KUMPULAN 1(YAKIN) AHLI-AHLI: 3) MOHD FAIZAL BIN CHE MORNI (KETUA) 4) DZULHASMI BIN SARRONY 5) SOFIAN BIN

YUSOF 6) SUHAIRI BIN ZAKARIA

ILMU PENDIDIKAN
Pengurusan Bilik Darjah

Disiplin Bilik Darjah
• Konsep
– Tindakan dan strategi yang digunakan untuk kekalkan peraturan di bilik darjah – Guru perlu wujudkan persekitaran yang kondusif dalam bilik darjah – Menghadapi dan menguruskan tingkah laku murid melalui menarik perhatian murid

Faktor Yang Menyumbang Kepada Masalah Disiplin Bilik Darjah
Penyebab utama masalah disiplin dalam bilik darjah ; • Kebosanan
– Kegagalan guru dalam menyampaikan aktiviti bilik darjah yang menarik

• Keupayaan laksanakan tugasan diberi guru
– Disebabkan kerana terlalu sukar – Dinyatakan dalam bahasa yang tidak sesuai dan arahan yang tidak jelas

• Usaha yang yang terlalu panjang dan sukar dikekalkan dalam masayang panjang

Faktor Yang Menyumbang Kepada Masalah Disiplin Bilik Darjah
• Organisasi guru yang lemah
– Alat visual tidak berfungsi atau terlalu banyak gangguan ketika proses pengajaran

• Kekeliruan terhadap kemahuan guru
– Guru gagal memaklumkan dengan jelas mengenai perlakuan yang diinginkan

• Interaksi sosial atau rakan
– Perbualan yang berlebihan sehingga dibawa ke bilik darjah

• Tahap akademik yang rendah
– Kurang keyakinan terhadap diri sendiri

Cara Menangani Masalah Disiplin Bilik Darjah
• Teguran membina
– Memberi teguran sekiranya murid melakukan kesalahan – Memberi dorongan kepada murid supaya berlaku lebih baik – Tidak bersifat terlalu menghukum terhadap pelajar

• Hukuman
– Respon guru sebagai tanda amaran terhadap murid yang terlibat – Respon punitif – penggunaan ancaman lisan – Cth2 hukuman ;

Cara Menangani Masalah Disiplin Bilik Darjah
Hukuman GRED Contoh Kurangkan markah jika tidak hantar atau menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Pelajar yang telah merosakkan peralatan tidak diberi keistimewaan menggunakan alat tersebut. Bentuk kerja yang berulang seperti menulis berkali-kali dan sebagainya. Pelajar yang melakukan tingkahlaku yang kronik seperti terlibat dalam pergaduhan.

KEISTIMEWAAN DENDA GANTUNG SEKOLAH

Cara Menangani Masalah Disiplin Bilik Darjah
• Mencegah salah laku
– – – – – – – – – – Pantau bilik darjah Rondaan dalam bilik darjah Adakan pertemuan dengan murid Ajukan soalan-soalan berkaitan pelajaran Gunakan kaedah pendekatan Berikan bantuan akademik Tukar aktiviti atau kelajuan Perhatikan salah laku Perhatikan perlakuan biadap Pergerakan murid

Cara Menangani Masalah Disiplin Bilik Darjah
• Pengurusan disiplin
– Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang samaada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri – Dengan adanya pengurusan disiplin diharapkan pelajar ;
• • • • • • • • Bekerja dengan tertib Menghormati hak individu Mempunyai tingkahlaku yang baik Menjaga kepentingan orang lain Hormat menghormati Tolong menolong Membaiki keadaan Berkhidmat kepada masyarakat

Cara Menangani Masalah Disiplin Bilik Darjah
– Jenis disiplin ;
• • • • Disiplin arahan guru Disiplin arahan kerja Disiplin arahan kumpulan/rakan sebaya Disiplin arahan diri

Mengamalkan Strategi Pendisiplinan Yang Sesuai
• Peraturan
– – – – – – – Tidak terlalu banyak Ikuti arahan guru Awasi tangan, kaki dan barang berbahaya Bersikap tertib dan ramah Setiap peraturan ditunjukkan contoh Nyatakan tingkahlaku tidah sesuai Berbincang dengan pelajar sebab dibuat pelajaran tersebut

Mengamalkan Strategi Pendisiplinan Yang Sesuai
• Ganjaran

GANJARAN
SIMBOL PENGIKTIRAFAN

CONTOH GANJARAN nombor, bintang, dan lain-lain. Mempamerkan kerja pelajar, pengiktirafan secara lisan, sijil atau pelekat. Aktiviti yang menarik seperti lawatan.

AKTIVITI

Mengamalkan Strategi Pendisiplinan Yang Sesuai
• Pembetulan
– – – – – – Amaran 2 minit berjauhan 10 minit berjauhan Pengasingan Berjumpa Guru Disiplin/PK/Guru Besar Memanggil Penjaga

TAKRIF INTERAKSI
• INTERAKSI BERMAKSUD SATU PROSES ATAU AKTIVITI DIMANA 2 ATAU LEBIH ORANG BERTINDAK BERSAMA DALAM SESUATU SITUASI. • INTERAKSI DIDALAM KELAS BERMAKSUD PROSES TINDAK BALAS DIANTARA GURU DENGAN SEORANG ATAU RAMAI MURID DIDALAM KELAS SEMASA PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JENIS-JENIS INTERAKSI DALAM KELAS
1. INTERAKSI SATU HALA GURU KEPADA MURID.
T

P P P

P

• Kaedah pengajaran yang pasif. • Tiada interaksi antara murid. • Interaksi hanya tertumpu kepada guru di kelas.

2. INTERAKSI DUA HALA ANTARA GURU DAN MURID
T

P

P

. Kaedah pengajaran dan pembelajaran aktif. . Penglibatan murid dalam proses pembelajaran. . Wujud interaksi antara murid dan guru.

P P

P

3. INTERAKSI DUA HALA ANTARA MURID-MURID
P P T

P

P

P

P

P

P

• Kaedah pembelajaran aktif. • Perhubungan antara murid. • Interaksi satu hala dari guru. • Dapat mewujudkan kerjasama, tolak ansur dan saling membantu antara murid.

4. INTERAKSI PELBAGAI HALA ANTARA GURU DAN MURID DAN ANTARA MURID

T

P

P

• Pengajaran dan pembelajaran secara aktif. • Berlaku hubungan antara guru dan murid dan diantara murid-murid. • Murid memainkan peranan secara optimum.

P

P

INTERAKSI YANG BERKESAN DALAM KELAS
• Persekitaran pembelajaran kondusif. • Penyampaian pembelajaran oleh guru sambil bertanyakan soalan untuk memastikan murid sentiasa memberi respon. • Kaedah kepimpinan guru yang pelbagai. • Guru menggunakan kaedah interaksi berbeza dalam kelas. • Guru perlu mempraktikkan kaedah komunikasi lisan dan bukan lisan.

KEPIMPINAN GURU DAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH
• Corak interaksi guru dengan murid, dan di antara murid dalam sebuah bilik darjah bergantung kepada jenis kepimpinan guru tersebut. Di antara jenis-jenis kepimpinan yang biasa diamalkan oleh guru dalam bilik darjah ialah: a) Kepimpinn Autokratik b) Kepimpinan Demokratik c) Kepimpinan Laissez-Faire

a) Kemimpinan Autokratik • • • • • • Bermaksud interaksi sehala Dasar dan amalan ditentukan sepenuhnya oleh guru Aktiviti/prosedur diumunkan pada masa tertentu saja Guru jarang ambil bahagian dalam aktiviti kecuali menjalankan demonstrasi, akibatnya murid bekerja giat didepan guru, mula merosot bila guru keluar darjah Tidak menggalakkan disiplin kendiri kerana disiplin wujud hasil arahan guru Pembelajaran membosankan dan menakutkan bagi murid yang lemah

b) Kemimpinan Demokratik • Interaksi dua hala • Keputusan sesuatu aktiviti – hasil daripada perbincangan murid-murid dalam kumpulan • Guru membimbing & aktif membantu • Murid-murid akan terus bekerja walaupun tiada guru • Murid-murid rasa kemesraan & rapat • Wujud kerjasama & toleransi • Membina disiplin arahan diri

a) Kemimpinan Laissez-faire • • • • • • Guru kurang menunjukkan idea atau inisiatif Kebebasan penuh diberi kepada pelajar Guru kurang menilai tingkah laku murid Sebahagian besar masa murid digunakan untuk bertanya kepada guru atau mendapatkan maklumat Kadar pembelajaran rendah Wujud masalah disiplin

PENGURUSAN BILIK DARJAH SERTA INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH

SESI SOAL JAWAB
SEBARANG SOALAN MENGENAI TOPIK INI BOLEH DIKEMUKAKAN

YAKIN.....BOLEH

SEKIAN TERIMA KASIH……