AKTIVITI 3B: PERANAN BADAN KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN BERKAITAN INSTITUSI KEKELUARGAAN

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang diberikan:

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Yayasan Strategik Sosial, Persatuan Life Line Malaysia, Persatuan Buddhist Malaysia, Agape Counselling Centre, dan lain-lain. Agensi utama membangunkan penduduk Malaysia yang berkualiti. Agensi pertubuhan yang membantu mengukuhkan instistusi kekeluargaan.

 

Badan Kerajaan

Badan Bukan Kerajaan

Contoh

Peranan