Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BATU LINTANG, 93200 KUCHING, SARAWAK.

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) PORTFOLIO PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN (EDU 3104)

NAMA ALICE UYANG JAU

NO.K/P 910314-13-6238

NO MATRIK 2010061107

NAMA PENSYARAH : MASTURA BINTI JABATAN : ILMU PENDIDIKAN