Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 2

PELAPORAN PELAKSANAAN
PELAN TINDAKAN WARGA EMAS
NAMA SEKOLAH
PPD
JPN

: ..........................................................................
: ..........................................................................
: ..........................................................................
JUMLAH PENGLIBATAN

BIL

FOKUS

AKTIVITI/TINDAKAN

TARIKH
MURID

Kesedaran Terhadap Warga


Pendidikan

Menghargai Warga Emas

3.

Mengalu-alukan Penglibatan
Warga Emas

WARGA
EMAS

Promosi warga emas :


a. Kempen menghargai warga emas
b. Hari warga emas
c. Lain-lain program
Khidmat sukarela
a. Lawatan :
- Rumah orang tua
- Pusat Asuhan
b. Gotong royong
- Membersih rumah orang tua
- Membersih pusat asuhan
- Lain-lain program
Penglibatan warga emas dalam aktiviti
sekolah :
a. Aktiviti kokurikulum
b. Perkongsian ilmu
c. Lain-lain program

Pelapor

Pengesahan Pengetua/Guru Besar

...................................................
(
)

......................................................
(
)