P. 1
Contoh Pidato Biantara Sunda 4

Contoh Pidato Biantara Sunda 4

|Views: 349|Likes:
Dipublikasikan oleh Nh Thea
contoh pidato bahasa sunda yang dikumpulkan dari beberapa pidato
contoh pidato bahasa sunda yang dikumpulkan dari beberapa pidato

More info:

Published by: Nh Thea on Apr 04, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

BIANTARA KABERSIHAN SAKOLA Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak kepala SMA Negeri 1 Mangunjaya nu ku simabdi dipihormat, Ibu miwah Bapak Guru anu dipihormat, para staf Tata Usaha nu sami-sami lingsih, kanca mitra, rerencangan saangkatan sareng adi-adi kelas anu ku abdi dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Teu hilap mugia shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad SAW. Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Dina hadits oge diterangkeun, nyaeta : Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits di luhur, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu sangkan nyebabkeun urang teu suci. Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Para wargi anu mulya. Kaqbersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien... Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten. Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Naskah Pidato Terbaru – Biantara Basa Sunda Tema Internet Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu. Hadirin sadayana, Sa teu acana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka bapa/ ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna “Pangaruh Internet Ka Rumaja” Hadirin Sadayana, Sateu acan simkuring mitembeyan biantara, simkuring hoyong medarkeun watesan masalah anu bade dibacakeun, nyaeta diantara ; pangaruh internet tina segi positif sareng tina segi negative. Internet, kecap anu teu asing di jaman ayeuna. Internet tiasa diakses dimana wae, cukup modal hp anu ngabogaan koneksi internet atawa cukup ku ngamodal duit sabaraha rebu perak, ayeuna

ayeuna mah geus loba warung anu ngajual jasa internet atawa anu mana sok disebut “warnet”. Dina salah sahiji hadits diterangkeun… Inna dhofatu minal iman Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman” Tina hadits eta. abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana.mah ampir di unggal juru jalan. Pidato ieu manawi cocok kanggo nu nuju meryogikeun bahan kanggo conto dina ngadamel pidato bahasa sunda. urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Rea pisan hal-hal negatif tina internet. atawa video – video anu teu sawajarna Kacanduan gim online nepikeun ka poho kana sagala Bisa katipu tina iklan – iklan di internet Tapi aya oge segi positifna : Siswa bisa neangan informasi anu luwes mun dibanding ngan saukur diuk cicing ngaregepkeun guru nerangkeun Bisa nambah rerencangan dina jejaring social. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Upami urang sadaya iman ka Allah. Sakitu wae biantara ti simkuring. . Ku margi kitu. Sanajan teu bisa dipungkir yen ayeuna kabebasan ieu teh bisa oge disalah gunakeun jeung salah dina narepkeunana. Dina ieu waktos. urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. salah sahiji contona nyaeta : Pikeun anu kakara mikawanoh kana internet nyaeta bisa ngabuka situs – situs. akhirul kecap. nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna. urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena. Sagala informasi naon wae anu aya di internet. rek di kota atanapi di desa. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. informasi eta bisa dicandak kalayan gampang sagampang urang ngabalikeun talapak panangan sareng ngicepkeun soca. Janten. gambar – gambar. nu nyebabkeun urang teu suci. urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. hatur nuhun atos merhatikeun. Rumaja biasana sok nurutkeun anu dominan anu aya disakurilingna. Terus naon hubunganna jeung siswa ? tangtu pohara seueurna hubungannana internet di jaman kiwari jeung siswa. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Wassalamualaikum wr. seueur pisan fasilitas internet minangka sarana kriminalitas atanapi asusila. berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung. sabab siswa heunteu luput tina anu namina informasi sareng elmu. Internet teh nyaeta media anu pang efektifna sarta gampang diakses dimana wae jeung kusaha wae.wb Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Tema Kebersihan di lingkungan oge kabersihan diri urang sautuhna. jsb Rumaja nyaeta makhluk anu rentan kanu parobahan di sakurilingna. Mangka ti eta alusna lamun urang bisa bijak ngagunakaeun internet keur kamajuan diri sarta pribadi urang sorangan. Seueur elmu anu aya di internet nu bisa ku urang dicokot.

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabudayaan Assalamu’alaikum w. Pareng nincak bulan hajatan teu di desa teu di kota. masarakat rea nu nanggap tarling. Ibu guru anu ku simkuring dipihormat. Watek sunda anu ku simkuring dipimaksad nyaeta cageur. Contoh Pidato Bahasa Sunda Ngeunaan Kabersihan Lingkungan Asalamu’alaikum wr. bageur. Wassalamualaikum w. bersih jiwa. Harita tarling kaitung anu pangpayuna diogan ku nu boga hajat. jeung tari topeng minangka bubuka acara. urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. sakumaha anu uninga ku urang sadayana. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur. urang teh keudah ngiring ngamumule kasenian urang. Ari sunda teh asalna tina kecap su anu hartina alus anu ngabogaan unsur kana kasaean. Beuki dieu tarling klasik kadeseh ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede. Hadirin sadayana. Kasenian anu jadi kabeungharan urang tong neupi kageugeus ku kasenian luar anu ngajadikeun urang poho kana kasenian jeung kakayaan budaya sorangan. Para wargi anu mulya. Dina kahirupan urang sunda seueur pisan kabeungharan seni jeung budayana. w. jeung pinter. Ku kituna urang sadayana keudah ngajagi kana eta kapercanteunan pamarentah ka urang sunda . dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngenaan watek budaya Sunda. Para hadirin sadayana. tapi aya dina manah urang sunda sadayana. Beuki dieu kasenian tarling beuki kadesek ku kasenian modern pangaruh tina globalisasi. amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. lagu-lagu taling ngan ukur kadenge dina kaset . dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Langkung ti payun. Salah sahijina nyaeta Tarling. Sakitu wae ti simkuring . mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura iawa barat jaman Balanda. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat. bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna. Harti kecap sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang. pamungkasna mugi-mugi taopek sareng hidayah gubrag ka urang sadaya. Aya seni sarimpi. Tah. sareng bersih rohani. mugi kersa ngahapunten. endah sareng asri. taun 1935-an.Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna. Tarling singketan tina gitar suling. nyaeta aya bersih hate. jiga music pop jeung rock. Teu kalangkung rerencangan sadayana. sabaaraha kota di Jawa Barat teh tos sering kenging piala adipura ku sabab kabersihanana. Mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun dina taun 70-an ngajadikeun tarling direformasi jadi Tarling dangdut. alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok. w. komo sangeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Allohumma. singer. Harti kecap eta heuteu ngan dilarapkeun dina panampilan . pamungkas pisanggem. Tarling pepek ku sarupaning kamonesan. Seni gitar suling atawa tarling cirebonan anu kungsi dopikaresep kiwari ukur waasna . mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Mahaangung. bersih raga. margi mung barokah sareng rohmat mantenna urang tiasa ruing mumpulung dina kasempatan ieu.

Ka para kulawargana. Atuh teu aya lepatna lamun ku urang di jaga pasti – pasti sangkan sagala rupi anu mangrupakeun kakayaan anu di piboga. tempat niis lamun burang reureuh ngampih lamun peuting. kai teu dituar sangeunahna ahirna alam mere akibatna. Kaendahan tangtu lana mun jalma sadar nyaah jeung miarana enya-enya teu jorok ka lembur sorangan. leuwih nanjeur. ngan omat etaumur ulah rek dihambur-hambur komo mah dipake ujug ria jeung takaburbisiurang kagolongkeun kajalma anu kufur anggur mah yu urang seueurkeun sukuranu malah mandar jaga di alam kubur kengeng pangampura ti aloh anu mahapunjul amin Oge teu hilap sholawat miwah kasalametan mugia dilimpah curahkeun digulunturkeun ngocor tur ngagolontor. Tos dibangun molpangbalanjaan anu megah nepika teu merhatikeun bahayana. Wb. aya wae masarakat sunda anu sok miceun sampah timana wae. titi surti sarta ngarti ayadi dewan juri. Wabillahi taufik walhidayah Assalamualaikum Wr.Tangtosna tatar pasundan anu endah taya duana dibarengan ngajdikeunurang betah cicing didinya di lembur matuh banjar karang pamidangan tempatngiuhan tina hujan.Mangpangmeungpeun hirup ayeuna yu urang jaga lembur pamatuhan. Sabab kurangna kasadaran di diri satiap jalma ngeunaan kabersihan. ngalir tur ngamalir kajungjunan urang sadayana nyatanya ka kangjeng nabi muhamad SAW. Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu mahasuci.cai wahangan cur-cor tina sungapan maseuhan sawah numuwuhkeun pare nu bisa kapetik hasilna kaala buahna. anu mikaconto tur nulad kana tapak lacak mantena tikawit dugika ahir. kaendahan oge ilangMung sakitu anu kapihatur. Hadirin anu ku simkuring di pihormat. Dina danget ieu sim abdi anu teudisangki-sangki tiasa ngadeg di payuneun para wargi. Hayu urang babarengan ningkatkeun mempertahan keun Jawa Barat.umumna. leuwih maju dina sagala widangna. cobi tinggal dikota-kota tos sesah mendakan sawah. Jawa Barat kota pangirut. ka parasahabatna. anu malah mandar tug dugi kaumatna nyatanya urang sadayana. . kota Intan. Ku kituna hayu urang sing sadar kanu jadi kabersihan kususna di kota urang sorangan jeung umumna di Jawa Barat.sateuacan amit mungkur nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya kalepatan sareng kakirangan bobot pangayon timang taraju aya dipara ibu. ngan sim abdi hoyong tiasa nyarita ku basa sunda dinangadugikeun biantara. miceun runtah dina tempatna. turta tiasa cumarita dipayuneun para ibu miwah para bapa.Ditutup ku du’a Ragi sabeulah di banjar diremetkeun duananaPamugi aloh ngaganjar nyalamekeun sadaya Wabilahi taufik wal hidayah. sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur.Sakitu anu kapihatur nanging sateuacana sim kuring gaduh sisindiran Ngalamun mubuy bakakak Mawa dahan tina tulangMun lembur tuluy di ruksak Musibah datang. ka sadayana neda tawakup anu kasuhan. nuendah taya papadana ku urang keur urang anu urang. kalintang betah janten urang sunda. Wb. sanes bae ku tiasa jeung biasa sim abdingiring lomba.asih keneh asri kuring mah hayang jaga tetep kieu rangkongna sora bangkong. bilih luhur saur bahe carek. reangna sora jangrik jeung recetnasora tongeret mapag sareupna wanci kaburitnakeun. Rupina mungsakitu nu tiasa di dugikeun.Mangpangmeungpeun hirup di lembur anu . jembar hampura anu diteda aya di para bapa. ka para tabi’it-tabi’itna. Tuh pan lamun tea mah lembur ku urang tetep dijaga kaendahana teu diruksak ku leungeunleungeun sarakah nu matak jadi teu endah. warido wal inayah Wassalamualaikum Wr. ku urang di lestarikeun sangkan Jawa Barat. Dina leresan ieu sim abdi ngahaturkeun nuhun kapangatur waktu panataacara anu ku simkuring dipihormat ka dewan juri anu dipiati kaibu guru miwah bapa guru anu di tungu-tungu oge karerencangan simkuring anu masih kenehcalik di bangku SD anu sararae tur harade. Tapi. bobo sapanon carang sapakan dina cumarios. tos jarang aya pancuran. tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->