Anda di halaman 1dari 15

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

RANCANGAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 1 SK BANDAR PUTRA KULAIJAYA Minggu Topik/Bidang Pembelajaran Aku dan Muzik 1 FOKUS Postur Standard Kandungan Standard Pembelajaran Catatan/ EMK/ TMK

1.1.2 Menyanyi dengan postur Lagu SKBP Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara yang betul. Postur duduk solo atau berkumpulan. Postur berdiri 1.1.2 Menyanyi dengan postur Lagu Bangsa Johor Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara yang betul. Postur duduk solo atau berkumpulan. Postur berdiri Lagu Selamat Pagi (CD1 Track 01/02)

Aku dan Muzik 2 FOKUS Postur

UNIT 1 Aku dan Muzik m/s 2-5 3 FOKUS Tempo cepat dan lambat

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. Pengalaman Muzikal cepat - lambat Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 1 Aku dan Muzik m/s 2-5 4 FOKUS Tempo cepat dan lambat Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

Lagu Selamat Pagi (CD1 Track 01/02)

UNIT 2 Aku dan Muzik m/s 6-9 FOKUS Warna Ton Penerokaan suara manusia : 9 suara bercakap, 9 suara menyanyi, 9 suara memanggil 9 suara berbisik

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. solo dan berkumpulan.

Lagu Mari Menyanyi ( CD 1 Track 03/04)

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 2 Aku dan Muzik m/s 6-9 6 FOKUS Warna Ton Intonasi - pic tinggi dan rendah UNIT 3 Aku dan Muzik m/s 10-11 7 FOKUS Irama - detik lagu UNIT 3 Aku dan Muzik m/s 10-11 FOKUS Tempo cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. solo dan berkumpulan

Lagu Mari Menyanyi (CD 1 Track 03/04) Aktiviti mengenal pasti pic tinggi dan rendah Lampiran 1 (m/s 68) CD 2 Track 03

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut berkumpulan daripada pelbagai tempo. repertoir.

Lagu Selamat Pagi (CD2 Track 20) Akitiviti memainkan Rhythm Sticks (Lampiran 2 m/s 69)

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. tempo cepat / lambat -

Lagu Selamat Pagi (CD 1 Track 01/02) Aktiviti pergerakan tempo cepat (berlari) tempo lambat (berjalan)

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 4 Aku dan Muzik m/s 12-13

Standard Kandungan Penghasilan Muzikal Menghasilkan idea muzikal kreatif.

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut.

FOKUS Penerokaan Bunyi

UNIT 4 Aku dan Muzik m/s 12-13 10 FOKUS Warna ton suara manusia - suara lelaki dan perempuan

Aspresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai 3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar repertoir.

Lagu Joget Malaysia (CD2 Track 06) Lagu Siapa Belum Siap (CD2 Track 22) Cth gambar nyanyian duet (m/s 13)

UNIT 5 Aku dan Muzik m/s 14-15 11 FOKUS Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic.

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut berkumpulan daripada pelbagai detik. Postur repertoir cara memainkan

Lagu Selamat Pagi (CD 1 Track 02/03) Cth gambar perkusi tanpa pic (m/s 70)

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran Contoh: Kastanet / loceng

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 5 Aku dan Muzik m/s 14-15 12 FOKUS Ekspresi -dinamik kuat dan lembut

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. dinamik kuat / lembut. -

Audio Dinamik Kuat dan Lembuat (CD2 Track 07&23) Cth Gambar dinamik kuat dan lembut (m/s 15) Aktiviti mengenalpasti dinamik kuat dan lembut (m/s 71) Lagu Suka Hati (CD 1 Track 05/06)

UNIT 6 Aku dan Muzik m/s 16-19 13 FOKUS Sebutan lirik - pergerakan mengikut lirik 14

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

UNIT 6 Aku dan Muzik Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.
5

1. Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan

Lagu Suka Hati (CD 1 Track 05/06) Aktiviti pergerakan

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran m/s 16-19 FOKUS Sebutan lirik pergerakan mengikut lirik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran mud muzik. lagu aksi ( action song)

Catatan/ EMK/ TMK seperti jalan, lari, lompat

15

UNIT 7 Aku dan Muzik m/s 20-21 FOKUS Mud - riang dan sedih

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi ( action song )

Lagu Suka Hati (CD 1 Track 05/06) Rakaman pelbagai mud (CD2 Track 08,09,14) Cth gambar mud sedih dan riang (m/s 21) Aktiviti mengaitkan mud lagu dengan mimik muka dan pergerakan (CD2 Track 24,25) (Lampiran 5 m/s 72)

UNIT 7 Aku dan Muzik m/s 20-21 FOKUS Tempo - cepat dan lambat Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. mud (mud riang, sedih, marah dan takut)

16

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 8 Aku dan Muzik m/s 22-25 FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 8 Aku dan Muzik m/s 22-25 FOKUS Mud - marah dan takut UNIT 9 Aku Dan Muzik m/s 26-29

Standard Kandungan Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran 3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. mud ( riang, sedih, marah dan takut ) -

Catatan/ EMK/ TMK Lagu Siapa Gurau Senda (CD 1 Track 07/08) Audio mud takut dan marah (CD2 Track 10&11) Lagu Siapa Gurau Senda (CD1 Track 07/08) Aktiviti mengenalpasti mud (Lampiran 6 m/s 73) (CD 2 Track 10&11) Lagu Jenis Suara (CD 1 Track 09/10) Contoh gambar lelaki dan perempuan (Lampiran 7 m/s 74)

17

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.2.3 Menyanyi dengan dinamik. lembut (p) kuat (f) -

18

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul. -

19

FOKUS Warna ton suara manusia 9 suara lelaki dan perempuan 9 suara berbisik 9 suara bercakap
7

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran 9 suara menyanyi

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

UNIT 9 Aku dan Muzik m/s 26-29 FOKUS Warna ton suara manusia 9 suara lelaki dan perempuan 9 suara berbisik 9 suara bercakap 9 suara menyanyi UNIT 10 Aku dan Muzik 30-33 FOKUS Ekspresi - dinamik kuat dan lembut

Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.1 . Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar.

Permainan meneka suara bercakap, berbisik, menyanyi,memanggil (lampiran 8 m/s 75)

20

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. dinamik kuat / lembut -

21

Lagu Gajah Menari (CD 1 Track 11/12) Improvisasi lagu menjadi lagu Tikus Menari atau haiwan lain dan lakukan pergerakan

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari UNIT 10 Aku dan Muzik m/s 30-33

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK berdasarkan lagu tersebut

Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

22

FOKUS Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari UNIT 11 Aku dan Muzik m/s 34-37 FOKUS Tempo - konsisten ( steady beat) UNIT 11 Aku dan Muzik m/s 34-37 Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.
9

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. lagu aksi ( action song ) 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. dinamik (kuat-lembut)

Membuat pergerakan berdasarkan Audio Dinamik Kuat dan Lembut (CD 2 Track 07)

23

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. postur cara memainkan -

Lagu Jantungku (CD 1 Track 13/14) Latihan menepuk irama (m/s76)

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo.

24

Lagu Jantungku (CD 1 Track 13/14)

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran FOKUS Tempo - Tempo konsisten ( steady beat) UNIT 12 Aku dan Muzik m/s 38-39

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran cepat lambat

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul postur duduk postur berdiri -

25

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah UNIT 12 Aku dan Muzik m/s 38/39 Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik.

Lagu Im Tall Im Small (CD 1 Track 15/16) Demonstrasi cara menyanyi (postur)

1.3 Membuat pergerakan berdasarkan Dinamik , pic, -

26

FOKUS Pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah

Lakukan pergerakan berdasarkan audio pic tinggi dan rendah (CD2 Track 21) Aktiviti mengenalpasti pic tinggi dan rendah (Lampiran 10 m/s 77) (CD 2 Track 21)

10

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 13 Aku dan Muzik m/s 40-41

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u yang betul.

Catatan/ EMK/ TMK Lagu Nenek Si Bongkok Tiga (CD 1 Track 17/18)

27

FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games) UNIT 13 Aku dan Muzik m/s 40-41 FOKUS Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian ( singing games) Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik. Lagu Nenek Si Bongkok Tiga (CD 1 Track 17/18) Pergerakan mengikut permainan Nenek Si Bongkok Tiga. (Lampiran 11 m/s 78)

28

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. permainan nyanyian (singing games)

29

UNIT 14 Aku dan Muzik m/s 42-45 FOKUS Teknik konvensional

Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik. postur cara memainkan

Lagu Suasana Pagi (CD 1 Track 19/20)

11

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran bermain perkusi. - Tempo - Detik UNIT 14 Aku dan Muzik m/s 42-45 FOKUS Teknik konvensional bermain perkusi. - Tempo - Detik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Catatan/ EMK/ TMK

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. cepat lambat

30

Lagu Suasana Pagi (CD 1 Track 19/20) Murid dibahagikan 2 kumpulan: Kump A menepuk detik (kastanet) Kump B menepuk corak irama (loceng) Audio tekstur tebal dan nipis (CD2 Track 15/16)

UNIT 15 Aku dan Muzik m/s 46-47 FOKUS Tekstur - Nipis dan tebal

Apreasiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. tekstur (solo- nipis dan kumpulantebal)

12

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran UNIT 15 Aku dan Muzik m/s 46-47

Standard Kandungan Pengalaman Muzikal Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran 1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik Lembut (p) Kuat (f)

Catatan/ EMK/ TMK Lagu Hong Chai Mei Mei ( CD 1 Track 21/22)

32

Ekspresi - Lembut - Kuat

FOKUS

UNIT 16 Aku Dan Muzik m/s 48-49 33 FOKUS Mencipta melodi mi dan so Penghasilan Muzik Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.3 . Mencipta melodi mudah menggunakan vokal sepanjang 1 frasa. 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. Pengalaman Muzikal pic tinggi Menyanyi pelbagai repertoir secara pic rendah solo atau berkumpulan. -

Audio Solfa (CD 2 Track 17) Cth isyarat tangan mi dan so (m/s 49) Antiviti nyanyian solfa (ms 79) Aktiviti mencipta melodi (m/s 80) Lagu Jom Mengira (CD 1 Track 23/24)

34

UNIT 17 Aku Dan Muzik m/s 50-53 FOKUS

Pengalaman Muzikal Membuat pergerakan mengikut muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik. - lagu aksi (action song).

Apresiasi Muzik Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo,
13

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran Corak Irama Bunyi panjangpendek

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. mud (sedih dan riang)

Catatan/ EMK/ TMK

35

Unit 18 Aku Dan Muzik m/s 54-57 FOKUS Mencipta corak irama

Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul. solo atau berkumpulan. postur duduk Memainkan perkusi secara solo atau postur berdiri berkumpulan daripada pelbagai 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut repertoir. detik. postur Penghasilan Muzik cara memainkan Menghasilkan idea muzikal kreatif. 2.1.2 Mencipta corak irama mudah. Pengalaman Muzikal Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.5 Menyanyi dengan dinamik lembut ( p ) - kuat ( f ) solo atau berkumpulan. Membuat pergerakan Membuat pergerakan mengikut muzik. 1.3.1 berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi. Dinamik - kuat /lembut

Lagu Ikut Rentak (CD 1 Track 25/26) Cth kad ikon corak irama (Lampiran 14 m/s 81/82)

UNIT 19 Aku Dan Muzik m/s 58-61 36 FOKUS Ekspresi -dinamik kuat (f ) dan lembut (p ) UNIT 20 Aku Dan Muzik

Lagu Sang Rimba dan Kucing (CD 1 Track 27/28) Audio dinamik kuat dan lembut (CD2 track 7) Cth ikon dinamik kuat dan lembut (m/s 83) Lagu Suara Kita

37

Pengalaman Muzikal
14

KSSRDUNIAMUZIKTAHUN1

Minggu

Topik/Bidang Pembelajaran m/s 62-65 FOKUS Tekstur - nipis (solo) dan tebal (kumpulan)

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran 3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. tekstur (solo-nipis dan dan kumpulan-tebal)

Catatan/ EMK/ TMK (CD 1 Track 29/30) Cth audio tekstur nipis ( CD 2 Track 18) Vth audio tekstur tebal (CD 2 Track 19)

Menyanyi pelbagai repertoir secara 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal solo atau berkumpulan. a,e,i,o,u yang betul.

UNIT 20 Aku Dan Muzik m/s 62-65 38 FOKUS Tekstur - nipis (solo) dan tebal (kumpulan)

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, Apresiasi Muzik: Menghayati muzik daripada pelbagai tekstur dan dinamik daripada muzik yang repertoir. didengar. tekstur (solo- nipis dan kumpulantebal)

Lagu Suara Kita (CD 1 Track 29/30) Cth audio tekstur nipis ( CD 2 Track 18) Vth audio tekstur tebal (CD 2 Track 19)

15