Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti

Guru bersoal jawab dengan murid tentang kepentingan kompang yang ditunjukkan.

Guru meminta murid membaca petikan dengan kuat. Murid duduk dalam kumpulan membincangkan alat muzik setiap kaum.

Kemahiran yang terlibat

Kemahiran berbahasa membaca, menulis dan bertutur Kemahiran berfikir

Aplikasi aktiviti penggabung jalinan dalam pengajaran

Murid dikehendaki membuat jadual serta menulis jenis alat muzik tradisional.

Sistem bahasa
Kemahiran belajar Sebutan dan intonasi Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tatabahasa

Murid diperdengarkan tentang lagu-lagu etnik kreatif daripada pita rakaman.

Kosa kata