Anda di halaman 1dari 4

Pilih jawapan yang betul 1.

Sikap bertanggungjawab perlu ada pada setiap murid semasa berada di bengkel untuk A memeriahkan suasana di bengkel.

A B C D 7.

Kon dan silinder Silinder dan bulatan Kiub dan bulatan Piramid dan bujur

B C D 2.

menghindarkan kemalangan.
memudahkan murid keluar masuk ke bengkel.

Nyatakan jenis lakaran bagi rajah di bawah.

menjaga kesihatan murid.

Yang berikut merupakan jenis-jenis peraturan keselamatan di bengkel kecuali A peraturan keselamatan am.

B C D 3.

peraturan keselamatan diri. peraturan keselamatan organisasi.


peraturan keselamatan alatan dan bahan.

Semua tingkap hendaklah dibuka untuk mendapatkan ___ yang baik dan ___ yang mencukupi. A suasana ruang

A B C D 8.

Lakaran satu dimensi Lakaran dua dimensi Lakaran tiga dimensi Lakaran tiada dimensi

B C D 4.

pengudaraan cahaya keselamatan peralatan peralatan bahan

Kasut roda direka bentuk supaya bersesuaian dengan fungsinya untuk meluncur A di permukaan yang bersalji.

Carta peraturan keselamatan hendaklah disediakan dan dipamerkan di bengkel untuk A menceriakan bengkel.

B C D 9.

di permukaan yang berair. di permukaan yang rata. di permukaan yang licin.

B C D 5.

menggembirakan guru. mengingatkan murid. mengawasi murid.

Reka bentuk kasut roda mengalami perubahan daripada reka bentuk kasut biasa. Perubahan ini bertujuan untuk menjamin ___ pemakainya. A keselamatan

Jika berlaku kemalangan, tindakan awal yang perlu diambil oleh murid adalah A memaklumkan kepada guru.

B C D 10.

kekemasan kelajuan kehebatan

B C D 6.

merawat murid yang cedera.


mengambil peti kecemasan yang disediakan. menghubungi pihak bomba dan ambulans.

Reka bentuk perlu dilakar terlebih dahulu sebelum sesuatu produk dibina supaya dapat menghasilkan A produk yang baik.

Apakah bentuk-bentuk asas geometri yang terdapat pada botol di sebelah?

B C D

produk yang aneh. produk yang mudah disebarkan. produk yang laris.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

model

fungsi produk

Internet

media

reka bentuk

mencantumkan

perhubungan

komputer

pendokumentasian

reka cipta

11.

Proses menghasilkan produk baru untuk mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi oleh manusia dikenali sebagai ____________________.

12.

Selain telefon, kini kita dapat berhubung antara satu dengan yang lain menerusi ____________________.

13.

Penciptaan ____________________ merupakan idea yang dicetuskan untuk mengatasi masalah menaip dan menyimpan sesuatu dokumen.

14.

____________________ bermaksud suatu susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk.

15.

Alexander Graham Bell dengan sifat kreatifnya telah melahirkan idea mencipta telefon untuk mengatasi masalah ____________________ antara manusia.

16.

Terdapat tiga perkara utama yang perlu dikaji tentang sesuatu produk, iaitu rupa bentuk luaran produk, lakaran rupa bentuk produk, dan ____________________.

17.

Bentuk-bentuk yang menarik dapat dihasilkan dengan ____________________ bentuk-bentuk asas mengikut daya kreativiti.

18.

Untuk melakar reka bentuk sesuatu produk, kita boleh menggunakan pelbagai jenis ____________________ seperti pen, pensel, arang, dan krayon.

19.

Pembinaan ____________________ penting sebelum sesuatu produk itu dikeluarkan untuk mengkaji struktur binaan, kesesuaian, kebaikan, dan kelemahan produk tersebut.

20.

Proses merekod segala maklumat tentang hasil kerja sesuatu projek itu ke dalam buku atau fail dikenali sebagai ____________________ .

Padankan pernyataan dengan perkara yang sesuai. 21.


Selain menggunakan fail, komputer juga amat sesuai digunakan untuk aktiviti ini.

Alat pemadam api

22.
Objek-objek yang berada di sekeliling kita terdiri daripada pelbagai bentuk seperti segi empat, bulat, silinder, piramid, dan sebagainya.

Komunikasi tampak

23.
Alat ini perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan senang diambil untuk digunakan apabila berlaku kebakaran kecil.

Manual

24.
Lakaran ini membolehkan kita melihat sesuatu objek itu dari pandangan sisi, hadapan, dan atas.

Menyimpan dokumen

25.
Setelah sesuatu projek itu siap dibina, kamu perlu membuat pembentangan tentang hasil projek itu secara lisan.

Pengikat

26.
Objek ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan produk yang sebenar dengan nisbah yang tertentu.

Organisasi bengkel

27.
Biasanya, pengeluar akan membekalkan maklumat tentang sesuatu produk yang dibeli oleh pengguna.

Bentuk-bentuk asas

28.
Skru serta bolt dan nat digunakan untuk membuat sambungan sementara antara komponen dan bahagian produk.

Pendokumentasian

29.
Maklumat tentang jenis projek, keterangan, reka bentuk, lakaran dan komen perlu direkodkan.

Model

30.
Sistem pengurusan yang teratur dan sistematik perlu dilaksanakan di bengkel.

Lakaran tiga dimensi

Tandakan pada pernyataan yang betul dan 31.

pada yang salah.

Labelkan kesemua bahan dan alatan yang digunakan di bengkel supaya mudah diambil dan disimpan.

32.
Pastikan semua peralatan, meja, dan bengkel dibersihkan setelah selesai melakukan sesuatu aktiviti.

33.
Menutup semua suis lampu, kipas, tingkap, dan pintu sebelum meninggalkan bengkel merupakan tanggungjawab utama guru Kemahiran Hidup.

34.
Murid-murid bebas melakukan apa sahaja aktiviti yang disukai semasa berada di bengkel tanpa perlu mendapatkan kebenaran guru terlebih dahulu.

35.
Semua peraturan keselamatan di bengkel yang telah ditetapkan perlu dipatuhi sepanjang masa supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini.

36.
Memakai apron, kasut yang sesuai, baju berlengan pendek, serta mengikat rambut dengan kemas merupakan antara peraturan keselamatan diri yang perlu dipatuhi.

37.
Arang juga merupakan salah satu daripada media yang dapat digunakan untuk melakar reka bentuk sesuatu objek.

38. Rajah ini terhasil daripada cantuman beberapa bentuk kuboid. 39.
Di sekeliling kita terdapat pelbagai objek yang mempunyai persamaan dengan bentuk-bentuk asas.

40.
Seseorang pereka cipta tidak perlu menggunakan lakaran untuk menghasilkan produk yang baik dan menarik serta bersesuaian dengan fungsinya.