KERJA KURSUS SEJARAH PMR CARA MENULIS BAHAGIAN RUJUKAN 1.

Buku Ilmiah : Contoh menulis :
Masariah Mispari, Johara Abdul Wahab, Ridzuan Hasan, 2003, Sejarah Tingkatan 2, Kuala Lumpur : DBP

Nama pengarang -tulis semua nama yang tercetak pada buku yang diphotostat

Tahun terbit

Tajuk buku ‘Italic’kan tajuk buku

Tempat buku tersebut diterbitkan

Nama syarikat penerbitan

### Jika buku yang anda photostat tidak ada nama pengarang, ia dianggap bukan buku ilmiah. Ia dianggap sebagai sumber lain. 2. Jurnal Contoh menulis :

Nama Pengarang

Tajuk artikel

Ahmad Masjidin, "Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara" dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah, Bil 8, April 1979. Nama Jurnal No Jilid –dalam bentuk italic Tahun penerbitan

3. Akhbar

Melawat Tempat Kajian Arkib Negara Malaysia. halaman 5-10 Nama Majalah Mukasurat Tarikh 5 Orang Sumber Contohnya: Encik Ali bin Mat. Jun 1995. Kuala Lumpur. 52000. halaman 5 Nama Akhbar Tarikh 4. 21. Jalan Lundu. No.Jika keratan akhbar merupakan bahan photostat. Majalah Contohnya : Mukasurat Jelita. 50568 Kuala Lumpur . Taman Lili. 43 tahun. Jalan Duta. 17 Jun 1992. pastikan photostat juga nama dan tarikhnya. Nama Umur Alamat penuh 6. Tulisan tangan untuk nama dan tarikhnya tidak diterima Contoh penulisan : Utusan Malaysia.

com/kamashara/unionsm. Televisyen Tajuk program Tarikh Masa Rangkaian Alamat laman web 9.Masa . VCD/DVD Tajuk program Terbitan 11.Rangkaian 10. http://geocities.Tarikh . Radio .Tajuk program .Nama tempat/bangunan Alamat 7. Sumber lain Jenis sumber Alamat/punca sumber .htm Tajuk artikel 8. Internet Malayan Union.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful