Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 2-3C INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM (Diisikan oleh

pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan) Nama Pelajar : ____________________________________________________________

Kursus & Major : _____________________________________________________________ Sila Masukkan tarikh dan Tandakan ( / ) atau ( X )

BIL.

ITEM-ITEM

CATATAN

1 Biodata Guru Pelatih 2 Pernyatakaan Profesional a) Apa yang akan dilaksanakan semasa praktikum b) Apa yang telah dilalui dan dilaksanakan sepanjang Praktikum c) Apa yang telah dicapai sepanjang Praktikum 3 Pengetahuan Baru : a) Hasil Pembacaan b) Hasil Perbincangan c) Hasil Kajian Kes d) Hasil Pemerhatian Refleksi bagi setiap aktiviti/tugas yang telah dijalankan a) Pengajaran dan Pembelajaran b) Tugas-tugas khas c) Peristiwa yang terlibat d) Pengalaman tertentu Tindakan-tindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a) Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan b) Pelaksanaan penambaikan

Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Fokus satu projek/ aktiviti sahaja

Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. Sumber pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Sediakan sinopsis, peta minda bahan bacaan yang dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran refleksi setiap masa. Semak RPH setiap hari -gunakan format refleksi P&P.

Pelajar melaksanakan tindakan refleksi selepas setiap refleksi Semak pelan/langkah/strategi yang diambil Semak bukti-bukti pelan/langkah/ strategi telah dilaksanakan Rumusan/Kesimpulan/Hasil

c) Penilaian/Refleksi 6 Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a) Catatan, lakaran, draf awal b) Koleksi Hasil Kerja Akhir i. Bahan Bantu Mengajar ii. Modul iii. Perisian -Digital, Video dan Audio iv. Pengurusan Grafik c) Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih

Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan hasil tersebut

SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM Sila Masukkan tarikh dan Tandakan ( / ) atau ( X )

BIL.

ITEM-ITEM

CATATAN Menggalak kreativiti, ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih Bukti-bukti melalui catatan & data yang dianalisis Bukti-bukti melalui catatan & data yang dianalisis

7 Inovasi Pedagogi : i. Kaedah/Teknik/Strategi ii. Bahan Bantu Mengajar 8 Teori sendiri yang dibina hasil pengalaman yang dilalui sepanjang Praktikum 9 Ilmu Binaan sendiri yang terbentuk hasil teori yang diuji dan dibuktikan secara saintifik 10 Bukti-bukti/Dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas : A) Suart Lantikan/Arahan B) Proses Kolaborasi/Bimbingan C) Senarai Semak/Soal Selidik D) Laporan Pencapaian/Prestasi E) Surat/Sijil Penghargaan F) Artikel/Esei G) Jadual Kerja H) Gambar/Foto Aktiviti/Tugas yang telah dijalankan 11 Pengajaran Berpasangan A) Perancangan B) Pelaksanaan C) Refleksi/Laporan 12 Penilaian Pengajaran & Pembelajaran A) Format Bersifat Diagnostik B) Sumatif C) Jadual Penentu Ujian (JPU) D) panduan memberi markah (PMM) 13 Salinan Borang Penyeliaan Dan Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing (Borang PR1) 14 Penglibatan Kokurikulum A) Surat lantikan B) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti sepanjang Praktikum C) Refleksi setiap kali tugas D) Penilaian

Semak bukti-bukti spt RPH, sukatan pelajaran, refleksi dll.

Setiap kemahiran/topik yang diajar Ujian Bulanan Setiap ujian ditadbirkan

Semak jadual/rancangan aktiviti yang disediakan Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar

Tandatangan Pensyarah Pembimbing

________________________________ Nama : Tarikh :