ISI KANDUNGAN

Muka Surat PENGHARGAAN I-II

PENDAH ULUAN Penulisan ringkasan tentang Program Bina Insan Guru dan Program Perkhemahan Unit Beruniform OBJEKTI F Objektif Program Bina Insan Guru 3-4 1-2

MAKLUMAT KERTAS KERJA

Kertsa Cadangan Perkheemahan Unit Beruniform Sekolah Kebangsaan Matang Gerdu Te n t a t i f pr ogr a m/ b u k u pr ogr a m Buku Program - Aturcara - Jawatankuasa Induk - Jawatankuasa Kerja - Jadual/tentative program 5.0 Ga mb a r SEBELUM PERKHEMAHAN Mesyuarat Jawatankuasa Induk & JawatankuasaKerja……………. 5 Taklimat Awal kepada Peserta …………………………………….. 6 Latihan sebelum perkhemahan…………………………………….. 7