Anda di halaman 1dari 7

Penilaian Akhir Tahun Kemahiran Hidup Tahun 4 Arahan am : Kertas soalan ini terdiri daripada dua bahagian iaitu

bahagian A dan bahagian B. Jawab semua soalan. Bahagian A 1.Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. (10 markah) Pelayar gabung Lukisan Skematik Kreatif

Pemotong sisi Litar siri a. Seorang pereka cipta adalah terdiri dari seorang yang _________________________ b. _______________________ sesuai sekali digunakan untuk mencengkam benda kerja, membentuk logam, dan memotong wayar. c. Kaki komponen dan wayar yang berlebihan akan dipotong menggunakan __________________ d. ____________________ adalah satu lukisan elektronik yang menunjukkan sambungan litar dengan menggunakan symbol sahaja. e. ____________________ ialah litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melalui satu laluan sahaja

2. Susunkan langkah-langkah yang perlu anda turuti ketika mengubah anak pokok. Tliskan langkah 1 hingga 5 di petak yang disediakan. (10 markah) a. Ubah anak pokok dari bekas semaian. b. Masukkan medium ke dalam pasu penanaman sehingga memenuhi tiga perempat bahagian pasu. c. Buat lubang di tengah-tengah medium pada pasu. d. Tambah medium sehingga 2.5 cm dari bibir pasu. e. Siram dan letakkan anak pokok di tempat lindungan matahari.

3. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. markah)

(10

a. Salah satu cara barang jualan boleh dperkenalkan kepada kumpulan sasaran adalah denagn kaedah _________________________. b. Promosi yang dijalankan dengan berkesan dapat _____________________ jualan c. Barangan jualan yang _______________________ dengan cantik dan kemas mampu menarik perhatian pengguna dan boleh _________________________ barang jualan. d. Air minuman sesuai sekali dibungkus dengan menggunakan __________________.

Bahagan B

(70 markah)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang paling tepat. 1. Di dalam bengkel, di manakah carta organisasi dan peraturan diletakkan? A. Di hadapan kelas B. Di luar kelas C. Di belakang kelas D. Di tepi kelas Loceng kecemasanakan berbunyi di sekolah apabila A. Waktu pembelajaran tamat B. Berlaku kebakaran C. Berlaku kemalangan D. Berlaku pergaduhan Plaster luka kapas kain kasa pembasmi kuman 3. Di manakah bahan-bahan di atas dapat diperolehi? A. Peti keselamatan B. Kotak pensil C. Peti besi D. Peti pertolongan cemas 5. Formen atau juruteknik berperanan sepert yang berikut, kecuali A. Membantu guru mengawasi ahli kumpulan B. Merekod kemalangan kecil C. Mendenda murid yang tidak membuat kerja rumah D. Melaporkan kecederaan yang berlaku kepada guru. Apakah bentuk asas agi tudung saji? A. Piramid B. Silinder C. Sefera D. Kon Benda-benda yang berikut mempunyai bentuk asas yang sama, kecuali A. Pemadam B. Buku C. Pembaris D. Pensil Apakah proses meghasilkan sesuatu produk baru bagi menghadapi masalah yang dihadapi? A. Reka cipta B. Kreatif C. Inovasi D. Produktif Sebuah loceng basikal mempunyai komponen yang berikut, kecuali A. Piring B. Tuas C. Pengetuk

2.

6.

7.

X 8.

4.

Berdasarkan roket di atas, nyatakan bentuk asas X dan Y. A. Pramid, kuboid B. Bujur, bulat C. Kon, selinder D. Kuboid, kon

9.

D. Kipas 10. Apakah fungsi gear di dalam loceng basikal? A. Member kelajuan pada basikal B. Agar cahaya terhasil apabila diketuk C. Memindahkan gerakan tuas pada pengetuk D. Supaya tuas bertambah laju 11. Hawa telah membeli telefon bimbit dengan harga RM900 seunit daripada pembekal. Kos penghantaran ialah RM50. Anggaran keuntungan ialah RM50 seunit. Berapakah harga telefon bimbit tersebut yang akan dijual oleh hawa kepada pelannggan? A. B. C. D. RM950 RM1000 RM900 RM1050

supaya dapat menjamin keselesaan pemakai. Kebolehan membuat perubahan tersebut dinamakan A. Kreatif B. Strategic C. Sesitif D. Inovatif 15. Bagaimana fungsi apit G dapat membantu ketika kerja mengergi kayu? A. Memastikan kayu digergaji dengan lurus B. Mencengkam kayu supaya tidak bergerak C. Mengelak meja dari terkena gegaji D. Supaya tidak berbunyi semsa mengergaji 16. Alat yang manakah tidak dapat digunakan untuk memotong wayar? A. Penjalur wayar B. Pelayar kacip C. Pelayar muncung tirus D. Pena ujian 17. Nama saintifik bagi bunga raya ialah A. Hibiscus B. Heliantus C. Zinnia D. Impatiens balsamina 18. Apakah bahan yang tidak ada dalam penyediaan medium penanaman? A. Pasir sungai B. Tanah loam C. Bahan organik D. Tanah gambut 19. Tanah yang sesuai untuk menutup lubang saliran pada pasu ialah A. Serpihan kertas B. Serpihan arang C. Serpihan kayu D. Serpihan pasu 20. Antara alatan berikut, yang manakah khusus digunakan

12. Kenapakah murid perlu memakai apron ketika berada dibengkel? A. Supaya tidak cedera semasa bekerja B. Supaya Nampak cantik dan kemas C. Supaya dapat melindungi pakaian daripada habuk dan kotoran D. Supaya kerja dapat dilakukan dengan pantas 13. Salah satu cara kad kerja dapat disediakan adalah dengan menggunakan A. Katalog B. Papan hitam C. Papan gulung D. Kertas A4 14. Kasut biasa mengalami perubahan menjadi kasut sukan

untuk membuang penebat wayar A. Pemutar sekeru B. Playar gabung C. Penjalur wayar D. Pisau penanda 21. Apakah yang perlu dilakukan bagi tanaman yag kurus kerana kekurangan nutrient? A. Menyiram B. Membaja C. Mengembur D. Mencantas 22. Ketika menjalankan aktiviti penanman di luar, mrid-murid disarankan agar menggunakan yang berikut, kecuali A. Kasut getah B. Sarung tangan C. Kemeja T D. Kaca mata hitam 23. Medium penanaman yang betul mempunyai nisbah A. 3:2:1 B. 2:1:1 C. 1:2:2 D. 3:1:2 24. Semua yang berikut merupakan pembejak kepada peniaga, kecuali A. Pemborong B. Pengilang C. Pengedar D. Pembeli 25. Alat yang manakah tidak terdapat di dalam bengkel Kemahiran Hidup? A. .

D.

26. Bagaimanakah pengguna dapat memperoleh maklumat tentang barang yang hendak dibeli? A. Malalui katalog B. Melalui resit C. Melalui bil D. Melalui yuran 27. Semua yang berikut ialah keperluan murid-murid ke sekolah, kecuali A. Pakaian seragam sekolah B. Kasut sekolah C. Beg sekolah D. Telefon bimbit 28. Peniaga dapat memperoleh maklumat tentang pembekal daripada sumber-sumber yang berikut, kecuali A. Halaman kuning B. katalog C. iklan D. majalah hiburan 29. Kajian mengenal pasti cita rasa ________________ perlu dilakukan untuk mencari pasaran sebelum memulakan perniagaan. A. Pembekal B. Pengguna C. Peniaga D. Peruncit 30. Pernyataan di bawah merupakan layanan yang baik terhadap pelanggan, kecuali A. Megalu-alukan kedatangan pelanggan B. Bercakap dengan wajah yang manis

B.

C. .

C. Bercakap dengan tutur kata yang sopan D. Mengeluarkan kata-kata kesat. 31. Antara berikut, yang manakah aliran jualan yang betul bagi pemasaran hasil pertanian? A. Petani > peniaga > pemborong > peniaga B. Petani > pengilang > penguna > peniaga C. Petani > pemborong > peniaga > penguna D. Pengilang > petani > peraih > pengguna

C. Smpanan sendiri D. Pinjaman dari Bank Pertanian 34. Antara berikut, maklumat manakah yang perlu dicatatkan dalam borang rekod jualan I. Jumlah jualan II. Harga belian III. Jumlah baki IV. Jumlah rugi A. I sahaja B. I, II, dan III C. III dan IV D. I, II, III, dan IV 35. Apakah perkara yang perlu diambil kira dalam setiap perniagaan? I. Merekodkan barang II. Merancang jualan III. Mempromosikan barangan IV. Cara memanupulasi pelanggan A. I, II, dan III B. I, II, dan IV C. III dan IV D. I, II, III, dan IV

32. Apakah nisbah bagi medim untuk semaian? A. 3:2:1 B. 2:1:1 C. 1:2:3 D. 1:1:2 33. Yang berikut ialah sumbersumber untuk mendapatkan modal, kecuali A. Peminjam wang haram B. Pinjaman MARA

Skema Jawapan Kemahiran Hidup Tahun 4 Bahagian A 1. a. kreatif b. playar gabung c. pemotong sisi d. lukisan skematik e. litar siri 2. a. 3 b. 1 c. 2 d. 4 e. 5 3. a. promosi b. melariskan / meningkatkan c. dibungkus - meningkatkan/melariskan d. tin aluminium / botol plastik Bahagian B 1. A 2. B 3. D 4. C 5. C 6. D 7. D 8. A 9. D 10.C 11.B 12.C 13.C 14.D 15.B 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C 21.B 22.D 23.A 24.D 25.D 26.A 27.D 28.B 29.B 30.D 31.C 32.B 33.A 34.B 35.A

Beri Nilai