KERJA KURSUS SEJARAH PMR CARA MENULIS BAHAGIAN RUJUKAN 1.

Buku Ilmiah : Contoh menulis :
Masariah Mispari, Johara Abdul Wahab, Ridzuan Hasan, 2003, Sejarah Tingkatan 2, Kuala Lumpur : DBP

Nama pengarang -tulis semua nama yang tercetak pada buku yang diphotostat

Tahun terbit

Tajuk buku ‘Italic’kan tajuk buku

Tempat buku tersebut diterbitkan

Nama syarikat penerbitan

### Jika buku yang anda photostat tidak ada nama pengarang, ia dianggap bukan buku ilmiah. Ia dianggap sebagai sumber lain. 2. Jurnal Contoh menulis :

Nama Pengarang

Tajuk artikel

Ahmad Masjidin, "Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara" dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah, Bil 8, April 1979. Nama Jurnal No Jilid –dalam bentuk italic Tahun penerbitan

3. Akhbar

halaman 5 Nama Akhbar Tarikh 4. Jalan Lundu. Kuala Lumpur. 21. No. pastikan photostat juga nama dan tarikhnya. 43 tahun.Jika keratan akhbar merupakan bahan photostat. 17 Jun 1992. 52000. Jun 1995. Majalah Contohnya : Mukasurat Jelita. Tulisan tangan untuk nama dan tarikhnya tidak diterima Contoh penulisan : Utusan Malaysia. Melawat Tempat Kajian Arkib Negara Malaysia. Nama Umur Alamat penuh 6. 50568 Kuala Lumpur . halaman 5-10 Nama Majalah Mukasurat Tarikh 5 Orang Sumber Contohnya: Encik Ali bin Mat. Jalan Duta. Taman Lili.

Masa . Radio .Tajuk program .Rangkaian 10. Televisyen Tajuk program Tarikh Masa Rangkaian Alamat laman web 9. http://geocities. Internet Malayan Union. VCD/DVD Tajuk program Terbitan 11.Tarikh .htm Tajuk artikel 8. Sumber lain Jenis sumber Alamat/punca sumber .com/kamashara/unionsm.Nama tempat/bangunan Alamat 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful