gagal dicapai

Guru merupakan individu yang paling dekat dengan Murid-murid khas semasa di sekolah. Guru perlu memantau dan merekod tahap kebolehan pertuturan setiap murid. Sekiranya ada murid yang menunjukkan masalah lewat pertuturan,guru perlu mengambil langkah intervensi dengan kadar segera.Oleh itu guru perlu memantau perkembangan pertuturan murid. Hal ini penting untuk menjamin keberkesanan terapi pertuturan yang dijalankan dan tindakan susulan yang bakal diambil berdasarkan pencapaian murid. Guru juga perlu sentiasa bersedia dengan pelbagai kaedah terapi kerana setiap murid bermasalah pertuturan memerlukan pendekatan yang berbeza.

Ibu bapa perlu sentiasa bercakap dengan anak istimewa mereka. Semakin kerap perbualan dan pertuturan berlaku,semakin banyak input dan perbendaharaan kata yang didengar dan dikuasai oleh anak mereka. Kanak-kanak istimewa ini memerlukan lebih banyak perhatian dan kasih sayang daripada semua orang. Oleh itu, ibu bapa perlu mendengar setiap perkataan yang diluahkan dan jangan memperkecilkan kanak-kanak bermasalah pertuturan ini kerana hal ini akan melemahkan semangatnya.

Persepsi negatif masyarakat terhadap murid-murid pendidikan khas yang mengalami masalah pertuturan dan komunikasi ialah perkara biasa. Masyarakat perlu mempunyai pengetahuan dan kesedaran akan hak murid-murid pendidikan khas ini untuk belajar bertutur dan bercakap seperti manusia normal. Murid-murid masalah pertuturan tidak sepatutnya dipinggirkan dan dilayan seperti orang asing. Mereka perlu dihargai agar mereka lebih yakin dan tidak malu untuk berkomunikasi

Kempen kesedaran,seminar,taklimat mengenai masalah pertuturan yang dihadapi oleh murid-murid bermasalah pertuturan perlu diadakan dengan lebih kerap lagi. Masih ramai lagi golongan masyarakat yang tidak mengetahui akan kesedaran untuk membantu golongan murid-murid bermasalah pertuturan ini. Masyarakat terus berprasangka dan melabel murid-murid bermasalah komunikasi ini dengan pelbagai label negatif. Media massa juga perlu memainkan peranan penting dalam menyebarkan bahan-bahan ilmiah mengenai masalah pertuturan yang dihadapi oleh kanakkanak.Blog,laman web dan laman social juga boleh dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan mesej mengenai masalah pertuturan dalam kalangan kanak-kanak dan bagaimana kita dapat membantu mereka.

KESIMPULAN TERAPI PERTUTURAN

Program terapi pertuturan merupakan satu program yang penting bagi membantu kanak-kanak bermasalah pertuturan dan komunikasi untuk bertutur. Guru pendidikan khas perlu didedahkan proses mendapatkan perkhidmatan,proses pengesanan awal, pengetahuan asas terapi pertuturan agar langkah-langkah yang perlu diambil bersesuaian dengan keperluan murid. Guru memainkan peranan penting mengesan sebarang masalah komunikasi dalam kalangan muridnya. Guru perlu menjalankan ujian diagnostik bagi mengenalpasti tahap dan kebolehan murid untuk berkomunikasi.

Pemantauan secara berterusan oleh guru terhadap perkembangan komunikasi murid bertujuan untuk mengetahui tahap murid dan mengenalpasti keperluan murid. Guru atau pakar terapi pertuturan akan melakukan program-program terapi secara bersistem dan berjadual, justeru,data-data perkembangan pertuturan dan komunikasi murid sentiasa diperlukan. Guru juga perlu bersedia melakukan inovasi dan teknik memberi terapi kepada kanak-kanak bermasalah pertuturan yang memerlukan perhatian lebih bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran bertutur sedikit demi sedikit.

Murid-murid bermasalah komunikasi dan pertuturan perlu dibantu. Persekitaran muridmurid khas juga menjadi faktor penting yang membantu perkembangan

mereka. Guru,ibubapa, dan masyarakat perlu memastikan murid-murid ini sentiasa bertutur dan melibatkan diri dalam pertuturan walaupun cara mereka bertutur itu tidak betul.

Penyebaran maklumat mengenai terapi pertuturan dalam media massa seperti media cetak dan media elektronik membantu masyarakat amnya dan ibubapa khususnya yang mempunyai kanak-kanak bermasalah pertuturan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya membantu anak mereka sebelum terlambat. Seminar-seminar dan kursuskursus diadakan bagi membantu ibubapa menimba ilmu tentang bagaimana masalah pertuturan anak mereka dapat diatasi

Definisi Terapi Pertuturan Kamarudin Hj Husin (1987) menyatakan bahawa pertuturan ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat pertuturan (artikulator). Ia juga merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana bahasa manusia. Pertuturan juga boleh bermaksud bercakap, hasil daripada percakapan, apa yang dituturkan, bahasa sesuatu negara atau bangsa ataupun dialek tersendiri sesebuah wilayah atau tempat. Terapi pertuturan adalah masalah dan gangguan pertuturan yangdihadapi oleh seseorang individu. Terapi pertuturan juga adalah kaedah yang digunakan untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi. Menurut Encyclopedia Britannica terapi pertuturan ialah satu rawatan untuk memperbaiki kecacatan pertuturan. Ia mungkin berpunca dari otak, telinga, sepanjang peti suara yang menjejaskan suara, alat artikulasi, perkembangan dan kesukaran bercakap selepas penguasaan bahasa. Terapi pertuturan dilakukan adalah untuk membantu seseorang menguasai pertuturan atau komunikasi dengan lebih baik. Kepentingan Terapi Pertuturan melatih murid menguasai kemahiran tertentu membantu murid menghasilkan bunyi-bunyi bahasa meningkatkan kefungsian kognitif, emosi dan sosial individu meningkatkan tahap keupayaan murid. Dilakukan kepada Kanak-kanak lewat pertuturan Bibir atau lelangit sumbing Kanak-kanak dengan masalah pertuturan khusus Gagap atau sengau Pesakit stroke Punca masalah Masalah pendengaran Lewat perkembangan Otot lisan lemah Kecacatan masa lahir Masalah pernafasan Kecederaan otak Masalah dalam proses penelan makanan Strategi pemulihan Aktiviti intervensi bahasa Terapi artikulasi Terapi motor lisan

Aktiviti yang boleh dilakukan Menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke kiri an ke kanan Membunyikan vokal dengan panjang Aktiviti senaman muka dan mulut (menguap, mengunyah) Meniup belon Tiup bola ping pong dalam bekas berisi air

Terapi Pertuturan Definisi terapi pertuturan Terapi pertuturan yang dibantu oleh ahli patologi pertuturan, membantu seseorang me mperbaikikebolehannya berkomunikasi; ini termasuk pertuturan, iaitu bagaimana bunyi dibentuk, danbahasa, yang melibatkan pemahaman dan pemilihan perkataan yang sesuai.

Bagaimana ia membantu ? Strok yang terjadi di sebelah kiri otak boleh menjejaskan kebolehan bertutur dan bahas a, di sampingpergerakan di sebelah kanan tubuh.

Matlamat utama terapi pertuturan Pertuturan seorang mangsa strok dengan masalah pertuturan mempunyai kesukaran membentuk bunyiyang dapat difahami orang lain.

Bahasa adalah penggunaan simbol, seperti perkataan, nombor atau gerak isyarat yang mempu nyaimakna. Seorang mangsa strok mungkin menghadapi kesukaran memahami atau m emilih perkataanatau nombor atau gerak isyarat yang betul. Kognisi (Pengamatan), atau kemahiran berfikir untuk berkomunikasi dengan tepat dengan orang lain,seorang mangsa strok perlu ma mpu menumpukan perhatian, dan menggunakan beberapakemahiran berfikir.

Menelan seorang mangsa strok mungkin menghadapi kesukaran mengawal lidah dan menelan. Ototototlidah dan tekak adalah yang sama digunakan untuk membuat bunyi. Oleh itu, terapi yang membantupertuturan juga boleh membantu kebolehan menelan.

LATIHAN SENAMAN MUKA, KAWALAN PERNAFASAN & SUARA Periksa Struktur Dan Fungsi Alat-alat Pertuturan: 1.Muka 2.Hidung 3.Mulut 4.Bibir 5.Gigi 6.Lidah 7. Lelangit keras 8.Anak tekak

KAWALAN PERNAFASAN Cara pernafasan-menggunakan bahu,dada atau perut.Yang sesuai perut Tarik nafas-tahan 5/10/15/20 s-hembus Tarik nafas ikut hidung atau mulut dan hembus nafas ikut hidung/mulut 2 kali Hembus bulu ayam/percikan kertas Hembus bola kertas ke arah gol Minum, sedut dan buat buih air menggunakan straw. Tiub bubbles Tiup alat yang mengeluarkan bunyi mengikut tahap kesusahan Tiup wisel mengikut rentak-1,2,1 1 2 Tiup belon mengikut tahap kesusahan

KAWALAN SUARA Letakkan tangan di hadapan mulut Letakkan belakang tangan di bahagian leher Sebut fonem di bawah-5, 10, 15, 20 saat /a/ /i/ /u/

LATIHAN SUPRASEGMENTAL

Rentak 1 1 1 1/ 1 2 1 2/ 1 2 3 1 2 3 Nyanyi vokal sahajamana kucing Nada kuat dan perlahan Nada panjang dan pendek Panjang/pendek-/o/ /u/ /a/ /i/ Nyanyi vokal panjang pendek Nada tinggi dan rendah Low/mid/hi a a a a / a a a a

LATIHAN SUPRASEGMENTAL Nyanyi vokal+panjang & pendek + tinggi & rendah Nada campur aai eoia aoa Berulangan pa pa pa..ta ta ta, ka ka ka Pa ta, pa ta,ta ka,ta ka, pa ta ka Nyanyi vokal + konsonan (panjang,pendek + tinggi,rendah) Nyanyi ikut tempo biasa

LATIHAN PENDENGARAN MENGESAN BUNYI Membezakan samada suasana persekitaran ada bunyi atau tidak Menggunakan puzzle, kiub yang boleh dimasuk/disuaikan. Galakkan tunggu, pandang mata dan ambil giliran.

Mengesan bunyi Kondisikan Letakkan kiub/puzzle dekat telinga,-sebut bunyi 6 letak/masukkan kiub/puzzle ke dalam bekasnya. Ulang proses yang sehingga subjek faham. Mengesan bunyi 6 Ling -/a/ /i/ /u/ /m/ /s/ /sy/ Peringkat seterusnya bertukar bunyi Ling kepada bunyi-bunyi binatang. Ketuk alat muzik.meja (1 2 3 4 Ling, -

5) dan minta subjek dengar serta ulang ketukan mengikut bilangan yangdibuat

MEMBEZAKAN BUNYI Membezakan bunyi Bunyi binatang/kenderaan/benda yang mengeluarkan bunyi. Cth.ayam kucing Nama ahli keluarga/anggota badan/binatang/tumbuhan/benda persekitaran (1s/kata) bas, jam,pen,bom 1-2 s/kata mata, ibu dan ayah 1-3 s/kata kereta, kerusi,kelapa 1-4 s/kata matahari, serigala

MENGENALPASTI BUNYI Memahami bahawa setiap bunyi membawa maksud tertentu.

Sudah mengenal objek yang diminta dan memahami arahan ringkas. Menggunakan 4 hingga 8 benda maujud/gambar 1. Bunyi binatang/kenderaan/benda yang mengeluarkan bunyi.Cth.miaw,kok kok 2. Nama ahli keluarga/tumbuhan/benda persekitaran/anggota tubuh(1-2 s/kata) 3. sda- (1-3 s/kata)-telefon 4. sda- (1-4 s/kata)-pembaris,matahari 5. Benda yang mempunyai 2 perkataan/frasa Cth: surat khabar,cermin mata, baju kotor, pen biru, bola kecil dll.

MEMAHAMI BUNYI Kanakkanak berkebolehan untuk memahami apa yang ibu dan bapa cakap dalam ayat yang l engkap. Masih boleh menggunakan gambar/benda. Galakkan subjek mendengar,faham dan letak, tunjuk, tulis atau melakukan: 1.Arahan mudah (1 hingga 2 kritikal elemen) 2.Memahami ayat mudah (3 perkataan) Arahan kompleks (3-5 kritikal elemen) 3.Memahamai ayat tanya dan soal jawab yang mudah. 4.Bermain telefon rosak menggunakan kaedah dengar dan tulis 5.Memahami cerita pendek. Mendengar cerita dan bercerita kembali.

LATIHAN PRA PERTUTURAN 1.Pandangan Mata: letakkan permainan berdekatan mata anda. Tujuan supaya subjek melihat ke arah guru Jika tidak beri perhatian,berhenti dan panggil namanya sebelum mula aktiviti. Berhenti sebelum subjek penat dan beri ganjaran kepada yang berjaya.

PANDANGAN MATA Bermain dengan kapal terbang secara beransur k/terbang berdekatan dgn muka Bermain dengan topeng mukalukis dan warna topeng,pakai topeng dan memandang ke arah muka anda. Bermain puzzleletakkan puzzle dekat mata anda,subjek lihat bagi puzzle,berikan nya puzzle.. akhirnyas ubjek akan melihat ke muka guru.

TUMPUAN PERHATIAN Tumpuan kanak-kanak pendek. Tumpuan perhatian yang panjang diperlukan terhadap sesuatu aktiviti untuk memaham i bahasa.

Pelbagaikan aktiviti dan sentiasa berusaha menarik perhatian subjek. Contoh:meniub belon,lepas dan kejar belon,lukis gambar atas belon,pukul belon, rasa udara yang keluardari belon.

MENIRU Meniru merupakan proses awal kanakkanak memahami seuatu perbuatan atau pertuturan yangbermakna. Kanakkanak meniru gerak mulut,lidah, bibir dan suaranya supaya sama dengan sebutan ibun ya. (mama,bye-bye) Permainan yang menggalakkan meniru sangat berguna jika subjek belum bertutur

AMBIL GILIRAN Kemahiran mengambil giliran diperlukan dalam komunikasi,seorang bertutur dan seora ng lagi mendengardan tunggu gilirannya sehingga kawannnya berhenti Biar seorang saja memberi arahan, perkataan yang ringkas 2/3 perkataan yang tepat p enggunaannya. Beri masa kepada subjek untuk memahami aktiviti dan buat secara teratur

BERMAIN DENGAN BETUL Bermain asas pemerolehan bahasa,pemikiran dan imaginasi.

Kemahiran bermain yang bergunabermain dengan deria(sentuh & lihat),bermain alat permainan yangperlukan imaginasi s eperti set makan,rumah,set doktor, bermain sembunyi dan cari. Anda boleh menggabungkan kemahiran prapertuturan ketika bermain dengan subjek.

VOKALISASI Bermain dengan bunyi vokal untuk melatih pergerakan otot oral yang berkaitan dengan pertuturan. Bila subjek buat bunyi, guru ulang semula bunyinya itu atau memanjangkan bunyi itu kepadaperkataan/ayat. Guru boleh membuat suara menjadi lebih menarik dgn menaik dan menurunkan nada / menguat danmemperlahankan suara.

LATIHAN PERTUTURAN Bunyi binatang/kenderaan/benda persekitaran( 2 bunyi). Latihan boleh dimulakan bila subjekmempunyai kemahiran prakomunikasi dan membezakan bunyi. Bunyi binatang/kenderaan/benda persekitaran 2-5 bunyi. Latihan membeza,mengenalpasti,memahami dan membunyikan vokal /a/ /i/ /u/ /o/ Beza,kenalpasti,memahami dan membunyi vokal /a/ /i/ /u/ /o/ /e/ /ao/ Kenalpasti,memahami dan menyambung bunyi vokal (diftong) 2-5 gabungan vokal Membaca dengan menyebut bunyi vokal 1-

Menyanyi menggunakan bunyi vokal dengan nada panjang pendek Pengenalan konsonan mudah y,w,h,l,b,p Membeza fonem bersuara dan tidak bersuara, kenalpasti kedudukan dan cara pengha silan sesuatufonem. Latihan cara penghasilan fonem konsonan pertengahan t,d,f,v,c,j,s,z. Konsonan lanjutan k,g,r,m,n,ny,ng Latihan membaca hanya sebut bunyi vokal dan konsonan dengan jelas ikut sukukata Tingkatkan kosa kata Faham dan hafal ayat tanya dan jawab Tingkatkan motivasi bertutur dan mendengar

Terapi Pertuturan Terapi pertuturan merupakan terapi yang fokus kepada masalah pertuturan dan masalah komunikasi verbal serta masalah kesukaran menelan. Masalah pertuturan merujuk kepada masalah-masalah yang menghalang penghasilan suara seseorang dan juga penggabungan suara untuk menghasilkan kata atau frasa yang bermakna dan boleh difahami. Manakala, masalah komunikasi verbal pula merujuk kepada kesukaran untuk memahami percakapan seseorang dan memberi respon kepadanya. Masalah kesukaran menelan merangkumi masalah untuk makan dan minum serta

ketidakupayaan mengelak air liur daripada meleleh keluar.

Terapi pertuturan dapat membantu mereka pada pelbagai peringkat umur yang mengalami masalah yang berkaitan dengan pertuturan, komunikasi verbal dan kesukaran menelan. Ia termasuklah bayi yang sukar disuap; kanak-kanak dan orang dewasa yang mengalami kesukaran untuk menelan atau makan dan minum; individuindividu yang mengalami masalah pertuturan dan komunikasi akibat daripada perkembangan lewat, kecederaan otak, masalah pendengaran, perkembangan kemahiran komunikasi dan bahasa yang lewat, palsi serebrum dan masalah pembelajaran; orang dewasa yang mengalami strok, kanser pada kepala, leher atau kerongkong, masalah kesihatan mental dan sebagainya.

Terapi pertuturan akan membantu individu-individu palsi serebrum mengawal otot-otot pada mulut, lelangit dan kerongkong dengan lebih baik supaya dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran untuk bertutur, berkomunikasi secara verbal dan menelan. Mereka akan diberi pelbagai aktiviti yang dapat merangsang penggunaan, menguatkan dan meningkatkan koordinasi pergerakan otot-otot tesebut seperti mengurut otot-otot tersebut; melakukan pergerakan lidah dan rahang mulut; melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pernafasan seperti bernafas panjang, menahan nafas lalu melepasnya perlahan-lahan; meniup dan sebagainya.

Terapi pertuturan akan membantu bayi palsi serebrum untuk menghisap susu atau air dan menelannya. Seterusnya, ia akan membantu bayi, kanak-kanak dan mungkin juga individu palsi serebrum yang telah besar mempelajari kemahiran-kemahiran meminum dengan menggunakan penyedut; meminum dari cawan atau gelas; menggigit, mengunyah dan menelan pelbagai jenis makanan dari tekstur lembut hingga keras seperti bubur, nasi, biskut, buah-buahan dan sebagainya. Terapi ini juga akan membantu mereka untuk menelan air liur atau memastikan air liur tidak dileleh keluar daripada mulut.

Dalam terapi pertuturan, individu-individu palsi serebrum akan mempelajari kemahirankemahiran untuk bertutur. Dalam proses mempelajari kemahiran bertutur, mereka akan diajar untuk membunyikan bunyi sesuatu binatang, kenderaan atau benda-benda lain seperti bunyi ayam, enjin kereta, keretapi, bunyi hon, jam, loceng dan sebagainya. Mereka akan diajar menamakan huruf-huruf; membunyikan sesuatu huruf seperti aaa..., sss.... dan kr....; dan menyebut sesuatu sukukata, perkataan, frasa dan kemudiannya ayat. Bagi mereka yang kecil, mereka biasanya akan diajar melalui permainan simbolik. Bagi mereka yang lebih besar pula, mereka akan diajar melalui pembacaan. Mereka akan belajar pergerakan mulut yang diperlukan untuk menyebut sesuatu dengan meneliti pergerakan mulut jurupulih ketika menyebut sesuatu dan adakalanya merasai pergerakan kerongkong jurupulih atau angin yang dikeluarkannya semasa menyebut sesuatu. Kemudiannya, mereka akan cuba menyebutnya. Mereka akan terus belajar dan berlatih sehingga dapat menyebut dengan sejelas yang mungkin secara konsisten.

Dalam masa yang sama, mereka juga akan belajar berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Mereka akan dibimbing untuk menceritakan apa yang sedang berlaku dalam permainan simbolik atau apa yang kelihatan dalam sesuatu gambar yang diberi, menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan diri mereka dan menjawab soalansoalan yang ditanya jurupulih. Mereka terutamanya yang mengalami sedikit masalah pendengaran akan dibimbing untuk mengasah kemahiran-kemahiran mendengar yang penting untuk berkomunikasi. Bagi mereka yang tidak berupaya untuk bercakap atau berkomunikasi secara verbal, mereka akan diajar berkomunikasi melalui cara-cara lain khususnya melalui penggunaan makaton atau carta komunikasi. Mereka mungkin juga akan dibimbing untuk menulis atau menaip sesuatu perkataan, frasa, ayat atau perengan.

Secara tidak langsung, terapi pertuturan juga akan membantu perkembangan bahasa seseorang. Mereka akan mempelajari perkataan-perkataan baru dan pembentukan frasa, ayat serta perengan.

Kelas Terapi Pertuturan Bilik terapi pertuturan amat relevan untuk kegunaan golongan cacat pendengaran. Bilik yang memerlukan kos agak tinggi ini amatlah penting terutama pada peringkat intervensi awal kanak-kanak mendengar kerana mengurangkan kadar gangguan bunyi luar yang bising yang boleh menyakitkan pendengaran mereka. Ini membuatkan ada di antara mereka yang tidak suka memakai alat pendengaran tersebut. Di bilik terapi ini pelatih akan diajar menggunakan alat bantu dengar seoptima yang mungkin. Mereka dilatih mendengar suara guru sahaja tanpa gangguan bunyi yang lain. Sekiranya kanak-kanak yang tidak diberikan terapi, bermungkinan besar kanak-kanak ini mengalami kesukaran untuk belajar, mendengar dan memahami pertuturan bahasa.Pakar terapi Pertuturan-Bahasa yang bertauliah untuk

mendiangnosis, membuat perancangan rehabilitasi, menjalankan terapi, memberi konsultasi dan nasihat berkaitan pertuturan, bahasa dan komunikasi. Untuk mendapatkan khidmat pakar terapi luar amatlah mahal dan bayaran dibuat berdasarkan masa terapi. Walau pun terdapat klinik terapi pertuturan milik kerajaan/swasta namun sesi diberikan mengikut giliran. Jika bernasib baik dapat seminggu sekali dan ada pula yang terpaksa menunggu berbulan-bulan.

Penglibatan patologis pertuturan-bahasa dalam proses rehabilitasi kanak-kanak bermasalah pendengaran tidak hanya terhad kepada pelatih sahaja. Para petugas juga akan dilatih supaya pelatih akan mendapat terapi yang berterusan. Begitu juga dengan penglibatan ibubapa amatlah penting juga tidak kurang pentingnya bagi meneruskan terapi di rumah masing-masing.

Dengan adanya bilik terapi ini, ianya dapat meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur pelatih di pusat ini. Selain itu, ia adalah satu strategi awal bagi memperkasakan pendengaran. kemahiran bertutur dan berbahasa golongan bermasalah

TERAPI PERTUTURAN Rawatan yang diaplikasikan untuk memperbaiki masalah pertuturan yang mungkin berpunca daripada kecacatan atau gangguan daripada otak, telinga, peti suara dan alat pertuturan lain.

Masalah ini akan menyebabkan melewatkan atau kesukaran percakapan dalam berbahasa.

Terapi akan membantu kanak-kanak mengawal otot-otot mulut, lelangit dan kerongkong dengan lebih baik sekali gus memperbaiki penguasaan kemahiran bertutur masing-masing.

Terapi turut meransang kanak-kanak melakukan koordinasi pergerakan pada otot-otot seperti melakukan pergerakan lidah dan rahang.

Aktiviti pernafasan panjang, menahan nafas dan melepaskan

secara perlahan-lahan, meniup belon, straw dan sebagainya juga merupakan antara terapi pertuturan yang popular.

sumber

daripada

Pn.

Radin

Mas

HBM

& duniacp )

Terapi oleh ibu

pertuturan bukan bapa dan sahaja

adalah pakar

penting terapi juga tidak perlu berlaku

dan dan

harus guru-guru,

dikuasai malah

masyarakat ini, agar

mempunyai kepincangan

pengetahuan sekiranya

tentang

perkara

berhadapan dengan masalah pertuturan anak-anak kelak..

Kenangan Amali Terapi 28072011 Pra-Sekolah IPTek, Jln. Yaacob Latif

sesi suai kenal kepada aktiviti terapi

terapi meniup belon

terapi meniup lilin dari pelbagai jarak

bacaan pemintal lidah ( cth. : Jamal jolok jambu jumpa jepun... )

terapi

catan

menggunakan

tiupan

straw

Amali terapi ini telah dijalankan dengan kerjasama Jabatan Ilmu Pendidikan dan Jabatan Pengajian Melayu. Usaha murni ini bertujuan memberikan

peluang kepada para guru pelatih mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mendapat pengalaman berhadapan dengan bermacam situasi dan

masalah yang dihadapi kanak-kanak apabila berada di sekolah kelak.

PANDUAN KEMAHIRAN LISAN UNTUK ANAK-ANAK BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak

bermasalah

pembelajaran

sering

menghadapi

masalah

pertuturan ketika berkomunikasi dengan orang lain.Masalah lisan yang dihadapi oleh mereka adalah berbeza-beza mengikut kategori masalah mereka seperti Autisme, Sindrom Down, Kerencatan Akal, Serebral Palsi, Masalah Komunikasi dan Aphasia.

Kategori

Murid

Masalah Masalah Lisan

Pembelajaran a) Pengulangan Autisme b) Pelat c) Penggantian konsonan

a) Penguguran konsonan Sindrom Down b) Penggantian konsonan c) Pertuturan talk) kanak-kanak(baby

a) Pengguguran Kerencatan Akal pergi -/pei/

konsonan

cth:

b) Sebut tidak jelas c) Tidak lancar

Masalah Kominikasi a) Pengguguran konsonan Serebral Palsi b) Sebutan tidak jelas c) Tidak lancar

a) Kecelaruan pertuturan Masalah Komunikasi b) Kecelaruan suara c) Tidak lancar

a) Kecelaruan bahasa Aphasia b) Kesukaran mengujarkan kata

Namun begitu, terdapat beberapa kaedah dan strategi pengajaran bagi kemahiran lisan untuk mengajar anak-anak berkeperluan khas ini.Perlaksanaan strategi ini melibatkan kepada intervensi dan terapi pertuturan.

Permasalahan Lisan

Strategi Pengajaran

a) Aktiviti awal pendengaran b) Aktiviti awal pertuturan Kecelaruan Suara

Contoh: Ayat beritma

a) Aktiviti bahasa. Sebutan Tidak Jelas Contoh :

awal

pertuturan

dan

Deskriminasi

bunyi

(seperti mengajar sebutan bunyi huruf a,e,i.o.u)

a) Aktiviti bahasa.

awal

pertuturan

dan

Tidak lancar/gagap Contoh: Pemintal lidah, cuing

(mengajar sebut sebutan perkataan yang sukar seperti chewing,dsb)

a) Aktiviti bahasa Aphasia Contoh:

awal

pertuturan

dan

Deskriminasi bunyi