P. 1
Contoh Pidato Biantara Sunda 4

Contoh Pidato Biantara Sunda 4

|Views: 225|Likes:
Dipublikasikan oleh Nh Thea
contoh pidato bahasa sunda yang dikumpulkan dari beberapa pidato
contoh pidato bahasa sunda yang dikumpulkan dari beberapa pidato

More info:

Published by: Nh Thea on Apr 04, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

BIANTARA KABERSIHAN SAKOLA Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak kepala SMA Negeri 1 Mangunjaya nu ku simabdi dipihormat, Ibu miwah Bapak Guru anu dipihormat, para staf Tata Usaha nu sami-sami lingsih, kanca mitra, rerencangan saangkatan sareng adi-adi kelas anu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Teu hilap mugia shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad SAW. Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Dina hadits oge diterangkeun, nyaeta : Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits di luhur, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu sangkan nyebabkeun urang teu suci. Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Para wargi anu mulya. Kaqbersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten. Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Naskah Pidato Terbaru – Biantara Basa Sunda Tema Internet Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu. Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka bapa/ ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna “Pangaruh Internet Ka Rumaja” Hadirin Sadayana, Sateu acan simkuring mitembeyan biantara, simkuring hoyong medarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun, nyaeta diantara ; pangaruh internet tina segi positif sareng tina segi negative. Internet, kecap anu teu asing di jaman ayeuna. Internet tiasa diakses dimana wae, cukup modal hp anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku ngamodal duit sabaraha rebu perak, ayeuna

Internet teh nyaeta media anu pang efektifna sarta gampang diakses dimana wae jeung kusaha wae. Upami urang sadaya iman ka Allah. gambar – gambar.mah ampir di unggal juru jalan. Mangka ti eta alusna lamun urang bisa bijak ngagunakaeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi urang sorangan. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teh bisa oge disalah gunakeun jeung salah dina narepkeunana. Pidato ieu manawi cocok kanggo nu nuju meryogikeun bahan kanggo conto dina ngadamel pidato bahasa sunda. . urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. jsb Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurilingna.wb Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan di lingkungan oge kabersihan diri urang sautuhna. Janten. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. hatur nuhun atos merhatikeun. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Dina ieu waktos. Seueur elmu anu aya di internet nu bisa ku urang dicokot. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Rumaja biasana sok nurutkeun anu dominan anu aya disakurilingna. Wassalamualaikum wr. informasi eta bisa dicandak kalayan gampang sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicepkeun soca. Sakitu wae biantara ti simkuring. salah sahiji contona nyaeta : Pikeun anu kakara mikawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs – situs. atawa video – video anu teu sawajarna Kacanduan gim online nepikeun ka poho kana sagala Bisa katipu tina iklan – iklan di internet Tapi aya oge segi positifna : Siswa bisa neangan informasi anu luwes mun dibanding ngan saukur diuk cicing ngaregepkeun guru nerangkeun Bisa nambah rerencangan dina jejaring social. Rea pisan hal-hal negatif tina internet. Sagala informasi naon wae anu aya di internet. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. akhirul kecap. Ku margi kitu. Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu mana sok disebut “warnet”. Terus naon hubunganna jeung siswa ? tangtu pohara seueurna hubungannana internet di jaman kiwari jeung siswa. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. nu nyebabkeun urang teu suci. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. rek di kota atanapi di desa. seueur pisan fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila. sabab siswa heunteu luput tina anu namina informasi sareng elmu. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang.

Sakitu wae ti simkuring . singer. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. sareng bersih rohani. Hadirin sadayana. Tarling singketan tina gitar suling. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. pamungkas pisanggem. w. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. jiga music pop jeung rock. dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya. margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Contoh Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabersihan Lingkungan Asalamu’alaikum wr. alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok. masarakat rea nu nanggap tarling. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. Allohumma. Tah. sakumaha anu uninga ku urang sadayana. Ku kituna urang sadayana keudah ngajagi kana eta kapercanteunan pamarentah ka urang sunda . Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. nyaeta aya bersih hate. Aya seni sarimpi. Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat. Salah sahijina nyaeta Tarling. Para hadirin sadayana. lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset . Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan. bersih jiwa. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . jeung tari topeng minangka bubuka acara. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. Langkung ti payun. mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung.Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. jeung pinter. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabudayaan Assalamu’alaikum w. urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. w. komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Para wargi anu mulya. mugi kersa ngahapunten. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan . endah sareng asri. tapi aya dina manah urang sunda sadayana. Wassalamualaikum w. bageur. taun 1935-an. Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur. sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos sering kenging piala adipura ku sabab kabersihanana. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. bersih raga.

kaendahan oge ilangMung sakitu anu kapihatur. bilih luhur saur bahe carek. Sabab kurangna kasadaran di diri satiap jalma ngeunaan kabersihan. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panataacara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih kenehcalik di bangku SD anu sararae tur harade. leuwih maju dina sagala widangna. anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana. jembar hampura anu diteda aya di para bapa. Tos dibangun molpangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana. Ka para kulawargana. sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdingiring lomba. Rupina mungsakitu nu tiasa di dugikeun. Dina danget ieu sim abdi anu teudisangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi.Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan. ka parasahabatna.umumna. Hayu urang babarengan ningkatkeun mempertahan keun Jawa Barat. Wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum Wr. nuendah taya papadana ku urang keur urang anu urang. reangna sora jangrik jeung recetnasora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. leuwih nanjeur. turta tiasa cumarita dipayuneun para ibu miwah para bapa. ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dinangadugikeun biantara. ku urang di lestarikeun sangkan Jawa Barat. Tapi. Wb. titi surti sarta ngarti ayadi dewan juri.Ditutup ku du’a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duananaPamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. . kota Intan. Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu diruksak ku leungeunleungeun sarakah nu matak jadi teu endah.Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu .sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya dipara ibu. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan.asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong. cobi tinggal dikota-kota tos sesah mendakan sawah. sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur.Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajdikeunurang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempatngiuhan tina hujan. Ku kituna hayu urang sing sadar kanu jadi kabersihan kususna di kota urang sorangan jeung umumna di Jawa Barat. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Atuh teu aya lepatna lamun ku urang di jaga pasti – pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakeun kakayaan anu di piboga. aya wae masarakat sunda anu sok miceun sampah timana wae. anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena tikawit dugika ahir. kalintang betah janten urang sunda. Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu mahasuci. ka para tabi’it-tabi’itna. miceun runtah dina tempatna.cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna. ngan omat etaumur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisiurang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukuranu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu mahapunjul amin Oge teu hilap sholawat miwah kasalametan mugia dilimpah curahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor. bobo sapanon carang sapakan dina cumarios. tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. ka sadayana neda tawakup anu kasuhan. tos jarang aya pancuran. Jawa Barat kota pangirut.Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulangMun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. Wb. tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur. kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->