Anda di halaman 1dari 213

Hidupan dan Proses Kehidupan (Life and Living Processes)

SCE 3101

Penilaian:
Pemberat Kerja Kursus : PROJEK
: 60%

Peperiksaan:
40%

KKBI SCE 3101: 100% 60%


A Pemerolehan ilmu (25%)
Acquisition of knowledge

2 Dokumentasi informasi yang dikumpul dari pelbagai sumber Documentation on information collected from various sources
Pilih mana-mana tajuk yang berkaitan dgn praktikal dan kumpul maklumat

B Kuiz 25%-penguasaan ilmu dan kemahiran


Kuiz 1- 15%
P1, P2,P3,P4

Kuiz 2- 10%

C Lapuran Eksperimen sains 35%


knowledge & skills

P5,P6,P7,P8.

Pemindahan Ilmu

Transfer of

D Sahsiah dan sikap 15%


Kolaborasi -5% Komitment -5% Refleksi -5%

5 praktikal /amali

Attitude and personality

Jumlah amali : 8

Amali

Practical 1: Basic needs of plants/animal (ms 3). Practical 2: Food Test (ms 12). Practical 3: Observation of animal cell and plant cell (ms 24). Practical 4: Respiratory system of fish, insect and mammals.(ms 48, 58) Practical 5: Enzymes and digestion. Practical 6: To investigate conditions essential for photosynthesis. Practical 7: Reproduction in Man.(Seminar) Practical 8: Plant reproduction-pollination and seed dispersal.

Eksperimen /Amali
7 amali Praktikal 1: Keperluan asas tumbuhan Praktikal 2: Ujian Makanan Praktikal 3: Sel Haiwan dan sel tumbuhan Praktikal 4: Sistem pernafasan ikan , serangga dan mamalia Praktikal 5:Enzim dan pencernaan Praktikal 6: Menyiasat kondisi yang diperlukan untuk proses fotosintesis Praktikal 7: Pembiakan manusia Praktikal 8: Pembiakan tumbuhanpendebungaan dan penyebaran biji benih

Eksperimen
keperluan asas tumbuhan ,ms 4-5 M ujian makanan ,ms24, HO sel haiwan dan tumbuhan ,ms 24M sistem pernafasan ikan ms48 , serangga, dan mamalia ms58 enzim dan pencernaan, fotosintesis , Menyiasat kondisi yang diperlukan untuk proses fotosintesis Tj 9 pembiakan manusia Tj12 pembiakan tumbuhan Tj13.

Sains biologi
Biologi- belajar tentang Hidupan dan Proses Kehidupan Cabang biologi
Zoologi Botani Fisiologi tumbuhan Taksonomi Bioteknologi

Topik 1 2

Pro Forma
3 4

Kandungan Kehidupan alam semulajadi Keperluan asas benda hidup Keperluan asas haiwan dan tumbuhan Makanan dan kesejahteraan hidup Pengkelasan makanan Diet Seimbang Makanan berkhasiat Perkembangan dalam teknologi makanan Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah Struktur sel dan fungsi Sel haiwan dan tumbuhan Sel, tisu dan organ Respirasi haiwan Struktur dan mekanisma organ pernafasan Mekanisma pernafasan manusia Mekanisma pengangkutan oksigen Respirasi tumbuhan Organ respirasi tumbuhan Respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan Respirasi aerob dan anaerob Pertumbuhan Definisi pertumbuhan Pola pertumbuhan tumbuhan dan haiwan Nutrisi haiwan Pengkelasan haiwan berdasarkan nutrisi Adaptasi gigi dan rahang mengikut tabiat makan Nutrisi tumbuhan Fotosintesis Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah Perkumuhan haiwan Organ-organ perkumuhan Perkumuhan manusia Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah Perkumuhan tumbuhan Transpirasi dan gutasi Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah Pembiakan haiwan Pembiakan seksual dan aseksual Metamorfosis dan kemandirian haiwan Pembiakan tumbuhan Pembiakan seksual dan aseksual Kitaran hidup dan kemandirian tumbuhan Pergerakan dan sokongan dalam haiwan

Jam 4

4 4

5 6 7 8 9 10

4 4 4 4 4 4

11 12 13 14

4 4 4 4

Rujukan utama

Mader, S. S. (2001). Biology, 9th edition. New York: McGraw Hill Kaskel, A. & Hummer, P.J. (2003). Biology an everyday experience. New York: Glencoe McGraw Hill Lum H. K.(2000). Biology The Living Science. Singapore: Pearson Education Asia Pte Ltd.

Rujukan Raven, P. H., Johnson, G. B., Losos, J. B. & tambahan Singer, S. R. (2005). Biology, 7th edition. Boston: McGraw Hill.

Tajuk 1 Kehidupan alam semulajadi


Keperluan asas benda hidup Keperluan asas haiwan dan tumbuhan wujudnya perhubungan antara benda hidup dengan persekitarannya

Kehidupan alam semulajadi


BENDA di alam ini terbahagi kpd
Benda /organisma HIDUP( biotik) Benda bukan hidup (abiotik)

Contoh organisma hidup:


manusia Haiwan Tumbuhan

Contoh benda bukan hidup


Air Batu Udara Suhu

proses kehidupan .
Tujuh ciri ciri bagi semua benda hidup
bergerak, membiak , bertindakbalas terhadap perubahan , memerlukan nutrisi , melakukan perkumuhan , bernafas dan mengalami pertumbuhan/pembesaran .

Keperluan asas benda hidup


Perlukan
Makanan dan Air Udara Tempat tinggal untuk berlindung Pasangan untuk membiak

Keperluan asas haiwan dan tumbuhan

ciri-ciri benda/ organisma hidup


Sesuatu yang hidup seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti beikut
Makan dan minum Bernafas-guna oksigen Berkumuh Bergerak dengan sendiri Membiak Mengalami pertumbuhan

Keperluan asas haiwan


Makanan Minuman Udara- oksigen Tempat untuk berlindung Pasangan untuk membiak

Keperluan asas tumbuhan


Air Garam mineral Udara
Oksigen utk respirasi Karbon dioksida utk proses fotosintesis

Cahaya matahari utk proses fotosintesis

Prak 1: Keperluan asas tumbuhan


Tujuan :Mengkaji keperluan asas Tumbuhan , ms 4 Mengenalpasti keperluan asas tumbuhan: cahaya, udara dan air.

Format lapuran eksperimen (ms 4)


Title Objective hypothesis Introduction/theoretical knowledge Equipments/apparatus/ Method /procedure Results/ observation Discussion/conclusion Questions and answers References

Keperluan asas tumbuhan

Identify and List the variables Fix/ constant variables same type of plant dependent /changed variables -present of air Independent variables-the growth of plant Form a Hypothesis Result /observation Conclusion Theories

ISL 1
Mengenalpasti lapan ciri-ciri benda hidup. Jelaskan bahawa binatang dan tumbuhan memerlukan makanan, udara dan air untuk hidup.

Ciri-ciri Haiwan dan tumbuhan


Haiwan dan tumbuhan dikenali berdasarkan sifat-sifat fizikalnyabinaan luar pd bdn Sifat sifat fizikal membolehkan organisma dikelaskan kpd beberapa kumpulan

Sifat Fizikal Haiwan


Berbulu Berbulu pelepah Berkaki Tidak berkaki Bersisik Berkepak Berparuh Bercangkerang
sekolah rendah)

( yg terdpt dlm sains

Oleh itu , haiwan boleh dikelaskan berdasarkan ciri-ciri fizikalnya Senaraikan contoh haiwan utk tiap kumpulan

Kekunci Dikotomas/pengenalan
Tujuan utk
pengelasan Mengenali dan membezakan organisma

Sistem 5 kingdom
Secara sistematiknya Benda hidup di kelaskan kpd kumpulan utama yang di panggil kingdom Diperkenalkan oleh Linnaeus melalui sistem nomemklatur Binomial ,1768 R.A Whitaker, 1969 perkenalkan
Kingdom Kingdom Kingdom Kingdom Kingdom Monera Protista Fungi Plantae Animalia

Kingdom dipecahkan kpd kumpulankumpulan kecil berdasarkan hieraki taxa/kumpulan yg menurun


Kingdom unit yg byk
Phylum
Class Odrer Family

Genus Spesis unit yg kecil bilangannya.

Haiwan juga dikelaskankan berdasar


Cara membiak (bertelur, melahirkan anak ) Cara makan (herbivor, karnivor, Omnivor) Tempat tinggal (darat, air, di darat dan air) Beri contoh

Pengelasan Tumbuhan
Sifat fizikal Tumbuhan
Btg berkayu btg tak berkayu Berbunga Tak berbunga Akar tunjang Akar serabut Urat daun selari Urat daun jejala.

Tumb dikelaskan berdasarkan


Cara membiak (biji benih, spora) Tempat hidup ( di darat ,air )

Rantai makanan Siratan makanan Kitar tenaga Kitar karbon Kitar nitrogen Kitar air Kesan pencemaran ke atas biotik

Wujudnya perhubungan antara benda hidup dengan persekitarannya

Tutorial T 1
Pemerhatian ke atas tingkah laku satu jenis haiwan dan buat inferen ke atas keperluan asas haiwan. Buat demonstrasi untuk menunjukkan keperluan mineral oleh tumbuhan. (Rujuk Kaskel ms 25-29)

Tajuk 2 :Makanan dan kesejahteraan hidup (ms 6)


Pengkelasan makanan Diet Seimbang Makanan berkhasiat Perkembangan dalam teknologi makanan Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah

Pengkelasan makanan

Tutorial 2
Membuat lawatan ke kilang pemprosesan makanan atau melayari internet untuk memperoleh maklumat. Rekod dan susun maklumat berkenaan langkah langkah dalam pengetinan dan pembotolan makanan dengan mengabungkan grafik dalan carta alir. (Rujukan Kaskel: ms 183-201 Mader : ms 665-668)

Prak: 2
Perbincangan dan laporan amali Praktikal 1.

ISL 2
Layari internet untuk mengumpul maklumat berkenaan pelbagai jenis makanan dalam pengelasan makanan, makanan seimbang, makanan berkhasiat dan perkembangan teknologi makanan.

Tajuk 3: . Sel
Struktur sel dan fungsi
Sel haiwan dan tumbuhan Sel, tisu dan organ

Latihan ms 24M
Persamaan sel haiwan dan tumbuhan
Kedua sel mempunyai
Nukleus Sitoplasma Membran sel/plasma mitokondria

Kuliah
Struktur dan fungsi sel sel haiwan dan tumbuhan Sel, tisu dan organ.

Tutorial
Kumpulkan maklumat berkenaan empat jenis tisu haiwan (tisu epitelium, otot, saraf dan penghubung), tisu tumbuhan (asas, vascular, meristem dan derma) dan dua jenis organ (kulit dan usus) yang boleh dijumpai pada manusia serta berikan fungsi am bagi setiap satunya. (Rujuk Mader)

Amali
Prak 2: Ujian Makanan a) Menguji kehadiran kanji, gula penurun, gula bukan penurun, protein dan lipid dalam sampel makanan. b) Menentukan kandungan vitamin C dalam pelbagai jenis jus buah-buahan

ISL
Mengumpul maklumat berkenaan struktur dan fungsi komponen sel haiwan dan tumbuhan menggunakan perisian multimedia interaktif.

Organisasi bahagian badan


Tahap struktur organisasi dlm badan Atom( kimia) Molecules-asid amino macromolecules a. amino protein muscles Organels
-nucleus(produce new cells) -mitochondria(energy)

Cells- cth :epithelial cells Organ-cth: stomach Organ systems-cth: digestive system Organisma-human body

Jenis dan fungsi tisu utama


Organisasi sel Sel-sel dalam badan menjalankan organisasi sel seperti berikut
Sel

Tisu

Organ

sistem

Komponen-komponen sel dan sel-sel khusus yang berbeza bekerjasama dalam pelbagai cara bagi menyumbang kpd kemandirian organisma Ini memberi darjah ketahanan yang tertentu dari di pengaruhi oleh perubahan keadaan persekitaran luar

Contoh sel

TISU

TISU DALAM BADAN


1. 2. 3. 4. Tisu Tisu Tisu Tisu Epithelium Penyambung Otot Saraf

SISTEM ORGAN BADAN

SISTEM DALAM Badan MANUSIA


Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Integumentari(kulit) Rangka(skeletal) Otot (muscles) Kardiovaskular Saraf (nervous) Endokrin Pernafasan Pencernaan Limfatik dan Imuniti Urinari pembiakan

Tajuk 4:Respirasi haiwan


Struktur dan mekanisma organ pernafasan Mekanisma pernafasan manusia Mekanisma pengangkutan oksigen

Pernafasan ikan

mekanisme pengangkutan oksigen dalam


insang, sistem trakea serangga dan peparu mamal /tikus

struktur dan mekanisma organ pernafasan (insang, sistem trakea dan peparu )

mekanisme pernafasan pada manusia

Pernafasan ikan ms 45M Insang

Sistem trakea dlm serangga

Sistem pernafasan manusia ms 51

Sistem pernafasan manusia

struktur
Faring /pharynx glotis Epiglotis

trek/laluan respiratori atas manusia


huraian fungsi
Tapis, panas dan lembabkn udara salur penghubung Laluan udara ke laring Semasa penelanan makanan, glotis ditutupi oleh epiglotis supaya makanan masuk ke dalam esofagus dan bukannya ke dalam trakea Ia membantu kita bercakap serta menghasilkan suara Terletak antara rongga nasal dan laring Bukaan ke larinx Penutup glotis

Rongga nasal Ruang dlm hidung

Laring /larnyx organ suara yang terletak di bahagian (Peti suara) bukaan trakea Organ
berkartilage yg melindungi peti suara

trek/laluan respiratori bawah struktur huraian fungsi


Trakea
Tiub yg fleksible yg hubungi larinx dgn bronki Ada gelang rawan C cegah dr kempis/ranap Tiub berpasangan inferior dari trakea yg memasuki peparu Tiub bercabang yg menuju dr bronki ke alveoli Lembut , berbentuk kon memenuhi bhg lateral ruang torasik

Laluan udara ke bronki Laluan udara ke peparu Laluan udara ke setiap alvoulus Pertukaran udara

Bronkus/ bronki bronkiol

peparu

trek/laluan respiratori bawah..... sambungan


struktur alveoli huraian fungsi Pundi/Sak udara dr Pertukaran bronkiol udara secara resapan Kapilari yg meliputi Menerima permukaan alveoli oksigen dari alveoli.hemoglo bin bergabung dgn O2 , membawa CO2 drtisu ke alveoli

Kapilari pulmonari (peparu)

Mekanisma pernafasan manusia TARIKAN NAFAS HEMBUSAN NAFAS


Otot interkosta luar mengecut Otot interkosta dalam mengendur Tulang rusuk menaik Diafragma mengecut dan mendatar Isi padu toraks meningkat Tekanan udara di dalam paruparu menurun Udara masuk ke dalam paruparu Otot interkosta luar mengendur Otot interkosta dalam mengecut Tulang rusuk menurun dan diafragma mengendur Diafragma melengkung ke atas Isipadu toraks menurun Tekanan udara di dalam paruparu meningkat Udara dipaksa keluar dari paruparu

Ciri efisien alveolus untuk pertukaran O2 & CO2


Jumlah luas permukaan yg besar untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida Dinding alveolus yg lembap
Permukaan sel alveoli merembes pelincir Kurangkan tekanan permukaan pd cecair di permukaan dinding alveolus Dgn ini cepatkan pertukaran gas

Dinding alveolus yg nipis setebal satu sel benarkan resepan gas

Mekanisma pernafasan Manusia

MEKANISME PERNAFASAN
Dua struktur yg memainkan peranan yg aktif dlm pernafasan iaitu otot interkostal dan diafragma. Terbahagi kpd dua : 1. Inspirasi (tarik nafas) 2. Ekspirasi (hembus nafas)

INSPIRASI (tarik nafas)


Otot interkostal eksternal mengecut sementara otot interkostal internal mengendur Tulang rusuk digerakkan ke atas dan ke luar Otot diagfram mengecut dan turun ke bawah menjadi datar Diameter dada bertambah isipadu meningkat mybabkan tekanan menurun Tekanan di atmosfera meningkat dan udara memasuki paru-paru.

EKSPIRASI (hembus nafas)


Otot interkostal internal mengecut sementara otot interkostal eksternal mengendur Tulang rusuk digerakkan ke bawah dan ke dlm Diagfram mengendur dan melengkung(dome-shape) ke atas Isipadu toraks menurun, tekanan dlm alveolus meningkat Udara didesak keluar dari peparu.

Inspiration

Mechanism of ventilation / breathing


Expiration
Air is exhaled from the lung

Air is inhaled into lungs

Perubahan yang berlaku semasa mekanisme pernafasan manusia Tarikan nafas (inspirasi) Hembusan nafas
(ekspirasi) Tindakan otot interkosta

otot interkosta luar mengecut dan otot interkosta dalam mengendur tulang rusuk bergerak ke atas dan ke luar isipadu rongga toraks bertambah

otot interkosta luar mengendur dan otot interkosta dalam mengecut tulang rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam isipadu rongga toraks berkurang

Tarikan nafas
Tindakan otot diafragma
otot

Hembusan nafas
otot

diafragma mengecut diafragma turun ke bawah menjadi leper dan mendatar


isipadu

diafragma mengendur diafragma melengkung ke atas dan berbentuk kubah (bentuk asal)
isipadu Akibat

rongga toraks bertambah Akibat tindakan otot interkosta dan otot diafragma, isipadu rongga toraks bertambah

rongga toraks bertambah

tindakan otot interkosta dan otot diafragma, isipadu rongga toraks berkurang

Tekanan udara dalam rongga toraks berkurang Udara atmosfera disedut masuk ke dalam peparu

Tekanan udara dalam rongga toraks bertambah Udara didesak keluar dari peparu

Ringkasan Mekanisme pernafasan


Tarik nafas
depan

Hembus nafas
ke dlm

Sangkar rusuk Di tarik ke atas & ke Turun ke bawah & Keadaan diafragma
Turun ke bawah(mendatar) Naik ke atas(melengkung) berkurang bertambah

Isipadu toraks bertambah Tekanan rongga


menurun

Banding beza organ pernafasan ikan serangga dan manusia


Ikan perbezaan perolehi oksigen perolehi perolehi dr air oksigen dr oksigen dr udara udara organ insang trakea peparu pengangkutan gas pengangkuta pengangkuta dengan darah ke n gas n gas sel dengan dengan cecair ke sel darah ke sel serangga manusia Persamaan Permuaan pertukaran gas lembap

Topik

Kandunga Kuliah n struktur dan mekanisma organ pernafasan (insang, sistemtrakea dan peparu ) mekanisme pengangkuta n oksigen dalam insang, sistem trakea dan peparu mekanisme pernafasan pada manusia

Tutorial

Amali

ISL

4. Respirasi Respirasi haiwan

Jelaskan Perbincangan mekanisme dan penulisan pernafasan tarik laporan Prak 2. dan hembus nafas pada manusia dengan menggunakan model. (Rujuk Mader : ms 671-684 )

Membuat pembacaa an tambahan berkenaan perbezaan antara organ respirasi ikan, serangga dan mamalia.

Tajuk 5: Respirasi tumbuhan


Berespirasi utk dpt tenaga Organ respirasi tumbuhan/Tempat pertukaran gas pd tumbuhan ialah di
place for gas exchanged in plant occur in

Stomata (bukaan ) 90% of total intake Lentisels ( bhg kulit batang) rerambut akar Pneumatofor
a pore bark of stem ) Root hair

Stomata
dijumpai pd epidermis daun dan batang
Found in epidermis of leaves & stems

Dlm dikotiledon stomata paling byk pd bhgian bawah epidermis

In dicotyledonous leaves at lower epidermis

structure of stoma

Guard cell

Lentisel
sel longgar pd kulit kayu digunakan utk pertukaran gas dan transpirasi Oksigen dan CO2 masuk dan keluar melalui liang ini sedikit air hilang melalui bukaan ini

Lentisel sel longgar pd kulit kayu -digunakan utk pertukaran gas dan transpirasi - sedikit air hilang melalui bukaan ini

Stoma
Setiap stoma terdiri drp
by two guard cells. Each stoma consists of

Bukaan stoma yg dikelilingi oleh 2 sel pengawal

a stomatal pore surrounded

Tiap sel pengawal berbentuk ginjal dan mengandungi kloroplast Each guard cell is kidney-shaped and contains chloroplasts.

Dinding luar-nipis Dinding dlm tebal dan kurang elastik


outer wall - thinner and,

inner wall - a thicker, less elastic

Sellulos mikrofibril adalah berbentulk bulatan di dlm dinding sel dan bertemu di hujung nya dgn sel pengawal .
are joined at the ends.

Cellulose microfibrils are radially orientated in the cell wall and the guard cells

Sel subsidari adalah sel epidermis yg mengelilingi sel pengawal


surrounding the guard cells

subsidiary cells -The epidermal cells

Perubahan tekanan segah pada sel pengawal menyebabkan pem bukaan dan penutupan liang stoma
Changes in turgor pressure of guard cells causes the opening or closing of the stomatal pore.

Liang stoma membenarkan


photosynthesis and respiration and

The stomatal pore allows

Pertukaran karbon dioksida , oksigen utk fotosintesis dan


respirasi exchange of carbon dioxide, oxygen for

Mengawal kehilangan air ke persekitaran


controls water loss to the surroundings.

Pembukaan dan penutupan Stomata


Stomotal Opening & closing

Dari Hipotesis terbaru proses ini berlaku berdasarkan pergerakan


Pergerakan ion K+ dan Ca 2+ dan Penglibatan pengepaman proton
The current favoured hypothesis is based on the movement of K +, Ca 2+ and the involvement of the proton pump. However the exact mechanism is still being investigated

Pembukaan stomata
Dirangsang oleh
levels. stomatal opening is promoted by

Stomotal Opening

Keamatan cahaya yg tinggi paras karbon dioksida yang rendah

high light intensity and low mesophyll CO2

Sel pengawal yg mengandungi kloroplast menghasilkan ATP dgn cara fotofosforilasi semasa fotosintesis
Guard cells which contain chloroplasts generate ATP by photophosphorylation during photosynthesis.

Cahaya biru adalah di serap oleh fotoreseptor cahaya biru dan dlm masa yg sama cahaya ini juga mengaktifkan pum-proton dlm sel membran sel pengawal
Blue light (BL) is absorbed by BL photoreceptors which activate a proton-pump (IHT-ATPase) in the cell membrane of the guard cell (Figure 7.18(a)).

ATPs generated by the light dependent reaction of photosynthesis are hydrolysed to provide energy to drive the protonpump.
As protons (I-T) are pumped out of the guard cells, the cells become increasingly negatively charged. Potassium channels are activated and K+ ions diffuse from subsidiary cells through the channels down this electrochemical gradient into the guard cells. Chloride ions (Cl -) then enter to balance the charge.

In some plants, starch is converted into malate (the old hypothec proposed that starch is converted to sugar).

Stomatal closure
Stomatal closure can be triggered by
water stress, high temperature increasing CO2 levels in the leaf mesophyll and low light intensity (night time).

The hormone abscisic acid (ABA) is secreted by plant cells transpiration rate is high and soil water is low. This often occurs around mid day or when a plant begins to wilt. The ABA binds to receptors at the cell membrane of the guard cells.
This increases the permeability of calcium channels in the cell membrar-Calcium ions (Ca2+ enter into the guard cell. The influx of Ca alar triggers the release of Ca2+ from the cell vacuole into the cytosol (Figure 7.18(b)).

Stomatal closure
The accumulation of Ca+ inhibits the proton pump. Potassium ions (K+ move out of the guard cells into the subsidiary cells. C In some plants, Cl" and certain organic ions e.g. malate ions also move out of the guard cells. The water potential in the guard cells increases. Water diffuses out to neighbouring subsidiary cells by osmosis. The turgor pressure in the guard cells decreases, the cells become flaccid and the stoma closes. At night, the chloroplasts in the guard cells do not photosynthesise. Less ATP is produced. There is no active uptake of K+. Instead, the K+ ions diffuse out of the guard cells. The cells become flaccid and the stoma doses. In many plants, the stomatal opening and closing follows a biological internal rhythm, usually a 24

Structure and mechanism of opening and closing

Pel 263

What make the pore of stomata opening & closing ?

subsidiary cells

Stimuli for Stomatal Opening and Closing


In general, stomata are open during the day and closed at night, preventing the plant from losing water under conditions when photosynthesis cannot occur. At least three cues contribute to stomatal opening at dawn: light, CO2 depletion, and an internal "clock" in guard cells. The light stimulates guard cells to accumulate K+ and become turgid. This response is triggered by illumination of blue-light receptors in the plasma membrane of guard cells. Activation of these receptors stimulates the activity of proton pumps in the plasma membrane of the guard cells, in turn promoting absorption of K+ The stomata also open in response to depletion of CO2 within the leaf's air spaces as a result of photosynthesis. As CO2 concentrations decrease during the day, the stomata progressively open if sufficient water is supplied to the leaf. A third cue, the internal "clock" in the guard cells, ensures that stomata continue their daily rhythm of opening and closing. This rhythm occurs even if a plant is kept in a dark location. All eukaryotic organisms have internal clocks that regulate cyclic processes. Cycles with intervals of approximately 24 hours are called circadian rhythms Environmental stresses, such as droughts, can cause stomata to close during the daytime. When the plant has a water deficiency, guard cells may loose turgor and close stomata. In addition, a hormone called abscisic acid, produced in roots and leaves in response to water deficiency, signals guard cells to close.

Importance of stomata
Stomata allow gaseous exchange of carbon dioxide (for photosynthesis) and oxygen (for respiration) between the plant and the surrounding. Stomata regulate the rate of transpiration and control water loss by the plant. When water is lost through the stomata, it creates a transpiration pull which can pull the water and mineral salts from the roots to the higher parts of the plant. Transpiration also has a cooling effect on the plant.

Topik Kandungan Kuliah


5. Respirasi Respir tumbuhan asi organ respirasi tumbuha n

Tutorial
Pemerhatian: Anatomi daun. Buat pemerhatian ke atas daun yang telah direndam dalam air dan buat inferen. Kupaskan lapisan lutsinar daun yang terdapat di bahagian bawah permukaan daun Allamanda. Titiskan beberapa titisan air di atas lapisan lutsinar yang telah diletakkan di atas slaid kaca yang bersih dan periksa dibawah mikroskop. Lukis dan labelkan pemerhatian anda. Periksa slaid/model/carta yang tersedia yang menunjukkan keratan melintang daun. Lukis dan labelkan bahagian-bahagian yang dicerap.

Amali
Penyediaan Praktikal 7. Prak 3: Membuat pemerhatian ke atas sel haiwan dan tumbuhan. Kenalpasti, lukis dan label sel haiwan dan tumbuhan. a) sel haiwan: sel pipi b) sel tumbuhan: sel epidermis Tunjuk cara teknik penggunaan mikroskop.

ISL
Perbincang an dan penulisan laporan Prak 3.

Tutorial ; keratan melintang daun

Berkas vaskular

Bahagian daun dan fungsinya

Bahagian daun dan fungsinya

Tajuk 6: Respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan


Respirasi aerob dan anaerob

Respirasi sel
Proses yg menjanakan tenaga untuk aktiviti sel dan organisma Respirasi sel berlaku dlm 4 peringkat
ms 25 stpm

Peringkat 1- Glikolisis
berlaku dlm sitoplasma Glikosa ditukar kpd piruvat

Peringkat 2-tindakbalas penghubung antara Glikolisis dan Kitar Krebs


Berlaku dlm mitokondria

Peringkat 3- Kitar Kreb


Berlaku dlm mitokondria Piruvat ditukat kpd karbon dioksida dan air

Peringkat 4- rantaian pengangkutan elektron


Berlaku dlm mitokondria Hidrogen yg dikeluarkan dr pengoksidaan ditukar kpd air dan hasilkan ATP

Refer PP Resp Aerob

Respirasi sel

Respirasi aerob
Penguraian dan pembebasan tenaga drp makanan dgn menggunakan oksigen O2 membolehkan molekul makanan di pecahkan dgn sepenuhnya utk membebaskan semua tenaga kimia di dlm makanan . Hasil penguraian lengkap molekul ialah karbon dioksida dan air

Respirasi anaerob

Struktur dan fungsi mitokondria

Struktur dan fungsi mitokondria


Bentuk sfera / bujur Bil beberapa ribu Saiz-lebar; 0.5 um panjang 0.5-1.0um Dinding terdiri drp 2 lapisan membran
Membran luar licin Membran dlm- berlipat-lipat berbentuk krista

bhg dlm mitokondria bercecair dinamakn matriks Pd permukaan dlm mitokondrion, terdpt byk zarah bertangkai Byk didapti pd sel bermetabolisme yg tinggi dan perlukan ATP dlm kuantiti yg byk, jantung

fungsi mitokondria
Pusat penjanaan tenaga

Topik

Kandungan Kuliah respirasi aerob respirasi anaerob struktur dan fungsi mitokondria

Tutorial Membuat satu tunjuk cara penggunaan oksigen dan penghasilan karbon dioksida dalam respirasi aerobik. Mengkaji fermentasi gula oleh yis (respirasi anaerobik) (Rujuk Mader : ms 131-147)

Amali Penyediaan Praktikal 8 Prak 4: Sistem respirasi ikan, serangga dan mamalia. Buat pembedahan ke atas ikan, serangga dan mamalia untuk menunjukkan organ respirasi. Periksa, lukis dan label organ respirasi..

ISL Dengan mengguna kan perisian multimedia interaktif untuk mengenalp asti persamaan dan perbezaan antara respirasi aerob dan anaerob.

6. Respirasi Respir sel asi sel tumbuhan dan haiwan

Topik 7: Pertumbuhan
Pertumbuhan haiwan dan tumbuhan

Corak pertumbuhan Corak pertumbuhan haiwan dan tumbuhan

Pertumbuhan /tumbesaran
Proses perubahan saiz, bentuk , dan fungsi di sepanjang perkembangan semua benda hidup Pertumbuhan melibatkan
pertambahan saiz Perubahan bentuk
krn bhgian organisma yg berlainan berkembang pd kadar yg berlainan

Bg organisma multisel pertumbuhan melibatkan


Pembahagian sel , pertumbuhan sel Pembezaan sel - utk bentuk tisu baru

Pembahagian sel
Pertambahan bil sel secara ganda dua (1,2,4,8,16) Berlaku selepas persenyawaan Mitosis berlaku

Pemanjangan sel
Menyebabkan pertambahan saiz sehingga pd tahap tertentu Sel mengambil air dan bhn keperluan dr alam sekitar Pembinaan bhn kompleks dlm sel Pembinaan vakuol

Pembezaan sel
sel mtg berubah beransur-ansur untuk membentuk sel khusus dgn fungsi tertentu Kumpulan Sel khusus bertindak bersama sebagai tisu . Cth haiwan
Sel epitelium Otot Darah

Sekumpulan tisu pelbagai jenis dan fungsi bertindak bersama sebagai organ. Beberapa organ bergabung membentuk sistem organ Semua sistem organ bergabung menjadi

Corak/pola pertumbuhan
Cara mengukur pertumbuhan
Perubahan panjang dan tinggi Perubahan berat segar Perubahan berat kering

Diukur panjang atau tinggi organisma pd sela masa tertentu Nilai pengukuran subjektif Lengkung sigmoid

Pola Pertumbuhan
Ditunjukkan melalui graf lengkung pertumbuhan
Kadar pertumbuhanpf satu masa = kecerunan lengkung pd masa itu
Kadar pertumbuhan Jumlah pertumbuhan yg di perolehi per unit masa

Lengkung pertumbuhan curam =kadar pertumbuhan cepat Lengkung pertumbuhan mendatar =kadar pertumbuhan adalah sifar Semua organisma lengkung pertumbuhan adalah berbentuk A / sigmoid

Bentuk S / sigmoid Pertumbuhan ini dikatakan selanjar dan berlaku secara beransur-ansur.

Lengkung pertumbuhan manusia

Pertumbuhan haiwan
Lengkung pertumbuhan bentuk S atau sigmoid Contoh :
tikus Lembu Ikan

Lengkung Tumbesaran metamorfosis tak lengkap

Lengkung Tumbesaran metamorfosis tak lengkap


jenis pertumbuhan yang tidak selanjar. Berbentuk tangga Bhg mendatar graf nimfa tidak membesar / saiz bdn tetap Bhg tegak graf- nimfa membesar secara cepat dgn menyalin kulit Bilangan garis tegak = bilangan ekdisis berlaku

Pertumbuhan untuk tumbuhan Lengkungan Tumbesaran bentuk S

Pertumbuhan biji benih tumbuhan


Dr segi
ketinggian Jumlah daun Saiz batang anak pokok

Pola Pertumbuhan
Allometric growth/pertumbuhan alometri (manusia) Isometric growth/pertumbuhan isometri (ikan) Intermittent growth/pertumbuhan berperingkat (serangga) Limited growth/pertumbuhan terhad (manusia) Unlimited growth/pertumbuhan tak terhad (pokok perenial/saka berkayu)

Alometri
Bahagian-bahagian organisma yang berlainan akan membesar dengan kadar pertumbuhan yang berlainan.

Alometrik

Posnatal = selepas kelahiran

Alometri
Tisu-tisu yang mengikut pola pertumbuhan sigmoid: otot, hati, ginjal, limpa Tisu dan organ yang berlainan kadar pertumbuhannya dengan lengkung sigmoid: tisu saraf di otak, tisu limfoid (nodes limfa, timus, tonsil), organ pembiakan

Isometri
Occurs when an organ grows at the same mean rate as the rest of the body of the organism, e.g fish There is no change in shape or external form when the size of the organism increases.

Intermittent/berperingkat
Arthropods, for example insects and crustaceans, undergo intermittent growth. The hard, inelastic exoskeleton of these animals restrict the growth of the organism. The periodic shedding of the outer cuticle allows growth to occur for a short period of time. When the new cuticle hardens, grow is prevented. Moulting usually occurs about 5

Pertumbuhan terhad
In limited growth, the growth does not continue throughout life. The organisms grow to a predetermined size within the normal range for the group of organisms, there is then no further growth. E.g in annual plants, in their fruits, seeds and dicotyledonous leaves. E.g mammals

Pertumbuhan tak terhad


In unlimited growth, the growth continues throughout life. For example, woody perennial plants, monocotyledonous leaves, fungi, algae and certain invertebrates such as corals and sponges, fish and reptiles. The growth of the organism is continuous and there is an increase in mass, height or length every year.

Growth will continue until the organism is destroyed by its own size, parasites which causes diseases, predators or natural calamities such as fire, lightning ,strong wind or storm.

Topik 8: Pemakanan
Pemakanan haiwan

Pengelasan haiwan berdasarkan pemakanan Adaptasi gigi dan rahang mengikut tabiat makan Proses penghadaman makanan pd manusia

Pengelasan haiwan berdasarkan pemakanan

Heterotrof-makan organisma
lain Autotrof buat makanan sendiri
Karnivor Herbivor Omnivor

Karnivor makan haiwan sahaja Herbivor makan tumbuhan sahaja Omnivor makan tumbuhan dan

Karnivor
Haiwan yg makan daging Cth: Anjing, kucing, harimau dan singa

Ciri-ciri gigi karnivor


Kacip: kecil , runcing untuk tanggalkan daging dr tulang Taring
besar Tajam meruncing utk gigit mangsa dan mengoyak daging dan pertahan diri dari musuh

Geraham kecil dan geraham


Permukaan tajam dan lebar utk hancurkan tulang

Gigi karnasial
Geraham kecil terakhir di rahang atas bertindih dengan gigi geraham pertama di rahang bawah.

Herbivor

omnivor

Proses penghadaman makanan pd manusia


Pencernaan proses pemecahan makanan kpd molekul ringkas yg boleh diserap oleh badan

Sistem Penghadaman
Definisi Pencernaan
Proses penguraian bhn makanan kpd bentuk ringkas supaya dpt diserap dlm sistem peredaran darah

Fungsi sistem penghadaman


Menguraikn makanan secara fizikal dn kimia kpd unit-unit yg boleh diserap oleh bdn

2 cara pencernaan
Pencernaan fizikal melibatkn tindakan pemotongan dn pengisaran oleh gigi serta proses peritalsis Pencernaan kimia -melibatkn tindakn enzimenzim ke atas substrak

Menerima mkn Menukarkn makanan kpd molekul yg boleh melepasi membran sel Menyingkirkn bhn yg tidak diserap oleh bdn.

organisasi trek penghadaman


Terdiri dr
mulut Farinng/Pharynx Esophagus Perut /Stomach Duodenum(usus kecil) Ileum (USUS KECIL) Kolon (usus besar) Rektum dubur

Organ yg berkaitan sistem pencernaan terdiri dr


Gigi Kelenjar air liur Liver/ hati Gall blader/pundi hempedu Pancreas

Sistem pencernaa n manusia

Pencernaan fizikal
Pencernaan fizikal melibatkn tindakan pemotongan dn pengisaran oleh gigi serta proses peritalsis

Tindakan Peristalsis

Pencernaan Kimia Enzim


Pencernaan kimia -melibatkn tindakan enzim-enzim ke atas substrat Enzim protein yg dihasilkan oleh sel hidup Berfungsi sebagai mangkin organik utk kawal dan cepatkan t/balas kimia
Dihasilkan oleh kelenjar Bahan yg ditindakkan oleh enzim di sebut substrat Nama sesuatu enzim mengikut substratnya yg diakhiri dengan . ase

Enzim peka pada perubahan pH


Setiap enzim mempunyai satu nilai pH yg optimum dan bertindak paling baik dlm lingkungan pH tersebut . Enzim amilase bertindak optimum pd pH 7 Enzim pepsin optimum pd pH 2.3 Diluar drpd pH optimum , enzim akan jadi kurang aktif .

Enzim peka pada perubahan suhu


Tidak aktif pd suhu kurang drp 0 C Pd suhu kurang drp 40 C kadar t/b meningkat 2x ganda bg kenaikan setiap 10 C t/b optimum pd suhu 37 C krn ia adalah suhu badan manusia Enzim dinyahaktif / musnah / suhu lebih dr 40 C Enzim denaturasi pada suhu lebih dr 60 C

Proses pencernaan manusia

Proses pencernaan manusia

Penyerapan hasil pencernaan

Topik 9 Nutrisi/ pemakanan tumbuhan

Fotosintesis

Tumbuhan hijau menjalankan proses fotosintesis untuk membina makanan (glukosa) drp karbon dioksida dan air dengan kehadiran cahaya matahari dan klorofil

The overall process of photosynthesis is typically presented by the equation:

Fotosintesis
Karbon dioksida + Air Glukosa + oksigen

6H2O + 6CO2 ----------> C6H12O6+ 6O2

Fotolisis air

Fotosintesis memerlukan
Cahaya Klorofil Karbon dioksida air

Apakah bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis ?

Cahaya dan klorofil adalah perlu, dibuktikan jika terdapat kehadiran kanji pada daun dengan ujian larutan iodin Kanji akan menukarkan larutan iodin

kanji dihasilkan dan boleh dibuktikan jika terdapat kehadiran kanji pada daun dengan ujian larutan iodin Kanji akan menukarkan larutan iodin drp warna perang kpd biru tua . Oksigen , dihasilkan dan boleh dibuktikan jika terdapat kehadiran oksigen selepas fotosintesis dgn uji menggunakan kayu uji berbara

Apakah bahan yang dihasilkan selepas proses fotosintesis?

Tutorial ; keratan melintang daun

Eksperimen untuk mengkaji keperluan Fotosintesis tumbuhan diletakkan dlm gelap ,diuji , tidak hasilkan kanji

Eksperimen mengkaji keperluan fotosintesis

Eksperimen mengkaji keperluan fotosintesis

Kesimpulan
Fotosintesis berlaku dengan kehadiran
Cahaya Klorofil Karbon dioksida Air Enzim fotosintesis Suhu yang sesuai

Tajuk 10: Perkumuhan haiwan


Organ-organ perkumuhan Perkumuhan manusia Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah Lukis dan label struktur ginjal dan kulit, nyatakan kefungsian setiap satunya. (Rujuk Mader : ms 685-698)

Lukis dan label struktur ginjal dan fungsi

Perkumuhan manusia

kulit dan kefungsian

Tajuk 11: Perkumuhan tumbuhan


Transpirasi dan gutasi Ujikaji dalam kurikulum sekolah rendah transpirasi dan gutasi kepentingan transpirasi dan faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi Tutorial :Menunjuk cara transpirasi yang berlaku kepada tumbuhan yang

Tajuk 12: Pembiakan haiwan

Topik 13: Pembiakan tumbuhan

14. Pergerakan dan sokongan haiwan


pergerakan haiwan kepentingan pergerakan bagi haiwan peranan rangka, otot dan sendi

Tutorial
Menjelaskan pelbagai jenis pergerakan haiwan di darat, udara dan air. Menerangkan peranan hidrostatik, rangka luar, rangka dalam, otot dan sendi.

15. Gerak balas ke atas rangsangan


15. Gerak balas tumbuhan ke atas rangsangan tropisme nastik taksis (cth: tumbuhan mikroskopik) kajian praktikal dalam kurikulum sekolah rendah

Tutorial
Menjelaskan pelbagai cara tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran mereka. Menunjuk cara bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap cahaya, air, graviti dan sentuhan. (Rujuk Mader : ms 477-481)