Anda di halaman 1dari 21

KEBOLEHAN MEMBUAT GENERALISASI

DEFINISI
Kamus Dewan Edisi Keempat:-

Generalisasi ialah kesimpulan umum tentang sesuatu (peristiwa, fenomena) yang dibuat tanpa berdasarkan bukti yg lengkap, merumuskan atau membentuk kesimpulan umum tentang sesuatu perkara

keupayaan minda untuk membuat kesimpulan am berdasarkan sampel dan maklumat yg menyeluruh dan konsisten.

TUJUAN MEMBUAT GENERALISASI


Membolehkan kita belajar tentang sifat-sifat kumpulan yang sama. Boleh mengetahui sifat ahli sesuatu kumpulan sekiranya kita mengetahui sifat umum kumpulan tersebut. menggunakan sampel yg sesuai dgn objektif memilih sampel yg dapat mewakili kelompok benda atau manusia membuat generalisasi dgn lebih tepat

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT GENERALISASI


kenal pasti generalisasi yang dicadangkan teliti sampel yang mencukupi yang dipilih secara rawak dan mewakili keseluruhan kelompok yg menjadi fokus teliti sampel yg ada, sama ada mencukupi atau tidak dan mewakili atau tidak kenal pasti sama ada generalisasi disokong atau tidak

JENIS GENERALISASI
Generalisasi Sempurna
Bermaksud:-Membuat kesimpulan berdasarkan fenomena yang dikaji Contoh: -Seorang kanak-kanak memerhatikan mengenai jumlah hari dalam setiap bulan Masihi. -Berdasarkan pemerhatian tersebut, kanak-kanak tersebut menyimpulkan bahawa setiap bulan dalam Masihi tidak lebih daripada 31 hari.

Dalam menyimpulkan fenomena ini, kesemua jumlah hari dikaji secara menyeluruh tanpa ada yang tertinggal.

Generalisasi Tidak Sempurna

-Generalisasi berdasarkan sebahagian fenomena yang


berlaku dan sebahaian lagi belum diselidiki

Contoh:- Saya menyimpulkan semua rakyat Malaysia mempunyai nilai kesopanan yang tinggi sedangkan hanya sebahagian sahaja mempunyai sifat begitu.

Generalisasi Ilmiah

Generalisasi ilmiah lebih kurang sama dengan generalisasi biasa namun berbeza dari segi kaedah, kualiti data serta ketepatan dalam rumusan

Enam ciri penting dalam generalisasi ilmiah:-

- Data dikumpulkan hasil daripada pemerhatian yang tepat - Adanya penggunaan instrumen dalam mengukur dan merekod data supaya dapat hasil yang tepat. - Adanya pengujian, perbandingan serta klasifikasi fakta - Pernyataan generalisasi jelas, sederhana, menyeluruh dinyatakan dengan term(istilah) yang padat.

Hasil fakta eksperimen dirumuskan dengan memerhatikan keadaan yang berbagai-bagai misalnya waktu, tempat dan keadaan yang khusus yang lain. Diterbitkan untuk memungkinkan adanya pengujian kembali, kritik, dan diuji atas generalisasi yang dibuat.

generalisasi yang baik harus memenuhi 3 syarat, antara lain : Generalisasi harus tidak terbatas secara numerik -Contohnya : Semua perempuan adalah cantik Generalisasi harus tidak terbatas secara spasiotemporal. Ertinya, tidak boleh terbatas dalam ruang dan waktu. Jadi, harus berlaku di mana saja dan bila-bila sahaja. Contohnya : Sedozen orang adalah orang terpelajar

Generalisasi harus dapat dijadikan dasar pengandaian. Yang dimaksud dengan dasar pengandaian di sini adalah dasar dari yang disebut contrary-to-facts conditionals atau unfulfilled conditionals. Contohnya :- Faktanya : Sofan, Syaiful dan Budi itu bukan perempuan - Generalisasi : Semua yang cantik adalah perempuan Pengandaiannya : Andaikata Sofan, Syaiful dan Budi itu cantik, maka pastilah Sofan, Syaiful dan Budi itu perempuan.

KESILAPAN UMUM SEMASA MEMBUAT GENERALISASI


Membuat generalisasi berdasarkan beberapa perkara sahaja. Sampel yang digunakan tidak dapat mewakili keseluruhan kajian.

CARA MENGUASAI GENERALISASI


Boleh dikuasai dengan kaedah pembelajaran yang baik. Terdapat beberapa kaedah pembelajaran yang boleh diaplikasikan.

Strategi

induktif

deduktif

elektif

Elemen tematik

masteri

INDUKTIF
Sediakan contoh-contoh yang sesuai Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan

Guru tidak menghuraikan isi pelajaran, murid dibimbing untuk mencari kesimpulan
Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti lihat, dengar, hidu & sentuh. Pengajaran mengikut urutan yang tepat contohcontoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.

DEDUKTIF
Juga dikenali sebagai Pendekatan Cerakinan Satu pendekatan mengajar yang memulakan satu kajian dengan melihat secara keseluruhan aspek pembelajaran sebelum kesimpulan-kesimpulan tentangnya dilakukan Pendekatan memggunakan penguasaan peraturan/hukuman daripada aspek penggunaan Membuat satu cerakinan daripada yang umum kepada spesifik

ELEKTIF
Guru memberikan input terlebih dahulu-ini memudahkan murid memberikan contoh dan menbuat rumusan Guru boleh menggunakan kreativiti sendiri dengan tidak terikat kepada mana-mana pendekatan yang khusus

Pendekatan ini banyak menggunakan latihan


Guru boleh mengajar mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak Pendekatan ini sesuai untuk murid pelbagai kebolehan

TEMATIK
Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan
kumpulan pelbagai kebolehan sama kebolehan

Tema yang sama dibincangkan oleh


kumpulan pelbagai kebolehan sama kebolehan

Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi


kumpulan pelbagai kebolehan sama kebolehan

Selepas perbincangan, dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil kumpulan Membuat rumusan

MASTERI
Strategi pengajaran adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. Pilih kaedah & teknik yng berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran. Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapaia objektif diberi aktiviti pengayaan.

CARA MENGATASI
Menggunakan bilangan sampel yang besar untuk membuat generalisasi yang baik. Pastikan sampel yang digunakan dapat mewakili populasi yang hendak dikaji.