Anda di halaman 1dari 1

Janis kstoadieklil yongm*nerongkcn sifot ukuron sifot bentuk

sifot

Conloh Kolo

Adiekfif ketat
/uos

AyotConioh
l
2,

Kcsut inisudoh kefof, Podong bolo itu /uos,

bengkok
bujur

2,

t. Tiong lompu itu bengkok dilonggoi' kereto, Kulitnyo putih don mukonyo bu7ur,

jorok

hampir jauh lama awal


rindu seronok mahir
fasih manis

sifot woktu sifot perosoon sifot coro sifot poncoindero

l, Rumoh Honon homplrdengon rumoh soyo, 2 Kopol itu beloyorlouh ke tengoh lout, I Sudoh /omokoml tidokbertemu,
2, 2, 2.
Honim dotong awalke sekoloh, Komi rindu akan nenek di kompung, Komi seronokmemoncing di situ, Mok Ton songot mohlrmengonyom ketupot doun polos, Moy Ton foslh berbohoso Meloyu, Puding jogung itu monls'osonyo Suoro penyonyi itu sungguh merdtt,

.-.---

L L

'

merdu

2,

ffi
@

E&&
ffi ffi

pfaktiS BeffOfmat UpSR


paling sesuai.

g,upsR;:s;,1.1,:.:11,

t7

Is i t emp at ko

s ong

de ng an j aw ap an yan g

Ibu memberitahu saya bahawa rasa buah clku itu kerana masih muda.

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah ini.

..:

A B

payau

kelat

C D

masam

tawar

Kain - batik sarung yang dipakai oleh Kak Timah berbau akibat daripada terkena air kencing bayinya. A hanyir C hamis

-'-**

'-

hancing

hapak

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah

ini

*.---r

4 Tanah yang
tanaman sayur-sayuran.

itu C D
gebu

sesuai untri.

A B

gembur
keras

padat

Walaupun sudah berusia ratusan tahun, kot. itu masrh A kental C gagah D teguh B mantap

{:to

kot,

A B C D

Pakaian Cikgu

Lam

dan bersih.

tampan
kemas segak cerah

Aidrl Adik bongsu -. walaupun baru berusia tiga tahun. A petah B handal C lancar D cekap
22

bercaka':

ngl '