Anda di halaman 1dari 72

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA, KAMPUS RAJA MELEWAR

SEREMBAN
NEGERI SEMBILAN

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

15

SENARAI MATA PELAJARAN


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN
JANUARI 2008
SEM.1
MATA PEJARAN

KOD

WAJARAN
KERJA
UAK/ PEPERIK
KREDIT KURSU
AMALI
SAAN
S

A. WAJIB
English Language Proficiency II

WAJ3101

60%

40%

NUMERICAL LITERACY

WAJ3102

60%

40%

HUBUNGAN ETNIK

WAJ3108

BINA INSAN GURU FASA I

WAJ3107

Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK

BTM3101

50%

50%

Tatabahasa I

BTM3102

50%

50%

JUMLAH CATATAN

JUMLAH MATA GRED

PURATA MATA GRED

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

JUMLAH KREDIT

#REF!

G_0

#REF!

## ## #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

G_0

#REF!

#REF!

G_0

## ## #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

G_TERAS2

#REF!

#REF!

G_TERAS1

#REF!

ANGKA
GILIRAN

##

KAD
PENGENALAN

KAUM

NAMA

JANTINA

BIL

G_WAJ3114 : BINA INSAN


GURU FASA II

HELAIAN :3/72

WAJ3114 : BINA INSAN


GURU FASA II

BIKP

PENGERUSI JKPPMPG

HELAIAN :4/72

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

BIKP

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

STATUS PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan tarikh)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :5/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :6/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :7/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :8/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :9/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :10/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :11/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :12/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :13/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :14/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :15/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH MATA GRED


TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

PURATA MATA GRED

JUMLAH MATA GRED

#REF!

JUMLAH KREDIT

#REF!

WAJ3114 : BINA INSAN GURU


FASA II

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

## ##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

##

#REF!

## ## ## ## ## ###

#REF!

#REF! ### #REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

#REF!

#REF!

#REF!

ANGKA
GILIRAN

#REF!

#REF!

## ##

KAD
PENGENALAN

#REF!

NAMA

#REF!

KAUM

JANTINA

BIL

BILSLRUH

##

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :16/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :17/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :18/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :19/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :20/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :21/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :22/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :23/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :24/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :25/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

BIKP

HELAIAN :26/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA MATA GRED


TERKUMPUL

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan
Butiran
Lengkap (Kod
Kertas,
markah KK
dan
Pep./rujukan
surat dan
tarikh)

TARIKH KEPUTUSAN RASMI :

PENGERUSI JKPPMPG

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

UNIT

PENGKHUSUSAN

KOD1

Kredit

KK

PP

KOD2

Kredit

KK

PP

KOD3

Kredit

KK

PP

KOD4

Kredit

KK

PP

50%

50%

OPSYEN

URUTAN

Col_Index 1

01

PA

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN


RENDAH

PIM3101

50%

50% PIM3102

60%

40%

02

BC

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH

BCN3101 3

60%

40% BCN3102 3

60%

40%

03

PM

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN


RENDAH

BMM3101 3

50%

50% BMM3117 3

60%

40%

04

BT

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH

BTM3101 3

50%

50% BTM3102 3

60%

40%

05

MT

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

MTE3101 3

50%

50% MTE3102 3

50%

50%

06

MU

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN


RENDAH

MZU3101 1

70%

30% MZU3102 2

50%

50% MZU3103 1

70%

30% MZU3104 2

07

PJ

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN


RENDAH

PJM3101 2

60%

40% PJM3102

70%

30% PJM3103 2

70%

30%

08

PKB

PENDIDIKAN KHAS - MASALAH


PKU3101 3
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH

50%

50% PKU3102

50%

50%

09

PS

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN


PSV3101 3
RENDAH

50%

50% PSV3102

60%

40%

10

PKP

PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN


RENDAH

PKP3101 3

50%

50% PKU3102

50%

50%

11

SN

SAINS PENDIDIKAN RENDAH

SCE3101 3

60%

40% SCE3102

50%

50%

34

JK

LAPORAN MESYUARAT JKPPIPG


#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1
2
3

Tarikh Mesyuarat :
Masa Mesyuarat :
Tempat Mesyuarat :

20 JUN 2008
9.30 pagi
Balai Sidang

Pembentangan Keputusan Peperiksaan oleh Setiausaha Peperiksaan


4.1 Butiran Calon Peperiksaan PISMP Januari 2007
#REF!
Jadual 1 : Butiran Calon Peperiksaan
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Butiran
Jumlah calon dalam BIKP
Jumlah calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan
Jumlah calon tidak hadir peperiksaan
Jumlah calon meninggal dunia
Jumlah calon tangguh/ mengulang kursus
Jumlah calon tangguh praktikum
Jumlah calon berhenti/diberhentikan
Jumlah calon bertukar ke Institut lain
Jumlah calon bertukar dari Institut lain
Jumlah calon sebenar hadir/menduduki peperiksaan

Bilangan
#REF!

#REF!

4.2 Analisis Bilangan Calon Yang Menduduki Peperiksaan Mengikut Pengkhususan, Kaum Dan
Jantina
Jadual 2 : Analisis Bilangan Calon Mengikut Pengkhusuan, Kaum dan Jantina
Kaum
Pengkhususan
PM
BC
BT
PS
PA
PJ

Bumi
L

Cina
P

India
P

Lain-lain
L
P

Jumlah
L
P

JUMLAH

Jumlah Besar

Peratus
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4.3 #REF!
4.3.1 Analisis Keputusan Peperiksaan Mengikut Pengkhususan Berdasarkan Lulus/Gagal
Jadual 3 : Keputusan Mengikut Pengkhususan
Pengkhususan

PM
BC
BT
PS
PA
PJ

%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Keputusan
Gagal
Bil
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Jumlah

#DIV/0!

#DIV/0!

Lulus
Bil

Tangguh
Bil
%
######
######
######
######
######
######
######

(30)

Jumlah
Calon

Pengk

LAPORAN MESYUARAT JKPPIPG


#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4.3.2. Analisis Keputusan Lulus/Gagal Mengikut Mata Pelajaran


Jadual 4: Keputusan Mengikut Kertas Peperiksaan
Kod Kertas

Mata
Pelajaran

Lulus
Bil
%
#REF! #REF!
#N/A
#REF! #REF!
#N/A
#REF! #REF!
#N/A
#REF! #REF!
#N/A
#REF! #REF!
#N/A
Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sjk(T)#REF!
/ Sk #REF!
#REF! #REF!
#N/A
#REF! #REF!
#N/A
#REF! #REF!
Fonetik Dan Kosa Kata
#REF! #REF!
Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah
#REF! #REF!
Pengenalan Pendidikan Seni Visual
#REF! #REF!
Bahasa Visual
#REF! #REF!
#N/A
#REF! #REF!
#N/A
#REF!
#REF!
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah
Rendah*
#REF! #REF!
Pedagogi Pendidikan Islam *

BMM3101
BMM3117
BTM3101
BTM3102

BCN3101
BCN3102
PSV3101
PSV3102
PJM3101
PJM3102
PIM3101
PIM3102

Keputusan
Gagal
Bil
%
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####

Jumlah
Calon

Tangguh
Bil
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Kod

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4.3.3. Keputusan Mengikut PMG


Jadual 7: Keputusan Mengikut PMG
Pengkhususan

PM
BC
BT
PS
PA
PJ
JUMLAH

3.50 - 4.00
Bil
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

Keputusan
3.00- 3.49
2.00 - 2.99
Bil
%
Bil
%
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######

Jumlah
Calon

0.00-1.99
Bil
%
####
####
####
####
####
####
####

4.3.4. Analisis Keputusan Bina Insan Guru


GRED
Bil
%

A-

B+

B-

C+

C-

Senarai Calon Tidak Dibenarkan Menduduki Peperiksaan (TDMP)


Tiada kes
Jadual 9 - Senarai Calon Gagal Penilaian
Bil

Nama
No. Kad Pengenalan
Angka Giliran

Pengkhususan

(31)

Sebab Rujukan

D+

Jumlah

#DIV/0!

LAPORAN MESYUARAT JKPPIPG


#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1

TIADA KES

Senarai Calon Yang Ditangguhkan Keputusan Peperiksaan


Tiada kes
Jadual 10 - Calon Yang Ditangguhkan Keputusan Peperiksaan/ Praktikum
Bil

Nama
No Kad Pengenalan
Angka Giliran

Pengkhususan

Sebab dan Rujukan

Pengkhususan

Sebab dan Rujukan

TIADA KES

Senarai Calon Gagal Peperiksaan


Tiada kes

Senarai Calon Bertukar Institut


Tiada kes

10

Senarai Calon Berhenti/Diberhentikan Kursus


Tiada kes

11

Senarai Calon Tangguh/ Mengulang Kursus


Tiada kes
Bil

Nama
No Kad Pengenalan
Angka Giliran
1

12

Keputusan JKPPIPG
12.1
12.2

#REF!
JKPPIPG memperakukan dan mengemukakan keputusan akhir seperti terkandung dalam BIKP untuk disahkan
oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru.

Mesyuarat di tangguhkan 1: 2.00 tengah hari


Disediakan oleh

Disahkan Oleh

(MOHAMAD BIN OSMAN)


Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian
JKPPIPG
Institut Perguruan Raja Melewar

(ASMAH BINTI YAHYA)


Pengerusi
JKPPIPG
Institut Perguruan Raja Melewar

(32)

LAPORAN MESYUARAT JKPPIPG


#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1
2
3

Tarikh Mesyuarat :
Masa Mesyuarat :
Tempat Mesyuarat :

10 DISEMBER 2007
10.00 pagi
Balai Sidang

Pembentangan Keputusan Peperiksaan oleh Setiausaha Peperiksaan


4.1 Butiran Calon Peperiksaan PISMP Januari 2007
#REF!
Jadual 1 : Butiran Calon Peperiksaan
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Butiran
Jumlah calon dalam BIKP
Jumlah calon tidak dibenarkan menduduki peperiksaan
Jumlah calon tidak hadir peperiksaan
Jumlah calon meninggal dunia
Jumlah calon tangguh/ mengulang kursus
Jumlah calon tangguh praktikum
Jumlah calon berhenti/diberhentikan
Jumlah calon bertukar ke Institut lain
Jumlah calon bertukar dari Institut lain
Jumlah calon sebenar hadir/menduduki peperiksaan

Bilangan
#REF!

#REF!

4.2 Analisis Bilangan Calon Yang Menduduki Peperiksaan Mengikut Pengkhususan, Kaum Dan
Jantina
Jadual 2 : Analisis Bilangan Calon Mengikut Pengkhusuan, Kaum dan Jantina
Kaum
Pengkhususan
PM
BC
BT
PS

Bumi
L

Cina
P

India
P

Lain-lain
L
P

Jumlah
L
P

Jumlah Besar

JUMLAH

Peratus
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4.3.2. Analisis Keputusan Lulus/Gagal Mengikut Mata Pelajaran


Jadual 4: Keputusan Mengikut Kertas Peperiksaan
Kod Kertas

BMM3101
BMM3117
BTM3101
BTM3102
BCN3101
BCN3102
PSV3101
PSV3102

Mata
Pelajaran

Lulus

Bil
#REF!
#N/A
#REF!
#N/A
#REF!
#N/A
#REF!
#N/A
Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sjk(T)#REF!
/ Sk
#REF!
Fonetik Dan Kosa Kata
#REF!
Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah
#REF!
Pengenalan Pendidikan Seni Visual
#REF!
Bahasa Visual
#REF!
#N/A

(33)

%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Keputusan
Gagal
Bil
%
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####
#### ####

Tangguh
Bil
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Jumlah
Calon
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

4.3.3. Keputusan Mengikut PMG


Jadual 7: Keputusan Mengikut PMG
Pengkhususan

PM
BC
BT
PS

Keputusan
3.00- 3.49
2.00 - 2.99
Bil
%
Bil
%
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######

3.50 - 4.00
Bil
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

JUMLAH

#DIV/0!

#DIV/0!

Jumlah
Calon

0.00-1.99
Bil
%
####
####
####
####

######

####

MIN

3.101

S. PIAWAI

0.7667

4.3.4. Keputusan Mengikut PMGT


Jadual 7: Keputusan Mengikut PMGT
Pengkhususan

PM
BC
BT
PS

3.50 - 4.00
Bil
%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

JUMLAH

Keputusan
3.00- 3.49
2.00 - 2.99
Bil
%
Bil
%
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######
#DIV/0!
######

#DIV/0!

#DIV/0!

Jumlah
Calon

0.00-1.99
Bil
%
####
####
####
####

######

####

MIN

3.101

S. PIAWAI

0.7667

4.3.4. Analisis Keputusan Mata Wajib

GRED
Bil
%

A-

B+

B-

C+

C-

GRED
Bil
%

A-

B+

B-

C+

C-

A
21
80.77

A1
3.85

B+
2
7.69

B
2
7.69

B-

C+

C-

B+
3
10.34

B
7
24.14

B11
37.93

C+
2
6.90

C-

A6
20.69

A
12
44.44

A10
37.04

B+
3
11.11

B
1
3.70

B-

C-

C+
1
3.70

B-

C+

C-

#REF!
GRED
Bil
%
#REF!
GRED
Bil
%
#REF!
GRED
Bil
%

WAJ3114 : BINA INSAN GURU FASA II


GRED
A
AB+
Bil
%
-

(34)

D+

D+

D+

D+

D+

D+

Jumlah TGH/BHT

#####

Jumlah TGH/BHT

#####

Jumlah TGH/BHT
26
#####

Jumlah TGH/BHT
27
#####

Jumlah TGH/BHT

#####

Jumlah TGH/BHT
29
#####

GRED
Bil
%

GRED
Bil
%

A-

B+

B-

C+

C-

(35)

D+

Jumlah TGH/BHT

#####

Jumlah TGH/BHT

#####

BIKP

HELAIAN :35/72
PEPERIKSAAN PPG SEMESTER 1
TARIKH: 29 - 30 OKTOBER 2011
AMBILAN JULAI 2011

KK & PEP

B-

B+

12

39.98 3.33 12.00 39.98 3.33

LULUS

B-

12

39.34 3.28 12.00 39.34 3.28

LULUS

HASLINA BINTI ABD


RAHMAN
KDAYATUL FAIDZAL BIN
SN2 567
ABD. WAHAB
SN2 566

SN2 568 LEE SIOW HUI


SN2 569

LOGESWARAN A/L
ANANNA

SN2 570 MALAR A/P ARASAN

STATUS
PELAJAR

JUMLAH MATA
GRED
TERKUMPUL
PURATA MATA
GRED
TERKUMPUL

JUMLAH MATA
GRED

JUMLAH KREDIT
TERKUMPUL

JUMLAH KREDIT

PURATA MATA
GRED

WAJ3114 : BINA
INSAN GURU
FASA II

B+

WAJ3105 :
NUMERICAL
LITERACY

MAJOR 4

B+

SN2 564 HAMIZAH BINTI AB KARIM ASN2 565 HANAN BINTI ARSAD

WAJ3101 :
TAMADUN
ISLAM DAN ASIA
WAJ3102 :
ENGLISH
LANGUAGE
PROFISIENCY I

MAJOR 3

SN2 563 FOZIAH BT.HASHIM

MAJOR 2

SN2 562 AFZAN BINTI ABU ZIDEN

MAJOR 1

NAMA

BILSLRUH

UNIT

TK

B+

B+

12

43.66 3.64 12.00 43.66 3.64

LULUS

B-

A-

12

34.93 2.91 12.00 34.93 2.91

GAGAL

A-

B+

A+

B+

12

43.66 3.64 12.00 43.66 3.64

LULUS

B-

A-

12

34.60 2.88 12.00 34.60 2.88

GAGAL

B+

A-

A-

12

41.67 3.47 12.00 41.67 3.47

LULUS

B+

A-

B+

12

38.99 3.25 12.00 38.99 3.25

LULUS

A-

12

39.34 3.28 12.00 39.34 3.28

LULUS

CATATAN
(Catatkan Butiran
Lengkap (Kod Kertas,
markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

Ulang pep SCE3102:


PEP=36%;KK=84%;

Ulang pep SCE3102:


PEP=29%;KK=81%;

B+

B-

MD LUTFILLAH BIN
SN2 571
IBRAHIM

B-

A-

12

40.35 3.36 12.00 40.35 3.36

LULUS

SN2 572 MOHD RAMZI BIN SIDIK

C+

B-

C+

12

31.99 2.67 12.00 31.99 2.67

LULUS

B+

B-

12

43.33 3.61 12.00 43.33 3.61

LULUS

A-

A-

A+

12

44.02 3.67 12.00 44.02 3.67

LULUS

B+

B-

A-

12

39.67 3.31 12.00 39.67 3.31

LULUS

B-

B+

12

34.25 2.85 12.00 34.25 2.85

GAGAL

B+

B+

B-

A-

12

40.66 3.39 12.00 40.66 3.39

12

0.00

0.00

GAGAL TDMP

SN2 573
SN2 574
SN2 575
SN2 576

NOR ASHIKIN BT
SHAHARUDI
NORAINI BINTI
MOHAMAD
NORASLINA BINTI M
ATMURI
NORHANIMAH BINTI
MAHADI

SN2 577 NORIZAN BINTI OMAR


PATHMAWATHY A/P
MURUGASU
RAJA LETCHEMY A/P
SN2 579
BISBANATHAN
RAJESWARI A/P
SN2 580
SUBRAMANIAM
SN2 578

SN2 581 RIMI BIN SAIMAN

0.00 12.00

0.00

Ulang pep SCE3102:


PEP=41%;KK=82%;

LULUS

B-

12

11.34 0.95 12.00 11.34 0.95

GAGAL TDMP

A-

A-

12

36.93 3.08 12.00 36.93 3.08

GAGAL

B+

B+

A-

12

41.32 3.44 12.00 41.32 3.44

LULUS

ROHAYU BINTI MOHAMED


SN2 582
ARIFFIN

A+

A-

12

37.59 3.13 12.00 37.59 3.13

GAGAL

SN2 583 ROZIANA BT MAT NOOR

B+

B+

12

37.90 3.16 12.00 37.90 3.16

SAMSUL IRWAN BIN


SN2 584
SANUSI

B+

B+

B-

A-

12

40.66 3.39 12.00 40.66 3.39

LULUS

SN2 585 SIVA A/L RATNAM

B-

B+

A-

12

37.01 3.08 12.00 37.01 3.08

LULUS

SRI REVATHI A/P


SN2 586
KRISHNAN

B-

B+

12

31.92 2.66 12.00 31.92 2.66

GAGAL

SN2 587 SUZANA BTE IDRIS

B+

B-

12

40.33 3.36 12.00 40.33 3.36

LULUS

SN2 588 TEH YEE CHUNG

A-

A-

A+

12

43.35 3.61 12.00 43.35 3.61

LULUS

SN2 589 TEY CHA JYE

B+

A-

12

45.33 3.78 12.00 45.33 3.78

LULUS

Ulang pep SCE3101:


PEP=45%;KK=82%;

Ulang pep SCE3102:


PEP=35%;KK=88%;
Ulang pep SCE3101:
GAGAL
PEP=42%;KK=83%;

YUSMAZAINI BINTI MAT


SN2 590
YUNUS

B+

C+

12

39.65 3.30 12.00 39.65 3.30

LULUS

SN2 591 ZAILAN BIN MOHD ZAID

B+

C+

12

42.65 3.55 12.00 42.65 3.55

LULUS

Ulang pep SCE3102:


PEP=37%;KK=73%;

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

HELAIAN :36/72

MAJOR : BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH


INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

#REF!

#N/A

BIL

#N/A

ANGKA
GILIRAN
KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

NAMA

MAJOR
ELEKTIF
WAJIB
#REF! #REF!
#REF!
TK
WAJ3114 : BINA INSAN
GURU FASA II

TERAS
KREDIT

JK

JMG

PMG

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## # ## ##

# #REF! #REF!

#REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI : 07 April 2010

(ASMAH BINTI YAHYA)


PENGERUSI JKPPIPG
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR
SEREMBAN

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

HELAIAN :37/72

JKT

JMGT

PMGT

STATUS
PELAJAR

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI : 07 April 2010

(ASMAH BINTI YAHYA)


PENGERUSI JKPPIPG
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR
SEREMBAN

HELAIAN :38/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF!
#REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :39/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF!
#REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :40/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF!
#REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ### ### ### ### ### ### ### ### #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :41/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

BIL

NAMA

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :42/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

BIL

NAMA

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :43/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

BIL

NAMA

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :44/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :45/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :46/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN
JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :47/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN
JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

HELAIAN :48/72
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MAJOR : MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

TERAS
KREDIT

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

#REF!

BIL

#REF!

JK

KAUM

KAD
PENGENALAN

WAJIB
#REF! #REF!

ANGKA
GILIRAN
JANTINA

NAMA

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ##

# ## # #REF! #REF!

#REF!

#REF!

BIKP PPPRPET

HELAIAN :49/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MAJOR : SAINS PENDIDIKAN RENDAH


INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

WAJIB
#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#N/A

#N/A

BIL

KAUM

ANGKA
GILIRAN
JANTINA

NAMA

KAD
PENGENALAN

MAJOR
3

TK
WAJ3114 : BINA INSAN
GURU FASA II

TERAS
KREDIT

JK

JMG

PMG

JKT

JMGT

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI : 20 JUN 2008

(ASMAH BINTI YAHYA)


PENGERUSI JKPPIPG
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR
SEREMBAN

BIKP PPPRPET

HELAIAN :50/72

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MAJOR : SAINS PENDIDIKAN RENDAH


INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN

BIL. CALON :

WAJIB
#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#N/A

#N/A

BIL

KAUM

ANGKA
GILIRAN
JANTINA

NAMA

KAD
PENGENALAN

MAJOR
3

TK
WAJ3114 : BINA INSAN
GURU FASA II

TERAS
KREDIT

JK

JMG

PMG

JKT

JMGT

PMGT

STATUS
PELAJAR

CATATAN
(Catatkan Butiran Lengkap
(Kod Kertas, markah KK dan
Pep./rujukan surat dan
tarikh)

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

##

#REF!

#REF!

#REF!

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

# #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

TARIKH KEPUTUSAN RASMI : 20 JUN 2008

(ASMAH BINTI YAHYA)


PENGERUSI JKPPIPG
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR
SEREMBAN

INSTITUT
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

Bilangan Hadir
Peperiksaan

#REF!

Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD

#REF!

Bilangan Calon
Dalam BIKP

#REF!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMGT
PMG/PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3.00 - 3.49
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2.00 - 2.99
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00 - 1.99
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Jumlah
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

JUMLAH

BIL.

Peratus
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

L
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

P
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Jum
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

OPSYEN
#REF!

KK
PEP
KK+PEP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INSTITUT
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:

INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN


#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

JUMLAH

BIL.

Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

A
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMGT
PMG/PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.00 - 3.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 - 2.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 - 1.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Bilangan Hadir
Peperiksaan
Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD
Bilangan Calon
Dalam BIKP

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

Jum

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

OPSYEN
#N/A

KK
PEP
KK+PEP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INSTITUT
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:

INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN


#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

JUMLAH

BIL.

Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

A
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMGT
PMG/PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.00 - 3.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 - 2.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 - 1.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Bilangan Hadir
Peperiksaan
Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD
Bilangan Calon
Dalam BIKP

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

Jum

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

OPSYEN
#N/A

KK
PEP
KK+PEP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INSTITUT
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:

INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN


#REF!
#REF!
MAJOR : BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

JUMLAH

BIL.

Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

A
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMGT
PMG/PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.00 - 3.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 - 2.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 - 1.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Bilangan Hadir
Peperiksaan
Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD
Bilangan Calon
Dalam BIKP

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

Jum

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

OPSYEN
KK
BCN3101 : Fonetik Dan Kosa PEP
Kata
KK+PEP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INSTITUT
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:

INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN


#REF!
#REF!
MAJOR : PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

JUMLAH

BIL.

Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

A
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMGT
PMG/PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.00 - 3.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 - 2.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 - 1.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Bilangan Hadir
Peperiksaan
Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD
Bilangan Calon
Dalam BIKP

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

Jum

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OPSYEN
KK
#REF!
PSV3101 : Pengenalan Pendidikan Seni
PEP Visual #REF!
KK+PEP
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INSTITUT
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:

INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN


#REF!
#REF!
MAJOR : MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

JUMLAH

BIL.

Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

A
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMGT
PMG/PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.00 - 3.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 - 2.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 - 1.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Bilangan Hadir
Peperiksaan
Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD
Bilangan Calon
Dalam BIKP

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

Jum

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
OPSYEN
KK
#REF!
#REF!
1 : Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam
PEP Sekolah
#REF!
Rendah* #REF!
KK+PEP
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INSTITUT
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:

INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN


#REF!
#REF!
MAJOR : SAINS PENDIDIKAN RENDAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

JUMLAH

BIL.

Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

A
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

A%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMGT
PMG/PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.00 - 3.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 - 2.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 - 1.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Bilangan Hadir
Peperiksaan
Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD
Bilangan Calon
Dalam BIKP

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

Jum

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

OPSYEN
#N/A

KK
PEP
KK+PEP

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

MAKTAB:
KURSUS:
AMBILAN:
OPSYEN:
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
BERDASARKAN PANGKAT
Pangkat

Cemerlang
Kepujian
Lulus
Gagal
Jumlah

LELAKI
BIL.
Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PEREMPUAN

BIL.

Peratus

JUMLAH

BIL.

Peratus
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

A
%
#REF!

A%
#REF!
#REF!

B+
%
#REF!
#REF!

B
%
#REF!
#REF!

B%
#REF!
#REF!

C+
%
#REF!
#REF!

C
%
#REF!
#REF!

C%
#REF!
#REF!

D+
%
#REF!
#REF!

D
%
#REF!
#REF!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN


BERDASARKAN PMG/PMGT
PMGT
LELAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BIL.
Peratus BIL.
Peratus Bilangan Peratus
3.50 - 4.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.00 - 3.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.00 - 2.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00 - 1.99
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Jumlah
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

Bilangan Hadir
Peperiksaan
Bilangan
TH/BHT/PDH/T
GH/MD
Bilangan Calon
Dalam BIKP

ANALISIS BILANGAN CALON


BERDASARKAN KAUM & JANTINA

Kaum
Bumiputera
Cina
India
Lain-Lain
Jumlah

L
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

P
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Jum
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ANALISIS MATA PELAJARAN


M/P
KOD M/P
ILMU PEND

Kaedah
Penilaian
KK
PEP
KK+PEP

JUM. CALON
%

#REF!
#REF!
#DIV/0!

MARKAH*
MIN
S.P.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

OPSYEN

KK
PEP
KK+PEP

OPSYEN
#REF!

KK
PEP
KK+PEP

#REF!
#REF!
#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#DIV/0!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

ANALISIS KEKERAPAN MATA PELAJARAN (PPPRPET)

TERAS
MAKLUMAT

#REF!

#REF!

MRKH

GRED

BIN

KK

PEP

KK +
PEP

<40

39.999

100

30- 39.9

D
E
F
E
D
D+
CC
C+
BB
B+
AA

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

#### #### ####

40 - 100

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

20 - 29.9
00 - 19
20 - 29.9
30- 39.9
40 - 49.9
50 - 54.9
55 - 59.9
60 - 64.9
65 - 69.9
70 - 74.9
75 - 79.9
80 - 89.9
90 - 100

-29.999
19.999
29.999
39.999
49.999
54.999
59.999
64.999
69.999
74.999
79.999
89.999
100

JUMLAH
PURATA
SISIHAN PIAWAI (populasi)
MARKAH TERTINGGI
MARKAH TERENDAH
KORELASI (antara KK & PEP)

#REF!

KK

PEP

#RE

KK +
PEP

#REF!

KETERANGAN TAMBAHAN

MEDIAN
Jika skor calon disusun secara menaik dari nilai yang terrendah kepada nilai tertinggi, skor yang terletak ditengah-tengah terse
dikenali sebagai MEDIAN (penengah). Ini adalah skor yang digunakan sebagai petunjuk bahawa separuh daripada skor calon
terletak di atas skor ini dan separuh lagi terletak di bawahnya.

PERCENTILE
Percintile merupakan skor yang terletak pada atau di bawah peratus yang ditentukan dalam sesuatu taburan. Misalnya jika per
mata pelajaran Sains ialah 78, maka ini bermakna bahawa sebanyak 90% skor dalam taburan adalah berada pada skor 78 dan

KURTOSIS
Kurtosis mengukur sejauhmana darjah pemusatan taburan berlaku di sekitar mean (purata). Dengan kata lain ia menggambar
puncak bagi sesuatu taburan berbanding dengan Taburan Normal. Jika sesuatu taburan itu betul-betul berbentuk normal maka
Jika taburan itu agak curam puncaknya maka Kurtosis mempunyai nilai positif (jika sebahagian besar skor jatuh di bahagian t
Sebaliknya jika cerun puncak taburan tersebut agak mendatar (kebanyakan skor jatuh di kedua-dua bahagian ekor - ramai calo
maka Kurtosis mempunyai nilai Negatif. Semakin hampir nilai Kurtosis kepada 0 maka semakin hampirlah sesuatu taburan itu
Nilai kurtosis hanya akan terhasil jika bilangan n melebihi 4 calon.

Taburan Normal - Kurtosis = 0

Kurtosis Positif

SKEWNESS
SKEWNESS atau herotan menggambarkan sejauhmana sesuatu taburan itu terherot dari taburan normal.
Jika nilai Skewness positif bermakna ramai calon mendapat markah yang rendah dan sedikit calon mendapat markah tinggi.
Sebaliknya jika nilai Skewness negatif, ramai calon mendapat markah yang tinggi dan sedikit calon mendapat markah yang re

Taburan Normal

Skewness Positif

MAJOR
#REF!
KK

PEP

KK +
PEP

#REF!
KK

PEP

KK +
PEP

#REF!
KK

PEP

KK +
PEP

#REF!
KK

#### #### ####

#### #### ####

#### #### ####

####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

#REF!

terletak ditengah-tengah tersebut


a separuh daripada skor calon

#REF!

#REF!

#REF!

uatu taburan. Misalnya jika percintle 90 bagi skor


dalah berada pada skor 78 dan ke bawah.

ngan kata lain ia menggambarkan darjah kecuraman


ul-betul berbentuk normal maka nilai Kurtosis ialah 0.
besar skor jatuh di bahagian tengah - ramai yang dapat markah sederhana).
dua bahagian ekor - ramai calon dapat markah rendah dan tinggi),
n hampirlah sesuatu taburan itu kepada Taburan Normal (berbentuk loceng).

Kurtosis Negatif

alon mendapat markah tinggi.


alon mendapat markah yang rendah

Skewness Negatif

#REF!

WAJIB
#REF!
PEP

KK +
PEP

KK

KK

#### ####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

####
####
####
####
####

#REF!

KK

KK

####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
---

---

####

---

GRED
-100
-29.9
-19.9
0
20
30
40
50
55
60
65
70
75
80
90

1.75
1.5
0
0.67
1.00
1.33
1.67
2.00
2.33
2.67
3.00
3.33
3.67
4.00
4.00

D
E
F
F
D
D+
CC
C+
BB
B+
AA
A+

Gagal
Gagal
Gagal
Gagal
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus
Lulus