Anda di halaman 1dari 26

CTU551 TAMADUN ISLAM DAN ASIA

TAMADUN INDIA

Pengenalan

Ciri- ciri Peradaban India

Faktor Kelahiran Tamadun

Kedatangan Agama Islam di India

Cabaran Kontemporari; Nasionalisme dan Permodenan


Tamadun India: Cabaran Globalisasi dan Signifikannya di Malaysia

Perkembangan dan Pengaruh Tamadun India di Asia Tenggara

Pengenalan

Geografi
India terbahagi kepada dua bahagian iaitu india

utara dan india selatan. Pergunungan Vindya menjadi sempadan pemisah antara India utara dengan India selatan. Masyarakat di India Utara dikenali sebagai IndoArya dan bahasa Sanskrit menjadi bahasa dasar. Masyarakat di India Selatan dikenali sebagai Dravida dan bahasa Tamil sebagai bahasa dasar.

Orang Indo-Arya
Kaum Arya berbadan tinggi, berkulit cerah dan bermuka

panjang. Mereka menjalankan aktiviti pertanian, perternakan serta perniagaan(pertukaran kulit dan lembu). Tamadun di Lembah Indus menjadi lemah akibat banjir dan serangan orang Arya. Pertembungan kebudayaan terhasil daripada serangan berterusan orang Arya telah membentuk kebudayaan baru iaitu Indo-Arya. Peradaban Indo-Arya berkembang menjadi peradaban Hindu. Munculnya bahasa-bahasa baru seperti Hindu, Benggali dan Punjabi. Zaman Veda terbahagi kepada dua zaman iaitu Zaman Veda Awal(1500-1000 S.M.) dan Zaman Veda Lewat(1000-500 S.M.)

Ciri-ciri Peradaban

Peradaban Lembah Indus (Mohenjo-Daro dan Harappa)


Peradaban yang maju dengan pencapaian budaya

pemikiran yang tinggi. Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa terkenal dengan sistem perancangan, sistem pengaliran dan pembinaan longkang. Membina longkang yang tertutup di tengah-tengah jalan raya serta pembinaan longkang-longkang dibina selari dengan jalan raya. Sistem perancangan bandar yang maju seperti ruang yang lapang antara rumah serta jalan-jalan utama dibina mengikut ukaran yang ditetapkan. The Great Bath menunjukkan satu kemajuan yang tinggi pada zaman itu.

Agama
Penemuan mohor menunjukan konsep kerohanian

masyarakat di Lembah Indus. Gambar pada mohor ditafsirkan sebagai tiga fungsi utama Tuhan iaitu penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan (agama Hindu). Penemuan patung wanita pula ditafsirkan sebagai penyembahan kepada Dewi Ibu.

Masyarakat dan Budaya Indo-Arya


Wujudnya pembahagian kelas dalam struktur

masyarakat yang mana dalam Rig Veda menyebut tentang Ksatria (bangsawan) dan Vis (biasa). Dasa dan Dasyu merupakan saki baki peradaban Harappa. Mereka dijadikan hamba. Pekerjaan yang dijalankan menjadi faktor pembahagian masyarakat Indo-Arya seperti Brahmin, Ksytria dan Vaisya.

Ekonomi
Pertanian dan pertenakan bertambah maju.

Wujudnya pelbagai pekerjaan baru.


Antapala (pegawai tol) dipertanggungjawab untuk

mengutip cukai. Wujudnya pelabuhan penting seperti Bhrgukaccha dan Tamralipti membuktikan aktiviti perdagangan dilakukan dengan meluas.

Politik
Kerajaan-kerajaan dibahagikan kepada wilayah,

bahagian, daerah dan kampung yang diperintah oleh seorang raja. internet

Faktor Kelahiran

Tamadun

Agama Zaman Vedik


Pengetahuan agama diperolehi daripada karya-karya

Veda terutama Rig Veda. Sama Veda dan Yajur Veda digunakan oleh samisami semasa menjalankan upacara pengorbanan. Karya Upanishad membincangkan aspek pemikiran Karya Aranyaka merupakan teks-teks golongan pertapaan.

Penyembahan Dewa Dewi dan Upacara Pengorbanan


Masyarakat Indo-Arya mempercayai unsur-unsur

alam semulajadi seperti matahari. Mereka melakukan upacara penyembahan dan pengorbanan untuk mengelakan malapetaka. Dewa dewi dibahagikan kepada tiga peringkat dunia

Angkasa (Dyaus, Surya) Udara (Indra, Vayu) Bumi (Prthvi, Agni, Saraswati, Soma)

Falsafah dalam Tamadun India


Brahman
Roh duniawi

Atman
Roh individu dalam badan manusia bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawi

Karma
Merupakan jumlah perbuatan, fikiran dan pertuturan yang dilakukan dalam kehidupan

Moksha
Pelepasan daripada kehidupan dan penyatuan dengan Brahman

Agama Buddha
Mempraktikalkan ajaran-ajaran psikologi dan etika

yang berkaitan dengan kehidupan. Dhamma(ajaran dasar buddha)


o o o o

Dukka (penderitaan) Samudaya (punca penderitaan) Nirodha 9pemadam nafsu) Marga (cara memadam nafsu)

Bulatan lapan prinsip

Bulatan lapan prinsip


Kepercayaan yang benar
Renungan yang benar Tujuan yang benar

Fikiran yang benar

Pertuturan yang benar

Usaha yang benar Hidup yang benar

Perbuatan yang benar

Kedatangan Islam ke India

Mahmud Ghazni mara ke India


Kerajaan Ghazni o Ditubuhkan pada tahun 933 Masihi o Terbentuk hasil perpecahan kerajaan Turki di Lembah Oxus Mahmud Ghazni o Seorang pemerintah yang gagah, ketua tentera o Meluaskan penaklukan melalui serangan ke atas bandarbandar yang berkuil o Memberi persepsi yang buruk terhadap islam

Pada tahun 1993 Masihi, hampir keseluruhan India

Utara di bawah kekuasaan Islam

Perkembangan Islam di India


Orang Islam berpegang teguh dengan ajaran Islam.

Berlaku perkahwinan campur sehala, iaitu kaum

lelaki Turki yang berkahwin dengan wanita hindu. Faktor kemiskinan dan tekanan sistem kasta. Orang miskin dapat memegang jawatan-jawatan tinggi. Kasta-kasta tukang yang benci akan penindasan, penghinaan, dan kekejaman telah memeluk agama Islam.

Unsur-unsur Budaya Indo Islam

Cabaran Kontemporari; Nasionalisme dan Permodenan

Perkembangan dan Pengaruh Tamadun India di Asia Tenggara

Tamadun India: Cabaran Globalisasi dan Signifikannya di Malaysia