Anda di halaman 1dari 1

WWW.UJIANNASIONAL.

ORG
Jawaban Latihan Soal UN 2011 Paket 1
Sekolah Menengah Kejuruan

SMK Teknik dan Non Teknik


Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

01
1.

11. A

21. A

31.

41.

2.

12. B

22. E

32.

42.

3.

13. D

23. B

33.

43.

4.

14. C

24. C

34.

44.

5.

15. E

25. D

35.

45.

6.

16. D

26. D

36.

46.

7.

17. A

27. B

37.

47.

8.

18. B

28. C

38.

48.

9.

19. E

29. A

39.

49.

10. E

20. D

30. E

40.

50.

WWW.UJIANNASIONAL.ORG