• Keindahan Alam.mp4

KAJIAN TEMPATAN DARJAh 5
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DI MALAYSIA

Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan di malaysia BENTUK MUKA BUMI IKLIM SALIRAN TANAH-TANIH .

2600 Suhu tahunan pula ialah 27 darjah Celsius. .IKLIM Iklim mempengaruhi pertumbuhan tumbuhtumbuhan semula jadi Contohnya. hutan hujan tropika memerlukan jumlah hujan tahunan sebanyak mm.

Tahukah kamu Hutan hujan tropika tumbuh kerana dipengaruhi oleh iklim Khatulistiwa .

Info tambahan Hutan jenis konifer tumbuh di negara iklim sederhana sejuk .

. Di kawasan cerun pula terdapat pokok renek dan tumbuhtumbuhan berdaun tirus.BENTUK MUKA BUMI Jenis tumbuhtumbuhan berbeza mengikut bentuk muka bumi. Di puncak gunung yang bersuhu sederhana terdapat tumbuhan seperti lumut dan paku pakis.

Hutan gunung Lumut. paku. tumbuhan berdaun tirus .pakis Hutan hujan tropika Pokok renek.

SALIRAN Di kawasan yang mempunyai saliran yang baik. ramin. tumbuh pokok seperti jelutung. . Kawasan tanah pamah yang bersaliran tidak baik pula akan mewujudkan kawasan air bertakung. tembusu dan penaga. pokok yang tumbuh di kawasan air bertakung ini seperti nipah dan mengkuang.

Pokok nipah tumbuh di kawasan air yang bertakung Pokok penaga tumbuh di kawasan saluran yang baik .

TANAH-TANIH Antara jenis tanih termasuklah aluvium. liat dan pasir. laterit. Tanih laterit sesuai untuk pertumbuhan pokok seperti belukar dan paku pakis. Tanih aluvium dan laterit sesuai bagi pertumbuhan hutan hujan tropika. Tanih liat dan berpasir pula ditumbuhi oleh pokok bakau dan pokok ru .

Pokok ru tumbuh di tanih berpasir Pokok paku pakis tumbuh di kawasan gunung yang bertanih laterit .

KITA HENDAKLAH BERBANGGA DENGAN PELBAGAI TUMBUHTUMBUHAN YANG ADA DI NEGARA KITA .

.

Tumbuh-tumbuhan di puncak gunung P U M S .

PAK I S L U M U T .Tumbuh-tumbuhan di puncak gunung PAKU .

Di kawasan cerun terdapat pokok tumbuhan-tumbuhan berdaun dan E R U K .

Di kawasan cerun terdapat pokok tumbuhan-tumbuhan berdaun dan R T E I N R E U K S .

Di kawasan tanah pamah terdapat hutan ? U R J K .

Di kawasan tanah pamah terdapat hutan ? H T R U O J P A N I K A .

Negara kita mengalami iklim ? H T S .

Negara kita mengalami iklim ? K H A T U L I S T I WA .

Di kawasan yang mempunyai saliran yang baik. tumbuh pokok seperti ? J L N T G G .

tumbuh pokok seperti ? J E L U T O N G P E N A G A .Di kawasan yang mempunyai saliran yang baik.

Pokok yang tumbuh di kawasan air bertakung ialah? E N K A H .

Pokok yang tumbuh di kawasan air bertakung ialah? M E N G K U A N G N I P A H .

dan pasir . . L T I A T .Antara jenis-jenis tanih ialah aluvium.

L A T E R L I A I T T . .dan pasir .Antara jenis-jenis tanih ialah aluvium.

Tanih laterit sesuai untuk pertumbuhan pokok seperti ? L U R .

Tanih laterit sesuai untuk pertumbuhan pokok seperti ? B E L U K A R .

Tanih liat dan berpasir ditumbuhi oleh pokok? U A K .

Tanih liat dan berpasir ditumbuhi oleh pokok? R B A K U A U .

JOM JAWAB LATIHAN .

Aluvium ialah sejenis tanah liat. Biasanya terdapat di tebingan sungai. Padi sawah sangat sesuai ditanam di kawasan tanah jenis aluvium. delta sungai dan dataran banjir. . halus dan boleh menampung air hujan bertakung.

Mengandungi besi dan aluminium .Tanah yang berwarna merah seperti warna karat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful