Anda di halaman 1dari 3

LEMBARAN KERJA SUKU KATA KVK

Nama : ______________________________

Tarikh : __________

Tahun: ___________________
Memadankan perkataan dengan gambar yang sesuai.
1.

ros

2.

bot

3.

jam

4.

tin

5.

Nama : ______________________________

kek

Tarikh : __________

LEMBARAN KERJA SUKU KATA KVK

Tahun: ___________________
Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

Nama : ______________________________

Tarikh : __________

Tahun: ___________________
Lengkap perkataan berdasar gambar yang diberi

LEMBARAN KERJA SUKU KATA KVK