Anda di halaman 1dari 1

Pidato Bahasa Jawa: Perpisahan Kelas Enam

Assalamu'alaikum wr. wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Ustadz lan Ustadzah ingkang satuhu luhuring budi lan rencang-rencang kelas 6 ingkang kula tresnani. Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Alloh ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo kanikmatan lan kewarasan dateng kito sedoyo, dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan SDIT Lukman Al Hakim sak manika. Kula, wakil saking rencang-rencang kelas 6 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Ustadz kalihan Ustadzah ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun enem warsa. Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang-rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Ustadz lan Ustadzah amargi wonten ing enem warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang-rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi-mugi Ustadz lan Ustadzah kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang-rencang sedoyo. Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang-rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang-rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika. Kadosipun sampun cekap semanten anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamu'alaikum wr. wb