Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4

Tarikh Masa Bilangan murid Tahun Tajuk Sub-tajuk Objektif Umum

: 2 April 2013 :10.00 pagi- 10.30 pagi :12 orang :Tahun 4 :Ukuran : Ukuran panjang : Memahami ukuran panjang.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat :1. Menyatakan cara yang berbeza untuk mengukur panjang 2. Menyatakan unit piawai bagi panjang dalam sistem metrik 3. Memilih alat pengukur yang sesuai untuk mengukur panjang dan menggunakan teknik yang betul. 4. Rekodkan panjang dalam sistem metrik

Pengetahuan sedia ada : Murid tahu bagaimana mengukur panjang menggunakan pembaris. Kemahiran saintifik : Berkomunikasi, mengukur dan menggunakan nombor Nilai saintifik : 1. Sistematik 2. Jujur dan tepat dalam membuat rekod dan menilai data 3. Berani mencuba 4. Kerjasama dalam kumpulan

Sumber P & P : 1. Pembaris 2. Pita pengukur 3. Buku teks

Kemahiran berfikir kreatif : Menjanakan idea, menghubungkaitkan Kemahiran berfikir kritis : Membanding dan membezakan Strategi dan kaedah pengajaran : 1. Demonstrasi 2. Penyelesaian masalah 3. Koperatif

Langkah / Fasa (Masa) Orientasi (5 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Tayangan video

Guru menunjukkan video cara mengukur panjang kepada murid.

ABM : Video

Pencetusan Idea ( 5 minit )

Menunjukkan Kad Gambar

Guru menunjukkan gambar orang purba mengukur panjang

KPS: Memerhati Membuat ramalan

Guru menerangkan bagaimana untuk mengukur panjang meja dengan

menggunakan bahagian badan. Penstrukturan idea ( 7minit ) Mengukur meja menggunakan bahagian badan Guru membahagi kelas kepada dua kumpulan. KPS: Memerhati Mengenal Pasti Mengelas Guru bertanya kepada murid bagaimana untuk mengukur panjang meja menggunakan bahagian badan. Bahan pembelajaran: Kemudian, guru menerangkan kepada murid bahagian badan yang sesuai digunakan untuk mengukur panjang meja. Meja Buku teks

Aplikasi Idea ( 8 minit)

Mengukur meja menggunakan alat pengukur

Guru bertanya kepada murid alat pengukur yang sesuai digunakan untuk mengukur meja.

Membuat perkaitan

Murid mengukur meja menggunakan

pembaris Refleksi ( 5 minit ) Menyatakan unit yang sesuai bagi panjang Guru membimbing murid untuk membuat refleksi bahawa mengukur menggunakan alat Mengingat kembali mengukur menggunakan alat pengukur lebih tepat daripada

pengukur lebih tepat menggunakan dari menggunakan bahagian badan. bahagian badan/

Guru menyatakan unit untuk mengukur jarak yang sesuai.

Unit mm dan cm bagi jarak dekat. Unit meter bagi jarak jauh

Anda mungkin juga menyukai