KERJA KURSUS SEJARAH PMR CARA MENULIS BAHAGIAN RUJUKAN 1.

Buku Ilmiah : Contoh menulis :
Masariah Mispari, Johara Abdul Wahab, Ridzuan Hasan, 2003, Sejarah Tingkatan 2, Kuala Lumpur : DBP

Nama pengarang -tulis semua nama yang tercetak pada buku yang diphotostat

Tahun terbit

Tajuk buku ‘Italic’kan tajuk buku

Tempat buku tersebut diterbitkan

Nama syarikat penerbitan

### Jika buku yang anda photostat tidak ada nama pengarang, ia dianggap bukan buku ilmiah. Ia dianggap sebagai sumber lain. 2. Jurnal Contoh menulis :

Nama Pengarang

Tajuk artikel

Ahmad Masjidin, "Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara" dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah, Bil 8, April 1979. Nama Jurnal No Jilid –dalam bentuk italic Tahun penerbitan

3. Akhbar

50568 Kuala Lumpur . Taman Lili. No. Nama Umur Alamat penuh 6. Melawat Tempat Kajian Arkib Negara Malaysia. Kuala Lumpur. 52000. Tulisan tangan untuk nama dan tarikhnya tidak diterima Contoh penulisan : Utusan Malaysia. pastikan photostat juga nama dan tarikhnya. halaman 5-10 Nama Majalah Mukasurat Tarikh 5 Orang Sumber Contohnya: Encik Ali bin Mat. Majalah Contohnya : Mukasurat Jelita. Jalan Lundu. Jun 1995. 43 tahun.Jika keratan akhbar merupakan bahan photostat. halaman 5 Nama Akhbar Tarikh 4. Jalan Duta. 21. 17 Jun 1992.

http://geocities.Rangkaian 10. VCD/DVD Tajuk program Terbitan 11. Sumber lain Jenis sumber Alamat/punca sumber .Nama tempat/bangunan Alamat 7.Tarikh . Internet Malayan Union.com/kamashara/unionsm.htm Tajuk artikel 8. Radio .Masa . Televisyen Tajuk program Tarikh Masa Rangkaian Alamat laman web 9.Tajuk program .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful