Anda di halaman 1dari 13

PENGAJARAN EFEKTIF

MUHAMMAD MUAZ BIN MOHD AMIN NUR SYAHIDATUL AKMAL BINTI ABU BAKAR SYED ZULFIQKAR BIN SYED KHARUDDIN

PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL


Kemahiran dalam subjek Strategi pengajaran Kemahiran perancangan pengajaran dan penetapan matlamat Kaedah pengajaran sesuai dengan pandangan pelajar Kemhiran mengurus bilik darjah Kemahiran motivasi Kemahiran komunikasi Pelbagai kaedah pengajaran Kenal pasti latar belkang pelajar Kemahiran membuat penilaian Kemahiran teknologi

KOMITMEN DAN MOTIVASI

PENGAJARAN EFEKTIF

SEORANG GURU YANG BAIK SEHARUSNYA MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN YANG TINGGI. GURU YANG BERKESAN MEMPUNYAI STRATEGI YANG KUKUH YANG DISOKONG OLEH KAEDAH SEPERTI PENENTUAN MATLAMAT, PERANCANGAN YANG KUKUH DAN PENGURUSAN KELAS YANG BAIK KELAS UNTUK MENCAPAI HALATUJU PEMBELAJARAN. GURU TAHU MEMOTIVASI, BERKOMUNIKASI, DAN BERKERJA SECARA EFEKTIF TERHADAP MURID-MURID YANG BERBEZA.

KEMAHIRAN DALAM SUBJEK


SEORANG GURU HARUSLAH MAHIR DI DALAM SUBJEK YANG DIAJARNYA. BUKAN SAHAJA GURU TAHU FAKTA DAN KONSEP AWAL SESUATU SUBJEK TAPI GURU ITU HARUS JUGA HARUS TAHU MENGURUS IDEA, MENGHUBUNGKAIT IDEA DAN BERFIKIR DENGAN CARA YANG KRITIS DAN KREATIF

STRATEGI MENGARAH

PENDEKATAN KONTRUKTIVIS

PENDEKATAN PENGAJARAN LANSUNG

PENDEKATAN KONTRUKTIVIS
PENDEKATAN YANG BERPUSATKAN MURID GURU HANYA MEMBERI RANSANGAN SEPERTI BAHAN BANTU MENGAJAR DAN MEMBIMBING MURID MURID AKAN MEMBINA PENGETAHUAN ITU SENDIRI DENGAN BIMBINGAN GURU

PENDEKATAN PENGAJARAN LANSUNG


BERPUSATKAN GURU PEMBELAJARAN SEHALA SAHAJA GURU MELAKUKAN PENGAJARAN SECARA TERUS KEPADA MURID KERANA MENGANGGAP MURID SUDAH BERADA DI TAHAP YANG MAXIMUM.

KEMAHIRAN PERANCANGAN
Kemahiran perancangan yang baik amat diperlukan oleh seorang guru yg efektif. Guru harus bijak merancang di dalam bilik darjah agar pembelajaran mempunyai objektif yg perlu dicapai untuk hari tersebut.

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
ANTARA KEMAHIRAN YANG PERLU ADA IALAH KEMAHIRAN BERCAKAP, MENDENGAR DAN LAIN2. KEMAHIRAN KOMUNIKASI BKN HANYA UNTUK MENGAJAR TETAPI JUGA UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN IBU BAPA GURU YG BERKESAN MENGUNAKAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI DENGAN CARA BERBUAL BERSAMA PELAJAR BERBANDING DGN PELAJAR.

KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH


Guru harus memastikan bilik darjahnya dalam keadaan ceria, bersih dan teratur. Oleh itu kemahiran mengurus bilik darjah amat diperlukan Kemahiran mengurus bilik darjah bukan sahaja dari aspek fizikalnya malahan melibatkan murid di dalam bilik darjah tersebut juga.

KEMAHIRAN MOTIVASI
Guru di dalam bilik darjah bukan sahaja sebagai seorang pembimbing dalam matapelajaran akademik sahaja. Guru juga adalah seseorang yang akan membantu murid dengan memberi motivasi kepada mereka agar mereka tidak pernah jemu untuk terus belajar. Motivasi harus sentiasa diberikan kepada murid agar mereka terus bersemangat dalam pembelajaran.

SEORANG GURU EFEKTIF SEHARUSNYA MEMBERI SEPENUH KOMITMEN DALAM BIDANG PENDIDIKAN GURU EFEKTIF YANG MEMPUNYAI KOMITMEN DAN MOTIVASI AKAN BERJAYA MENEMPUHI HALANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN. MEREKA MEMPUNYAI KEYAKINAN DIRI DALAM MENGHARUNGI SETIAP MASALAH

JGN MEMBAWA MASUK EMOSI YANG NEGATIF DI DALAM KELAS

GURU YANG EFEKTIF BUKAN SAHAJA BERKOMITMEN DAN BERMOTIVASI PADA DIRINYA TETAPI PADA MURID-MURIDNYA JUGA. GURU SEHARUSNYA BIJAK MEMAINKAN PERANAN TERHADAP EMOSI MURID AGAR MEREKA DAPAT MENARIK MINAT MURIDNYA.