TUGAS MAKALAH

KESENIAN

Disusun Oleh :
Kelompok
1.

Eva Mayasari

2.

Evin Rustiana

3.

Rista Mayasari

4.

Nopi Harianto

5.

Suhilman

6.

Yaya Darojat

7.

Juniasih

Kelas XII IPS 1

MAN BAYAH
TAHUN AJARAN 2008-2009

Kami sangat mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak. Terima kasih terhadap semua pihak yang telah mendorong terwujudnya makalah ini. Kami harap pembaca dapat memakluminya. Kami mohon maaf jika makalah yang kami buat ini terdapat kesalahan EYD atau terdapat kata-kata yang kurang dipahami.KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Makalah ini kami buat agar bisa membantu dalam menunjang Studi kesenian. Karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang ditugaskan oleh Guru Bidang Studi Kesenian. Bayah. 03 Nopember 2008 Penyusun .

......................... Angklung .....DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR.. Kaligrafi..... 9 ........................................................ Tari Surapati.......................... 5 BAB III SENI RUPA A......................................... i DAFTAR ISI....... 6 BAB IV SENI TARI A.... 7 BAB V SEJARAH PENYANYI A..................................................... Seni Dangdut.......................................... Chrisye....................................................................................................................................................................................................................... 1 BAB II SEJARAH ALAT MUSIK A............................................................................ ii BAB I SEJARAH SENI MUSIK A....